Declined nghĩa là gì

Related Articles

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /dɪ.ˈklɑɪn/

Danh từSửa đổi

decline  /dɪ.ˈklɑɪn/

Nội dung chính

 • Tiếng AnhSửa đổi
 • Cách phát âmSửa đổi
 • Danh từSửa đổi
 • Nội động từSửa đổi
 • Ngoại động từSửa đổi
 • Tham khảoSửa đổi
 1. Sự sụt, sự suy tàn, sự suy sụp, sự tàn tạ. the decline of imperialism   sự suy tàn của chủ nghĩa đế quốcthe decline of prices   sự sụt giáthe decline of old age   sự tàn tạ của tuổi giàthe decline of the moon   lúc trăng tàn
 2. (Y học) Bệnh gầy mòn, sự sụt sức. to fall into a decline   mắc bệnh gầy mòn, bị sụt sức

Nội động từSửa đổi

decline nội động từ /dɪ.ˈklɑɪn/

 1. Nghiêng đi, dốc nghiêng đi.
 2. Nghiêng mình, cúi mình, cúi đầu rũ xuống.
 3. Tàn dần (ngày); xế, xế tà (mặt trời… ); suy đi, suy dần (sức khoẻ); sụt xuống (giá cả… ).
 4. Suy sụp, suy vi, tàn tạ.

Ngoại động từSửa đổi

decline ngoại động từ /dɪ.ˈklɑɪn/

 1. Nghiêng (mình), cúi (đầu).
 2. Từ chối, khước từ, không nhận, không chịu. to decline an invitation   khước từ lời mờito decline battle   không chịu giao chiếnto decline a challenge   không nhận lời tháchto decline to do (doing) something   từ chối không làm gìto decline with thanks   từ chối một cách khinh bỉ
 3. (Ngôn ngữ học) Biến cách.

Chia động từSửa đổidecline

Dạng không chỉ ngôi
Động từ nguyên mẫu to decline
Phân từ hiện tại declining
Phân từ quá khứ declined
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại decline decline hoặc declinest¹ declines hoặc declineth¹ decline decline decline
Quá khứ declined declined hoặc declinedst¹ declined declined declined declined
Tương lai will/shall²decline will/shalldecline hoặc wilt/shalt¹decline will/shalldecline will/shalldecline will/shalldecline will/shalldecline
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại decline decline hoặc declinest¹ decline decline decline decline
Quá khứ declined declined declined declined declined declined
Tương lai weretodecline hoặc shoulddecline weretodecline hoặc shoulddecline weretodecline hoặc shoulddecline weretodecline hoặc shoulddecline weretodecline hoặc shoulddecline weretodecline hoặc shoulddecline
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại decline lets decline decline
 1. Cách chia động từ cổ.
 2. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Tham khảoSửa đổi

 • Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (chi tiết)

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories