Giá Trị Tăng Thêm Là Gì – Giá Trị Gia Tăng (Value Added

Related Articles

Giá trị ngày càng tăng hay giá trị tăng thêm ( Value Added – VA ) trong thống kê là hàng loạt tác dụng lao động hữu dụng do lao động trong doanh nghiệp mới phát minh sáng tạo ra và giá trị khấu hao gia tài cố định và thắt chặt trong một khoảng chừng thời hạn nhất định, thường là một năm .Bạn đang xem : Giá trị tăng thêm là gì

*

Giá trị gia tăng (Value Added – VA)

Định nghĩa

Giá trị gia tăng trong tiếng Anh là Value Added, viết tắt là VA.

Giá trị ngày càng tăng hay giá trị tăng thêm là hàng loạt tác dụng lao động có ích do lao động trong doanh nghiệp mới phát minh sáng tạo ra và giá trị khấu hao gia tài cố định và thắt chặt trong một khoảng chừng thời hạn nhất định, thường là một năm .

Bản chất

– Giá trị ngày càng tăng hay giá trị tăng thêm phản ánh bộ phận giá trị mới được tạo ra của những hoạt động giải trí sản xuất hàng hoá và dịch vụ lao động của doanh nghiệp làm ra, gồm có phần giá trị cho mình ( V ), phần cho doanh nghiệp và xã hội ( M ) và phần giá trị hoàn vốn cố định và thắt chặt ( khấu hao gia tài cố định và thắt chặt – C1 ) .- Có nghĩa là, về mặt giá trị :VA = V + M + C1

Ý nghĩa của chỉ tiêu giá trị gia tăng

Chỉ tiêu giá trị ngày càng tăng – VA có ý nghĩa lớn ở tầm vi mô và vĩ mô .- Ở tầm vi mô, giá trị ngày càng tăng là cơ sở để doanh nghiệp thực thi tái sản xuất lan rộng ra, cải tổ đời sống người lao động và là địa thế căn cứ để tính thuế giá trị ngày càng tăng .Xem thêm : Hướng Dẫn Đặt Lại Mật Khẩu Icloud Khi Bị Quên Mật Khẩu Icloud Cực Kì Đơn Giản

– Ở tầm vĩ mô, chỉ tiêu VA là cơ sở để tính các chỉ tiêu GDP, GNI.

Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị tăng thêm – VA

Để tính chỉ tiêu VA ở Lever doanh nghiệp, người ta hoàn toàn có thể sử dụng 2 chiêu thức sau :Cách 1 : Phương pháp sản xuấtGiá trị ngày càng tăng ( VA ) = Giá trị sản xuất ( GO ) – Ngân sách chi tiêu trung gian ( IC )

Cách 2: Phương pháp phân phối

Giá trị gia tăng (VA) = Thu nhập lần đầu của người lao động (V) + Thu nhập lần đầu của doanh nghiệp (M) + Khấu hao tài sản cố định (C1)

Trong đó 🙁 1 ) Thu nhập lần đầu của người lao động, gồm có :+ Tiền lương hoặc thu nhập theo ngày công của người lao động ( gồm cả khoản người lao động nhận được theo lao động dưới hình thức bằng tiền hoặc bằng hiện vật )+ Bảo hiểm xã hội trả thay lương cho người lao động+ Các khoản thu nhập ngoài lương hoặc ngoài thu nhập theo ngày công của người lao động ( ăn trưa, ca ba, chi lương trong ngày nghỉ việc, tiền thưởng cho ý tưởng, ý tưởng sáng tạo, tiền chi cho học tập, tu dưỡng nhiệm vụ … ) mà doanh nghệp trả trực tiếp cho người lao động+ Các khoản thu nhập có đặc thù lương như : phụ cấp làm ngoài giờ, phụ cấp làm việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, phụ cấp khu vực …+ Tiền phụ cấp lưu trú, phụ cấp đi đường khi đi công tác làm việc+ Tiền phụ cấp cho ăn tết, cho những đợt nghỉ lễ mà doanh nghiệp trả cho người lao động dưới hình thức tiền thưởng+ Tiền phong bao hội nghị+ Tiền mà người sử dụng lao động trả thay cho người lao động gồm : bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kinh phí đầu tư tương hỗ hoạt động giải trí công đoàn …( 2 ) Thu nhập lần đầu của doanh nghiệp, gồm có :+ Thuế sản xuất và những loại thuế mẫu sản phẩm ( trừ trợ cấp ) .

+ Các loại phí nộp cho chính phủ.

+ Lãi trả tiền vay ( không kể ngân sách dịch vụ ngân hàng nhà nước vì đã tính vào IC )+ Tiền lãi còn lại của doanh nghiệp .( Tài liệu tìm hiểu thêm : Giáo trình Thống kê doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân )

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories