Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê công nghiệp

Related Articles

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP): chỉ tiêu đánh giá tốc độ phát triển sản xuất ngành công nghiệp hàng tháng, quí, năm. Chỉ số được tính dựa trên khối lượng sản phẩm sản xuất, nên còn được gọi là “chỉ số khối lượng sản phẩm công nghiệp”. Chỉ số sản xuất công nghiệp là chỉ tiêu quan trọng, phản ánh nhanh tình hình phát triển toàn ngành công nghiệp nói chung và tốc độ phát triển của từng sản phẩm, nhóm ngành sản phẩm nói riêng; đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà đầu tư và các đối tượng dùng tin khác.

Chỉ số sản xuất công nghiệp ( IIP ) được tính bằng tỷ suất Phần Trăm giữa khối lượng sản xuất công nghiệp tạo ra trong kỳ hiện tại với khối lượng sản xuất công nghiệp kỳ gốc .

Chỉ số sản xuất công nghiệp được tính mở màn từ chỉ số sản xuất của loại sản phẩm hay còn gọi là chỉ số thành viên. Từ chỉ số thành viên hoàn toàn có thể tính cho những chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp cấp 4, cấp 2, cấp 1 và toàn ngành công nghiệp ; chỉ số này hoàn toàn có thể tính cho một địa phương hoặc chung toàn nước .

Chỉ số tiêu thụ sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo là chỉ tiêu so sánh mức tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ do hoạt động sản xuất công nghiệp tạo ra giữa thời kỳ báo cáo với thời kỳ được chọn làm gốc so sánh.

Thời kỳ gốc so sánh của chỉ số tiêu thụ loại sản phẩm công nghiệp chế biến, sản xuất là tháng trung bình của năm gốc, tháng trước liền kề và tháng cùng kỳ năm trước .

Chỉ số tiêu thụ loại sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo phản ánh tình hình đổi khác ( tăng, giảm ) mức tiêu thụ loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của một loại sản phẩm, nhóm mẫu sản phẩm, của một ngành công nghiệp cấp 4, cấp 2 và toàn ngành công nghiệp chế biến, sản xuất .

Chỉ số tiêu thụ loại sản phẩm công nghiệp chế biến, sản xuất chỉ tính cho khu vực doanh nghiệp, không tính cho khu vực thành viên .

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phản ánh thực trạng và tình hình biến động của tồn kho sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nói chung và của từng sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo nói riêng.

Chỉ số tồn dư công nghiệp chế biến, sản xuất là chỉ tiêu so sánh mức tồn dư mẫu sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ công nghiệp giữa thời kỳ báo cáo giải trình và kỳ gốc so sánh. Kỳ gốc so sánh của chỉ số tồn dư là mức tồn dư của năm gốc ( trung bình giữa thời gian đầu năm và cuối năm năm ngoái ), mức tồn dư cuối tháng trước và mức tồn dư cuối tháng của tháng cùng kỳ năm trước .

Chỉ số tồn dư loại sản phẩm phản ánh tình hình dịch chuyển tồn dư của mẫu sản phẩm, của ngành công nghiệp cấp 4, ngành công nghiệp cấp 2 và toàn ngành công nghiệp chế biến, sản xuất .

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ tính cho khu vực doanh nghiệp, không tính cho khu vực cá thể.

Sản phẩm công nghiệp: chỉ tiêu phản ánh kết quả trực tiếp của hoạt động sản xuất công nghiệp tạo ra trong một thời kỳ nhất định, bao gồm sản phẩm vật chất và sản phẩm dịch vụ công nghiệp.

Sản phẩm vật chất công nghiệp là mẫu sản phẩm công nghiệp được tạo ra do ảnh hưởng tác động của công cụ lao động lên đối tượng người dùng lao động làm đổi khác hình thái bắt đầu của nguyên, vật tư để tạo ra loại sản phẩm có giá trị sử dụng mới hoặc mẫu sản phẩm được khai thác từ những mỏ. Sản phẩm vật chất công nghiệp gồm có : ( 1 ) Chính phẩm là những sản phẩm vật chất công nghiệp sản xuất ra đạt quy cách và phẩm chất đúng tiêu chuẩn kỹ thuật pháp luật ; ( 2 ) Thứ phẩm là những sản phẩm vật chất công nghiệp sản xuất ra chưa đủ tiêu chuẩn kỹ thuật lao lý về quy cách và phẩm chất nhưng vẫn có giá trị sử dụng và được tiêu thụ ( thị trường đồng ý ) ; ( 3 ) Phụ phẩm ( còn gọi là mẫu sản phẩm song song ) là những sản phẩm vật chất được tạo ra trong quy trình sản xuất công nghiệp cùng với loại sản phẩm chính .

Sản phẩm dịch vụ công nghiệp là một loại mẫu sản phẩm công nghiệp biểu lộ dưới hình thức gia công hoặc làm tăng thêm giá trị sử dụng của loại sản phẩm công nghiệp nhưng không làm biến hóa hình thái giá trị sử dụng khởi đầu của loại sản phẩm .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories