già trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Tôi không cần được gọi bằng ” ông ” để thấy già hơn đâu.

I don’t need ” mister ” to make this body feel any older.

OpenSubtitles2018. v3

Mặc dù mật độ mô vú thường giảm khi chúng ta già đi, có đến 1/3 phụ nữ vẫn có mô vú dày trong nhiều năm sau khi mãn kinh.

And although breast density generally declines with age, up to a third of women retain dense breast tissue for years after menopause.

ted2019

8 “Những ngày gian-nan” của tuổi già không được toại nguyện—có lẽ rất buồn nản—cho những người không nghĩ gì đến Đấng Tạo Hóa Vĩ Đại và những người không có sự hiểu biết về ý định vinh hiển của Ngài.

8 “The calamitous days” of old age are unrewarding —perhaps very distressing— to those who give no thought to their Grand Creator and who have no understanding of his glorious purposes.

jw2019

Đáng ra ta phải yêu quí nó như con, nhưng nó không trông được gì ở ông già như ta.

Doomed to wait upon an old man, who should have loved her as a father.

OpenSubtitles2018. v3

Các thế hệ sau Ioannes Vatatzes đều nhìn nhận ông mới chính là vị “Cha già của người Hy Lạp.”

The generations after John Vatatzes looked back upon him as “the Father of the Greeks.”

WikiMatrix

Đó không phải là sở thích nhất thời của một bà già mất trí.

It was not the ravings of some mad old lady.

OpenSubtitles2018. v3

Không nói con chuột mà là ông già!

Not the rat, the dad!

OpenSubtitles2018. v3

Nói mau, ông già!

Talk fast, bub!

OpenSubtitles2018. v3

Ngạc nhiên thật đấy, tôi lại say đắm một gã già hơn tôi rất nhiều, và luôn miệng nói rằng tôi vui vì gã không uống rượu, tôi đã cưới gã tồi đó.

Well, surprise, surprise, I fell in love with another fella much older than me, and I always say I was just so happy because he didn’t drink, I married the bastard.

ted2019

già, Liberty Valance vô thị trấn…

Mamma, Liberty Valance rides into town…

OpenSubtitles2018. v3

Già hơn bề ngoài nhiều.

Older than I look.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ta đã đi đến và giành chiến thắng trận chung kết của giải đấu, và cho anh ta đất kỷ lục là người đàn ông già nhất để đạt được một Grand Slam cuối cùng kể từ Ken Rosewall thực hiện Chung kết Mỹ Mở rộng 1974 lúc 39 tuổi, và là người gia nhẩt vô địch 1 giải Grand Slam kể từ khi Rosewallchiến thắng Úc Mở rộng 1972 lúc 37.

He went on to reach and win the final of the tournament, making him the oldest man to reach a Grand Slam final since Ken Rosewall made the 1974 US Open final at the age of 39, and the oldest Slam champion since Ken Rosewall had won the 1972 Australian Open at 37 years and 63 days old.

WikiMatrix

Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến mọi người, già cũng như trẻ.

These changes will affect everyone, young and old alike.

jw2019

Anh biết không, chúng tôi đã theo dấu ông già đó hai tuần nay rồi.

You know, we’ve been trailing that old man for two weeks now.

OpenSubtitles2018. v3

Ông già nhớ nhé.

One day, old man!

OpenSubtitles2018. v3

Tuổi già làm cho tôi được tự do .

It has set me không tính tiền .

EVBNews

Khu đất này cận kề bên khu đất có ngôi mộ của Tù trưởng già Joseph là cha của tù trưởng trẻ Joseph.

This property is adjacent to the property that is home to the grave of Old Chief Joseph, father of the younger Chief Joseph.

WikiMatrix

Cháu không muốn ông già tìm thấy cháu.

I didn’t want the old man to find me.

OpenSubtitles2018. v3

Trò chơi bắt đầu, ông bạn già.

Game on, old friend.

OpenSubtitles2018. v3

(Ma-thi-ơ 9:37, 38). Câu ngạn ngữ cho rằng không ai quá già nếu còn muốn học là đúng.

(Matthew 9:37, 38) The saying is true that one is never too old to learn.

jw2019

Bây giờ, ông bạn già tôi đang sẵn sàng làm giàu.

Now, old friend I am ready to be rich.

OpenSubtitles2018. v3

Không có tên nghị sĩ già nào sắp xếp cho à?

No retired ministers available to plan it?

OpenSubtitles2018. v3

Một tạp chí (Modern Maturity) nói: “Sự bạc đãi người già chỉ là [sự hung bạo gia đình] mới nhất mà được đăng lên báo chí trong nước [Hoa Kỳ]”.

The magazine Modern Maturity stated: “Abuse of the elderly is only the latest [family violence] to make its way out of the closet and onto the pages of the nation’s newspapers.”

jw2019

Ta cảm thấy quá già

I feel so old.

OpenSubtitles2018. v3

Dù trông già hơn, anh bằng tuổi với Otonashi và những người khác.

Despite looking much older, he is about the same age as Otonashi and the others.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories