Đề tài nghiên cứu khoa học – Wikipedia tiếng Việt

Related Articles

Đề tài nghiên cứu khoa học là một hoặc nhiều vấn đề khoa học chứa đựng những điều chưa biết hoặc chưa rõ nhưng đã xuất hiện tiền đề và có khả năng biết được nhằm giải đáp các vấn đề đặt ra trong khoa học hoặc trong thực tiễn. Hay nói cách khác, đề tài nghiên cứu khoa học được đặt ra do yêu cầu của lý luận hoặc thực tiễn và thoả mãn các điều kiện: vấn đề khoa học đang chứa mâu thuẫn giữa cái đã biết với cái chưa biết; và có khả năng giải quyết mâu thuẫn đó.

Một đề tài nghiên cứu khoa học phải có ý nghĩa khoa học nhằm mục đích bổ trợ nội dung kim chỉ nan của khoa học ; làm rõ 1 số ít yếu tố triết lý vốn sống sót ; thiết kế xây dựng cơ sở kim chỉ nan mới hoặc kiến thiết xây dựng nguyên tắc những giải pháp khác nhau trong kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, tổ chức triển khai, quản trị …Bên cạnh đó, đề tài phải có tính thực tiễn tương hỗ kiến thiết xây dựng luận cứ cho những chương trình tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội ; nhu yếu kỹ thuật của sản xuất ; nhu yếu về tổ chức triển khai, quản trị, thị trường … Đồng thời, phải có tính cấp thiết so với thời gian triển khai nghiên cứu, xử lý những yếu tố nóng bỏng, mang tính thời sự và đem lại giá trị thiết thực cho lý luận và thực tiễn, góp phần cho sự tăng trưởng của khoa học và đời sống .

Một đề tài nghiên cứu khoa học luôn mang tính mới mẻ, thời sự, hướng vào những lĩnh vực hoạt động phức tạp, đa dạng của khoa học và đời sống, hướng tới những vấn đề chưa được giải quyết triệt để trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nào đó… Một đề tài nghiên cứu khoa học cần phù hợp với thực tế và đem lại hiệu quả; cập nhật, mới mẻ, phù hợp với xu thế đi lên của sự phát triển kinh tế – xã hội, khoa học và công nghệ; đồng thời đảm bảo tính xác định: mức độ, xác định và phạm vi.

Thông thường, có bốn dạng đề tài như sau : đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản, đề tài nghiên cứu ứng dụng, đề tài nghiên cứu tiến hành. và đề tài nghiên cứu thăm dò .

Thuyết minh đề tài[sửa|sửa mã nguồn]

Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học là đề cương nghiên cứu, diễn đạt rất đầy đủ, cụ thể những thông tin chung, nội dung, chiêu thức … để thực thi đề tài. Một đề cương nghiên cứu gồm có những nội dung sau :

Tên đề tài[sửa|sửa mã nguồn]

Tên đề tài biểu lộ ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, phản ánh cô đọng nhất tiềm năng khoa học của đề tài .

Ban chủ nhiệm[sửa|sửa mã nguồn]

Ban chủ nhiệm đề tài gồm :

  • Chủ nhiệm đề tài: người chỉ đạo chung, điều hành việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tổ chức phân công và liên kết lực lượng trong quá trình triển khai; chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình nghiên cứu và kết quả nghiên cứu.
  • Thư ký: là người giúp việc trực tiếp cho chủ nhiệm, thực hiện các thủ tục hành chính, lập kế hoạch, theo dõi hoạt động của đề tài, mua sắm văn phòng phẩm và trang, thiết bị phục vụ đề tài, theo dõi việc chi tiêu tài chính và thanh quyết toán, liên hệ với các cộng tác viên, cá nhân và cơ quan phối hợp, tổ chức hội nghị, hội thảo, in ấn tài liệu, là đầu mối quan hệ với cơ quan quản lý khoa học…

Mục tiêu khoa học[sửa|sửa mã nguồn]

Mục tiêu khoa học là cái đích về mặt nội dung được định ra để thực hiện, trả lời câu hỏi “làm cái gì?”. Mục tiêu thể hiện được nhu cầu của thực tiễn hay nhận thức mà chính vì nhu cầu đó mà nghiên cứu được tiến hành; đồng thời cụ thể hoá định hướng nghiên cứu nhưng không diễn giải quá cụ thể thay cho nội dung cần thực hiện của đề tài.

Tổng quan và sự thiết yếu của đề tài[sửa|sửa mã nguồn]

Đây là nội dung bộc lộ sơ lược yếu tố nghiên cứu gồm có trình làng yếu tố nghiên cứu, xác lập khái niệm về thực chất sự vật hoặc hiện tượng kỳ lạ cần được làm rõ trong quy trình nghiên cứu, những những địa thế căn cứ để triển khai đề tài. Đồng thời nghiên cứu và phân tích sơ lược lịch sử dân tộc yếu tố nghiên cứu, làm rõ mức độ nghiên cứu về yếu tố này của những khu công trình khoa học khác trên quốc tế ; và nêu rõ nguyên do lựa chọn yếu tố nghiên cứu .

Đối tượng nghiên cứu[sửa|sửa mã nguồn]

Đối tượng nghiên cứu là thực chất sự vật hoặc hiện tượng kỳ lạ cần được xem xét và làm rõ trong đề tài, gồm có những mặt, đặc tính và những quan hệ sống sót trong sự vật cần phát hiện ; là những góc nhìn cơ bản của yếu tố nghiên cứu mà người nghiên cứu chăm sóc, có nhu yếu tìm hiểu và khám phá và hướng tìm cách xử lý .

Nội dung và chiêu thức nghiên cứu[sửa|sửa mã nguồn]

Thuyết minh diễn đạt những nội dung nghiên cứu đa phần cần xử lý trong quy trình nghiên cứu để triển khai tiềm năng khoa học. Các nội dung bảo vệ tính logic và mạng lưới hệ thống của đề tài trong quy trình thuyết minh. Ở mỗi nội dung nghiên cứu gồm có những nội dung khoa học cụ thể về nội dung thông tin, nội dung khảo sát, những nội dung về kỹ thuật, chất lượng, chỉ tiêu khoa học và tác dụng cần đạt .

Phương pháp nghiên cứu là phương thức thực hiện, các biện pháp kỹ thuật sẽ sử dụng, hay cách thức tiến hành, các bước tổ chức triển khai, các phương pháp khoa học… để giải quyết từng nội dung, công việc theo nội dung nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu của một đề tài khoa học được biểu lộ dưới dạng một hoặc nhiều loại sản phẩm đơn cử như :

  • Sản phẩm có chỉ tiêu định lượng đo đếm được: mẫu, vật liệu, thiết bị, máy móc, giống cây trồng, vật nuôi…
  • Sản phẩm mang tính chất định tính khó xác định được bằng chỉ tiêu định lượng cụ thể: quy trình công nghệ, phương pháp, giải pháp, mô hình, bản đồ, bảng số liệu, các hình ảnh, băng đĩa hình…

Nội dung khác[sửa|sửa mã nguồn]

Ngoài ra, thuyết minh biểu lộ rõ một số ít nội dung khác tương quan như : khoanh vùng phạm vi nghiên cứu, điều kiện kèm theo nghiên cứu, những nguồn lực triển khai, tác động ảnh hưởng so với đời sống, xã hội, ý nghĩa khoa học và thực tiễn …

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories