EHOU.ONLINE | Đáp án môn EG38 – Nhập môn Internet & E-Learning

Related Articles

E-Learning là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

check_box

 Electronic Learning

Economic Learning

Electron Learning

Electronic mail Learning

Ai là người sáng lập ra Google?

Billgate và Mark Zuckerberg.

Billgate và Sergey Brin.

Larry Page và Sergey Brin.

Mark Zuckerberg và Stever Job.

Ai là người thành lập ra mạng xã hội Facebook?

check_box

 Mark Zuckerberg cùng bạn bè là sinh viên khoa khoa học máy tính và bạn bè cùng phòng Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz và Chris Hughes khi Mark còn là sinh viên tại Đại học Harvard.

Facebook được sáng lập bởi hai sinh viên cao học tại trường Đại học Stanford là David Filo và Jerry Yang

Lawrence Edward “Larry” Page và Sergey Brin đồng sáng lập ra Facebook

ARPANET đã ngừng hoạt động vào khoảng năm nào?

1970

1980

1990

2000

ARPANET là?

Mô hình phân tầng OSI.

Một chuẩn mạng cục bộ (LAN).

Một chuẩn mạng diện rộng (MAN).

Một mạng máy tính do bộ quốc phòng Mỹ xây dựng, có thể coi là tiền thân của Internet.

Bài giảng Audio là:

Bài giảng có dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể down về học.

Bài giảng của mỗi buổi học trực tuyến qua lớp học ảo được ghi lại dưới dang video và upload lên, sinh viên có thể vào đó học lại.

Bài giảng được ghi lại dười dạng các file âm thanh (file .mp3) và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài hơn.

Các bài giảng dạng Rich Media, sinh viên có thể vào đọc slide và nghe giảng trực tiếp trên hệ thống.

Bài giảng dạng Text là gi?

Bài giảng của mỗi buổi học trực tuyến qua lớp học ảo được ghi lại dưới dang video và upload lên, sinh viên có thể vào đó học lại.

Bài giảng được ghi lại dười dạng các file âm thanh (file .mp3) và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài hơn.

Các bài giảng dạng Rich Media, sinh viên có thể vào học trực tiếp trên hệ thống.

Là tài liệu ở dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể tải về máy.

Bài giảng dạng Text là:

check_box

 Bài giảng có dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể down về học.

Bài giảng của mỗi buổi học trực tuyến qua lớp học ảo được ghi lại dưới dang video và upload lên, sinh viên có thể vào đó học lại.

Bài giảng được ghi lại dười dạng các file âm thanh (file .mp3) và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài hơn.

Các bài giảng dạng Rich Media, sinh viên có thể vào đọc slide và nghe giảng trực tiếp trên hệ thống.

Bài giảng điện tử được đăng tải trên hệ thống EHOU là gì?

check_box

 Là bài giảng đa phương tiện, người học vào lớp học EHOU để xem và nghe giảng viên giảng bài và tương tác trực tiếp trên bài học.

Bài giảng có dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể xem và tải về máy.

Là bài giảng của buổi trên lớp Vclass được kỹ thuật viên ghi lại dưới dạng video và upload lên, người học có thể vào để xem.

Là bài giảng được ghi lại dưới dạng các file âm thanh và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài.

Bài giảng điện tử được đăng tải trên hệ thống EHOU là gì?

Bài giảng có dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể xem và tải về máy.

Là bài giảng của buổi trên lớp Vclass được kỹ thuật viên ghi lại dưới dạng video và upload lên, người học có thể vào để xem.

Là bài giảng đa phương tiện, người học vào lớp học EHOU để học và tương tác.

Là bài giảng được ghi lại dưới dạng các file âm thanh và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài.

Bài giảng VIDEO được đăng tải trên hệ thống EHOU là gì?

Bài giảng được ghi lại dưới dạng các file âm thanh (file .mp3) và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài hơn.

Các bài giảng dạng Rich Media, sinh viên có thể vào đọc slide và nghe giảng trực tiếp trên hệ thống.

Là bài giảng có dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể down về học.

Là bài giảng được thiết kế với mục đích là quay lại những thao tác, kỹ thuật để hướng dẫn người học, hoặc quay lại buổi học trực tuyến Vclass để người học xem lại.

Bài kiểm tra được đăng tải trên hệ thống EHOU nhằm mục đích?

Hình thức kiểm tra có thể là trên lớp học, có thể là bài tập nhóm, bài tập về nhà, bài tập kỹ năng

Hoạt động bắt buộc của người học được đăng tải và ghi rõ trên lớp học

Kết quả kiểm tra được tính vào điểm giữa kỳ của môn học

Tất cả các đáp án đều đúng.

Bài luyện tập được đăng tải trên hệ thống EHOU nhằm mục đích?

Giúp người học củng cố kiến thức của từng bài học, môn học

Giúp người học luyện tập trước khi tham dự kỳ thi hết môn

Kết quả được tính vào điểm chuyên cần của người học

Tất cả các đáp án đều đúng.

Bạn có thể truy cập vào Google Calendar ở đâu và khi nào?

check_box

 Tại bất cứ đâu và không cần có mạng Internet

Ở bất cứ đâu và cần có mạng Internet

Tại nơi làm việc và có mạng Internet

Tại nơi làm việc và không cần có mạng Internet

Bạn có thể ứng dụng Google Drive vào trong học tập elearning như thế nào?

Chúng chia sẻ những tài liệu, thông tin cho bạn bè để học tập tốt hơn

Hỗ trợ bạn bè cùng học tập nhóm

Hỗ trợ bạn trong việc phân bổ các nhiệm vụ cho các thành viên như bài tập kỹ năng, bài tập nhóm

Tất cả các phương án trên đều đúng

Bạn có thể xem lịch làm việc của mình qua các thiết bị nào?

check_box

 Cả 3 đáp án trên

Máy tính

SMS

Thiết bị di động

Bạn có thể xem lịch làm việc của mình qua các thiết bị nào?

Máy tính

SMS

Tất cả phương án

Thiết bị di động

Bộ giao thức nào được sử dụng phổ biến trên Internet?

AppleTalk.

H.324.

IPX/SPX.

TCP/IP.

Các bài kiểm tra trên hệ thống dưới hình thức tự luận hoặc bài tập kỹ năng sẽ?

Bộ phận giáo vụ in ra và chuyển cho Giảng viên chấm.

Giảng viên chấm bài trực tiếp trên hệ thống và thông báo kết quả qua hệ thống tài khoản của người học.

Giảng viên chấm và thông báo kết quả trên hệ thống mà sẽ thông báo qua email.

Hệ thống tự động chấm điêm và thông báo cho người học.

Các bài luyện tập có đặc điểm:

check_box

 Không giới hạn số lần làm bài cũng như thời gian hết hạn nộp bài.

Giới hạn số lần làm bài cũng như thời gian hết hạn nộp bài.

Giới hạn số lần làm bài.

Giới hạn thời gian nộp bài.

Các bài nộp sẽ được giảng viên làm gì?

check_box

 Chấm bài và thông báo điểm trên hệ thống kết quả học tập của trang học trực tuyến.

Không chấm bài và không thông báo điểm trên hệ thống kết quả học tập của trang học trực tuyến.

Không làm gì trên trang học trực tuyến.

Sẽ không thông báo điểm trên hệ thống kết quả học tập của trang học trực tuyến.

Các bài tự kiểm tra trắc nghiệm có đặc điểm:

check_box

 Sẽ có giới hạn số lần làm bài và thời gian hết hạn của bài làm, sinh viên cần lưu ý để làm bài và nộp bài đúng hạn.

Không giới hạn số lần làm bài cũng như thời gian hết hạn nộp bài.

Sẽ không giới hạn số lần làm bài và thời gian hết hạn của bài làm.

Sinh viên không cần lưu ý để làm bài và nộp bài đúng hạn.

Các đặc trưng cơ bản của mạng WAN?

Độ tin cậy truyền dữ liệu thấp hơn so với mạng LAN

Hoạt động trên phạm vi địa lý rộng, ra ngoài phạm vi một tòa nhà

Tất cả 3 phương án đều đúng

Tốc độ truyền dữ liệu thấp so với mạng cục bộ có cùng chi phí.

Các dịch vụ phổ biến trên Internet được phát triển và cung cấp bởi?

check_box

 Nhiều đơn vị, cá nhân, kể cả bạn cũng có thể cung cấp được

Công ty Facebook

Công ty Microsoft

Duy nhất công ty Google

Các dịch vụ phổ biến trên Internet được phát triển và cung cấp bởi?

Các đơn vị, cá nhân, kể cả bạn cũng có thể cung cấp được.

Công ty Facebook

Công ty Microsoft

Duy nhất công ty Google

Các hoạt động học tập được quy định trên hệ thống EHOU là?

Hoạt động Học lý thuyết, Trao đổi – hỏi đáp, Luyện tập – đánh giá

Hoạt động học lý thuyết và luyện tập

Hoạt động học lý thuyết và trao đổi

Hoạt động Học lý thuyết, Hỏi dáp – Trao đổi, Luyện tập – thực hành và Thi – kiểm tra đánh giá

Các kỹ năng nào dưới đây không nhất thiết cần có đối với việc học eLearning?

check_box

 Kỹ năng ghi chép

Kỹ năng đánh máy và sử dụng máy tính

Kỹ năng đọc

Kỹ năng ứng xử

Các lĩnh vực có thể được đăng tải và sử dụng trên Internet gồm:

Lĩnh vực chính trị.

Lĩnh vực giáo dục.

Lĩnh vực thương mại.

Tất cả 3 phương án đều đúng

Cách phổ biến nhất để tìm kiếm các thông tin, dữ liệu mình cần trên Internet là?

check_box

 Thông qua các công cụ tìm kiếm ví dụ như Google, Bing,..

Thông qua các chương trình quảng cáo, bán hàng

Thông qua các dịch vụ tương tự như teamviewer, Skype…

Thông qua các trang thương mại điện tử trực tuyến như Ebayer, Muare,…

Câu 1 : E-Learning là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

Economic Learning

Electron Learning

Electronic Learning

Electronic mail Learning

Chức năng chính của Teamviewer là?

check_box

 Truy cập máy tính từ xa

Tính năng Chát là chính

Tính năng gọi điện trực tuyến

Tính năng truyền File

Chức năng nào dưới đây KHÔNG phải của LMS?

Quản lý quyền truy nhập vào bài giảng

Quản lý tiến độ học tập của sinh viên

Quản lý việc thi kiểm tra qua mạng

Quản lý việc xây dựng bài giảng điện tử

Có mấy hoạt động chính đối với học viên trong lớp học eLearning?

2

3

4

5

Có mấy hoạt động chính đối với học viên trong lớp học E-Learning?

check_box

Cổng thông tin là gì?

Là các trang Web được đăng tải trên mạng internet để mọi người có thể chat, trò truyện với nhau.

Là trang Web mà tại đó người học có thể học bài mà không cần liên kết đến link khác.

Là trang web mà từ đây bạn có thể dễ dàng truy cập đến các trang web hoặc các dịch vụ khác của nhà cung cấp.

Là trang Web thương mại điện tử, bán hàng online.

Đặc điểm nổi bật của eLearning so với phương thức đào tạo truyền thống là gì?

Học liệu chính xác và hay hơn truyền thống.

Học viên và giảng viên gặp nhau thường xuyên hơn.

Người học chăm chỉ hơn.

Người học chủ động lựa chọn về nội dung, thời gian và địa điểm học tập của mình.

Đặc trưng cơ bản của mạng LAN là:

Quản trị và bảo dưỡng mạng đơn giản.

Quy mô của mạng nhỏ, phạm vi hoạt động vào khoảng vài km. Các máy trong một tòa nhà, một cơquan hay xí nghiệp,… nối lại với nhau.

Tất cả 3 phương án đều đúng

Tốc độ truyền dữ liệu cao, từ10÷100 Mbps đến hàng trăm Gbps, độ tin cậy cao.

Đâu không phải là đặc điểm của Google Calendar?

check_box

 Bạn cần phải trả phí cho lưu lượng dữ liệu sử dụng khi xây dựng lịch làm việc trên Google Calendar

Bạn có thể dễ dàng truy cập, tìm kiếm và thêm vào lịch làm việc của mình hay của nhóm cộng tác ở bất kỳ nơi nào thông qua Google Calendar

Bạn có thể tạo ra các lời mời hẹn gặp làm việc và gửi nó đến mọi tài khoản E-mail và hoàn toàn miễn phí.

Google Calendar là dịch vụ cho phép xây dựng lịch làm việc trực tuyến của mình trên mạng, cho phép mọi người hoặc các nhóm làm việc có thể liên kết làm việc trực tuyến ở bất kỳ nơi nào.

Đâu không phải là dịch vụ của Skype cung cấp cho người dùng?

Skype Adword

Skype Voicemail.

SkypeIn.

SkypeOut.

Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ trực tuyến ?

Dropbox, Box.

Google Drive

HangOut

OneDrive.

Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ trực tuyến:

check_box

Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ trực tuyến?

check_box

Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ trực tuyến?

Box

Dropbox

Skype

Skype Drive

Đâu không phải là dịch vụ thư điện tử:

GDrive

Gmail

Hotmail

Yahoo Mail

Đâu KHÔNG phải là thành phần trong mô hình hệ thống của eLearning

Đội ngũ kỹ sư, thiết kế và giảng viên

Hạ tầng phần mềm

Hạ tầng truyền thông và mạng

Nội dung đào tạo

Đâu không phải là tính năng của Gmail?

Chỉ chạy duy nhất trên Windows

Sử dụng cho công việc mang tính chuyên nghiệp

Tích hợp tính năng Hangouts để trò chuyện với bạn bè

Tích hợp trên nhiều thiết bị

Đâu không phải là tính năng của Gmail?

check_box

 Cho phép gửi File có dung lượng lớn hơn 30Mb

Cho phép gửi tin nhắn với tốc độ nhanh và an toàn

Cho phép lọc thư theo nhiều lĩnh vực khắc nhau như: Thương mại, quảng cáo, nhu cầu riêng tư,…

Cho phép tìm thư theo tên người dùng, theo nội dung từ khóa, theo nhóm người sử dụng,

Đâu không phải là tính năng của Google Drive?

Cho phép bạn chia sẻ thông qua Gmail, Facebook, Google+

Cho phép bạn chia sẻ với nhiều người cùng lúc

Cho phép đánh dấu những nội dung mà người khác thay đổi

Cho phép người thứ ba có thể được chỉnh sửa

Đâu không phải là tính năng của Skype

Cho phép chát với nhiều người cùng lúc

Cho phép hội thảo có hình trực tuyến

Cho phép truy cập máy tính từ xa

Cho phép truyền file với dung dượng khá lớn

Đâu là chức năng của LMS?

Quản lý các công cụ thiết kế nội dung học tập

Quản lý các quá trình học tập của người học

Quản lý các quá trình tạo ra nội dung học tập

Quản lý một dự án công nghệ eLearning

Đâu là cú pháp cho phép tìm kiếm thông tin trên Google theo kiểu tên của website?

check_box

 Define

Allintext

Filetype

Site

Đâu là cú pháp cho phép tìm kiếm thông tin trên Google theo tên của website?

check_box

 Site

Allintext

Define

Filetype

Đâu là đặc điểm của E-learning?

Không cần có máy tính cũng có thể học

Thiếu phương tiện trao đổi giữa học viên và giáo viên

Tiện lợi, người học không cần phải trang bị bất cứ thứ gì vẫn có thể học tốt

Việc học không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.

Đâu là dịch vụ quản lý và theo dõi lịch cá nhân trực tuyến của Google?

check_box

 Calendar

Box

OnDrive

Translate

Đâu là dịch vụ quản lý và theo dõi lịch cá nhân trực tuyến của Google?

Box

Google Calendar

OnDrive

Translate

Đâu là dịch vụ thư điện tử của Google cung cấp?

Email

Gmail

HotMail

Outlook

Đâu là khó khăn đối với người học trong môi trường của eLearning?

check_box

 Yêu cầu tính kiên trì, tính tự giác cao hơn.

Không ghi chép lại đƣợc các ý chính có trong bài giảng.

Không tổng hợp được kiến thức có trong bài giảng.

Tốn thời gian đi lại để tham dự các buổi học.

Đâu là khó khăn đối với người học trong môi trường của eLearning?

Không ghi chép lại đƣợc các ý chính có trong bài giảng.

Không tổng hợp được kiến thức có trong bài giảng.

Tốn thời gian đi lại để tham dự các buổi học.

Yêu cầu tính kiên trì, sự quyết tâm, tính tự giác cao hơn.

Đâu là nhược điểm của eLearning theo quan điểm của các cơ sở đào tạo?

Chi phí chuyển đổi, phát triển nội dung bài giảng rất lớn so với giáo trình, bài giảng truyền thống

Chi phí tổ chức, quản lý đào tạo cao, nhất là khi tổ chức nhiều khoá học với số lượng đông học viên.

Giảng viên và học viên phải đi lại nhiều.

Thời gian của một chu trình đào tạo kéo dài hơn khóa học truyền thống

Đâu là nhược điểm của E-Learning theo quan điểm của cơ sở đào tạo?

check_box

 Chi phí chuyển đổi, phát triển nội dung bài giảng rất lớn so với giáo trình, bài giảng truyền thống

Chi phí tổ chức, quản lý đào tạo cao, nhất là khi tổ chức nhiều khoá học với số lượng đông học viên.

Giảng viên và học viên phải đi lại nhiều.

Thời gian của một chu trình đào tạo kéo dài hơn khóa học truyền thống

Đâu là quan điểm của eLearning đối với người học?

Học dễ dàng, tốn ít thời gian

Học theo khả năng của người học

Không cần phải học lý thuyết

Không phải đến trường

Đâu là tiêu chuẩn về mục tiêu của nguyên lý đào tạo “Lấy người học làm trung tâm”?

check_box

 Tôn trọng nhu cầu, hứng thú, lợi ích và khả năng của người học

Chương trình hướng vào sự chuẩn bị phục vụ thiết thực cho môi trường làm việc

Học viên tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập, được tự đánh giá

Người học chủ động, tích cực tham gia.

Đâu là tiêu chuẩn về mục tiêu của nguyên lý đào tạo “Lấy người học làm trung tâm”?

Chương trình hướng vào sự chuẩn bị phục vụ thiết thực cho môi trường làm việc.

Học viên tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và tự đánh giá

Người học có thể chủ động, tích cực tham gia.

Tôn trọng nhu cầu và khả năng tiếp cận tri thức của người học

Đâu là từ khóa cho phép tìm kiếm thông tin trên Google theo kiểu tệp tin?

check_box

 Filetype

Allintext

Define

Site:

Để cả nhóm bạn bè, đồng nghiệp cùng làm việc chung trên 1 file dữ liệu trực tuyến. Điều nào sau đây là đúng?

Bạn tải File lên Google Drive và chia sẻ cho mọi người là có thể thực hiện được

Bạn tải file lên Google Drive, chia sẻ cho mọi người và phân quyền sửa đổi

Bạn tải File lên Google Drive, mở file bằng ứng dụng tương ứng và chia sẻ file có phân quyền sửa đổi.

Chỉ cần tải file lên Google Drive là có thể thực hiện được.

Để các máy tính trên mạng có thể liên lạc với nhau, thì mỗi máy tính cần có…?

check_box

 Địa chỉ IP.

Địa chỉ Local.

Địa chỉ MAC

Địa chỉ TCP.

Để các máy tính trên mạng có thể liên lạc với nhau, thì mỗi máy tính cần có…?

Địa chỉ IP.

Địa chỉ Local.

Địa chỉ MAC

Giao thức TCP.

Để có kết quả học tập tốt trong môi trường eLearning, học viên cần có kỹ năng gì?

Kỹ năng ghi chép

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử linh hoạt

Kỹ năng sử dụng Internet và các tiện ích.

Kỹ năng trình bày, thuyết trình

Để học tập đạt kết quả tốt trong môi trường học tập eLearning và mạng xã hội Facebook, người học cần:

check_box

 Bạn nên “đăng xuất” khỏi Facebook, để không bị mất tập trung, rèn luyện tinh thần tự giác cao và dành thời gian cập nhật thông tin trên Facebook hợp lý

“Đăng nhập” vào Facebook để cập nhật thông tin bạn bè và trò truyện khi học tập tránh nhàm chán, vừa học vừa thư giãn

Cập nhật trạng thái, chia sẻ với bạn bè cùng lớp học về các vấn đề trong học tập và cuộc sống ngay cả khi đang làm việc

Tất cả các phương án

Để học tập đạt kết quả tốt trong môi trường học tập eLearning và mạng xã hội Facebook, người học cần:

check_box

 Bạn nên “đăng xuất” khỏi Facebook, để không bị mất tập trung từ việc tán gẫu hay cập nhật tình hình của bạn bè trên Facebook, rèn luyện cho mình tinh thần tự giác cao và nên dành thời gian để trò chuyện và cập nhật thông tin trên Facebook hợp lý

“Đăng nhập” vào Facebook để cập nhật thông tin bạn bè và trò truyện khi học tập tránh nhàm chán, vừa học vừa thư giãn

Cả 3 phương án trên

Cập nhật trạng thái, chia sẻ với bạn bè cùng lớp học về các vấn đề trong học tập và cuộc sống ngay cả khi đang làm việc

Để sử dụng được các dịch vụ trên Internet cần gì?

check_box

 Tất cả các phương án đều đúng.

Có cài đặt trình duyệt Internet phù hợp

Có đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ tương ứng

Có đường truyền kết nối Internet

Để tìm kiếm chính xác cả cụm từ với Google, bạn viết từ khóa như thế nào?

Viết cụm từ khóa cần tìm trong cặp nháy kép ” ”

Viết cụm từ khóa sau từ define.

Viết cụm từ khóa sau từ related.

Viết cụm từ khóa sau từ site.

Để tìm kiếm với Google đạt hiệu quả cao thì có 1 vài lời khuyên cho người dùng là?

Bỏ qua chính tả.

Không cần quan tâm đến chữ hoa hay chữ thường.

Sử dụng các từ mô tả theo suy nghĩ.

Tất cả các đáp án đều đúng.

Để truy cập vào máy khách thông qua Teamviewer bạn phải là gì?

Chỉ cần cài đặt ứng dụng trên máy của mình

Chỉ cần máy khách cung cấp mật khẩu

Đăng ký tên người dùng

Máy khách phải cung cấp Your ID và Password

Dịch vụ chat Skype được cung cấp bởi công ty nào sau đây ?

Google

Microsoft

Windows

Yahoo

Dịch vụ Ineternet được chính thức cung cấp tại Việt nam vào năm nào?

1986

1990

1997

2000

Dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực truyến sẽ làm gì khi phát hiện sự thay đổi dữ liệu?

Giữ nguyên dữ liệu, không thay đổi

Tạo một bản sao của dữ liệu

Tự động đồng bộ

Tự động thông báo với bạn qua email

Dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến đồng bộ hóa khi dữ liệu bị thay đổi như thế nào?

Chỉ đồng bộ hóa phần bị thay đổi

Đồng bộ hóa những dữ liệu thuộc cùng một kiểu (hình ảnh / âm thanh / văn bản / …)

Đồng bộ hóa tất cả dữ liệu trong tài khoản

Đồng bộ hóa toàn bộ thư mục chứa các file có sự thay đổi

Dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến là gì?

check_box

 Là dịch vụ lưu trữ dữ liệu tại một máy chủ trên Internet.

Là dịch vụ cho phép lưu trữ trên thiết bị ổ cứng di động .

Là dịch vụ lưu trữ trên thiết bị USB di động

Là dịch vụ lưu trữ trực tiếp trên thẻ nhớ.

Dịch vụ lưu trữ trực tuyến sẽ thực hiện đồng bộ lại dữ liệu khi nào?

Chỉ đồng bộ hóa phần bị thay đổi

Đồng bộ hóa những dữ liệu thuộc cùng một kiểu (hình ảnh / âm thanh / văn bản / …)

Đồng bộ hóa tất cả dữ liệu trong tài khoản

Đồng bộ hóa toàn bộ thư mục chứa các file có sự thay đổi

Dịch vụ lưu trữ trực tuyến sẽ thực hiện đồng bộ lại dữ liệu khi nào?

Giữ nguyên dữ liệu, không thay đổi

Tạo một bản sao của dữ liệu

Tự động đồng bộ

Tự động thông báo với bạn qua email

Dịch vụ mạng xã hội là gì?

check_box

 Là dịch vụ cung cấp một xã hội ảo trên Internet cho phép mọi người tham gia đều có thể kết nối với nhau, trò chuyện, viết dòng thời gian,….

Xây dựng riêng cho một cộng đồng người dùng Internet cùng tham gia một công việc chung.

Là một cộng đồng người sử dụng máy tính có cùng sở thích.

Là một mạng máy tính công cộng cho phép nhiều người cùng sử dụng một thời điểm

Dịch vụ nào của Google được sử dụng để kinh doanh quảng cáo hình ảnh chuyên nghiệp trên Internet?

Google +

Google App

Google Display Network (GDN)

Google Mail

Dịch vụ nào không phải là dịch vụ Chat?

Facebook Messenger

Google Hangout

SkyDrive

Yahoo

Dịch vụ nào sau đâu có tính năng khác với Skype

check_box

 Google Doc

AOL

Hangout

Yahoo Messenger,

Dịch vụ nào sau đây của Google là hoàn toàn miễn phí?

Google Adword

Google Drive

Google Mail

Google Search

Dịch vụ nào sau đây là dịch vụ lưu trữ trực tuyến ?

Dropbox, Box.

Google Drive

OneDrive.

Tất cả các phương án đều đúng.

Dịch vụ Skype cho phép bạn làm gì?

check_box

 Tất cả các đáp án đều đúng.

Cho phép người dùng trò chuyện chuyện với nhau trên Internet thông qua tài khoản Skype

Gọi điện thoại miễn phí giữa các tài khoản Skype với nhau và khả năng gọi đến số điện thoại kể cả cố định hoặc di động

Sử dụng webcam để có thể vừa trò chuyện vừa nhìn thấy người trò chuyện với mình.

Dịch vụ Skype có thể sử dụng trên:

Máy tính bảng

Máy tính cá nhân

Smartphone

Tất cả các phương án đều đúng.

Dịch vụ tiện ích Chat Voice là dịch vụ gì?

Cho phép chat bằng âm thanh và hình ảnh trực tiếp

Cho phép chat bằng âm thanh, giống như gọi điện thoại

Cho phép chat thông qua việc gửi các tin nhắn không giới hạn độ dài, có kèm biểu tượng hình ảnh

Cho phép chat và lưu lại nội dung cuộc hội thoại

Dịch vụ tiện ích Skype là gì?

Là một dịch vụ Chat trực tuyến, gửi file, truyền file thông dụng trên Internet.

Là một dịch vụ cung cấp truyền hình trực tuyến trên Internet.

Là một dịch vụ mua bán trực tuyến trên Internet.

Là một dịch vụ quảng trực tuyến rất thông dụng trên Internet.

Dịch vụ tìm kiếm của Google có thể?

check_box

 Tất cả các đáp án đều đúng.

Tìm kiếm bằng giọng nói – Voice Search.

Tìm kiếm chính xác một cụm từ

Tìm kiếm hình ảnh theo nhiều thể loại khác nhau.

Diễn đàn trên lớp học EHOU sẽ giúp người học:

Trao đổi một cách đồng bộ với các thành viên.

Trao đổi, thảo luận, bày tỏ ý kiến về những vấn đề người học quan tâm.

Xem và tương tác với các trò chơi và thông tin khác ở trên Internet.

Xem và tương tác với các văn bản, hình ảnh.

DNS là tên viết tắt của tên tiếng anh nào dưới đây?

Domain Name System.

Domain Network System.

Dynamic Name System.

Dynamic Network System.

Download là gì?

check_box

 Là thuật ngữ chỉ việc tải dữ liệu từ Server (máy chủ) về máy tính Client

Là giao thức truyền file qua Internet

Là thuật ngữ chỉ việc lưu trữ dữ liệu lên mạng Internet.

Là thuật ngữ mô tả việc mở trang web từ server

Download là gì?

Là giao thức truyền file qua Internet

Là thuật ngữ chỉ việc lưu trữ dữ liệu lên mạng Internet.

Là thuật ngữ chỉ việc tải dữ liệu từ Server (máy chủ) về máy tính Client(máy khách)

Là thuật ngữ mô tả việc mở trang web từ server

Dropbox cho phép đồng bộ dữ liệu lưu trữ trực tuyến với máy tính sử dụng hệ điều hành nào?

Linux

Mac

Tất cả các phương án đều đúng.

Windows

Dropbox là dịch vụ gì ?

Dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến với khả năng đồng bộ theo thời gian thực.

Dịch vụ lưu trữ trực tuyến hỗ trợ nhiều loại thiết bị khác nhau.

Dịch vụ lưu trữ trực tuyến hỗ trợ việc sao lưu tự động với độ tin cậy cao.

Tất cả các phương án đều đúng.

Ethernet là?

Một chuẩn mạng cục bộ (LAN).

Một giao thức của Internet

Một mạng trong lịch sử của Internet.

Một phần trong mô hình OSI.

Facebook đã giới thiệu tính năng “Tên người dùng” (Usernames), nhờ đó mà các trang có thể được liên kết với URL đơn giản http://www.facebook.com/facebook vào thời gian nào?

check_box

 Ngày 13 tháng 6 năm 2009

Ngày 20 tháng 7 năm 2008

Ngày 22 tháng 10 năm 2006

Tháng 8 năm 2013

Facebook được cấp bằng sáng chế US patent 7669123 về những khía cạnh của News Feed vào thời gian nào?

Ngày 22 tháng 2 năm 2010

Ngày 23 tháng 2 năm 2010

Ngày 6 tháng 9 năm 2006

Ngày 9 tháng 6 năm 2006

Facebook Note là tính năng gì của Facebook?

Facebook Note được giới thiệu vào ngày 22 tháng 8 năm 2006, một tính năng quản lý hình ảnh của theo dòng thời gian

Facebook Note được giới thiệu vào ngày 22 tháng 8 năm 2006, một tính năng quản lý tài liệu của Facebook

Facebook Notes được giới thiệu vào 22 tháng 2 năm 2010 một tính năng viết blog cho phép nhúng các thẻ và hình ảnh

Facebook Notes được giới thiệu vào ngày 22 tháng 8 năm 2006, một tính năng viết blog cho phép nhúng các thẻ và hình ảnh

Google Calendar tích hợp đồng bộ với những ứng dụng và thiết bị nào?

Không tích hợp và đồng bộ với ứng dụng cũng như thiết bị nào

Lịch trên điện thoại di động

Tích hợp vào Gmail của bạn

Tích hợp vào Gmail và lịch trên thiết bị di động của bạn

Google Calendar tính phí cho người dùng như thế nào?

check_box

 Hoàn toàn miễn phí

Theo dung lượng dữ liệu sử dụng

Theo gói dịch vụ khác nhau

Theo thời gian sử dụng dịch vụ

Google được thành lập năm nào?

check_box

Hệ thống câu hỏi ôn luyện trắc nghiệm trên hệ thống có đặc điểm:

Chỉ được mở ra ở tuần cuối cùng của môn học.

Hạn chế số câu hỏi theo yêu cầu của giảng viên.

Không giới hạn số lần làm bài cũng như thời gian hết hạn nộp bài.

Người học chỉ được thực hiện tối đa 2 lần.

Hệ thống EHOU sẽ thông báo điểm môn học theo hình thức chủ yếu nào?

Gửi Fax đến từng người học

Người học muốn biết điểm thì đến tại phòng đào tạo của nhà trường

Tổng hợp tất cả các môn học, sau đó gửi Email cho người học

Tự động cập nhật trên hệ thống và người học theo dõi thông qua tài khoản của mình

Hệ thống elearning bao gồm những gì?

Các giảng viên và bộ phận quản lý giáo vụ-đào tạo

Các phân hệ phần mềm quản lý thông tin, quản lý nội dung, học liệu điện tử.

Các quy định về chương trình và quy chế đào tạo

Giáo trình, bài giảng giống như một thư viện truyền thống

Hệ thống E-learning bao gồm những gì?

check_box

 Các phân hệ phần mềm quản lý và nội dung thông tin, bài giảng đã số hoá

Các giảng viên và bộ phận quản lý giáo vụ-đào tạo

Các quy định về chương trình và quy chế đào tạo

Giáo trình, bài giảng trong thư viện truyền thống

Hình thức nào dưới đây được sử dụng phổ biến trong môi trường eLearning?

Lớp học thông qua các trang Web, hệ thống truyền hình trực tuyến

Lớp học thông qua hệ thống phát thanh (học qua đài phát thanh)

Lớp học thông qua hệ thống truyền hình (học qua truyền hình)

Lớp học thông qua việc gửi băng Casstte hoặc băng video

Hình thức nào dưới đây thuộc cách học E-learning?

check_box

 Lớp học thông qua trang Web dùng phần mềm hội thảo video

Lớp học thông qua sóng phát thanh (học qua đài phát thanh)

Lớp học thông qua sóng truyền hình (học qua truyền hình)

Lớp học thông qua việc gửi băng Casstte hoặc băng video

Hình thức phổ biến nhất để tìm kiếm các thông tin, dữ liệu trên Internet là?

Thông qua các chương trình quảng cáo, bán hàng

Thông qua các công cụ tìm kiếm ví dụ như Google, Bing,..

Thông qua các dịch vụ tương tự như teamviewer, Skype…

Thông qua các trang thương mại điện tử trực tuyến như Ebayer, Muare,…

Hình thức trao đổi nào dưới đây không được khuyến khích eLearning?

check_box

 Gửi thư qua đường bưu điện (Posts)

Gửi thư điện tử (E-mail)

Tham dự các diễn đàn (forum)

Tham dự thảo luận trực tuyến

Hình thức trao đổi nào dưới đây không được khuyến khích trong môi trườn eLearning?

Gửi thư điện tử (E-mail)

Gửi thư qua đường bưu điện (Posts)

Tham dự các diễn đàn (forum)

Tham dự thảo luận trực tuyến

Hoạt động Học lý thuyết là?

Quá trình nghiên cứu các chuyên đề, các kỹ năng hoặc các bài giảng dạng Text, Ebook,..

Quá trình theo dõi và lĩnh hội nội dung trong bài giảng đa phương tiện.

Quá trình tiếp thu kiến thức

Tất cả các phương án đều đúng

Hoạt động nào dưới đây là hình thức trao đổi tương tác đồng bộ (thời gian thực)?

check_box

 Sử dụng các công cụ Chatting trực tuyến

Soạn và gửi bài lên diễn đàn (Forum)

Soạn và gửi thư điện tử .

Trao đổi trên cổng thông tin điện tử của nhà trường

Hoạt động nào dưới đây là hình thức trao đổi tương tác đồng bộ (thời gian thực)?

Soạn và gửi bài lên diễn đàn (Forum)

Soạn và gửi thư điện tử .

Sử dụng các công cụ hỗ trợ trực tuyến (Chating, voice,…)

Trao đổi trên cổng thông tin điện tử của nhà trường

Hoạt động Thi hết môn đối với người học trên hệ thống EHOU là?

Chủ yếu là tổ chức thi tập trung trên lớp

Hình thức thi chủ yếu là trắc nghiệm khách quan

Người học chỉ sử dụng bút chì để tô vào đáp án đúng theo quy định được cung cấp tại buổi thi

Tất cả các đáp án đều đúng.

Hoạt động Thực hành – luyện tập trên hệ thống EHOU giúp người học?

Củng cố lại kiến thức của môn học, bài học

Là hoạt động bắt buộc đối với người học

Tất cả các phương án đều đúng

Tự đánh giá được khả năng học tập của người học

Học tập trong môi trường eLearning, tính tự giác của người học được thể hiện thông qua hoạt động?

Đăng ký học tập đúng hạn.

Tập trung làm tất cả các bài tập, nhiệm vụ tại một thời điểm duy nhất

Tham gia Thi và nộp học phí đúng hạn

Tự học, tự kiểm tra và đánh giá được kiến thức của mình

HTML (HyperText Markup Language) là gì?

Địa chỉ dùng để xác định đối tượng nhận và gửi thông tin trên Internet.

Là ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web, nghĩa là các mẫu thông tin được trình bày trên World Wide Web.

Là ngôn ngữ dùng để lập trình các trang Web và các văn bản đa phương tiện trên máy tính.

Là ngôn ngữ giao tiếp giữa người dùng và máy tính.

HTML (HyperText Markup Language) là gì?

check_box

 Là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web, nghĩa là các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web.

Địa chỉ dùng để xác định đối tượng nhận và gửi thông tin trên Internet.

Là ngôn ngữ dùng để lập trình các trang Web và các văn bản đa phương tiện trên máy tính.

Là ngôn ngữ giao tiếp giữa người dùng và máy tính.

HTTP là gì?

Là địa chỉ của trang Web.

Là giao thức truyền siêu văn bản.

Là ngôn ngữ để soạn thảo nội dung các trang Web.

Là tên của trang web.

Internet được hình thành từ dự án nào dưới đây?

Từ một dự án nghiên cứu của Bộ quốc phòng Anh.

Từ một dự án nghiên cứu của Bộ quốc phòng Mỹ.

Từ một dự án nghiên cứu của Bộ quốc phòng Pháp.

Từ một dự án nghiên cứu của Bộ.

Internet được ra đời vào năm nào?

1968

1969

1974

1997

Internet Explorer là ứng dụng do công ty nào phát hành?

check_box

 Microsoft

Apple

Google

Yahoo

Internet là gì?

Là kho thông tin được tổ chức, lưu trữ bởi nhiều quốc gia trên toàn cầu một cách độc lập.

Là một hệ thống mạng của Mỹ xây dựng và tự làm chủ.

Là một hệ thống mạng thông tin toàn cầu được kết nối từ rất nhiều hệ thống mạng có quy mô nhỏ hơn.

Là một ứng dụng mà người sử dụng được phép cài đặt và phát triển

Kết nối với lớp học Vclass sinh viên cần phải chuẩn bị những gì?

Điện thoại di động thông minh, sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS kết nối được Internet.

Máy tính bảng có kết nối được Internet.

Máy vi tính có kết nối Internet.

Tất cả các đáp án đều đúng.

Khái niệm Trình duyệt Web là:

Là một phần mềm ứng dụng để lập trình ra các trang Web trang web

Là phần mềm ứng dụng thiết kế giao diện Web

Một phần mềm ứng dụng cho phép người sử dụng xem và tương tác với các văn bản, hình ảnh, đoạn phim, nhạc, trò chơi….

Tất cả các phương án đều đúng.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Có khả năng truy cập vào máy khách khi máy khách tắt nguồn hay Sleep

Không thể khởi động lại máy khách khi đang truy cập vào máy khách

Teamviewer có khả năng truyền file tốt hơn Skype

Tính năng nhắn tin là tính năng chính của Teamviewer

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Cả 3 phương án đều không chính xác

Có chức năng cố định Your ID và Password

Teamviewer có khả năng truyền file tốt hơn Skype

Tính năng nhắn tin là tính năng chính của Teamviewer

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Internet là mạng không dây.

Internet là mạng MAN.

Internet là mạng WAN.

Internet là một mạng LAN.

Khẳng định nào sau đây là sai?

Cho phép chỉnh sửa ảnh online và kết nối Google +

Cung cấp ít nhất 3 chế độ phân quyền trong GDrive

Ngoài tính năng chia sẻ, còn có chức năng chỉnh sửa online một số ứng dụng

Tự động đồng bộ dữ liệu mà không cần cài đặt GoogleDrive trên máy tính

Khẳng định nào sau đây là sai?

Google Drive chạy được cả ứng dụng Powerpoint và map

Google Drive có khả năng khôi phục dữ liệu bị xóa trước 30 ngày nếu chưa xóa khỏi thùng rác.

Google Drive có khả năng khôi phục dữ liệu bị xóa trước 60 ngày

Google Drive có tính năng tạo khảo sát online lấy ý kiến khách hàng

Khẳng định nào sau đây là SAI?

check_box

 Tài khoản của Gmail được sử dụng cho tất cả các dịch vụ trên Internet

Muốn sử dụng được Gmail bạn cần phải đăng ký tài khoản

Người có thể sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản Gmail

Tài khoản của Gmail chỉ được dùng chung cho các dịch vụ của Google

Khi cài đặt lại Teamviewer thì điều gì xảy ra?

Cả Your ID và Password đều thay đổi

Cấu hình của ứng dụng Teamviewer không thay đổi

Password thay đổi

Your ID thay đổi

Khi nói về E-learning, thuật ngữ LMS là từ viết tắt của cum từ tiếng Anh nào?

Learning Main System

Learning Management Site

Learning Management System

Learning Motion System

Kiên trì, tự giác và quyết tâm để chiếm lĩnh tri thức thuộc điều kiện nào sau đây?

Tất cả các điều kiện

Về kiến thức

Về thái độ học tập

Về trang thiết bị

Kỹ năng nào dưới đây không nhất thiết cần có đối với việc học eLearning?

Kỹ năng đánh máy và sử dụng máy tính

Kỹ năng đọc

Kỹ năng ghi chép

Kỹ năng ứng xử

Kỹ thuật mã hóa dữ liệu thường được sử dụng đối với dịch vụ lưu trữ trực tuyến là?

Kỹ thuật AE-128 bit

Kỹ thuật AE-256 bit

Kỹ thuật AES-256 bit

Kỹ thuật AES-512bit bit

Lợi ích của dịch vụ lưu trữ trực tuyến là gì?

Bạn có thể chia sẻ file, tổ chức làm việc nhóm, phân quyền sử dụng

Bạn có thể truy cập, sử dụng dữ liệu tại bất cứ nơi đâu miễn là thiết bị được kết nối Internet.

Giảm thiểu nguy cơ mất dữ liệu khi sự cố xảy ra với các biện pháp lưu trữ truyền thống.

Tất cả các phương án đều đúng.

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ lưu trữ trực tuyến

Phòng ngừa được nguy cơ mất dữ liệu

Phù hợp với người học eLearning

Tất cả các phương án đều đúng

Tiện lợi, linh hoạt, giảm chi phí

Lợi ích của việc sử dụng Facebook trong môi trường học tập eLearning

check_box

 Cả 3 phương án trên

Facebook thúc đẩy cộng tác và trao đổi xã hội giữa người tham gia, người học tham gia vào các hoạt động học tập bên ngoài lớp học.

Người học cảm thấy thoải mái trong việc học qua Facebook vì họ sử dụng Facebook hàng ngày

Tạo không khí thoải mái, thân thiện, khuyến khích sinh viên tham gia

Lợi ích của việc sử dụng Facebook trong môi trường học tập eLearning

Facebook thúc đẩy cộng tác và trao đổi xã hội giữa người tham gia, người học tham gia vào các hoạt động học tập bên ngoài lớp học.

Người học cảm thấy thoải mái trong việc học qua Facebook vì họ sử dụng Facebook hàng ngày

Tạo không khí thoải mái, thân thiện, khuyến khích sinh viên tham gia

Tất cả các phương án

Lớp học trực tuyến là gì?

Là một trang Web chứa các thông tin, các quy định, nhiệm vụ đối với người học

Là nơi để mọi người có thể truy cập vào và cùng chia sẻ kiến thức ở mọi nơi và mọi thời điểm.

Là nơi mà nhà cung cấp đăng tải các bài học, các nhiệm vụ học tập để học viên học, trao đổi thảo luận và luyện tập

Tất cả các đáp án đều đúng.

Lớp học Vclass là gì?

Là lớp học chỉ dành riêng cho một nhóm người học

Là lớp học dành cho người học thực hành như tại tại phòng máy, xưởng hực hành

Là lớp học mà người học phải tập trung tại phòng học để giảng viên giảng bài

Là lớp học trực tuyến có sự tham gia trực tiếp của giảng viên, người học có thể trao đổi – thảo luận trực tiếp với giảng viên, bạn bè cùng lớp .

Lớp học VClass là gì?:

check_box

 Là lớp học trực tuyến có sự tham gia trực tiếp của giảng viên, người học có thể trao đổi – thảo luận trực tiếp với giảng viên, bạn bè cùng lớp .

Là lớp học chỉ dành riêng cho một nhóm người học

Là lớp học dành cho người học thực hành như tại tại phòng máy, xưởng hực hành

Là lớp học mà người học phải tập trung tại phòng học để giảng viên giảng bài

Mạng nào là mạng tiền thân của Internet?

check_box

Một cách đầy đủ nhất, E-Learning là gì?

Một công cụ tạo bài giảng điện tử, bài giảng đa phương tiện

Một tập hợp các ứng dụng và quá trình tạo lập, phân phối, quản lý và hợp tác trong việc giảng dạy và học tập sử dụng công nghệ web và thông qua mạng Internet.

Việc giảng dạy sử dụng công nghệ Web và thông qua mạng Internet.

Việc học tập thông qua các Website dành cho giáo dục và đào tạo từ xa có trên mạng Internet

Mục đích chính của việc đưa ra tên miền:

Dễ dàng lưu trữ hơn địa chỉ IP.

Dễ nhớ hơn địa chỉ IP

Do thiếu địa chỉ IP.

Tên miền dễ xử lý bởi máy tính hơn.

Mục đích của bài kiểm tra trắc nghiệm được dùng để:

Để người học tự củng cố kiến thức.

Do hệ thống yêu cầu phải có.

Tính điểm chuyên cần của người học.

Tính điểm giữa kỳ của người học.

Mục Recent của Skype sử dụng để hiển thị các tài khoản nào ?

Người dùng đã liên lạc trong các ngày gần nhất.

Người dùng đã xóa khỏi Skype.

Người dùng mới ép vào danh sách nhưng chưa chào mừng.

Tất cả các đáp án đều đúng.

Muốn Google Drive tự động đồng bộ dữ liệu tại máy tính của bạn lên máy chủ Google, bạn phải là gì?

check_box

 Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web, ứng dụng trên PC và cấu hình chế độ tự động

Bạn đăng ký tài khoản với Google Drive và tải File lên là tự động đồng bộ

Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng trên PC

Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web và ứng dụng trên PC

Muốn Google Drive tự động đồng bộ dữ liệu tại máy tính của bạn lên máy chủ Google, bạn phải là gì?

Bạn đăng ký tài khoản với Google Drive và tải File lên là tự động đồng bộ

Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng trên PC

Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web và ứng dụng trên PC

Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web và ứng dụng trên PC. Cấu hình chế độ tự động

Muốn Google Drive tự động đồng bộ dữ liệu tại máy tính của bạn lên máy chủ Google, bạn phải làm gì?

check_box

 Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web và ứng dụng trên PC. Cấu hình chế độ tự động

Bạn đăng ký tài khoản với Google Drive và tải File lên là tự động đồng bộ

Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng trên PC

Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web và ứng dụng trên PC

Muốn tìm kiếm một tài liệu theo ý muốn, bạn có thể?

check_box

 Sử dụng tính năng tìm kiếm nâng cao hoặc sử dụng cú pháp phù hợp với lĩnh vực tìm kiếm.

Gõ từ khóa cần tìm vào ô Search

Sử dụng cú pháp ” ” kèm theo

Sử dụng cú pháp Define

Nếu không đăng nhập được vào lớp học, người học nên làm gì?

Cố gắng chờ đến khi có thể khắc phục được

Gửi email, gọi điện cho cố vấn học tập hoặc cán bộ của nhà trường

Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè những người am hiểu về máy tính

Trực tiếp đến trường để gặp kỹ thuật hỗ trợ.

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được viết tắt thành?

FTP

HTML

HTTP

WWW

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML là?

Là 1 ngôn ngữ lập trình hệ thống rất mạnh.

Là 1 ngôn ngữ lập trình ứng dụng rất mạnh.

Là ngôn ngữ lập trình bậc cao, dùng để xây dựng các trang Web có khả năng tương tác cao.

Là ngôn ngữ thiết kế Web đơn giản, sử dụng các thẻ để tạo ra các trang văn bản hỗn hợp.

Người sử dụng đăng nhập vào dịch vụ Google Calendar bằng tài khoản nào?

Người dùng chỉ việc đăng nhập vào dịch vụ này bằng tài khoản Facebook

Người dùng chỉ việc đăng nhập vào dịch vụ này bằng tài khoản Gmail

Người dùng chỉ việc đăng nhập vào dịch vụ này bằng tài khoản Yahoo

Người dùng chỉ việc sử dụng dịch vụ không cần tàu khoản đăng nhập

Nhận sét nào sau đây nói đúng về mạng xã hội Facebook tại Việt Nam:

check_box

 Facebook vào Việt Nam năm 2008 và sự gia tăng lượng người sử dụng Việt Nam nhanh hàng đầu của thế giới. Theo khảo sát của Socialbakers & SocialTimes.Me đến tháng 1/2015: Việt Nam có: 39.8 Triệu người sử dụng internet, chiếm 44% tổng dân số quốc gia.

Cả 3 phương án đều sai

Facebook vào Việt Nam năm 2008 và sự gia tăng lượng người sử dụng Việt Nam nhanh hàng đầu của thế giới

Theo khảo sát của Socialbakers & SocialTimes.Me đến tháng 1/2015: Việt Nam có: 39.8 Triệu người sử dụng internet, chiếm 44% tổng dân số quốc gia.

Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về mạng xã hội Facebook?

check_box

 Facebook cho phép người dùng lựa chọn cài đặt bảo mật của riêng mình và lựa chọn những người có thể nhìn thấy tiểu sử của họ. Facebook Website miễn phí đăng nhập, và nó phát sinh lợi nhuận từ quảng cáo, chẳng hạn thông qua banner quảng cáo

Facebook cho phép người dùng lựa chọn cài đặt bảo mật của riêng mình và mọi người có thể nhìn thấy tiểu sử của họ và những người khác khi tham gia vào Facebook

Facebook là mạng xã hội tính phí cho cá nhân và doanh nghiệp, phục vụ hoạt động kinh doanh và chia sẻ hoạt động cá nhân.

Facebook là Website tính phí đăng nhập, và nó phát sinh lợi nhuận từ quảng cáo, chẳng hạn thông qua banner quảng cáo

Nhận xét nào sau đây nói đúng về mạng xã hội Facebook tại Việt Nam:

Cả 3 phương án đều sai

Facebook có số lượng người dùng đứng thứ 2 so với một số trang mạng xã hội khác

Facebook vào Việt Nam năm 2004

Facebook vào Việt Nam năm 2008 và sự gia tăng lượng người sử dụng Việt Nam nhanh hàng đầu của thế giới.

Nhóm nào thuộc nhóm các dịch vụ Chatting

Google Hangout, Yahoo, Skype, ICQ, Safari, AOL Messenger

Skype, Hangout, ICQ, Facebook Messenger, Chrome, Yahoo

Skype, Yahoo, Hangout, Facebook Messenger, ICQ

Yahoo, Skype, Firefox, Hangout, Facebook Messenger

Những ai được phép xem lịch làm việc của bạn?

check_box

 Bạn và những người được lựa chọn chia sẻ

Chỉ riêng bạn

Người thân trong gia đình bạn

Tất cả mọi người

Những lợi ích không đúng của việc sử dụng Facebook với xã hội

check_box

 Quản lý tài liệu lưu trữ trực tuyến

Cập nhật thông tin của tổ chức cá nhân, quản lý ảnh, tạo nhóm học tập, làm việc và kinh doanh

Công cụ quảng cáo cho các doanh nghiệp

Là môi trường kết nối bạn bè, kết nối cộng đồng, tạo nhật lý Online, Ghi nhớ ngày sinh nhật của bạn bè

Nội dung học lý thuyết của từng tuần học được truyền tải dưới dạng chính nào ?

Audio và Ebook

Rich Media

Tất cả các đáp án đều đúng.

Video

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Chỉ có một hệ thống tên miền thuộc cấp cao nhất tại mỗi quốc gia

Hệ thống tên miền (DNS) – Domain Name System bao gồm rất nhiều thành phần cấu tạo nên cách nhau bởi dấu chấm (.) hoặc (;)

Tại Việt Nam: tên miền được quản lý và cung cấp bởi VNNIC

Tên miền là tên chỉ được cung cấp giao dịch bởi 1 công ty hay tổ chức sử dụng trên Internet.

Phiên bản miễn phí Teamviewer 10, chức năng nào sau đây không đúng?

Cho phép gọi điện có hình với máy khác

Cho phép hội thoại trực tuyến với số lượng người tham gia đông

Cho phép tắt thiết bị điều khiển của máy khách

Cho phép thiết lập chế động tự động cho một nhóm máy khách

Safari là một trình duyệt Web được phát triển bởi tập đoàn nào?

check_box

 Apple.

Google

IBM

Microsoft

Skype là sản phẩm dịch vụ của tổ chức nào?

Công ty Apple

Công ty Google

Công ty truyền thông đa phương tiện ACCI của Mỹ

Microsoft

Skype name là gì?

Là tài khoản mà người sử dụng đăng ký tại trang chủ của phần mềm Skype

Là tên hiển thị trên màn hình khi bạn thực hiện cuộc gọi

Là tên thật của người sử dụng dịch vụ Skype

Là thông tin riêng của bạn, có thể nhập hoặc không phải khi bạn đăng ký Skype

Skype Voicemail là dịch vụ:

Cho phép người dùng gọi điện trực tuyến.

Cho phép người dùng gửi tin nhắn.

cho phép người dùng khôi phục các tin nhắn đã bị xóa.

Lưu lại tin nhắn khi cuộc gọi không thành công

SkypeIn là một tiện ích?

Cho phép người dùng internet có thể giao dịch mua bán trực tiếp trên mạng.

Cho phép người dùng tìm kiếm, kết bạn trên ineternet

Cho phép người sử dụng Skype nhận cuộc gọi bằng máy vi tính thông qua tài khoản Skype

Tất cả các đáp án đều đúng.

SkypeOut là dịch vụ:

Cho phép người dùng mua bán trực tuyến.

Cho phép người dùng Skype có thể gọi điện đến một số điện thoại thuê bao bất kỳ với chi phí thấp

Cho phép người dùng tải về các ứng dụng của Google

Cho phép người dùng xem phim trực tuyến.

Sự kiên trì và tính tự giác thuộc điều kiện nào sau đây?

check_box

 Về thái độ học tập

Cả 3 điều kiện trên

Về kiến thức

Về trang thiết bị

Sứ mệnh của Google là gì?

check_box

 Sắp xếp và cung cấp các thông tin trên Internet và làm cho thông tin đó trở nên hữu ích hơn cho người dùng

Cung cấp các sản phẩm công nghệ cao đến với người dùng.

Cung cấp trình duyệt Internet cho người dùng cuối

Tìm kiếm dữ liệu trên internet và chuyển giao cho người dùng khi cần

Sứ mệnh của Google là gì?

check_box

 Sắp xếp và cung cấp các thông tin trên Internet và làm cho thông tin đó trở nên hữu ích hơn cho người truy cập

Cung cấp các sản phẩm công nghệ cao đến với người dùng.

Cung cấp trình duyệt Internet cho người dùng cuối

Tìm kiếm dữ liệu trên internet và chuyển giao cho người dùng khi cần

Sức ảnh hưởng của Facebook đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp như thế nào?

check_box

 Bạn có thể dễ dàng lập một trang riêng trên Facebook, trang này sẽ luôn được người tạo ra cập nhật thường xuyên đến mọi người. Nếu bạn là FAN của một thần tượng âm nhạc, diễn viên hay giải trí, tổ chức doanh nghiệp nào đó thì bạn chỉ cần tìm Page đó và bấm Like hoặc bấm theo dõi, bạn sẽ luôn được cập nhật mọi thông tin khi trang đó đăng lên.

Bạn cần chi trả một khoản chi phí để lập một trang riêng trên Facebook, trang này được Facebook quản lý và cập nhật thông tin của bạn thường xuyên. Nếu bạn là một FAN của thần tượng âm nhạc, diễn viên hay giải trí, tổ chức doanh nghiệp nào đó thì bạn chỉ cần gửi email đăng ký theo dõi đến địa chỉ quản lý của trang để được cập nhật mọi thông tin khi trang đó đăng lên.

Bạn cần đăng ký đầy đủ thông tin doanh nghiệp/ cá nhân/ tổ chức/… tới Facebook để được tạo một troang riêng và có thể thường xuyên cập nhật đến mọi người.

Nếu bạn là FAN của một thần tượng âm nhạc, diễn viên hay giải trí, tổ chức doanh nghiệp nào đó thì bạn chỉ cần tìm Page đó và bấm Like hoặc bấm theo dõi và chờ phía Admin của trang xác nhận, bạn sẽ luôn được cập nhật mọi thông tin khi trang đó đăng lên.

Tài khoản Skype bạn có thể sử dụng dùng chung cho ?

Facebook

Google Drive

Google Mail

Không sử dụng chung cho các tài khoản này

Tại sao bạn nên sử dụng Google Calendar?

check_box

 Cả 3 phương án trên

Google Calendar chia sẻ lịch làm việc với đồng nghiệp gia đình dễ dàng, dễ dàng đồng bộ hóa với thiết bị di động.

Google Calendar cho bạn mời mọi người khác để theo dõi các sự kiện vào lịch của bạn, đồng bộ với các ứng dụng trong máy tính truy cập lịch cá nhân của bạn, truy cập ngay cả khi không có Internet

Google Calendar không bao giờ để lỡ một sự kiện nào, tuỳ chỉnh nhắc nhở giúp bạn đi đúng thời gian và hoàn toàn miễn phí.

Tại sao bạn nên sử dụng Google Calendar?

Google Calendar chia sẻ lịch làm việc với đồng nghiệp gia đình dễ dàng, dễ dàng đồng bộ hóa với thiết bị di động.

Google Calendar cho bạn mời mọi người khác để theo dõi các sự kiện vào lịch của bạn, đồng bộ với các ứng dụng trong máy tính truy cập lịch cá nhân của bạn, truy cập ngay cả khi không có Internet

Google Calendar không bao giờ để lỡ một sự kiện nào, tuỳ chỉnh nhắc nhở giúp bạn đi đúng thời gian và hoàn toàn miễn phí.

Tất cả phương án

Tên miền (Domain name) là gì?

Là tên của một giao thức truyền File.

Là tên định danh cho một địa chỉ IP để giúp dễ nhớ, dễ hiểu hơn.

Tên của một máy tính tham gia trong hệ thống mạng.

Tên của người dùng được cấp khi sử dụng dịch vụ email trên mạng Internet

Tên miền nào được dùng cho các tổ chức nói chung ?

check_box

Tên miền nào được dùng cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo?

.com

.edu

.net

.org

Tên miền nào được dùng cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại tại Việt Nam?

.com.vn

.edu.vn

.net.vn

.org.vn

Tên miền nào trong số các tên miền sau không đúng với quy định, quy cách?

abc.edu

abc.edu.vn

edu.abc

edu.abc.vn

Tên miền sau là tên miền cấp mấy: home.vnn.vn

1

2

3

4

Tháng 2 năm 2004 Facebook được ra mắt với cái tên là gì?

Facebook

Facebook.com

The Facebook

www.facebook.com

Theo NIST, định nghĩa về dịch vụ lưu trữ trực tuyến là gì?

Là dịch vụ sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép lưu trữ các file lên tài khoản mail của người dùng như Gmail

Là dịch vụ sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép quản lý các dữ liệu cá nhân và cho phép người dùng có thể truy xuất qua giao diện Web

Là dịch vụ sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép sao lưu dữ liệu lên các thiết bị chuyên nghiệp.

Là dịch vụ sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép truy cập qua mạng để lựa chọn và sử dụng chung tài nguyên trực tuyến một cách thuận tiện và nhanh chóng; đồng thời cho phép kết thúc sử dụng dịch vụ, giải phóng tài nguyên dễ dàng, giảm thiểu các giao tiếp với nhà cung cấp.

Theo quy định đối với bài kiểm tra trắc nghiệm trên hệ thống EHOU, người học có thể thực hiện bao nhiêu lần?

check_box

 Tối đa 3 lần

1 lần duy nhất và tính điểm giữa kỳ

Không quy định số lần và người học có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào tùy ý

Không quy định số lần, người học chí có thể luyện tập trong thời gian quy định của môn học và sẽ tính điểm cao nhất trong số lần thực hiện

Theo quy định đối với bài kiểm tra trắc nghiệm trên hệ thống EHOU, người học có thể thực hiện bao nhiêu lần?

1 lần duy nhất và tính điểm giữa kỳ

Không quy định số lần và người học có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào tùy ý

Không quy định số lần, người học chí có thể luyện tập trong thời gian quy định của môn học và sẽ tính điểm cao nhất trong số lần thực hiện

Tối đa 3 lần và tính điểm cao nhất.

Theo quy định đối với bài luyện tập trắc nghiệm trên hệ thống EHOU, người học có thể thực hiện bao nhiêu lần?

check_box

 Không quy định số lần, người học chí có thể luyenj tập trong thời gian quy định của môn học và sẽ tính điểm cao nhất trong số lần thực hiện

1 lần duy nhất và không tính điểm

Không quy định số lần và người học có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào tùy ý

Tối đa 3 lần và tính điểm trung bình của 3 lần đó

Theo quy định đối với bài luyện tập trắc nghiệm trên hệ thống EHOU, người học có thể thực hiện bao nhiêu lần?

check_box

 Không quy định số lần, người học có thể luyện tập trong thời gian quy định và sẽ tính điểm cao nhất trong số lần thực hiện

1 lần duy nhất và không tính điểm

Không quy định số lần và người học có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào tùy ý

Tối đa 3 lần và tính điểm cao nhất

Theo quy định đối với bài luyện tập trắc nghiệm trên hệ thống EHOU, người học có thể thực hiện bao nhiêu lần?

1 lần duy nhất và không tính điểm

Không quy định số lần và người học có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào tùy ý

Không quy định số lần, người học có thể luyện tập trong thời gian quy định và sẽ tính điểm cao nhất trong số lần thực hiện

Tối đa 3 lần và tính điểm trung bình của 3 lần đó

Theo quy định, mỗi bài kiểm tra trắc nghiệm người học thường có tối đa mấy lần thực hiện?

check_box

Theo Sloan Consortium, Lớp học có sử dụng internet bao nhiêu % thì được gọi là lớp học eLearning

0%-30%

15%- 50%

Lớn hơn 70%

Nhỏ hơn 60%

Thuật ngữ Internet Explorer là ?

Là 1 chuẩn mạng của cục bộ.

Là một bộ giao thức của mạng LAN.

Là trình duyệt web dùng để hiển thị các trang web trên Internet.

Là ứng dụng duy nhất dùng để kết nối Internet.

Thường thì lớp học Vclass sẽ mở trước giờ học là?

15-30 phút

Đúng giờ

Liên tục mở

Trước 2h-3h

Tìm kiếm Contacts của bạn bè trong Skype, bạn có thể làm gì?

Bạn có thể nhập trực tiếp SkypeName vào mục Add names

Tất cả các đáp án đều đúng.

Tìm kiếm thông qua máy chủ của Skype.

Tìm kiếm trực tiếp trên ứng dụng Skype

Tính đến năm 2015, khi đăng ký tài khoản của dịch vụ Box, bạn sẽ được cung cấp bao nhiêu Gb miễn phí?

10Gb

15Gb

20Gb

5Gb

Tính đến năm 2015, khi đăng ký tài khoản GDrive, bạn sẽ được cung cấp bao nhiêu Gb miễn phí?

10Gb

15Gb

20Gb

5Gb

Tính đến năm 2015, khi đăng ký tài khoản OnDrive, bạn sẽ được cung cấp bao nhiêu Gb miễn phí?

check_box

Trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng cho phép người sử dụng làm gì?

Hiển thị nội dung của trang web dưới dạng trực quan

Hỗ trợ người dùng tương tác với trang web.

Kết nối tới server chứa trang web và tải nội dung trang web về máy

Tất cả các đáp án đều đúng.

Trong hoạt động của eLearning, ngân hàng học liệu điện tử dùng để. Hãy chọn phương án sai

Cơ sở dữ liệu lưu trữ các đơn vị kiến thức cơ bản

Cơ sở dữ liệu lưu trữ các bài giảng điện tử

Làm công cụ chính hỗ trợ cho đội ngũ thiết kế

Làm cổng thông tin để người học truy cập, học tập và trao đổi

Trong hoạt động của hệ thống eLearning, giảng viên có quyền gì?

Cho phép học viên đăng ký, nộp học phí qua mạng.

Chủ động xây dựng, thiết kế lại các bài giảng điện tử theo chuẩn SCORM

Tham gia tương tác với học viên thông qua hệ thống quản lý học tập (LMS).

Thực hiện chức năng quản lý, giáo vụ, đào tạo

Trong hoạt động của hệ thống E-Learning, giảng viên có quyền gì?

check_box

 Tham gia tương tác với học viên thông qua hệ thống quản lý học tập (LMS).

Cho phép học viên đăng ký, nộp học phí qua mạng.

Thực hiện chức năng quản lý giáo vụ-đào tạo

Xây dựng, thiết kế bài giảng điện tử theo chuẩn SCORM (thiết kế kịch bản, soạn thảo nội dung, tích hợp multimedia)

Trong hoạt động của hệ thống eLearning, học viên có thể làm gì?

Thay đổi quyền truy nhập, sử dụng tài nguyên của người khác

Thay đổi, cập nhật nội dung tài liệu, bài giảng có trong hệ thống

Trao đổi báo cáo, số liệu thống kê về điểm thi- kiểm tra của lớp học

Trao đổi thông tin trực tuyến với bạn học và giảng viên

Trong hoạt động của hệ thống E-Learning, học viên có thể làm gì?

check_box

 Trao đổi thông tin trực tuyến với bạn học và giảng viên

Thay đổi quyền truy nhập, sử dụng tài nguyên của người khác

Thay đổi, cập nhật nội dung tài liệu, bài giảng có trong hệ thống

Trao đổi báo cáo, số liệu thống kê về điểm thi- kiểm tra của lớp học

Trong hoạt động của hệ thống eLearning, học viên không được làm gì?

Lấy nội dung bài giảng từ các giảng viên và chuyển chúng thành các bài giảng điện tử

Sử dụng các công cụ, phương tiện hỗ trợ cho việc học tập của mình.

Sử dụng cổng thông tin người dùng để học tập, trao đổi với giảng viên

Thực hiện các bài test để tự kiểm tra kiến thức.

Trong hoạt động của hệ thống E-Learning, học viên không thể làm gì?

check_box

 Lấy nội dung bài giảng từ các giảng viên và chuyển chúng thành các bài giảng điện tử

Sử dụng các công cụ, phương tiện hỗ trợ cho việc học tập của mình.

Sử dụng cổng thông tin người dùng để học tập, trao đổi với giảng viên

Thực hiện các bài test để tự kiểm tra kiến thức.

Trong khi cài đặt Skype, bạn có thể cài đặt thêm dịch vụ nào dưới đây?

check_box

 Bing

Google Search

Không có dịch vụ nào.

Yahoo search

Ứng dụng Teamviewer có khả năng cung cấp dịch vụ nào?

check_box

 Tất cả phương án đều đúng

Cho phép bạn Truy cập máy tính từ xa

Cho phép bạn có thể Chat với bạn bè

Cho phép bạn có thể gọi điện, họp trực tuyến

Ứng dụng Teamviewer có thể được cài trên hệ điều hành nào?

check_box

 Tát cả các hệ điều hành trên

Android

Linux

Mac

Ứng dụng Teamviewer cung cấp dịch vụ nào?

check_box

 Tất cả phương án đều đúng

Cho phép bạn có thể Chat với bạn bè

Cho phép bạn có thể gọi điện, họp trực tuyến

Cho phép bạn Truy cập máy tính từ xa

Ứng dụng Teamviewer trong học tập, bạn có thể làm gì?

check_box

 Tất cả các phương án đều đúng

Khi máy của bạn gặp sự cố, tôi có thể nhờ cán bộ kỹ thuật EHOU trợ giúp

Tôi có thể lấy được tài liệu trên máy tính tại cơ quan khi đi công tác hoặc khi cần thiết nhất

Tôi có thể Tổ chức họp nhóm hoặc giúp đỡ bạn bè khi cần

Upload là gì?

Là một giao thức truyền file trên Internet

Là thuật ngữ chỉ việc lưu trữ dữ liệu trên mạng Internet.

Là thuật ngữ chỉ việc tải dữ liệu từ các máy tính Client lên Server (máy chủ)

Là thuật ngữ mô tả việc mở các trang web từ server

Ưu điểm của dịch vụ lưu trữ dữ liệu trạc tuyến là gì?

Có khả năng làm việc trên nhiều nền tảng từ máy tính đến di động.

Dễ sử dụng, không cần cài đặt

Sử dụng dữ liệu tại bất cứ nơi đâu, thông qua thiết bị truy cập và được kết nối Internet.

Tốc độ nhanh truyền tải dữ liệu nhanh và sự ổn định cao.

Ưu điểm của dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến là gì?

check_box

 Sử dụng dữ liệu tại bất cứ nơi đâu, thông qua thiết bị truy cập và được kết nối Internet.

Tốc độ nhanh truyền tải dữ liệu nhanh và sự ổn định cao.

Có khả năng làm việc trên nhiều nền tảng từ máy tính đến di động.

Dễ sử dụng, không cần cài đặt

Vào tháng 8 năm 2013, Facebook công bố những con số nào sau đây?

check_box

 Tất cả phương án

20 phút là thời gian trung bình của người dùng dành cho Facebook trong 1 ngày.

Có đến 1,15 tỷ người dùng và 699 triệu người dùng sử dụng hàng ngày, 1 người tham gia trung bình có 141,5 người bạn.

Trung bình cứ 1 người có tham gia và like 89 group/fanpage, đã có 240 tỷ bức ảnh đã được upload lên và 350 triệu bức ảnh được upload hàng ngày.

Vào tháng 8 năm 2013, Facebook công bố những con số nào sau đây?

check_box

 Cả 3 đáp án trên

20 phút là thời gian trung bình của người dùng dành cho Facebook trong 1 ngày.

Có đến 1,15 tỷ người dùng và 699 triệu người dùng sử dụng hàng ngày, 1 người tham gia trung bình có 141,5 người bạn.

Trung bình cứ 1 người có tham gia và like 89 group/fanpage, đã có 240 tỷ bức ảnh đã được upload lên và 350 triệu bức ảnh được upload hàng ngày.

Với chức năng chia sẻ màn hình của Skype, bạn có thể?

Bạn chỉ nhìn thấy màn hình hiển thị của máy khách

Không cần sự cho phép của máy khách bạn vẫn truy cập được

Tải dữ liệu của máy khách về máy mình

Thay đổi, cấu hình được máy khách

Với Google, tính năng Voice Search là gì?

Tìm kiếm theo giọng nói

Tìm kiếm theo hình ảnh

Tìm kiếm theo thể loại bất kỳ

Tìm kiếm theo từ khóa

Website là gì?

Là một hệ thống thông tin toàn cầu.

Là một phần mềm máy tính, cung cấp các thông tin cho người sử dụng

Là một phần mềm ứng dụng được cài đặt và chạy trên localhosst

Là một tập hợp trang Web.

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories