giống cây trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Giống cây trồng phổ biến ‘Autumn Gold’ là dòng vô tính của cây đực.

The popular cultivar ‘Autumn Gold’ is a clone of a male plant.

WikiMatrix

Cây cũng được dùng vào mục đích trang trí và làm cành ghép cho những giống cây khác.

Also carved in wood, and used for topiary designs for parterres .

WikiMatrix

Giống cây trồng này được gọi là ‘Morioka Weeping’ và có thể cao trên 25 m.

This cultivar is known as ‘Morioka Weeping’ and can reach over 25 m (82 ft) in height.

WikiMatrix

Nhiều giống cây trồng đã được chọn lọc; đáng chú ý có các giống ‘Akebono’, ‘Ivensii’, ‘Shidare Yoshino’.

Many cultivars have been selected; notable examples include ‘Akebono’, ‘Ivensii’, and ‘Shidare Yoshino’.

WikiMatrix

(Hiện nay có khoảng 580 giống cây mọc trong công viên).

(Presently, some 580 species of plants grow in the park.)

jw2019

Hippeastrum /ˌhɪpiːˈæstrəm/ là một chi có khoảng 90 loài và hơn 600 loài lai và giống cây trồng.

Hippeastrum (/ˌhɪpiːˈæstrəm/) is a genus of about 90 species and over 600 hybrids and cultivars of perennial herbaceous bulbous plants.

WikiMatrix

Hai giống cây trồng chính trên thương trường là W. japonica var.

The two main cultivars in the marketplace are W. japonica cv.

WikiMatrix

Vì có mang hạt, trái rất quan trọng trong việc nhân giống cây.

Fruits are also vital for propagating the plant through their seeds.

jw2019

Giống cây bí dài nhanh chóng trở thành loài cây ưa thích của tôi .

The zucchini plants quickly became my favorite .

EVBNews

Vì thế giống cây trồng ‘Rajapuri’ được viết chính xác là Musa (nhóm AAB) ‘Rajapuri’.

Thus, the cultivar ‘Rajapuri’ may be called Musa (AAB Group) ‘Rajapuri’.

WikiMatrix

Đó là một giống cây tuyệt vời, nó bảo vệ đất khỏi các cơn mưa mùa đông.

And it’s a fantastic plant and it protects the soil from winter rain .

QED

Thật lạ kỳ khi thấy một giống cây Trái Đất… ở nơi xa xăm thế này nhỉ?

What are the odds of finding human vegetation this far from Earth?

OpenSubtitles2018. v3

Một số giống cây trồng cao tới 2 m, nhưng các giống khác thì nhỏ hơn và bò leo.

Some cultivars grow up to 2 m tall, but others are much smaller and creeping.

WikiMatrix

Thật ra nó giống cây trâm hơn.

Oh, it’s more of a brooch, really.

OpenSubtitles2018. v3

Archaeopteris là một chi thực vật giống cây có lá giống dương xỉ đã tuyệt chủng.

Archaeopteris is an extinct genus of tree-like plant with fern-like leaves.

WikiMatrix

Phải kể đến hàng trăm ngàn giống cây cối khác nhau nữa.

Added to this are hundreds of thousands of varieties of plants.

jw2019

Có 2 giả thuyết chính về sự tiến hóa của những giống cây coca được canh tác.

There are two main theories relating to the evolution of the cultivated cocas.

WikiMatrix

Tất cả các giống cây trồng đều thuộc phân loài Beta vulgaris subsp. vulgaris.

All cultivars fall into the subspecies Beta vulgaris subsp. vulgaris.

WikiMatrix

Tôi làm ra nó từ giống cây Hoàng Lan.

I made this from a strain of cananga odorata.

OpenSubtitles2018. v3

Gạo lức về cơ bản giống như gạo trắng, ở chỗ chúng có cùng một giống cây trồng .

Brown rice is essentially the same as white rice, in the fact that it comes from the same plant .

EVBNews

Đền thờ giống cây tháp (ziggurat) ở Ba-by-lôn

Temple tower (ziggurat) in Babylon

jw2019

Nhưng người ta vẫn chưa khẳng định giống cây này có lợi cho sức khỏe .

But the jury is still out on claims that hops is beneficial .

EVBNews

Cậu giống cây lau ống có mắt.

You look like a pipe cleaner with eyes.

OpenSubtitles2018. v3

Trồng hạt giống Cây trồng là nguồn thu nhập chính trong Story of Seasons.

Crops are the primary source of income in Story of Seasons.

WikiMatrix

Khi trồng, cậu ấy có hỏi bác cây này có giống cây cũ không.

When he planted the tree, he asked me if it look the same.

OpenSubtitles2018. v3

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories