Điều Khoản Dịch Vụ của Shopee Mall

Related Articles

Điều Khoản Dịch Vụ của Shopee Mall

Chào mừng bạn đến với Shopee Mall. Shopee

Mall là một dịch vụ gia tăng trên Shopee, nơi Người Mua đã đăng ký của Shopee

có thể hưởng các quyền và ưu đãi được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ của Shopee

Mall (“Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall”) khi mua các Sản phẩm trên Shopee Mall từ

các Người Bán đã được Shopee lựa chọn cẩn thận (những Người Bán này là “Người

Bán tại Shopee Mall” hoặc “Người Bán”, và Người Mua là “Người Mua tại Shopee

Mall” hoặc “Người Mua”). Nếu bạn là Người Mua tại Shopee Mall, bạn sẽ được xem

là đồng ý với các điều khoản và điều kiện được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ

Shopee Mall khi bạn mua hàng trên Shopee Mall. Tương tự, nếu bạn là Người Bán tại

Shopee Mall, bạn sẽ được xem là đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện được

mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall nếu bạn tiếp tục tham gia bán hàng tại

Shopee Mall. Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall này sẽ bổ sung cho các Điều Khoản Dịch

Vụ và Chính sách Shopee khác, mà trong đó Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall này sẽ

là một phần không tách rời – vui lòng đọc Điều Khoản Dịch Vụ và Chính sách Shopee khác có sẵn trên Trang Web https://blogchiase247.net/ với những thông tin quan trọng liên quan đến quyền và nghĩa vụ của

bạn. Bất kỳ điều khoản nào được sử dụng trong Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall mà

không được định rõ trong bản điều khoản này sẽ có ý nghĩa như những điều khoản

tương ứng trong Điều Khoản Dịch Vụ và/hoặc Chính Sách Shopee hiện hành. Tất cả các điều khoản và điều kiện được mô

tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall này có thể thay đổi tùy theo quyết định

của Shopee theo Điều Khoản Dịch Vụ.

1.       Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền của

Shopee Mall

1.1 Người Mua tại Shopee Mall hoàn toàn có thể nhu yếu hoàn trả tiền và / hoặc trả sản phẩm & hàng hóa đã mua tại Shopee Mall ( “ Sản phẩm tại Shopee Mall ” ) bằng cách nhấn vào nút “ Yêu cầu Trả hàng / Hoàn tiền ” trên Shopee. vn hoặc ứng dụng di động Shopee để nhu yếu trả hàng / hoàn tiền vào bất kể thời gian nào trong vòng 24 ( hai mươi bốn ) giờ đồng hồ đeo tay ( so với loại sản phẩm thực phẩm tươi sống và ướp đông ( trừ trường hơp chưa nhận được hàng ) ) và 07 ( bảy ) ngày lịch ( so với những mẫu sản phẩm còn lại ) kể từ ngày Sản phẩm tại Shopee Mall được phân phối lần tiên phong cho Người Mua tại Shopee Mall ( “ Thời gian Yêu cầu Trả hàng ” ). Thông thường, ngày Sản phẩm được phân phối lần tiên phong cho Người Mua tại Shopee Mall sẽ là ngày Người Mua tại Shopee Mall nhận được hàng theo ghi nhận trạng thái “ Đã giao hàng ” ( hoặc những trạng thái có đặc thù tựa như ) trên mạng lưới hệ thống của Shopee .

1.2 Sau khi Người Mua nhu yếu trả hàng-hoàn tiền, trừ trường hợp được “ Hoàn tiền ngay ”, Người Mua tại Shopee Mall phải hoàn trả Sản phẩm đến Trung tâm giải quyết và xử lý trả hàng của Shopee trong vòng 06 ( sáu ) ngày lịch kể từ ngày nhu yếu trả hàng / hoàn tiền được đồng ý chấp thuận. Khi trả Sản phẩm đã mua tại Shopee Mall, Người Mua tại Shopee Mall phải đóng gói mẫu sản phẩm trong hoặc kèm theo vỏ hộp gói bọc bắt đầu, dán kèm phiếu trả hàng được Shopee cung ứng cho Người Mua ( “ Phiếu Trả hàng ” ). Phiếu Trả hàng được cung ứng bởi Shopee trải qua Trang Web, SMS, email hoặc những phương tiện đi lại khác. Phiếu Trả hàng cũng gồm có địa chỉ mà Sản phẩm của Shopee Mall sẽ được gửi trả lại. Shopee có quyền phủ nhận bất kể Yêu cầu Trả hàng / Hoàn tiền nào được triển khai xong sau Thời gian Yêu cầu Trả hàng, hoặc Sản phẩm mà Người mua nhu yếu hoàn trả không được gửi Trung tâm giải quyết và xử lý trả hàng của Shopee trong vòng 06 ( sáu ) ngày lịch kể từ ngày nhu yếu trả hàng / hoàn tiền .

Đối với nhu yếu “ Hoàn tiền ngay ” được Shopee hoặc Người bán gật đầu, Người Mua được hoàn tiền mà không cần phải hoàn trả Sản phẩm cho Người Bán. Để tránh hiểu nhầm, trong trường hợp Người Bán không phản hồi hoặc khiếu nại nhu yếu trả hàng hoàn tiền của Người mua trong vòng 02 ngày lịch kể từ ngày nhận được nhu yếu “ Hoàn tiền ngay ”, Người Bán được xem là đã gật đầu nhu yếu “ Hoàn tiền ngay ” của Người Mua .

1.3 Shopee luôn xem xét cẩn trọng từng nhu yếu trả hàng / hoàn tiền của Người mua ( gồm có nhu yếu “ Hoàn tiền ngay ” mà không cần trả hàng của Người mua ) và có quyền đưa ra quyết định hành động sau cuối so với nhu yếu đó dựa trên nhu yếu trả hàng / hoàn tiền đã được hoàn thành xong của Người mua và thực trạng Sản phẩm Shopee Mall được trả lại cho Shopee ( trong trường hợp hoàn tiền có trả hàng ). Sản phẩm Shopee Mall được trả lại cho Người Bán tại Shopee Mall theo những điều kiện kèm theo sau :

Lý do khiếu nại

Điều kiện áp dụng

Chưa sử dụng

Chưa mở hộp

Còn đầy đủ phụ kiện kèm theo

Không bể,vỡ

Còn giấy bảo hành của nhà sản xuất

hoặc Người Bán tại Shopee Mall

Chưa nhận được hàng

Không

Không

Không

Không

Không

Hàng bể, vỡKhôngKhôngNhận được sai hàngKhôngHàng bị lỗi kỹ thuật

Không

KhôngHàng khác với miêu tả của Người Bán tại Shopee MallKhôngHàng không đủ phụ kiệnKhông

Không

Hàng giả, nhái, không rõ nguồn gốc

Không

KhôngHàng đã qua sử dụng, hàng dựng

Không

Không

Nếu có bất kể điều kiện kèm theo bổ trợ vận dụng cho một Sản phẩm Shopee Mall nhất định, Shopee sẽ thông tin cho bạn trải qua Trang Web https://blogchiase247.net/, ứng dụng di động Shopee, hoặc trải qua SMS hoặc email. Điều kiện cho Sản phẩm tại Shopee Mall khi trả lại được gọi là “ Điều kiện Trả hàng ” .

1.4 Ngoài ra, cũng xin quan tâm rằng một số ít loại Sản phẩm nhất định tại Shopee Mall hoàn toàn có thể được loại trừ khỏi chủ trương trả hàng và hoàn tiền được miêu tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall, gồm có :

· Phiếu dịch vụ, thẻ điện thoại cảm ứng, thẻ games, ứng dụng ;

· Thực phẩm, đồ uống ;

· Quần áo lót, đồ bơi, vớ ( tất ) ;

· Bao cao su và những mẫu sản phẩm tương hỗ tình dục ; và

· Các loại sản phẩm & hàng hóa khác theo thông tin hoặc lao lý của Shopee theo từng thời kỳ .

Trong trường hợp Sản phẩm tại Shopee Mall bất kể được loại trừ khỏi chủ trương trả hàng và hoàn tiền thuộc Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall này, Shopee sẽ có nỗ lực hài hòa và hợp lý để công bố hoặc thông tin cho Người Mua thông tin đó trải qua Trang Web https://blogchiase247.net/ hoặc ứng dụng di động Shopee của chúng tôi ; tuy nhiên, xin chú ý quan tâm rằng những chủ trương của chúng tôi hoàn toàn có thể đổi khác mà không báo trước vào bất kể thời gian nào và một số ít Sản phẩm tại Shopee Mall nhất định hoàn toàn có thể bị loại trừ sau khi Người Mua tại Shopee Mall đã mua chúng. Bất kỳ Sản phẩm tại Shopee Mall bị loại trừ khỏi chủ trương trả hàng và hoàn tiền được miêu tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall này được gọi là “ Sản phẩm được Loại trừ ” .

1.5 Shopee bảo lưu quyền : ( a ) bổ trợ hoặc sửa đổi list những Sản phẩm được Loại trừ và / hoặc Điều kiện Trả hàng và ( b ) sửa đổi, chấm hết hoặc đình chỉ chủ trương hoàn tiền và trả hàng được diễn đạt trong Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall ( gồm có cả Thời gianYêu cầu Trả hàng ), trong từng trường hợp, vào bất kể thời gian nào theo quyết định hành động của mình .

1.6 Với quyết định hành động của mình, Shopee hoàn toàn có thể phủ nhận đồng ý Sản phẩm Shopee Mall bị trả lại ( và nhu yếu trả hàng và hoàn tiền có tương quan ) mà theo đó :

· là Sản phẩm hạn chế trả hàng ;

· không phân phối Điều kiện Trả hàng ;

· Yêu cầu Trả hàng / Hoàn tiền được triển khai xong sau khi Thời gian Yêu cầu Trả hàng đã chấm hết ; hoặc

· Sản phẩm tại Shopee Mall được trả lại theo phương pháp không tương thích với Mục 1.2 nói trên ; hoặc

· Sản phẩm Shopee Mall bị trả lại bị hư hại do lỗi của Người mua, gồm có nhưng không số lượng giới hạn ở trường hợp hư hại do Người mua đóng gói không đúng quy cách .

Xin chú ý quan tâm rằng quyết định hành động của Shopee sẽ dựa trên list pháp luật của những điều kiện kèm theo có hiệu lực hiện hành tại thời gian đưa ra quyết định hành động đó ( gồm có hạng mục Sản phẩm được Loại trừ, Điều kiện Trả hàng và Thời gian Yêu cầu Trả hàng ) và do đó theo Mục 1.5 ở trên, list những Sản phẩm được Loại trừ, Điều kiện Trả hàng và / hoặc Thời gian Yêu cầu Trả hàng hoàn toàn có thể khác với những pháp luật và điều kiện kèm theo có hiệu lực hiện hành tại thời gian Người Mua tại Shopee Mall triển khai xong Yêu cầu Trả hàng / Hoàn tiền và / hoặc trả lại Sản phẩm Shopee Mall .

Nếu Shopee phủ nhận nhu yếu hoàn tiền và trả hàng, Shopee sẽ sắp xếp việc giao Sản phẩm tại Shopee Mall tới địa chỉ của Người Mua mà Sản phẩm tại Shopee Mall đã được giao lần đầu, và Shopee sẽ có quyền được nhận bồi thường từ Người Mua tại Shopee Mall đó về bất kể ngân sách phát sinh nào trong việc giao lại Sản phẩm tại Shopee Mall cho Người Mua .

1.7 Shopee có quyền chấm hết truy vấn của Người Dùng / Người mua tới Shopee Mall và / hoặc Trang Web https://blogchiase247.net/ hoặc ứng dụng di động Shopee nếu hoài nghi bất kể trường hợp lạm dụng chủ trương trả hàng và hoàn tiền được miêu tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall này, và nếu Shopee thấy thích hợp cũng hoàn toàn có thể vận dụng những khoản phí tương ứng ( gồm có cả việc tịch thu bất kể ngân sách hoặc khoản phí phát sinh nào là hiệu quả của việc lạm dụng đó ) .

1.8 Chính sách trả hàng và hoàn tiền vận dụng với Sản phẩm tại Shopee Mall được miêu tả trong Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall này là phần bổ trợ của chủ trương trả hàng và hoàn tiền được diễn đạt trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền. Chính sách trả hàng và hoàn tiền được pháp luật trong Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall này sẽ được ưu tiên vận dụng so với những Sản phẩm tại Shopee Mall trong trường hợp có sự khác nhau trong pháp luật của Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền và Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall .

1.9 Thời hạn và điều kiện kèm theo Người Mua tại Shopee Mall được phép nhu yếu trả hàng

1.9.1 Người

Bán tại Shopee Mall và Shopee cùng đồng ý rằng Người Mua tại Shopee Mall có quyền

gửi khiếu nại hoặc yêu cầu trả hàng – hoàn tiền trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ đồng hồ (đối với sản phẩm thực phẩm tươi

sống và đông lạnh (trừ trường hợp chưa nhận được hàng)) và 07 (bảy) ngày lịch (đối với các sản phẩm còn lại) kể từ

ngày đơn hàng mua ở Shopee Mall được cập nhật trạng thái Giao hàng thành công hoặc

các cập nhật trạng thái có tính chất tương tự ở website https://blogchiase247.net/ và/hoặc ứng dụng di động của Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử.

1.9.2 Quy trình giải quyết và xử lý nhu yếu trả hàng-hoàn tiền của Shopee Mall vận dụng cho Người Bán tại Shopee Mall

Trong hầu hết những trường hợp, Shopee sẽ giải quyết và xử lý và đưa ra quyết định hành động ở đầu cuối tương quan đến nhu yếu trả hàng-hoàn tiền của Người mua trong vòng 05 ngày ( không kể thứ bảy, chủ nhật và đợt nghỉ lễ ) kể từ thời gian Shopee nhận được nhu yếu hoàn tiền hoặc nhận được hàng trả về từ Người mua. Trong quy trình xác định, Shopee có quyền nhu yếu Người Bán tại Shopee Mall cung ứng những dẫn chứng tương quan ( VD : chứng từ nhập khẩu của sản phẩm & hàng hóa đơn cử trong đơn hàng để chứng tỏ là hàng chính hãng, hợp đồng đại lý với nhà phân phối / nhà phân phối, và / hoặc hóa đơn mua hàng hợp lệ từ với đơn vị sản xuất / nhà phân phối ). Người Bán tại Shopee Mall có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng những vật chứng tương quan trong vòng tối đa 24 ( hai mươi bốn ) giờ kể từ khi nhận được nhu yếu của Shopee .

Đối với trường hợp hoàn tiền có đi kèm với trả hàng, trong trường hợp Shopee chấp thuận đồng ý với nhu yếu của Người Mua, Shopee sẽ gửi trả lại sản phẩm & hàng hóa cho Người Bán tại Shopee Mall trong vòng 07 ( bảy ) ngày thao tác kể từ ngày Shopee đưa ra quyết định hành động sau cuối tương quan đến nhu yếu trả hàng-hoàn tiền của Người mua. Người Bán tại Shopee Mall có nghĩa vụ và trách nhiệm nhận lại sản phẩm & hàng hóa trong vòng 07 ( bảy ) ngày thao tác kể từ khi nhận được quyết định hành động sau cuối của Shopee tương quan đến nhu yếu trả hàng-hoàn tiền. Hàng hóa được hoàn trả sẽ được gửi đến địa chỉ gửi hàng Người Bán đã ĐK với Shopee. Nếu ( i ) địa chỉ do Người Bán đã ĐK không đúng mực và Người Bán không cung ứng địa chỉ nhận hàng đúng chuẩn cho Shopee, hoặc ( ii ) Người Bán không nhận hàng hoặc không hề liên lạc được, trong 05 ( năm ) ngày thao tác kể từ ngày nhận được thông tin gửi trả lại sản phẩm & hàng hóa của Shopee, thì Người Bán được xem là đã từ bỏ sản phẩm & hàng hóa cùng với những quyền / quyền hạn tương quan đến sản phẩm & hàng hóa, và Shopee có toàn quyền tiêu hủy / giải quyết và xử lý / thanh lý / chiếm hữu sản phẩm & hàng hóa mà không phải thanh toán giao dịch hoặc bồi thường bất kể khoản tiền hoặc quyền lợi vật chất nào cho Người Bán tương quan đến những sản phẩm & hàng hóa đó .

Người Bán tại Shopee Mall đồng ý chấp thuận rằng quyết định hành động xử lý khiếu nại / nhu yếu trả hàng-hoàn tiền của Shopee là quyết định hành động sau cuối, và có giá trị thi hành so với với Người Bán tại Shopee Mall và Người mua .

1.9.3 Ngân sách chi tiêu luân chuyển và giải quyết và xử lý hàng trả về

Hiện tại, Shopee tài trợ toàn bộ chi phí vận chuyển và xử lý hàng

trả về cho Người Bán tại Shopee Mall (đối với lần vận chuyển trả hàng thành

công đầu tiên của đơn hàng được trả hàng-hoàn tiền) và Người mua.

Người Bán tại Shopee Mall thừa nhận và đồng ý chấp thuận rằng trong tương lai, Shopee hoàn toàn có thể, trong từng thời gian, có sự kiểm soát và điều chỉnh về việc thu phí luân chuyển và giải quyết và xử lý hàng trả về cho Người Bán tại Shopee Mall bằng thông tin cho Người Bán tại Shopee Mall tối thiểu 07 ( bảy ) ngày lịch trước ngày có kiểm soát và điều chỉnh về việc thu phí này .

1.9.4 Thời hạn khiếu nại cho Người Bán tại Shopee Mall

Khi nhận được sản phẩm & hàng hóa trả về theo quyết định hành động xử lý khiếu nại / nhu yếu trả hàng-hoàn tiền của Shopee, Người Bán tại Shopee Mall có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra và ký xác nhận với đại diện thay mặt của Đơn vị luân chuyển về thực trạng nguyên vẹn bên ngoài của bưu kiện .

Trong trường hợp bưu kiện không còn nguyên vẹn tại thời gian nhận hàng ( có tín hiệu đã bị mở hoặc bị ướt, rách nát, móp méo hoặc hư hại ), Người Bán tại Shopee Mall có nghĩa vụ và trách nhiệm phủ nhận nhận hàng và thông tin ngay cho Shopee trong vòng 24 ( hai mươi bốn ) giờ kể từ thời gian nhận hàng .

1.9.5 Đối với sản phẩm & hàng hóa bị hư hại do luân chuyển, Shopee sẽ bồi thường cho Người Bán tại Shopee Mall theo pháp luật tại Chính sách luân chuyển. Người Bán tại Shopee Mall cần gửi email khiếu nại kèm theo những ảnh chụp / video vật chứng đơn cử cho Shopee về sản phẩm & hàng hóa bị hư hại do luân chuyển trong vòng tối đa 02 ( hai ) ngày lịch kể từ ngày Người Bán tại Shopee Mall nhận được hàng trả về. Trong trường hợp được Shopee nhu yếu bổ trợ thông tin / tài liệu, người bán cần phân phối những thông tin / tài liệu có tương quan trong vòng 24 ( hai mươi bốn ) giờ kể từ khi nhận được thông tin của Shopee. Trong trường hợp Người Bán không tuân thủ thời hạn phân phối thông tin / tài liệu cho Shopee theo khoản này, Người Bán được xem là không cung ứng những tài liệu / thông tin cho Shopee .

2.       Các Điều khoản và Điều kiện cho Người Bán

tại Shopee Mall

2.1 Nếu bạn là Người Bán tại Shopee Mall, bạn sẽ nhận được một thông tin riêng từ Shopee trải qua Trang Web https://blogchiase247.net/, ứng dụng di động Shopee, hoặc email về lựa chọn tham gia Shopee Mall của bạn. Vui lòng thực thi những hướng dẫn và thủ tục trong thông tin của Shopee để tham gia vào Shopee Mall .

2.2 Mỗi Người Bán tại Shopee Mall bảo vệ rằng Sản phẩm tại Shopee Mall mà Người Bán chào bán trên Shopee Mall và trên trong thực tiễn giao hàng cho Người Mua tại Shopee Mall sẽ ( a ) tuân thủ ( i ) luật vận dụng và ( ii ) những thông số kỹ thuật kỹ thuật được liệt kê ( và được cung ứng cho Người Mua tại Shopee Mall ) trên Trang Web https://blogchiase247.net/ hoặc ứng dụng di động Shopee, gồm có việc Bảo hành cho bất kể và hàng loạt mẫu sản phẩm, thông số kỹ thuật kỹ thuật, bản vẽ, mẫu, tiêu chuẩn thực thi và toàn bộ những nhu yếu về chất lượng, bảo đảm an toàn và vệ sinh, và ( b ) không phải là loại sản phẩm bị lỗi. Mỗi Người Bán tại Shopee Mall hiểu và đồng ý chấp thuận rằng Người Bán sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về bất kể sự không tuân thủ hoặc khiếm khuyết hoặc bất kể nhu yếu tịch thu nào ( mặc dầu là công khai minh bạch hoặc không công khai minh bạch ) tương quan đến Sản phẩm tại Shopee Mall và sẽ giữ cho Shopee không bị thiệt hại tương quan đến những nội dung được đề cập ở khoản này .

2.3 Nếu Người Bán tại Shopee Mall bị phát hiện là đã chào bán hoặc bán bất kể Sản phẩm trên Shopee Mall bị hạn chế theo Chính sách Cấm / Hạn chế loại sản phẩm của Shopee, với sự xem xét của mình, Shopee có toàn quyền vô hiệu sản phẩm & hàng hóa vi phạm khỏi Shopee Mall và thực thi hoàn trả tiền ( và bất kể khoản kiểm soát và điều chỉnh nào ) cho Người Mua tại Shopee Mall đã mua loại sản phẩm này ( ngay cả khi Người Mua tại Shopee Mall không tuân thủ bất kể nhu yếu nào được miêu tả trong Mục 1 ở trên ). Người Bán tại Shopee Mall chấp thuận đồng ý bồi hoàn cho Shopee hàng loạt những khoản tiền ( gồm có bất kể ngân sách và lệ phí phí có tương quan ) mà Shopee đã hoàn trả cho Người Mua tại Shopee Mall theo khoản này, và được cho phép Shopee khấu trừ những khoản tiền đó từ bất kể khoản phải trả nào mà Shopee phải giao dịch thanh toán cho Người Bán tại Shopee Mall hoặc thực thi những hành vi khác mà Shopee cho là thích hợp theo toàn quyền quyết định hành động của Shopee để tịch thu những khoản tiền ( gồm có bất kể ngân sách và lệ phí phí có tương quan ) mà Shopee đã hoàn trả cho Người Mua tại Shopee Mall theo khoản này .

2.4 Quyết định của Shopee so với việc hoàn tiền hoặc trả Sản phẩm tại Shopee Mall theo Mục 1 ở trên sẽ ràng buộc so với Người Bán tại Shopee Mall có tương quan. Người Bán tại Shopee Mall chấp thuận đồng ý tuân thủ và triển khai tổng thể những hành vi thiết yếu để hoàn tất nhu yếu trả hàng và / hoặc hoàn tiền của Người Mua tại Shopee Mall đã được Shopee đồng ý chấp thuận .

2.5 Đối với bất kể nhu yếu hoàn tiền có đi kèm với hoàn trả hàng nào được Shopee đồng ý chấp thuận, Shopee sẽ tổ chức triển khai việc giao Sản phẩm tại Shopee Mall bị trả lại theo địa chỉ do Người Bán tại Shopee Mall phân phối cho Shopee để triển khai xong quy trình hoàn tiền và trả hàng, mà không làm phát sinh thêm bất kể ngân sách nào cho Người Bán đó, miễn là địa chỉ đó ở trong nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ( “ Địa chỉ trong nước ” ). Nếu Người Bán tại Shopee Mall không cung ứng Địa chỉ trong nước để nhận Sản phẩm tại Shopee Mall bị trả lại hoặc không đồng ý việc Sản phẩm tại Shopee Mall bị trả lại trong khoảng chừng thời hạn hài hòa và hợp lý ( theo quyết định hành động của Shopee ), Shopee có toàn quyền định đoạt Sản phẩm đó theo bất kể cách nào tương thích và Người Bán tại Shopee Mall sẽ bị coi là đã từ bỏ toàn bộ những quyền so với Sản phẩm đó .

2.6 Đối với bất kể nhu yếu hoàn tiền có đi kèm với hoàn trả hàng nào bị Shopee phủ nhận sau khi Shopee nhận được Sản phẩm tại Shopee Mall có tương quan, Shopee sẽ tương hỗ hoàn trả Sản phẩm đó tới địa chỉ của Người Mua tại Shopee Mall theo Mục 1.6 ở trên .

2.7 Bán hàng chính hãng

2.7.1 Quy định về bán hàng chính hãng

a. Người Bán tại Shopee Mall cam kết và bảo vệ rằng toàn bộ những Hàng Hóa cung cấp trải qua Sàn thanh toán giao dịch thương mại điện tử Shopee ( gồm có cả sản phẩm & hàng hóa bán ở Shopee Mall ) là hàng chính hãng, chưa qua sử dụng và không bị cấm kinh doanh thương mại / hoặc hạn chế thanh toán giao dịch hoăc bị cấm vận chuyển theo pháp luật của pháp lý hoặc Chính sách cấm / hạn chế loại sản phẩm và Chính sách luân chuyển của Shopee .

b. Nghiêm cấm việc đăng bán Hàng Giả tại Shopee Mall. Hàng Giả có nghĩa là mẫu sản phẩm được sản xuất mô phỏng chi tiết cụ thể hoặc đúng chuẩn loại sản phẩm cùng loại của một thương hiệu hoặc tên thương hiệu nhằm mục đích mục tiêu gây nhầm lẫn cho Người Mua và hoàn toàn có thể gồm có, nhưng không số lượng giới hạn ở :

· Sản phẩm vi phạm quy đinh pháp lý ở nơi đăng bán ;

· Sản phẩm là hàng giả hoặc hàng nhái của một mẫu sản phẩm đã xuất hiện chính thức trên thị trường ;

· Sản phẩm chưa từng được sản xuất bởi nhãn hàng có tương quan ;

· Sản phẩm có chứa một thương hiệu đã được ĐK bảo lãnh trên chính mẫu sản phẩm đó, vỏ hộp của mẫu sản phẩm hoặc vị trí khác có tương quan mà không được sự được cho phép của chủ sở hữu thương hiệu ;

· Sản phẩm có chứa phong cách thiết kế ( ví dụ : nhân vật hoạt hình hoặc phối màu ) đã được cấp bảo lãnh sở hữu trí tuệ mà không được sự được cho phép của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đó ;

· Sản phẩm có chứa những yếu tố gây nhầm lẫn với những mẫu sản phẩm khác ( ví dụ : hàng nhái loại sản phẩm đã được bảo lãnh có hoặc không có logo bị chỉnh sửa ) mà không được sự được cho phép của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có tương quan ;

· Sản phẩm không có chứa thương hiệu đã được bảo lãnh trong đăng bán, nhưng mẫu sản phẩm được giao cho Người Mua có chứa thương hiệu hoặc tín hiệu đã được bảo lãnh ; và

· Hình ảnh của loại sản phẩm đăng bán có chứa thương hiệu hoăc tín hiệu đã được bảo lãnh .

c. Sản phẩm của nhà phân phối thiết bị gốc ( “ OEM ” ) được phép đăng bán với điều kiện kèm theo là những loại sản phẩm đó không có chứa logo của thương hiệu chính thức khác ở bất kỳ hình ảnh loại sản phẩm OEM nào, cũng như không có thương hiệu chính thức nào khác được biểu lộ ở bất kể phần nào trong hướng dẫn hoặc miêu tả của loại sản phẩm .

d. Người Bán tại Shopee Mall cam kết và bảo vệ rằng Người Bán tại Shopee Mall chiếm hữu toàn bộ những quyền phân phối, dưới hình thức độc quyền quyền phân phối hoặc nhận ủy quyền quyền phân phối, tùy trường hợp đơn cử, so với Hàng Hóa cung cấp trên Sàn thanh toán giao dịch thương mại điện tử Shopee ( gồm có cả sản phẩm & hàng hóa bán ở Shopee Mall ). Shopee có quyền nhu yếu Người Bán tại Shopee Mall cung ứng những tài liệu về quyền phân phối của mình vào bất kỳ thời gian nào .

2.7.2 Quy định vận dụng phí khi Người Bán tại Shopee Mall bán hàng không chính hãng

a. Trong trường hợp Shopee phát hiện Người Bán tại Shopee Mall bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc hoặc phân phối phạm pháp, Shopee có quyền nhu yếu Người Bán tại Shopee Mall giao dịch thanh toán khoản phí tương tự 10.000.000 VNĐ ( mười triệu đồng ) hoặc 100 % ( một trăm Tỷ Lệ ) giá trị mẫu sản phẩm cho mỗi loại sản phẩm vi phạm, tùy giá trị nào cao hơn. Người Bán tại Shopee Mall chấp thuận đồng ý giao dịch thanh toán khoản phí này trong vòng 07 ( bảy ) ngày lịch kể từ ngày nhận được nhu yếu của Shopee .

b. Người Bán tại Shopee Mall chấp thuận đồng ý rằng Shopee có toàn quyền xác lập hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc hoặc được phân phối phạm pháp địa thế căn cứ vào những tài liệu chứng tỏ quyền phân phối và hóa đơn, mã số series sản phẩm & hàng hóa mà Người Bán tại Shopee Mall cung ứng cho Shopee .

c. Người bán tại Shopee Mall sẽ bị loại khỏi Shopee Mall nếu Shopee phát hiện Người Bán có 02 ( hai ) lần vi phạm việc bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc hoặc phân phối phạm pháp .

2.8 Quy định vận dụng phí khi Người Bán tại Shopee Mall bán hàng không chính hãng

· Người Bán tại Shopee Mall không được sử dụng túi / hộp / băng keo có tên, logo của những sàn thanh toán giao dịch thương mại điện tử cạnh tranh đối đầu với Shopee như Lazada, Sendo, Tiki … để đóng gói cho những đơn hàng phát sinh trải qua Shopee Mall và Sàn thanh toán giao dịch thương mại điện tử Shopee .

· Mỗi đơn hàng chỉ được đóng gói thành một gói / hộp duy nhất .

· Trên vỏ hộp gói bọc của mỗi đơn hàng, Người Bán tại Shopee Mall phải dán Phiếu gửi được in từ Kênh Người bán bộc lộ rõ thông tin Mã vận đơn, Mã đơn hàng và Địa chỉ Người Mua tại Shopee Mall .

· Bên trong mỗi gói / hộp loại sản phẩm, Người Bán tại Shopee Mall cần chèn / lót bằng túi bóng khí, mút xốp hoặc giấy báo vào những kẽ hở để bảo vệ mẫu sản phẩm bên trong không va đập với thành hộp hoặc va đập với nhau trong quy trình luân chuyển

· Đối với hàng dễ vỡ, Người Bán tại Shopee Mall cần phải chèn mút xốp đủ 06 mặt tiếp xúc với hộp đựng ngoài cùng

Ngoài ra, mọi pháp luật về Quy trình Vận chuyển vẫn tuân theo lao lý tại Chính sách luân chuyển được đăng tải trên website https://blogchiase247.net/

2.9 Tiêu chuẩn quản lý và vận hành của Shopee Mall :

· Giữ tỷ suất đơn hàng không thành công xuất sắc và tỷ suất giao hàng trễ dưới mức được cho phép

· Không vi phạm khi đăng bán mẫu sản phẩm

· Không được phép có hành vi tận dụng chủ trương sàn thanh toán giao dịch

· Không đăng bán hàng giả / hàng nhái

Những tiêu chuẩn quản lý và vận hành trên sẽ được Shopee nhìn nhận dựa trên Hệ Thống Sao Quả Tạ. Nếu Shop có điểm tạ cao vượt mức được cho phép hoặc vi phạm bán hàng giả / nhái lần thứ 02, Shopee có quyền gỡ nhãn Shopee Mall do Shop không cung ứng được điều kiện kèm theo vận hành tại Shopee Mall .

2.10 Thanh toán

Thanh toán cho Người Bán tại Shopee Mall : Trong trường hợp Người Mua tại Shopee Mall không có bất kỳ khiếu nại hoặc nhu yếu trả hàng nào theo Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall, khoản thanh toán giao dịch của một đơn hàng sẽ được chuyển vào Số dư Tài khoản Shopee của Người Bán tại Shopee Mall vào ngày lịch thứ Tám kể từ ngày đơn hàng đó được update trạng thái “ Giao hàng thành công xuất sắc ” hoặc những update trạng thái có đặc thù tương tự như ở website https://blogchiase247.net/ và / hoặc ứng dụng di động của Sàn Giao Dịch TM Điện Tử .

Trong trường hợp Người Mua tại Shopee Mall có khiếu nại hoặc nhu yếu trả hàng theo lao lý tại Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall, khoản tiền hàng sẽ được Shopee tạm giữ cho đến khi Shopee có Kết luận ở đầu cuối về khiếu nại hoặc nhu yếu trả hàng của Người Mua tại Shopee Mall. Trong trường hợp Shopee chấp thuận đồng ý khiếu nại hoặc nhu yếu trả hàng của Người Mua tại Shopee Mall, Shopee có quyền hoàn trả số tiền Người Mua tại Shopee Mall đã giao dịch thanh toán đồng thời trả lại sản phẩm & hàng hóa cho Người Bán tại Shopee Mall theo pháp luật về Trả hàng – Hoàn tiền trong Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall này .

2.11 Các loại phí phát sinh theo lần

Để bảo vệ hạn chế tối đa thưởng thức xấu cho Người Mua tại Shopee Mall ở Shopee Mall, Người Bán tại Shopee Mall có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ tuân thủ Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall, Điều Khoản Dịch Vụ và những Chính Sách Shopee hiện hành .

Người Bán tại Shopee Mall chấp thuận đồng ý thanh toán giao dịch những khoản phí theo pháp luật tại bảng bên dưới vô điều kiện kèm theo theo nhu yếu của Shopee :

STT

Lỗi của

Người Bán tại Shopee Mall

Diễn Giải

Phí

1

Hủy đơn do hết hàng hoặc Người Bán tại Shopee Mall không xác nhận đơn hàng

Người Bán tại Shopee Mall dữ thế chủ động hủy Đơn đặt hàng của Người Mua do hàng đã hết, không còn hàng để giao cho Người Mua ; hoặc mạng lưới hệ thống của Shopee hủy Đơn đặt hàng của Người Mua do Người Bán tại Shopee Mall không xác nhận đơn hàng đúng thời hạn

200.000 VNĐ / mỗi đơn hàng bị hủy

2

Hủy đơn do sai giá

Người Bán tại Shopee Mall dữ thế chủ động hủy đơn hàng do đăng sai giá mẫu sản phẩm

500.000 VNĐ / mỗi đơn hàng bị sai giá

3

Gửi sản phẩm & hàng hóa bị cấm kinh doanh thương mại / hoặc hạn chế thanh toán giao dịch hoăc bị cấm vận chuyển

Người Bán tại Shopee Mall cố ý gửi những sản phẩm & hàng hóa bị cấm kinh doanh thương mại / hoặc hạn chế thanh toán giao dịch hoăc bị cấm vận chuyển theo lao lý của pháp lý hoặc Chính sách cấm / hạn chế mẫu sản phẩm và Chính sách luân chuyển của Shopee .

một triệu VNĐ / mỗi sản phẩm & hàng hóa bị cấm kinh doanh thương mại và hạn chế thanh toán giao dịch hoăc bị cấm vận chuyển

4

Người Bán tại Shopee Mall tự mình hoặc trải qua người khác đặt mua hàng của chính Người Bán tại Shopee Mall bán ở Shopee Mall hoặc Sàn Giao Dịch TM Điện Tử Shopee

Người Bán tại Shopee Mall tự mình, hoặc trải qua nhân viên cấp dưới, cộng tác viên hoặc một bên thứ ba, đặt mua hàng của chính Người Bán tại Shopee Mall bán ở Shopee Mall hoặc Sàn Giao Dịch TM Điện Tử Shopee

2.000.000 VNĐ / mỗi đơn hàng vi phạm

5

Tăng giá ngay trước khi diễn ra chương trình khuyến mại ở Shopee Mall hoặc Sàn thanh toán giao dịch thương mại điện tử Shopee ; hoặc tự ý giảm số lượng mẫu sản phẩm được khuyến mại khi đang tham gia chương trình khuyến mại ở Shopee Mall hoặc Sàn thanh toán giao dịch thương mại điện tử Shopee

Người Bán tại Shopee Mall tự ý kiểm soát và điều chỉnh giá loại sản phẩm trước và trong khi đang diễn ra chương trình khuyến mại mà Người Bán tại Shopee Mall đã cam kết mức giá khác với Shopee trước đó. Hoặc Người Bán tại Shopee Mall tự ý chỉnh sửa số lượng mẫu sản phẩm tham gia khuyến mại bằng cách kiểm soát và điều chỉnh số lượng trên Ứng dụng / Website hoặc tự ý hủy đơn / nhu yếu Người mua hủy đơn khuyến mại

500.000 VNĐ / mỗi mẫu sản phẩm vi phạm hoặc mõi đơn hàng bị hủy

6

Đóng gói sai quy cách

Người Bán tại Shopee Mall đóng gói sản phẩm & hàng hóa trong vỏ hộp / túi / hộp có tên / logo của Sàn thanh toán giao dịch thương mại điện tử cạnh tranh đối đầu trực tiếp với Shopee ( gồm có nhưng không số lượng giới hạn ở Lazada, Sendo, Tiki … )

200.000 VNĐ / mỗi đơn hàng đóng gói sai quy cách

Trong vòng 14 ( mười bốn ) ngày lịch kể từ thời gian Người Bán ( i ) nhận được thông tin thu phí phát sinh theo lần của Shopee, hoặc ( ii ) giao dịch thanh toán phí phát sinh theo lần cho Shopee ( gồm có cả hình thức thanh toán giao dịch bằng hình thức cấn trừ Số dư Tài khoản Shopee của Người Bán ), Người Bán tại Shopee Mall hoàn toàn có thể đề xuất Shopee xem xét lại việc thu phí phát sinh theo lần bằng cách truy vấn vào LINK. Sau khi kết thúc thời hạn này, Shopee sẽ không xem xét lại và / hoặc kiểm soát và điều chỉnh số phí phát sinh theo lần và việc thu phí phát sinh theo lần của Người Bán dưới bất kỳ hình thức nào .

2.12 Phí Cố Định

Shopee vận dụng phí hoa hồng cố định và thắt chặt ( “ Phí Cố Định ” ) so với toàn bộ những thanh toán giao dịch Sản phẩm tại Shopee Mall được thực thi thành công xuất sắc qua sàn thanh toán giao dịch thương mại điện tử Shopee ( không vận dụng cho đơn hàng bị hủy hoặc bị vận dụng hoàn tiền so với hàng loạt đơn hàng ). Phí Cố Định là một tỉ lệ Tỷ Lệ của tổng giá trị thanh toán giao dịch, và chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng. Người Bán tại Shopee Mall chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả hàng loạt Phí Cố Định và những khoản thuế / lệ phí có tương quan ( gồm có nhưng không số lượng giới hạn ở thuế giá trị ngày càng tăng ) .

Cách tính :

Phí Cố Định = Tổng giá trị đơn hàng x Tỷ lệ Tỷ Lệ Phí Cố Định của ngành hàng .

( Lưu ý : Tổng giá trị đơn hàng là tổng số tiền mà Người Mua Hàng tại Shopee Mall phải thanh toán giao dịch cho từng đơn hàng đơn cử ; không gồm có ngân sách luân chuyển và những ngân sách khác mà Người Bán tại Shopee Mall phải thanh toán giao dịch cho Shopee ) .

Mức Phí Cố Định của ngành hàng có tương quan đến những loại sản phẩm mà Nhà Bán Hàng đang kinh doanh thương mại tại Shopee Mall được Shopee thông tin đơn cử đến địa chỉ email của Nhà Bán Hàng đã ĐK với Shopee theo từng thời kỳ .

Phí Cố Định được cấn trừ trực tiếp trên từng đơn hàng trước khi tiền bán hàng được chuyển vào Số dư Tài khoản Shopee của Người Bán tại Shopee Mall .

Người Bán tại Shopee Mall đồng ý và uỷ quyền không huỷ ngang cho

Shopee được toàn quyền cấn trừ các khoản phí được quy định ở Khoản 2.8, 2.11,

2.12, và 2.13 của Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Mall vào các khoản tiền của Người

Bán tại Shopee Mall trong Tài Khoản Đảm Bảo Shopee, Số dư Tài khoản Shopee, các

khoản đặt cọc của Nhà Bán Hàng (trong trường hợp Shopee yêu cầu Nhà Bán Hàng đặt

cọc bằng tiền mặt để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ của Nhà Bán Hàng theo Thoả

Thuận này), hoặc bất kỳ khoản tiền nào mà Shopee giữ thay hoặc nhận hộ cho Người

Bán tại Shopee Mall theo từng thời kỳ vào bất kỳ lúc nào mà không cần chấp thuận

của Người Bán tại Shopee Mall.

Bản Cập Nhật ngày 20/7/2021 .

Phiên bản này có hiệu lực hiện hành vào ngày 26/7/2021. Để tìm hiểu thêm phiên bản trước của Điều Khoản Dịch Vụ của Shopee Mall, vui vẻ bấm vào ĐÂY .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories