“equity” là gì? Nghĩa của từ equity trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

Related Articles

equity

Equity

 • (Econ) Công bằng
   + Công lý hay lẽ phải.


equity /’ekwiti/

 • danh từ
  • tính công bằng, tính vô tư
  • tính hợp tình hợp lý
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) yêu sách hợp tình hợp lý; quyền lợi hợp tình hợp lý
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) luật công lý (hệ thống luật pháp tồn tại song song và bổ sung cho luật thành văn)
  • (Equity) công đoàn diễn viên
  • (số nhiều) có phần không có lãi cố định
  • giá trị tài sản bị cấm cố (sau khi trừ thuế má)

Lĩnh vực: điện tử & viễn thông quỹ riêngequity capital vốn cổ phần thườngequity capital vốn góp (tài chính) công chính luật công bằng

 • equity ratio: tỉ suất quyền lợi theo luật công bằng
 •  luật công lý quyền lợi theo luật công bằng

 • equity ratio: tỉ suất quyền lợi theo luật công bằng
 •  sự công bằng

 • horizontal equity: sự công bằng ngang nhau
 •  vốn cổ đông, tiền vốnGiải thích VN: Chứng chỉ cho phép trái chủ được quyền đầu tiên đối với trang thiết bị trong trường hợp vốn và lãi không được trả khi đáo hạn. Quyền sở hữu tài sản đối với trang thiết bị được lưu giữ theo tên của người thụ ủy thường là ngân hàng, cho đến khi trái phiếu được trả hết. vốn cổ phần

 • common equity: vốn cổ phần chung
 • corporate equity: vốn cổ phần công ty
 • equity accounting: kế toán vốn cổ phần
 • equity capital: vốn cổ phần thường
 • equity earnings: tiền lời của vốn cổ phần
 • equity financing: tài trợ bằng vốn cổ phần
 • equity gearing: tỷ lệ vốn cổ phần (vốn tự có)
 • equity issue: sự phát hành vốn cổ phần
 • equity method: phương pháp vốn cổ phần
 • equity securities: chứng khoán góp vốn cổ phần
 • equity share capital: vốn cổ phần thường
 • expanded equity method: phương pháp vốn cổ phần mậu dịch
 • return on equity: thu lợi về vốn cổ phần
 • return on equity (ROE): thu nhập về vốn cổ phần
 • average equity tài sản ròng trung bìnhbrand equity tính công bằng của nhãn hàngcommon equity cổ phần thườngcorporate equity quyền sở hữu tài sản của công tycreditor’s equity quyền lợi của chủ nợdebt equity swaps chuyển tiền cho vay thành vốn đầu tưdebt equity swaps sự chuyển tiền cho vay thành vốn đầu tưdebt for equity swaps đổi nợ thành vốndebt for equity swaps sự đổi nợ thành vốndebt/ equity ratio tỷ số nợdebt/ equity ratio vốn gópdilution of equity pha loãng vốn (do phát hành thêm các cổ phần mới). dilution of equity sự giảm chất lượng của lao độngdilution of equity sự giảm thấp giá trị bình quân tài sảnequity (-ies) cổ phần thườngequity (-ies) gias trị ký thácequity (-ies) lợi tứcequity (-ies) luật công lýequity (-ies) tính công bằngequity (-ies) trị giá cổ phần thườngequity (-ies) vốn cổ phầnequity / efficiency trade-off sự lựa chọn giữa công bằng và hiệu quảequity accounting kế toán công bằngequity accounting kế toán vốn cổ đôngequity capital vốn góp

  Thuật ngữ lĩnh vực Bảo hiểm

  EQUITY

  Sự công bằng

  Sự công bằng (là một mục đích của định giá bảo hiểm). Tỷ lệ phí bảo hiểm được xác định theo dự tính tổn thất trong mỗi loại nhóm người tham gia bảo hiểm. Giả thuyết là tất cả những người được bảo hiểm có cùng những đặc điểm sẽ có xác suất rủi ro như nhau và phải được đưa vào cùng một cách phân loại bảo hiểm. Ví dụ, trong bảo hiểm nhân thọ, các cá nhân có tiền sử sức khoẻ tốt, tiền sử sức khoẻ gia đình tốt, nghề nghiệp không có những yếu tố rủi ro đặc biệt, và người có nhân cách tốt, sẽ được phân loại thuộc nhóm rủi ro tiêu chuẩn và theo đó họ sẽ trả mức phí bảo hiểm tiêu chuẩn.

  Sự công bằng (là một mục đích của định giá bảo hiểm). Tỷ lệ phí bảo hiểm được xác định theo dự tính tổn thất trong mỗi loại nhóm người tham gia bảo hiểm. Giả thuyết là tất cả những người được bảo hiểm có cùng những đặc điểm sẽ có xác suất rủi ro như nhau và phải được đưa vào cùng một cách phân loại bảo hiểm. Ví dụ, trong bảo hiểm nhân thọ, các cá nhân có tiền sử sức khoẻ tốt, tiền sử sức khoẻ gia đình tốt, nghề nghiệp không có những yếu tố rủi ro đặc biệt, và người có nhân cách tốt, sẽ được phân loại thuộc nhóm rủi ro tiêu chuẩn và theo đó họ sẽ trả mức phí bảo hiểm tiêu chuẩn.

  Xem thêm: fairness

  More on this topic

  Comments

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Advertismentspot_img

  Popular stories