Empirical Research – Nghiên cứu thực nghiệm là gì? | DTM Consulting

Related Articles

Phần lớn những quyết định hành động của con người được thực thi dựa trên những vật chứng khác nhau, nghĩa là hoàn toàn có thể giám sát, chứng tỏ hợp lệ hoặc Dự kiến được. Khi lựa chọn giữa những lựa chọn khác nhau, mỗi người đều có xu thế thiên về những lựa chọn được chứng tỏ là có hiệu suất cao. Đây là cách tiếp cận tựa như được vận dụng trong nghiên cứu thực nghiệm .

1 – Nghiên cứu thực nghiệm là gì ?

Nghiên cứu thực nghiệm (empirical research) là một loại phương pháp nghiên cứu sử dụng bằng chứng có thể kiểm chứng để đi đến kết quả nghiên cứu. Nói cách khác, loại nghiên cứu này chỉ dựa vào bằng chứng thu được thông qua các phương pháp thu thập dữ liệu khoa học hoặc quan sát.

Nghiên cứu thực nghiệm là gì

Nghiên cứu thực nghiệm có thể được thực hiện bằng phương pháp quan sát, dữ liệu được thu thập có thể là dữ liệu định tính hoặc định lượng. Nghiên cứu thực nghiệm là nghiên cứu khoa học để đo lường xác suất thực nghiệm của nghiên cứu, không giống như nghiên cứu lý thuyết phụ thuộc vào các quan niệm định sẵn.

Trong nghiên cứu thực nghiệm, nhà nghiên cứu đi đến tác dụng bằng cách kiểm tra bằng chứng thực nghiệm của mình bằng chiêu thức quan sát. Nghiên cứu thực nghiệm được tách biệt với những nghiên cứu khác bởi tính năng và giải pháp của nó .

2 – Lợi ích của nghiên cứu thực nghiệm

Lợi ích của nghiên cứu thực nghiệm

Nghiên cứu thực nghiệm là một trong những giải pháp tìm hiểu có ích nhất. Nó hoàn toàn có thể được sử dụng để xác nhận nhiều giả thuyết trong những nghành khác nhau ship hàng cho việc kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .

  • Trong pháp luật: Trong pháp luật, nghiên cứu thực nghiệm được sử dụng để nghiên cứu các thể chế, quy tắc, thủ tục và nhân sự của pháp luật, nhằm tìm hiểu cách họ vận hành và những tác động của chúng. Nó sử dụng các phương pháp trực tiếp hơn là các nguồn thứ cấp và điều này giúp bạn đi đến kết luận hợp lệ hơn.
  • Trong y học: Trong y học, nghiên cứu thực nghiệm được sử dụng để kiểm tra và xác nhận nhiều giả thuyết và tăng kiến ​​thức của con người.
  • Trong nhân học: Trong nhân học, nghiên cứu thực nghiệm được sử dụng như một phương pháp nghiên cứu có hệ thống dựa trên bằng chứng về các mô hình hành vi và văn hóa của con người. Điều này giúp xác nhận và nâng cao kiến ​​thức của con người. Từ đây các doanh nghiệp có thể sử dụng những thông tin này để cải tiến sản phẩm hoặc thực hiện các chiến dịch marketing phù hợp với người tiêu dùng.

3 – Đặc điểm của nghiên cứu thực nghiệm

Đặc điểm của nghiên cứu thực nghiệm

Câu hỏi nghiên cứu

Nghiên cứu thực nghiệm gồm có một loạt câu hỏi hướng dẫn tìm hiểu. Trong nhiều trường hợp, những câu hỏi nghiên cứu này hoàn toàn có thể tạo thành giả thuyết nghiên cứu hoàn toàn có thể kiểm định bởi những phương pháp định tính và định lượng dựa trên thực chất của nghiên cứu .

Trong một nghiên cứu thực nghiệm, những câu hỏi nghiên cứu được kiến thiết xây dựng xung quanh yếu tố cốt lõi của nghiên cứu, đó là yếu tố trọng tâm mà nghiên cứu tìm cách xử lý. Họ cũng xác lập quy trình nghiên cứu bằng cách nhấn mạnh vấn đề mục tiêu và tiềm năng đơn cử của cuộc tìm hiểu có mạng lưới hệ thống .

Mẫu

Mẫu tài liệu dùng để nghiên cứu được phân định rõ ràng và được đặt trong toàn cảnh nghiên cứu .

Phương pháp nghiên cứu

Một nghiên cứu thực nghiệm cũng nêu rõ những chiêu thức được vận dụng trong cuộc tìm hiểu có mạng lưới hệ thống. Ở đây, tiến trình nghiên cứu được diễn đạt chi tiết cụ thể gồm có những tiêu chuẩn lựa chọn cho mẫu tài liệu, giải pháp nghiên cứu định tính hoặc định lượng cộng với những công cụ kiểm tra .

4 – Quy trình nghiên cứu thực nghiệm

Quy trình nghiên cứu thực nghiệm gồm có 5 tiến trình link ngặt nghèo với nhau, có tầm quan trọng như nhau. Quá trình này phác thảo rõ ràng những tiến trình khác nhau tương quan đến việc tạo ra giả thuyết nghiên cứu và kiểm tra những giả thuyết này một cách có mạng lưới hệ thống bằng cách sử dụng tài liệu thực nghiệm .

Quy trình nghiên cứu

Quan sát

Đây là quy trình thu thập dữ liệu thực nghiệm cho nghiên cứu. Ở quy trình tiến độ này, nhà nghiên cứu tập hợp tài liệu thực nghiệm có tương quan bằng những chiêu thức quan sát định tính hoặc định lượng. Điều này được thực thi trước để hoàn toàn có thể đưa ra những giả thuyết nghiên cứu .

Cảm ứng

Ở quá trình này, nhà nghiên cứu sử dụng lý luận quy nạp để đi đến Kết luận nghiên cứu hoàn toàn có thể xảy ra dựa trên tài liệu thu được từ quan sát của mình. Nhà nghiên cứu tạo ra một giả định chung nỗ lực lý giải tài liệu thực nghiệm và họ liên tục quan sát tài liệu thực nghiệm tương thích với giả định này .

Khấu trừ

Đây là giai đoạn suy luận. Đây là nơi nhà nghiên cứu tạo ra các giả thuyết bằng cách áp dụng logic và tính hợp lý vào quan sát của mình.

Kiểm tra

Ở đây, nhà nghiên cứu đặt những giả thuyết để kiểm tra bằng những chiêu thức nghiên cứu định tính hoặc định lượng. Trong quy trình tiến độ thử nghiệm, nhà nghiên cứu phối hợp những công cụ tìm hiểu có mạng lưới hệ thống có tương quan với những chiêu thức thực nghiệm để đi đến tác dụng khách quan tương hỗ hoặc phủ nhận những giả thuyết nghiên cứu .

Đánh giá

Đánh giá là quá trình sau cuối trong một nghiên cứu thực nghiệm. Ở đây, nghiên cứu phác thảo tài liệu thực nghiệm, tác dụng nghiên cứu và những lập luận tương hỗ cộng với bất kể thử thách nào gặp phải trong quy trình nghiên cứu .

5 – Thu thập dữ liệu cho nghiên cứu thực nghiệm

Dữ liệu cho nghiên cứu thực nghiệm hoàn toàn có thể được tích lũy bằng những chiêu thức thu thập dữ liệu định tính hoặc định lượng. Dưới đây là 1 số ít chiêu thức thu thập dữ liệu hoàn toàn có thể sử dụng cho nghiên cứu thực nghiệm .

Dữ liệu nghiên cứu

Khảo sát

Một cuộc khảo sát là một giải pháp thu thập dữ liệu thường được những nhà nghiên cứu sử dụng để tích lũy những tập hợp tài liệu lớn từ một số ít người vấn đáp đơn cử tương quan đến một đối tượng người dùng nghiên cứu. Phương pháp thu thập dữ liệu này thường được sử dụng để thu thập dữ liệu định lượng, mặc dầu nó cũng hoàn toàn có thể được tiến hành trong quy trình nghiên cứu định lượng .

Một khảo sát chứa một tập hợp những câu hỏi hoàn toàn có thể gồm có từ câu hỏi đóng đến câu hỏi mở cùng với những loại câu hỏi khác xoay quanh đối tượng người dùng nghiên cứu. Một cuộc khảo sát hoàn toàn có thể được triển khai trải qua phát bảng câu hỏi hoặc trải qua những biểu mẫu trực tuyến như Google Form, Survey Monkey, …

Thí nghiệm

Dữ liệu cũng hoàn toàn có thể tích lũy bằng cách dùng thí nghiệm. Thí nghiệm là một dạng mô phỏng hoàn toàn có thể được trấn áp, trong đó một hoặc nhiều biến nghiên cứu hoàn toàn có thể được thao tác bằng cách sử dụng một bộ những quy tắc để xác nhận hoặc bác bỏ giả thuyết nghiên cứu .

Thí nghiệm thường được sử dụng để thống kê giám sát mối quan hệ nhân quả. Đây là một chiêu thức thu thập dữ liệu không hề thiếu trong một nghiên cứu thực nghiệm vì nó tương quan đến việc kiểm tra những giả định được giám sát để đi đến hiệu quả nghiên cứu và tài liệu hợp lệ nhất .

Nghiên cứu những trường hợp nổi bật

Đây là một chiêu thức thu thập dữ liệu phổ cập trong một nghiên cứu thực nghiệm. Phương pháp này được sử dụng để tò mò ra những thông tin nâng cao về đối tượng người dùng nghiên cứu, tài liệu thu được hoàn toàn có thể đóng vai trò là tài liệu thực nghiệm .

Phương pháp này tương quan trực tiếp đến quy trình chọn mẫu nghiên cứu để hoàn toàn có thể xác lập mẫu có tương quan đến đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu .

Quan sát

Phương pháp quan sát là chiêu thức thu thập dữ liệu định tính, yên cầu nhà nghiên cứu phải nghiên cứu hành vi của những biến nghiên cứu trong thiên nhiên và môi trường tự nhiên của họ để tích lũy thông tin tương quan hoàn toàn có thể dùng làm dữ liệu thực nghiệm .

Muốn triển khai nghiên cứu thực nghiệm ?

Doanh nghiệp của bạn muốn triển khai nghiên cứu thực nghiệm để kiểm tra xem mẫu sản phẩm của mình đã đúng insight người mua hay chưa ? Chiến dịch truyền thông online đã truyền tải đúng thông điệp chưa ? Hay thử nghiệm loại sản phẩm mới có cung ứng được kỳ vọng của người mua ? …

DTM Consulting có đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trong nghiên cứu thị trường có thể giúp doanh nghiệp bạn thực hiện những nghiên cứu đem lại nhiều thông tin hữu ích, giúp cho việc ra các quyết định marketing hợp lý và đúng đắn.

ặc biệt, trong năm 2020, nhằm hỗ trợ các SMEs và Startups, DTM Consulting cung cấp dịch vụ tư vấn MIỄN PHÍ về chiến lược (chiến lược marketing, chiến lược sản phẩm, thương hiệu,…) và định hướng hoạt động, chiến thuật marketing của doanh nghiệp dựa trên các kết quả dữ liệu thu thập đươc  nhằm giúp doanh nghiệp sử dụng các dữ liệu sau nghiên cứu một cách hiệu quả.

LIÊN HỆ để nhận phân tích và đánh giá từ chuyên gia.

Nguồn : Formpl

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories