Đơn khiếu nại là gì? Mẫu đơn khiếu nại mới nhất

Related Articles

Trong quy trình sinh sống, học tập và thao tác chắc rằng mỗi người sẽ đương đầu với những yếu tố không như mong ước ảnh hưởng tác động trực tiếp quyền và quyền lợi hợp pháp của bản thân. Để xử lý những trường hợp đó, hầu hết mọi người đều triển khai khiếu nại để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của mình .

Để tìm hiểu các thông tin liên quan đến khiếu nại, mời quý ban đọc đến với bài viết Đơn khiếu nại là gì của chúng tôi.

Đơn khiếu nại là gì?

Đơn khiếu nại là văn bản do người khiếu nại soạn thảo gửi cho cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền nhằm mục đích trình diễn những nội dụng khiếu nại và yêu cầu xử lý yếu tố khiếu nại .

Khiếu nại là một hoạt động phổ biến trong quản lý hành chính nhà nước. Do đó, Nhà nước đã ban hành các quy định rất chặt chẽ đối với hoạt động khiếu nại.

Theo lao lý tại khoản 1 điều 2 Luật Khiếu nại 2011, Khiếu nại được hiểu là việc công dân, cơ quan, tổ chức triển khai hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này lao lý, ý kiến đề nghị cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định hành động kỷ luật cán bộ, công chức khi có địa thế căn cứ cho rằng quyết định hành động hoặc hành vi đó là trái pháp lý, xâm phạm quyền, quyền lợi hợp pháp của mình .

Khiếu nại được triển khai bởi hai hình thức đó là khiếu nại bằng đơn và khiếu nại trực tiếp, trong đó khiếu nại trải qua hình thức văn bản được sử dụng thông dụng .

Đơn khiếu nại phải bảo vệ những nội dung sau :

– Ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại ;

– Tên, địa chỉ của người khiếu nại ;

– Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể bị khiếu nại ;

– nội dung, nguyên do khiếu nại ;

– Tài liệu tương quan đến nội dung khiếu nại và nhu yếu xử lý của người khiếu nại .

Cần quan tâm, Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ .

Qua định nghĩa nêu trên, mong rằng quý bạn đọc có được những thông tin hữu ích và hiểu đơn khiếu nại là gì. Để tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành về khiếu nại, mời quý độc giả theo dõi phần tiếp theo của bài viết.

Thời hiệu khiếu nại?

Để bảo vệ việc khiếu nại được xử lý theo lao lý pháp lý, người khiếu nại cần tuân thủ những lao lý về thời hạn khiếu nại. Thời hiệu khiếu nại được pháp luật tại điều 9, Luật khiếu nại 2011, theo đó thời hiệu khiếu nại đơn cử như sau :

– Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành động hành chính hoặc biết được quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính .

– Trường hợp người khiếu nại không thực thi được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác làm việc, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời hạn có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại .

Ngoài ra, khi thực thi khiếu nại cũng cần nắm được những trường hợp không được xử lý để tránh mất thời hạn .

Các trường hợp khiếu nại không được thụ lý giải quyết

Điều 11 Luật khiếu nại pháp luật những trường hợp sau không được thụ lý giải quyết :

– Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ huy, tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm, công vụ ; quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính trong chỉ huy quản lý của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới ; quyết định hành động hành chính có tiềm ẩn những quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền phát hành theo trình tự, thủ tục của pháp lý về phát hành văn bản quy phạm pháp luật ; quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính thuộc khoanh vùng phạm vi bí hiểm nhà nước trong những nghành nghề dịch vụ quốc phòng, bảo mật an ninh, ngoại giao theo hạng mục do nhà nước lao lý ;

– Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không tương quan trực tiếp đến quyền, quyền lợi hợp pháp của người khiếu nại ;

– Người khiếu nại không có năng lượng hành vi dân sự vừa đủ mà không có người đại diện thay mặt hợp pháp ;

– Người đại diện thay mặt không hợp pháp triển khai khiếu nại ;

– Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại ;

– Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;

– Khiếu nại đã có quyết định hành động xử lý khiếu nại lần hai ;

– Có văn bản thông tin đình chỉ việc xử lý khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không liên tục khiếu nại ;

– Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được xử lý bằng bản án, quyết định hành động của Toà án, trừ quyết định hành động đình chỉ xử lý vụ án hành chính của Tòa án .

Qua các nội dung nêu trên, ta đã có cái nhìn khái quát về đơn khiếu nại là gì. Trên cơ sở đó để hoạt động khiếu nại có hiệu quả và thuận tiện cho quý bạn đọc trong quá trình soạn thảo đơn khiếu nại, mời quý bạn đọc tham khảo mẫu đơn dưới đây của công ty Hoàng Phi.

Mẫu đơn khiếu nại mới nhất

Quý khách tìm hiểu thêm sung sướng mẫu đơn khiếu nại sau đây :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… …, Ngày … tháng … năm … ..

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Họ và tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Số CMND : … … … … … … Ngày cấp : … … … … Nơi cấp … … … … … … … … … … .

Nội dung khiếu nại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Lý do khiếu nại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Tôi xin đính kèm theo đơn khiếu này những tài liệu có tương quan, gồm có :

1 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

2 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Tôi xin cam kết những nội dung nêu trên là đúng thực sự và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trọn vẹn trước pháp lý .

NGƯỜI KHIẾU NẠI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hoạt động khiếu nại không riêng gì được triển khai trong quản trị hành chính nhà nước mà còn được sử dụng trong những nghành nghề dịch vụ khác, mà nổi bật nhất là khiếu nại so với dịch vụ, loại sản phẩm của những công ty, shop, nhà hàng quán ăn, khách sạn, … Việc thực thi khiếu nại so với những trường hợp này tùy thuộc vào chủ trương của từng tổ chức triển khai .

Qua bài viết Đơn khiếu nại là gì, chúng tôi mong rằng quý bạn đọc sẽ dễ dàng, thuận tiện hơn trong quá trình thực hiện khiếu nại. Từ đó, đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories