Du lịch là gì ? Giải thích từ ngữ trong ngành du lịch

Related Articles

Ngành nghề nào cũng có từ vựng và khái niệm định nghĩa riêng cho từng từ ngữ chuyên ngành và du lịch không ngoại lệ, thời điểm ngày hôm nay Marketing du lịch xin gửi tới những bạn trong 1 số ít định nghĩa khái niệm trong ngành du lịch

[ lwptoc ]

Du lịch là gì ?

Du lịch là những hoạt động giải trí có tương quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú liên tục trong thời hạn không quá 1 năm liên tục nhằm mục đích phân phối nhu yếu du lịch thăm quan, nghỉ ngơi, vui chơi, tò mò tài nguyên du lịch và hoạt động giải trí phối hợp mục tiêu hợp pháp khác .

Khách du lịch là gì ?

Khách du lịch là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường hợp đi học, làm việc để nhận thu nhập ở nơi đến.

Hoạt động du lịch là gì ?

Hoạt động du lịch là hoạt động giải trí của khách du lịch, tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại và cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể, hội đồng dân cư có tương quan đến du lịch

Tài nguyên du lịch là gì ?

Tài nguyên du lịch là cảnh sắc vạn vật thiên nhiên, yếu tố tự nhiên và những giá trị văn hóa truyền thống làm cơ sở hình thành loại sản phẩm du lịch, khu du lịch, điểm đến du lịch nhằm mục đích cung ứng nhu yếu du lịch. Tài nguyên du lịch gồm có tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa truyền thống .

Sản phẩm du lịch ?

Là nơi tập hợp dịch vụ trên cơ sở khai thác giá trị tài nguyên du lịch để thỏa mãn nhu cầu nhu yếu của khách du lịch

Khu du lịch là gì ?

Khu du lịch là khu vực có lợi thế tài nguyên du lịch, được quy hoặc góp vốn đầu tư tăng trưởng nhằm mục đích phân phối nhu yếu phong phú của khách du lịch. Khu du lịch gồm có cấp tỉnh và khu du lịch vương quốc .

Điều kiện để công nhận khu du lịch quốc gia

1. Có tài nguyên du lịch đặc biệt hấp dẫn với ưu thế về cảnh quan thiên nhiên, có khả năng thu hút nhiều khách du lịch.

2. Có diện tích tối thiểu là một nghìn héc ta.

3. Có khả năng bảo đảm phục vụ ít nhất một triệu lượt khách du lịch một năm.

4. Có quy hoạch phát triển khu du lịch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Có mặt bằng, không gian đáp ứng yêu cầu của các hoạt động tham quan, nghỉ ngơi, giải trí trong khu du lịch.

6. Có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch và dịch vụ đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

7. Có cơ sở lưu trú du lịch, khu vui chơi giải trí, thể thao và các cơ sở dịch vụ đồng bộ khác.

khu du lịch quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận

(Điều 4 – luật du lịch; Điều 6 – Nghị định số 92/2007/NĐ-CP)

Đô thị du lịch

là đô thị có lợi thế tăng trưởng du lịch và du lịch có vai trò quan trọng trong hoạt động giải trí của đô thị .

Điều kiện để công nhận đô thị du lịch

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đô thị du lịch khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đáp ứng các quy định về đô thị theo quy định của pháp luật;

b) Có tài nguyên du lịch hấp dẫn trong ranh giới đô thị hoặc khu vực liền kề với ranh giới đô thị;

c) Có đường giao thông thuận tiện đến các khu du lịch, điểm du lịch;

d) Có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch;

đ) Có hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật đồng bộ, tiện nghi đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quản quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách du lịch trong nước và quốc tế.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đô thị du lịch trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ.

( Điều 4 – luật du lịch ; Điều 11 – nghị định số 92/2007 / NĐ-CP )

Điểm du lịch là gì ?

Điểm du lịch là nơi có tài nguyên du lịch được góp vốn đầu tư khai thác dịch vụ khách du lịch .

Chương trình du lịch ?

Chương trình du lịch là văn bản bộc lộ lịch trình du lịch, dịch vụ, giá cả được định trước cho chuyến đi của khách du lịch từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc chuyến đi .

Kinh doanh dịch vụ lữ hành ?

Là việc kiến thiết xây dựng, bán và tổ tức triển khai một phần hoặc hàng loạt chương trình du lịch cho khách du lịch .

Hướng dẫn viên du lịch ?

Là hoạt động cung cấp thông tin, kết nối dịch vụ, dẫn khách du lịch, hỗ rợ khách du lịch sử dụng dịch vụ theo chương trình du lịch.

Theo điểm 2 điều 58 Luật du lịch ban hành 2018 Phạm vi hành nghề hướng dẫn viên du lịch được quy định như sau:

a, Hướng dẫn viên du lịch quốc tế được hướng dẫn du cho khách nội địa, du khách quốc tế đến việt nam trong phạm vi toàn quốc và đưa khách du lịch ra nước ngoài ;

b, Hướng dẫn viên du lịch du lịch nội địa được hướng dẫn cho khách du lịch nội địa là công dân việt nam trong phạm vi toàn quốc;

c, Hướng dẫn viên du lịch tại điểm được hướng dẫn cho khách du lịch trong phạm vi du lịch, điểm du lịch.

Hướng dẫn viên du lịch ?

Là người được cấp thẻ để hành nghề hướng dẫn du lịch .

Cơ sở lưu trú du lịch ?

Là nơi phân phối dịch vụ Giao hàng nhu yếu lưu trú của khách du lịch .

Các loại cơ sở lưu trú du lịch bao gồm:

a) Khách sạn;

b) Làng du lịch;

c) Biệt thự du lịch;

d) Căn hộ du lịch;

đ) Bãi cắm trại du lịch;

e) Nhà nghỉ du lịch;

g) Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê;

h) Các cơ sở lưu trú du lịch khác.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương quy định, công bố tiêu chí cụ thể đối với từng loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch; hồ sơ, thủ tục phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch để áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước.

(Điều 4 – luật du lịch; Điều 17 – nghị định số 92/2007/NĐ-CP )

Xúc tiến du lịch ?

Là hoạt động giải trí điều tra và nghiên cứu thị trường, tổ chức triển khai tuyên truyền, tiếp thị, hoạt động nhằm mục đích tìm kiếm, thôi thúc thời cơ tăng trưởng và lôi cuốn khách du lịch .

Phát triển du lịch bền vững ?

Là sự tăng trưởng du lịch phân phối đồng thời những nhu yếu về kinh tế tài chính – xã hội và môi trường tự nhiên, bảo vệ hài hòa quyền lợi của những chủ thể tham gia hoạt động giải trí du lịch, không làm tổn hại đến năng lực cung ứng nhu yếu du lịch trong tương lai .

Du lịch cộng đồng ?

Là mô hình du lịch được tăng trưởng trên cơ sở những giá trị văn hóa truyền thống của hội đồng, do hội đồng dân cư quản trị, tổ chức triển khai khai thác và hưởng lợi .

Du lịch sinh thái ?

Là mô hình du lịch dựa vào vạn vật thiên nhiên, gắn với truyền thống văn hóa truyền thống địa phương, có sự tham gia của hội đồng dân cư, phối hợp giáo dục về bảo vệ thiên nhiên và môi trường .

Du lịch văn hóa ?

Là mô hình du lịch được tăng trưởng trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa truyền thống, góp thêm phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, tôn vinh văn hóa truyền thống mới của trái đất .

Môi trường du lịch ?

Là môi trường tự nhiên tự nhiên và môi trường tự nhiên xã hội diễn ra những hoạt động giải trí du lịch

Tuyến du lịch là gì ?

Là lộ trình link những khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch, gắn với những tuyến giao thông vận tải đường đi bộ, đường tàu, đường thuỷ, đường hàng không .

Điều kiện để được công nhận là tuyến du lịch

1. Tuyến du lịch có đủ các điều kiện sau đây được công nhận là tuyến du lịch quốc gia:

a) Nối các khu du lịch, điểm du lịch, trong đó có khu du lịch, điểm du lịch quốc gia, có tính chất liên vùng, liên tỉnh, kết nối với các cửa khẩu quốc tế;

b) Có biện pháp bảo vệ cảnh quan, môi trường và cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch dọc theo tuyến.

2. Tuyến du lịch có đủ các điều kiện sau đây được công nhận là tuyến du lịch địa phương:

a) Nối các khu du lịch, điểm du lịch trong phạm vi địa phương;

b) Có biện pháp bảo vệ cảnh quan, môi trường và cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch dọc theo tuyến.

( Điều 4, Điều 25 – luật du lịch )

Trên đây là những khái niệm cơ bản về ngành du lịch, hy vọng thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn phần nào về ngành du lịch. Bài viết trên được trích lược từ Luật du lịch Nước Ta. Mong nhận được nhiều quan điểm góp phần của anh chị em trong ngành qua phần phản hồi bên dưới .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories