Điều Kiện Thôi Phục Viên Là Gì ? Nghĩa Của Từ Phục Viên Trong Tiếng Việt

Related Articles

Phục viên là lực lượng quân nhân chuyên nghiệp ra khỏi quân đội, không còn ship hàng trong quân ngũ địa thế căn cứ theo lao lý tại Điều 21 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng năm ngoái. Bạn đang xem : Phục viên là gìĐối với nhiều người, phục viên là một thuật ngữ lạ lẫm, phục viên là một khái niệm thường chỉ được sử dụng trong ngành quân đội. Căn cứ theo pháp luật của pháp lý, phục viên là một trong những hình thức thôi Giao hàng tại ngũ của lực lượng quân nhân chuyên nghiệp .

Bạn đang xem: Phục viên là gì

Vậy phục viên là gì? Điều kiện để phục viên là gì? Chế độ đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên ra sao? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn đọc.

Phục viên là gì? Điều kiện để được phục viên

Phục viên là lực lượng quân nhân chuyên nghiệp ra khỏi quân đội, không còn ship hàng trong quân ngũ địa thế căn cứ theo lao lý tại Điều 21 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng năm ngoái .Căn cứ theo lao lý tại Điều 22 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng năm ngoái, quân nhân chuyên nghiệp được phục viên khi không thuộc những trường hợp sau đây :

Thứ nhất: Quân nhân chuyên nghiệp đáp ứng đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Theo đó, quân nhân chuyên nghiệp được nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp: (i) Đủ kiện nghỉ hưu theo quy định của pháp luật đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; (ii) Hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp theo cấp bậc quân hàm và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên; (iii) Đủ 40 tuổi, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên theo quy định của pháp luật quy định về chức danh chiến đấu viên trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân mà Quân đội không thể tiếp tục bố trí sử dụng và không thể chuyển ngành được.

Thứ hai: Sức khỏe của quân nhân chuyên nghiệp bị suy giảm nên được nghỉ theo chế độ bệnh binh theo quy định của pháp luật.

Thứ ba: Quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ tại ngũ được chuyển ngành sau khi được cấp có thẩm quyền đồng ý và được cơ quan, tổ chức nơi đến tiếp nhận.

Như vậy, nếu quân nhân chuyên nghiệp không thuộc một trong những trường hợp nêu trên thì quân nhân chuyên nghiệp sẽ được phục viên .

*

Các trường hợp thôi phục vũ tại ngũ

Ngoài việc giải đáp phục viên là gì? chúng tôi còn chia sẻ tới Quý độc giả về các trường hợp thôi phục vụ tại ngũ. Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng 2015, các trường hợp quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vũ tại ngũ bao gồm:

Thứ nhất: Hết thời hạn phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật. Thời hạn phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp ít nhất là 06 (sáu) năm kể từ ngày quyết định chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp. Sau khi hết thời hạn 06 năm này thì quân nhân chuyên nghiệp nếu có nguyện vọng mới có thể xin thôi phục vụ tại ngũ.

Thứ hai: Quân nhân chuyên nghiệp có nguyện vọng thôi phục vụ tại ngũ và được cấp có thẩm quyền đồng ý cho thôi phục vũ tại ngũ sau 06 năm kể từ ngày có quyết định chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, trường hợp này chỉ áp dụng đối với quân nhân chuyên nghiệp phụ vụ tại ngũ theo hạn tuổi.

Xem thêm : Nơi Bán Cồn 95 Độ Mua Ở Đâu ? An Toàn Khi Sử Dụng Cồn Thơm, Cồn Ethanol Tế 93

Thứ ba: Hết tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất theo quy định của pháp luật.

Thứ tư: Đối với Chiến đấu viên đã được đào tạo và bồi dưỡng nhưng Quân đội không thể bố trí sử dụng cũng thuộc trường hợp được/bị thôi phục vụ tại ngũ. Tuy nhiên, đối với chiến đấu viên mà có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên thì được nghỉ hưu và hưởng chế độ lương hưu theo quy định của pháp luật.

Thứ năm: Bộ máy Nhà nước luôn không ngừng được cải tiến dẫn đến nhiều trường hợp Nhà nước buộc phải cắt giảm biên chế, do đó, quân nhân chuyên nghiệp cũng có thể được/bị thôi phục tại ngũ khi thay đổi tổ chức biên chế.

Thứ sáu: Bên cạnh các trường hợp thuộc về nguyên nhân khách quan nên quân nhân chuyên nghiệp buộc phải thôi phục vụ tại ngũ thì cũng có những trường hợp thuộc về nguyên nhân chủ quan. Đối với những quân nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ 02 năm liên tiếp thì cũng thuộc trường hợp phải thôi phục vụ tại ngũ.

Thứ bảy: Lực lượng quân nhân Việt Nam có vai trò vô cùng quan trọng đối với an ninh quốc gia, là những người giữ gìn biên cương và bảo vệ Tổ Quốc, do đó, lực lượng quân nhân phải là những người có sức khỏe tốt để thực hiện nhiệm vụ được giao. Vì vậy, đối với những quân nhân không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe cũng thuộc trường hợp buộc phải thôi phục vụ tại ngũ.

Các hình thức thôi phục vụ tại ngũ

Điều 21 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng năm ngoái lao lý về những hình thức thôi ship hàng tại ngũ gồm có : Một là nghỉ hưu ; hai là phục viên ; ba là nghỉ theo chính sách thương bệnh binh và bốn là chuyển ngành .

Chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên

Các chính sách, chủ trương so với quân nhân phục viên được ghi nhận tại Điều 5 Nghị định 21/2009 / NĐ-CP. Theo đó, Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp thôi ship hàng tại ngũ không đủ điều kiện kèm theo nghỉ hưu, nghỉ theo chính sách bệnh bình, không chuyển ngành thì sẽ được phục viên về địa phương .

Đối với sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp được phục viên về địa phương sẽ được hưởng các chế độ, chính sách sau đây:

Thứ nhất: Nếu sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp là người có công với cách mạng thì sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, khi phục viên sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp còn được hưởng các quyền lợi sau: (i) Được hưởng trợ cáp tạo việc làm bằng 6 tháng tiền lương tối thiểu chung theo quy định của Chính phủ tại thời điểm phục viên. Được ưu tiên học nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ chức giới thiệu việc làm của các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế – xã hội khác; (ii) Được hưởng trợ cấp phục viên một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương hiện hưởng; (iii) Được cấp tiền tàu xe (loại thông thường ) từ đơn vị về nơi cư trú.

Thứ ba: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã phục viên về địa phương trong thời gian không quá một năm, kể từ ngày quyết định phục viên có hiệu lực, nếu được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hưởng các chế độ, chính sách như sau: (i) Không phải hoàn trả lại chế độ trợ cấp tạo việc làm, chế độ trợ cấp phục viên một lần đã nhận; (ii) Nếu có nguyện vọng tính nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì phải hoàn trả quỹ bảo hiểm xã hội khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đã nhận.

Quý vị có thắc mắc liên quan đến bài viết phục viên là gì? Quý độc giả cần giải đáp vui lòng liên hệ chúng tôi qua số 1900 6557 để được hỗ trợ, trân trọng!

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories