Giải Bài Tập Sinh Học 8 – Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Related Articles

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Giải Bài Tập Sinh Học 8 – Bài 38 : Bài tiết và cấu trúc hệ bài tiết nước tiểu giúp HS giải bài tập, phân phối cho học viên những hiểu biết khoa học về đặc thù cấu trúc, mọi hoạt động giải trí sống của con người và những loại sinh vật trong tự nhiên :

  Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 38 trang 122: Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu?

  Trả lời:

  Các loại sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ phổi, da, thận .

  Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 38 trang 123: Chọn câu trả lời đúng nhất:

  1. Hệ bài tiết nước tiểu gồm những cơ quan :

  a ) Thận, cầu thận, bóng đái .

  b ) Thận, ống đái, bóng đái .

  c ) Thận, bóng đái, ống đái .

  d ) Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái .

  2. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là :

  a ) Thận .

  b ) Ống dẫn nước tiểu .

  c ) Bóng đái .

  c ) Ống đái .

  3. Cấu tạo của thận gồm :

  a ) Phần vỏ, phần tủy, bể thận, ống dẫn nước tiểu .

  b ) Phần vỏ, phần tủy, bể thận .

  c) Phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng, bể thận.

  d ) Phần vỏ và phần tủy với những đơn vị chức năng công dụng của thận cùng những ống góp, bể thận .

  4. Một đơn vị chức năng tính năng của thận gồm :

  a ) Cầu thận, nang cầu thận .

  b ) Nang cầu thận, ống thận .

  c ) Cầu thận, ống thận .

  d ) Cầu thận, nang cầu thận, ống thận .

  Trả lời:

  1 – d ; 2 – a ; 3 – a ; 4 – d .

  Câu 1 trang 124 Sinh học 8: Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống?

  Trả lời:

  Bài tiết lọc thải những chất dư thừa những chất ô nhiễm khác để duy trì tính không thay đổi của môi trường tự nhiên trong, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho hoạt động giải trí trao đổi chất diễn ra thông thường .

  Câu 2 trang 124 Sinh học 8: Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì ? Việc bài tiết chúng do các cơ quan nào đảm nhiệm ?

  Trả lời:

  Các loại sản phẩm thải hầu hết của khung hình là CO2, mồ hôi, nước tiểu .

  Các cơ quan bài tiết những mẫu sản phẩm trên :

  – Hệ hô hấp thải loại CO2 .

  – Da thải loại mồ hôi .

  – Hệ bài tiết nước tiểu thải loại nước tiểu .

  Câu 3 trang 124 Sinh học 8: Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào?

  Trả lời:

  Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu :

  – Hệ bài tiết nước tiểu gồm : thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.

  – Thận là cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu, gồm 2 quả thận ; mỗi quả chứa khoảng chừng 1 triệu đơn vị chức năng công dụng để lọc máu và hình thành nước tiểu .

  – Mỗi đơn vị chức năng công dụng gồm cầu thận ( thực ra là một búi mao mạch máu ), nang cầu thận ( thực ra là một cái túi gồm 2 lớp bao quanh cầu thận ), ống thận .

  More on this topic

  Comments

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Advertismentspot_img

  Popular stories