giáo dục trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Dupuis được hưởng sự giáo dục tại Tarare (Rhône, Pháp).

Dupuis was educated at Tarare (Rhône department).

WikiMatrix

Thực ra, giáo dục là một tôn giáo toàn cầu.

Well, education is a global religion.

QED

Dựa vào con mắt thưởng họa có thể nhìn ra sự dạy dỗ giáo dục.

From her appreciation of art, you can see her level of culture .

QED

Lúc bấy giờ tôi là ủy viên giáo dục mới của Giáo Hội.

I was then the new commissioner of education for the Church.

LDS

(Cười) việc giáo dục năng khiếu không thực sự lấy đi quyền nắm giữ quá nhiều.

(Laughter) Gifted education hadn’t really taken hold too much.

ted2019

Có những trò chơi được khen vì có tác dụng giáo dục và giải trí.

There are games that are praised for being educational and entertaining.

jw2019

Bởi công chúa này làm rối loạn việc giáo dục công chúng cho những công chúa này.

Because this princess messes up the public pedagogy for these princesses.

ted2019

Ở Hàn Quốc, Daechi-dong được gọi là ‘Mecca của giáo dục tư nhân’.

In Korea, Daechi-dong is called the ‘Mecca of private education’.

WikiMatrix

Giáo dục tiểu học là miễn phí và bắt buộc (điều 43 của Hiến pháp Congo 2005).

Since 2003, education in public schools became free and compulsory ( Kenya Constitution,Article 53, 2010).

WikiMatrix

Hãy coi đây như triết lí về giáo dục của Socrate.

Think of this as the ultimate Socratization of education.

ted2019

Nó [nhà nước] đã tổ chức y tế, giáo dục, chính trị, luật pháp.

It was able — but only it was able — to organize health care, education, policing, justice.

ted2019

Giáodục con cái căn cứ vào Kinh-thánh sẽ mang lại những lợi-ích rõ-rệt.

Instruction based on the Bible has definite advantages.

jw2019

Đều là người có giáo dục cả, cũng không thể nào đạp cho một trận.

It’s not like I should be fighting with you as a man of culture .

QED

Dubrovnik có một số cơ sở giáo dục.

Dubrovnik has a number of higher educational institutions.

WikiMatrix

Khi con người càng được giáo dục, thì phép lạ càng ít được nói đến.

The more educated people become, the fewer miracles are reported.

jw2019

Richards nhận được phần lớn giáo dục đại học của mình từ mẹ của mình.

Richards received most of his pre-college education from his mother.

WikiMatrix

Nước Mỹ chi nhiều cho giáo dục hơn so với hầu hết các quốc gia khác.

America spends more money on education than most other countries.

QED

Nếu có thể giải phóng bản thân khỏi nền giáo dục?

If we could free ourselves from our education?

QED

Môn này là một bộ phận chủ yếu của giáo dục toán học hiện đại.

This subject constitutes a major part of contemporary mathematics education.

WikiMatrix

Chỉ là cái có vần với… giáo dục giới tính.

It’s something that rhymes with… schlintercourse.

OpenSubtitles2018. v3

Cả mẹ và cha dượng của bà đều tích cực tham gia vào giáo dục bà.

Both her mother and stepfather actively took part in her education.

WikiMatrix

Không phải để tiếp nhận giáo dục

Not only for receive the education

OpenSubtitles2018. v3

Vì vậy, chúng ta cần nghĩ đến một loại hình giáo dục mới.

So we have to think about a new type of education.

ted2019

Dự luật giáo dục là một ví dụ.

The Education Bill is a good example.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã được gia đình giáo dục như vậy.

This is how I was taught at home.

QED

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories