giật mình trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Con làm mẹ giật mình đó.

You scared me to death.

OpenSubtitles2018. v3

” Chuyện gì thế ? ” bà cụ giật mình hỏi .

” What ‘s that ? ” cried the old woman , starting up .

EVBNews

Tôi ko có ý định làm cô giật mình.

I didn’t mean to scare you.

OpenSubtitles2018. v3

Đáng lẽ ta không nên giật mình nếu như thấy nó.

We should not be surprised if we find it.

OpenSubtitles2018. v3

Những gì có thể giật mình bởi?

What’s there to be startled by?

QED

Khi nghe thấy điều này lần đầu, chúng ta tất thảy đều giật mình.

Now when we first hear this data, we recoil .

QED

Cái đồng hồ cự đà của tôi khi rít lên thì thường làm cho mọi người giật mình.

My screeching iguana clock does tend to startle some people.

OpenSubtitles2018. v3

Thình lình, bạn nghe một tiếng the thé từ đằng xa làm bạn giật mình.

Suddenly you hear in the distance a shrill, startling sound.

jw2019

Người thanh niên mở mắt ra, giật mình vì bị quấy rầy.

The young man opened his eyes, startled that he had been disturbed.

LDS

Gregor đã giật mình khi nghe thấy giọng nói của mình trả lời.

Gregor was startled when he heard his voice answering.

QED

Ngựa giật mình dừng lại, để cho rắn bò vào vị trí thứ sáu.

The startled horse reared back, letting the snake sneak into sixth place.

ted2019

Cô không gõ mạnh nhưng tiếng gõ cũng đủ khiến cả hai giật mình.

She did not knock loudly, but the sound made them both start.

Literature

Có tật thì phải giật mình thôi.

If they have, they should be nervous.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi giật mình và vô cùng sửng sốt.

I nearly fell off my chair.

jw2019

Rồi Alladin giật mình vì chiếc đèn kêu lên và bốc khói.

And Alladin was startled by the lamp which began to hiss and smoke.

OpenSubtitles2018. v3

Ông nhìn giật mình khi nhìn thấy Đức Maria, và sau đó chạm vào mũ.

He looked startled when he saw Mary, and then touched his cap.

QED

PRINCE gì sợ hãi này mà giật mình đôi tai của chúng tôi?

PRlNCE What fear is this which startles in our ears?

QED

Fernando giật mình ngồi thẳng lên và hỏi: “Anh vừa nói gì?”.

Fernando sat up straight and asked, “What did you say?”

jw2019

Tôi đoán đó là điều khiến cho việc xem cô ấy diễn thật là đáng giật mình.

I guess that’s what makes her so thrilling to watch.

OpenSubtitles2018. v3

Và đây là những gì chúng tôi đạt được, thật rất đáng giật mình.

And this is what we found, and it’s startling.

QED

Anh làm tôi giật mình.

– You scared me.

OpenSubtitles2018. v3

Ôi, cô làm tôi giật mình.

Oh, you surprised me.

OpenSubtitles2018. v3

♪ Người phu khuân vác giật mình thấy hành lý hoàng gia quá sơ sài ♪

♪ Where the porters, surprised by her lack of royal baggage ♪

ted2019

Giáo sư giật mình và phải thú nhận rằng mình chưa đọc.

Taken aback, the professor had to admit that he had not.

jw2019

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories