Độ Fahrenheit – Wikipedia tiếng Việt

Related Articles

Độ Fahrenheit (°F hay độ F), là một thang nhiệt độ được đặt theo tên nhà vật lý người Đức Daniel Gabriel Fahrenheit (1686–1736).)

Fahrenheit phát triển thang nhiệt độ của ông sau khi viếng thăm nhà thiên văn học người Đan Mạch Ole Rømer ở Copenhagen. Rømer đã tạo ra chiếc nhiệt kế đầu tiên mà trong đó ông sử dụng hai điểm chuẩn để phân định. Trong thang Rømer thì điểm đóng băng của nước là 7,5॰, điểm sôi là 60॰, và thân nhiệt trung bình của con người theo đó sẽ là 22,5 độ theo phép đo của Rømer.[cần dẫn nguồn]

Fahrenheit chọn [1] điểm số không trên thang nhiệt độ của ông là nhiệt độ thấp nhất của mùa đông năm 1708/1709, một mùa đông khắc nghiệt, ở thành phố Gdansk (Danzig) quê hương ông. Bằng một hỗn hợp „nước đá, nước và Amoni chloride (

NH

4

Cl

{displaystyle {ce {NH4Cl}}}

{displaystyle {ce {NH4Cl}}})” (còn gọi là hỗn hợp lạnh) sau đó ông có thể tạo lại điểm số không cũng như là điểm chuẩn thứ nhất (−17,8 °C) này. Fahrenheit muốn bằng cách đó tránh được nhiệt độ âm, như thường gặp ở thang nhiệt độ Rømer-Skala trong hoàn cảnh đời sống bình thường.[cần dẫn nguồn]

Năm 1714, ông xác định điểm chuẩn thứ hai là nhiệt độ đóng băng của nước tinh khiết (ở 32 °F) và điểm chuẩn thứ ba là “thân nhiệt của một người khỏe mạnh” (ở 96 °F).[2]

Theo những tiêu chuẩn lúc bấy giờ thì những điểm chuẩn trên và dưới khó hoàn toàn có thể tạo lại một cách thực sự đúng mực được. Vì thế mà thang nhiệt độ này về sau đã được xác lập lại theo hai điểm chuẩn mới là nhiệt độ đóng băng và nhiệt độ sôi của nước, tức là 32 °F và 212 °F. Theo đó, thân nhiệt thông thường của con người sẽ là 98,6 °F ( 37 °C ), chứ không phải là 96 °F ( 35,6 °C ) như Fahrenheit đã xác lập nữa .Thang nhiệt độ Fahrenheit đã được sử dụng khá lâu ở Châu Âu, cho tới khi bị thay thế sửa chữa bởi thang nhiệt độ Celsius. Thang nhiệt độ Fahrenheit thời nay vẫn được sử dụng thoáng rộng ở Mỹ và 1 số ít vương quốc nói tiếng Anh khác .

 Quốc gia sử dụng độ Fahrenheit.

 Quốc gia sử dụng độ Fahrenheit và cả Quốc gia sử dụng độ Fahrenheit và cả Celsius Quốc gia sử dụng Quốc gia sử dụng độ CelsiusThang nhiệt độ Fahrenheit từng được sử dụng đa phần trong đo đạc thời tiết, công nghiệp và y tế ở hầu hết những nước nói tiếng Anh cho đến những năm 1960. Vào nửa cuối những năm 1960 và 1970, thang nhiệt độ Celsius từ từ được những chính phủ nước nhà đưa vào sử dụng trong kế hoạch chuẩn hóa mạng lưới hệ thống thống kê giám sát .Những người ủng hộ thang nhiệt độ Fahrenheit cho rằng sự phổ cập của nó trước kia là do yếu tố tiện lợi. Đơn vị của nó chỉ bằng 5/9 của một độ Celsius, được cho phép biểu lộ đúng chuẩn hơn những đo đạc nhiệt độ mà không cần sử dụng đến những đơn vị chức năng lẻ. Ngoài ra, nhiệt độ không khí thiên nhiên và môi trường ở hầu hết những vùng dân cư trên quốc tế thường cũng không vượt xa số lượng giới hạn từ 0 °F đến 100 °F, cho nên vì thế mà thang nhiệt độ Fahrenheit được cho là bộc lộ nhiệt độ mà con người hoàn toàn có thể cảm nhận được, biểu lộ theo từng cấp 10 độ một trong mạng lưới hệ thống Fahrenheit. Hơn nữa, đồng thời mức đổi khác nhiệt độ nhỏ nhất hoàn toàn có thể cảm nhận được là một độ Fahrenheit, nghĩa là một người thông thường hoàn toàn có thể phân biệt nếu có chênh lệch nhiệt độ ở mức chỉ một độ .

Nhưng cũng có những người ủng hộ thang nhiệt độ Celsius lập luận rằng hệ thống của họ cũng rất tự nhiên; ví dụ như họ có thể nói rằng nhiệt độ từ 0 – 10 °C là lạnh, 10 – 20 °C là mát mẻ, 20 – 30 °C là ấm áp và 30 – 40 °C là nóng.

Ở Mỹ, mạng lưới hệ thống Fahrenheit vẫn là mạng lưới hệ thống được đồng ý là chuẩn cho mục tiêu phi khoa học. Mọi vương quốc khác đã vận dụng thang nhiệt độ chính là Celsius. Fahrenheit nhiều lúc vẫn được thế hệ cũ sử dụng, đặc biệt quan trọng là để đo nhiệt độ ở những mức cao .

Công thức quy đổi cơ bản[sửa|sửa mã nguồn]

Các thang nhiệt độ[sửa|sửa mã nguồn]

* sử dụng nhiệt độ của một hỗn hợp lạnh từ nước đá, nước và Ammonichloride ( − 17,8 °C ) và „ thân nhiệt của một người khỏe mạnh ” ( 35,6 °C ) .

Chuyển đổi nhiệt độ[sửa|sửa mã nguồn]

Chuyển đổi giữa các thang nhiệt độ

thành từ

Độ Kelvin (K)

Độ C (Celsius) (°C)

Độ Réaumur (°Ré)

Độ Fahrenheit (°F)

TKelvin

= TK

= ϑ { displaystyle vartheta }{displaystyle vartheta }

= TRé · 1,25 + 273,15

= (TF + 459,67) ÷ 1,8

ϑ C e l s i u s { displaystyle mathrm { vartheta _ { Celsius } } }{displaystyle mathrm {vartheta _{Celsius}} }

= TK − 273,15

= ϑ { displaystyle vartheta }

= TRé · 1,25

= (TF − 32) ÷ 1,8

TRéaumur

= (TK − 273,15) · 0,8

= ϑ { displaystyle vartheta }

= TRé

= (TF − 32) ÷ 2,25

TFahrenheit

= TK · 1,8 − 459,67

= ϑ { displaystyle vartheta }

= TRé · 2,25 + 32

= TF

TRankine

= TK · 1,8

= ϑ { displaystyle vartheta }

= TRé · 2,25 + 491,67

= TF + 459,67

TRømer

= (TK − 273,15) · 21/40 + 7,5

= ϑ { displaystyle vartheta }

= TRé · 21/32 + 7,5

= (TF − 32) · 7/24 + 7,5

TDelisle

= (373,15 − TK) · 1,5

= (100 − ϑ { displaystyle vartheta }

= (80 − TRé) · 1,875

= (212 − TF) · 5/6

TNewton

= (TK − 273,15) · 0,33

=

ϑ

{displaystyle vartheta }


= TRé · 0,4125

= (TF − 32) · 11/60

nach von

Độ Rankine (°Ra)

Độ Rømer (°Rø)

Độ Delisle (°De)

Độ Newton (°N)

TKelvin

= TRa ÷ 1,8

= (TRø − 7,5) · 40/21 + 273,15

= 373,15 − TDe · 2/3

= TN · 100/33 + 273,15

ϑ C e l s i u s { displaystyle mathrm { vartheta _ { Celsius } } }

= TRa ÷ 1,8 − 273,15

= (TRø − 7,5) · 40/21

= 100 − TDe · 2/3

= TN · 100/33

TRéaumur

= TRa ÷ 2,25 – 218,52

= (TRø − 7,5) · 32/21

= 80 − TDe · 8/15

= TN · 80/33

TFahrenheit

= TRa − 459,67

= (TRø − 7,5) · 24/7 + 32

= 212 − TDe · 1,2

= TN · 60/11 + 32

TRankine

= TRa

= (TRø − 7,5) · 24/7 + 491,67

= 671,67 − TDe · 1,2

= TN · 60/11 + 491,67

TRømer

= (TRa − 491,67) · 7/24 + 7,5

= TRø

= 60 − TDe · 0,35

= TN · 35/22 + 7,5

TDelisle

= (671,67 − TRa) · 5/6

= (60 − TRø) · 20/7

= TDe

= (33 − TN) ÷ 0,22

TNewton

= (TRa − 491,67) · 11/60

= (TRø − 7,5) · 22/35

= 33 − TDe · 0,22

= TN

Chú thích nguồn gốc[sửa|sửa mã nguồn]

  1. ^ nhiệt kế (2019).
  2. ^

    Daniel Gabriel Fahrenheit: Experimente und Beobachtungen über das Gefrieren des Wassers im Vacuum. Phil. Transact. Luân Đôn. Vol. XXXIII, 1724, S. 78–84. In: Arthur von Oettingen (Hrsg.): Ostwald’s Klassiker der exakten Wissenschaften, Bd. 57. Engelmann, Leipzig 1894.

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories