giết thời gian trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Họ nghĩ rằng… cô ta sẽ giúp tướng quân giết thời gian.

They thought she’d amuse you.

OpenSubtitles2018. v3

Oh, giết thời gian hay thật.

Oh, time well spent, I’m sure.

OpenSubtitles2018. v3

Giết thời gian cho đến khi Nhà Trắng công bố quyết định.

Punching the clock until the White House wants to go public.

OpenSubtitles2018. v3

Ngồi ở đây, giết thời gian, tôi làm như vậy cả ngày

Sitting here, killing time, I’ve been doing it all day

ted2019

Phang gái và giết thời gian cả ngày.

Banging bitches and getting wasted all fucking day.

OpenSubtitles2018. v3

Tránh ” giết thời gian ” trong các siêu thị .

Avoid ” killing time ” in department stores .

EVBNews

Chỉ giết thời gian một chút chờ người của Young Bull tới.

Just killing a little time until Young Bull sends his man down.

OpenSubtitles2018. v3

Không giết bất cứ gì ngoài giết thời gian.”

Kill nothing but time.

WikiMatrix

Đó không phải cách giết thời gian cho đến khi cậu gặp ai đó tốt hơn.

I’m not a way to kill time till you meet someone better.

OpenSubtitles2018. v3

Ô, chỉ để giết thời gian.

Oh, just passing the time.

OpenSubtitles2018. v3

Cứ làm như ngươi có thể giết thời gian mà không bị thương vĩnh cửu.

As if you could kill time without wounding eternity.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chỉ giết thời gian thôi mà.

I was just passing the time.

OpenSubtitles2018. v3

Cậu lại muốn giết thời gian bằng thứ đó à?

Do you want to kill time with that again?

QED

Chỉ đang giết thời gian, chờ ông chủ duy nhất của mình.

Just killing time, waiting for my one and only patron.

OpenSubtitles2018. v3

♫ Và giết thời gian

♫ And pass all the time

ted2019

“Nó có vẻ là một cách hay để giết thời gian.”

“It seemed like a good way to pass the time.”

Literature

Chỉ giết thời gian thôi.

I’m just killing time.

OpenSubtitles2018. v3

Một tí tiền để giết thời gian thôi mà.

A few coins to pass the time.

OpenSubtitles2018. v3

À, chúng ta vẫn có cả buổi chiều để giết thời gian đúng không?

Well, we still have an afternoon to kill, right?

OpenSubtitles2018. v3

Giết thời gian ” là tục ngữ 4 từ hả mẹ?

Is ” kill time ” a four character saying, Mom?

QED

Vậy đó là cách tôi giết thời gian à?

Is that how I am to while away eternity?

OpenSubtitles2018. v3

Đánh người “chỉ để giết thời gian

Violence “Just to Pass the Time

jw2019

Bạn biết đấy, chúng tôi không làm việc này để giết thời gian.

And, you know, we’re not doing it because we’re bored.

ted2019

Em ước có thể đi cùng và giết thời gian giống như ngày xưa.

I wish I could hang out and get wasted like the old days.

OpenSubtitles2018. v3

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories