giấy khai sinh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Phần lớn dân ở đó không có giấy khai sinh.

Most people there don’t have birth certificates!

Literature

Giấy khai sinh cũng chỉ là giấy.

A birth certificate is just a piece of paper.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là giấy khai sinh cho con gái anh.

It’s your daughter’s birth certificate.

OpenSubtitles2018. v3

Em có giấy khai sinh sao?

You have a birth certificate?

OpenSubtitles2018. v3

Bản sao giấy khai sinh của các bé trai thiệt mạng từ phòng lưu trữ trung ương.

Copies of the dead boys’birth certificates from the central registry office.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đang tìm những chứng chỉ, giấy khai sinh của cô ấy.

I’ve been hunting for her social, birth certificate.

OpenSubtitles2018. v3

Thẻ Căn cước công dân không thay thế cho Giấy khai sinh.

Poor man’s copyright is therefore not a substitute for registration.

WikiMatrix

Giấy khai sinh?

The birth certificate?

OpenSubtitles2018. v3

Ông Stevens có giấy khai sinh cả bằng lái xe và bảo hiểm xã hội.

Mr. Stevens has a birth certificate, a driver’s license, social security number.

OpenSubtitles2018. v3

Là tên trong giấy khai sinh luôn à, Wyldstyle?

Like on your birth certificate, it says ” Wyldstyle. “

OpenSubtitles2018. v3

Nhà báo, Carlos Valverde, đã giữ giấy khai sinh gốc và giả của cô.

Journalist, Carlos Valverde, got hold of her original and fake birth certificates.

WikiMatrix

Tôi cần một biên lai thuê nhà, một tấm hình, và giấy khai sinh của bà.

I need a rent receipt, a photo, and your birth certificate.

OpenSubtitles2018. v3

Thẻ an sinh xã hội, giấy khai sinh Thẻ tín dụng

Social security card, birth certificate, charge cards.

OpenSubtitles2018. v3

Thẻ an sinh xã hội, bằng lái, giấy khai sinh.

Social Security card, driver’s license, birth certificate.

OpenSubtitles2018. v3

Cũng không có giấy khai sinh?

No birth certificate?

OpenSubtitles2018. v3

Trẻ em không giấy khai sinh

Better on Paper

jw2019

Cảnh sát trưởng, Giấy khai sinh của trấn Augsburg.

Sheriff, birth records of Augsburg.

OpenSubtitles2018. v3

Giấy khai sinhgiấy tờ được cấp cho cha mẹ sau khi đứa trẻ mới được sinh ra.

The birth certificate is the initial identification document issued to parents shortly after the birth of their child.

WikiMatrix

Họ của ông là Chow nhưng vì sai chính tả trên giấy khai sinh của mình nên là Choo.

His family name is Chow but was misspelled on his birth certificate as Choo.

WikiMatrix

Harvey ở nhà hắn và có dấu tay khác trùng khớp với dấu in trên giấy khai sinh của tôi.

Harveys prints, which were all over his house, and fingerprints matching those on my birth certificate.

Literature

Thời đó, người da đen không được có giấy khai sinh, bộ luật đó chỉ được thay đổi vào năm 1973.

At the time of my birth, blacks were not issued birth certificates, and that law only changed in 1973.

ted2019

Theo giấy khai sinh của Darboux, ông sinh ra ở Nîmes, Pháp sinh ngày 14 tháng 8 năm 1842, vào lúc 1 giờ sáng.

According to his birth certificate, he was born in Nîmes in France on 14 August 1842, at 1 am.

WikiMatrix

Anh ta có tất cả những thông tin cá nhân bằng lái xe, giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm xã hội…

He had all the proper ID, driver’s license, birth certificate, social security card.

OpenSubtitles2018. v3

Khi các cặp đến nơi, họ lập tức chuẩn bị thủ tục sơ khởi của hôn lễ: xin cấp giấy khai sinh.

As the couples arrived, they immediately prepared for the first stage of the marriage: obtaining a birth certificate.

jw2019

Derham sinh năm 1978 tại Las Palmas, Tây Ban Nha, mặc dù giấy khai sinh của cô được đăng ký năm 1979 tại Laayoune.

Derham was born in 1978 in Las Palmas, Spain, although her birth was not registered until 1979 in Laayoune.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories