Đất giao có thu tiền sử dụng và không thu tiền sử dụng

Related Articles

`Luật Đất đai 2013 có quy định rất rõ về nguồn gốc đất giao có  thu tiền sử dụng và đất giao không thu tiền sử dụng đất. Vậy hai hình thức này có gì khác nhau? Để bạn đọc có cái nhìn cụ thể về vấn đề này, Legalzone gửi đến bạn đọc bài viết tham khảo: Phân biệt nguồn gốc đất giao có thu tiền sử dụng đất và đất giao không thu tiền sử dụng đất. 

Căn cứ pháp lý

– Luật đất đai 2013

– Hiến pháp 2013

– Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

– Nghị định 45/2014 / NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

Quy định của pháp luật về Đất đai

Khái niệm

Theo khoản 1, điều 54 hiến pháp 2013 quy định

Đất đai là tài nguyên đặc biệt quan trọng của vương quốc, nguồn lực quan trọng tăng trưởng quốc gia, được quản trị theo pháp lý .

Thẩm quyền quản lý

Theo điều 53 Hiến pháp 2013

Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên tài nguyên, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên vạn vật thiên nhiên khác và những gia tài do Nhà nước góp vốn đầu tư, quản trị là gia tài công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện thay mặt chủ sở hữu và thống nhất quản trị .

Như vậy, Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước là đại diện thay mặt chủ sở hữu và góp vốn đầu tư thống nhất quản trị .

Tiền sử dụng đất là gì ?

Định nghĩa

Theo khoản 21 điều 3 Luật đất đai 2013 quy định về tiền sử dụng đất như sau:

Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất .

Tham khảo bài viết: Những đối tượng nào phải nộp tiền sử dụng đất?

Trường hợp áp dụng

Giao đất có thu tiền sử dụng đất ;

Cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất ;

Công nhận quyền sử dụng đất .

tiền sử dụng đấtĐối tượng áp dụng

Theo khoản 2 điều 54 Hiến pháp 2013

“ Tổ chức, cá thể được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất, thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý của luật. Quyền sử dụng đất được pháp lý bảo lãnh. ”

Và theo điều 54, 55 Luật đất đai 2013

Đối tượng được giao đất gồm :

– Hộ mái ấm gia đình, cá thể ;

– Tổ chức kinh tế tài chính ;

– Người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế .

Bản chất của việc đóng tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất được tính dựa trên diện tích quy hoạnh đất, mục tiêu sử dụng đất và giá đất. Tùy từng trường hợp mà có những lao lý đơn cử so với tiền sử dụng đất .

Vậy quy định về tiền sử dụng đất như thế nào? Tham khảo thêm bài viết: Quy định về tính tiền sử dụng đất

Miễn và giảm tiền sử dụng đất

Nghị định 45/2014 / NĐ-CP có những lao lý về miễn và giảm tiền sử dụng đất cho những đối tượng người tiêu dùng như sau :

Miễn tiền sử dụng đất

Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực thi chủ trương nhà tại, đất ở so với người có công với cách mạng thuộc đối tượng người dùng được miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý về người có công ;

hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, vùng biên giới, hải đảo ; sử dụng đất để thiết kế xây dựng nhà tại xã hội theo pháp luật của pháp lý về nhà ở ; nhà ở cho người phải di tán do thiên tai .

Việc xác lập hộ nghèo theo quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước ; việc xác lập hộ mái ấm gia đình hoặc cá thể là đồng bào dân tộc thiểu số theo lao lý của nhà nước .

Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy ghi nhận lần đầu so với đất do chuyển mục tiêu sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở

do tách hộ so với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại những xã đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả vùng đồng bào dân tộc bản địa và miền núi theo Danh mục những xã đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả do Thủ tướng nhà nước lao lý .

Miễn tiền sử dụng đất so với diện tích quy hoạnh đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho những hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá chuyển dời đến định cư tại những khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án Bất Động Sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt .

Miễn tiền sử dụng đất so với phần diện tích quy hoạnh đất được giao trong hạn mức giao đất ở để sắp xếp tái định cư hoặc giao cho những hộ mái ấm gia đình, cá thể trong những cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án Bất Động Sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt .

Giảm tiền sử dụng đất

Giảm 50 % tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở so với hộ mái ấm gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại những địa phận không thuộc khoanh vùng phạm vi lao lý tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động giao đất ;

công nhận ( cấp Giấy chứng nhận ) quyền sử dụng đất lần đầu so với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục tiêu sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở .

Việc xác lập hộ nghèo theo quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước ; việc xác lập hộ mái ấm gia đình hoặc cá thể là đồng bào dân tộc thiểu số theo lao lý của nhà nước .

Giảm tiền sử dụng đất so với đất ở trong hạn mức giao đất ở ( gồm có giao đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất, cấp Giấy ghi nhận cho người đang sử dụng đất )

so với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý về người có công .

Việc xác lập chính sách thu nộp tiền sử dụng đất so với tổ chức triển khai kinh tế tài chính và hộ mái ấm gia đình, cá thể dựa trên hồ sơ địa chính, Quyết định của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh về phê duyệt giá đất đơn cử .

Sau đó cơ quan thuế ra thông tin nộp tiền sử dụng đất và gửi cho tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất .

Phân biệt giao đất có thu tiền sử dụng đất và giao đất không thu tiền sử dụng đất

Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

đất giao có thu tiền sử dụng và không thu tiền sử dụng

     Theo điều 52 Luật đất đai, căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

  • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất.

Giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác

     Điều 53 Luật đất đai 2013 quy định: 

“ Việc Nhà nước quyết định hành động giao đất, cho thuê đất so với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực thi sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động tịch thu đất theo pháp luật của Luật này

và phải triển khai xong việc bồi thường, tương hỗ, tái định cư theo lao lý của pháp lý so với trường hợp phải giải phóng mặt phẳng. ”

Tham khảo thêm bài viết: Phân biệt giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất

Phân biệt giao đất có thu tiền sử dụng đất và giao đất không thu tiền sử dụng đất

Điểm giống nhau:

– Định nghĩa : Giao đất là việc Nhà nước phát hành quyết định hành động giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng người tiêu dùng có nhu yếu sử dụng đất .

– Đều do nhà nước trao quyền sử dụng đất ; ( Ủy Ban Nhân Dân những cấp tùy thuộc vào từng trường hợp và đối tượng người tiêu dùng .

Theo điều 59 Luật đất đai 2013 Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất

– Các chủ thể nhận quyền sử dụng đất đều là những chủ thể có rất đầy đủ năng lực và nhu yếu sử dụng đất ;

– Căn cứ trên pháp lý về đất đai và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ;

– Có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm chung của người sử dụng đất .

– Đều là giao đất có hạn mức

Sự khác nhau:

Theo điều 54, 55 Luật đất đai 2013

 Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Hình thức sử dụng

Có thu tiền sử dụng đất Không thu tiền sử dụng đất

Đối tượng

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây :

TH1: Người được Nhà nước giao đất

a ) Hộ mái ấm gia đình, cá thể được giao đất ở ;

Xem thêm: Nước tiểu – Wikipedia tiếng Việt

b ) Tổ chức kinh tế tài chính được giao đất để triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê ;

c ) Người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế được giao đất để triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê ;

d ) Tổ chức kinh tế tài chính được giao đất triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa trang để chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng ( sau đây gọi tắt là đất nghĩa trang, nghĩa trang ) ;

đ ) Tổ chức kinh tế tài chính được giao đất để thiết kế xây dựng khu công trình hỗn hợp cao tầng liền kề, trong đó có diện tích quy hoạnh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê .

TH2: Người đang sử dụng đất được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

a ) Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp có nguồn gốc được giao không thu tiền sử dụng đất, nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa trang ;

b ) Đất nông nghiệp có nguồn gốc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa trang có thu tiền sử dụng đất ;

c ) Đất phi nông nghiệp ( không phải là đất ở ) có nguồn gốc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất chuyển sang sử dụng làm đất ở có thu tiền sử dụng đất ;

d ) Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp ( không phải là đất ở )

có nguồn gốc được Nhà nước cho thuê đất nay chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa trang đồng thời với việc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất .

TH3: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm nhà ở, đất phi nông nghiệp được Nhà nước công nhận có thời hạn lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

(Theo điều 2, nghị định 45/2014/NĐ-CP)

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây :

1. Hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức pháp luật tại Điều 129 của Luật này ;

2. Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất kiến thiết xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục tiêu quốc phòng ,

bảo mật an ninh ;

đất sử dụng vào mục tiêu công cộng không nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại ; đất làm nghĩa trang, nghĩa trang không thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 4 Điều 55 của Luật này ;

3. Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ kinh tế tài chính sử dụng đất thiết kế xây dựng khu công trình sự nghiệp ;

4. Tổ chức sử dụng đất để kiến thiết xây dựng nhà ở ship hàng tái định cư theo dự án Bất Động Sản của Nhà nước ;

5. Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp ; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp pháp luật tại khoản 1 Điều 159 của Luật này .

Ngoài ra

Người Nước Ta định cư ở quốc tế, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức nộp tiền thuê đất một lần hoặc tham gia đấu giá đất do Nhà nước tổ chức triển khai so với đất dự án Bất Động Sản kiến thiết xây dựng nhà ở để bán

hoặc để bán kết hợp với cho thuê mà đã nộp tiền thuê đất một lần bằng với số tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất so với đất ở hoặc theo giá đất trúng đấu giá

theo pháp luật tại Luật Đất đai năm 2003, nếu có nhu yếu chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo pháp luật của Luật Đất đai năm 2013 thì không phải nộp tiền sử dụng đất

(Theo khoản 5 điều 20 nghị định 45/2014/NĐ-CP)

Thời hạn sử dụng đất

Sử dụng đất có thời hạn .

– Trường hợp Nhà nước giao đất được sử dụng lâu nhất là sử dụng không thay đổi vĩnh viễn .

Điều 126 Luật đất đai 2013
Sử dụng đất không thay đổi lâu dài hơn : Nhà nước giao đất sử dụng không thay đổi lâu bền hơn cho người sử dụng vào những mục tiêu pháp luật tại Điều 125 Luật Đất đai 2013 .

Cách tính tiền sử dụng đất phải nộp khi giao đất

Tùy thuộc vào từng hình thức giao đất mà tiền sử dụng đất phải nộp khi cấp Sổ đỏ là khác nhau, đơn cử :

* Tiền sử dụng đất khi giao đất thông qua đấu giá

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ trợ bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định 135 / năm nay / NĐ-CP, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trải qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp là số tiền trúng đấu giá .

* Tiền sử dụng đất khi giao đất không qua đấu giá

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không trải qua đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác lập theo công thức sau :

Tiền sử dụng đất phải nộp = Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục tiêu sử dụng đất x Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất Tiền sử dụng đất được giảm theo pháp luật tại Điều 12 Nghị định này ( nếu có ) Tiền bồi thường, giải phóng mặt phẳng được trừ vào tiền sử dụng đất ( nếu có )

– Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất là diện tích quy hoạnh đất có thu tiền sử dụng đất ghi trên quyết định hành động giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

– Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất cụ thể (giá đất do UBND cấp tỉnh quyết định – loại giá đất này không được ban hành trước như Bảng giá đất mà được xác định dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp).

Thao khảo bài viết: Giá đất theo mục đích sử dụng đất

– Tiền bồi thường, giải phóng mặt phẳng được trừ vào tiền sử dụng đất là tiền bồi thường, tương hỗ, tái định cư và kinh phí đầu tư tổ chức triển khai triển khai bồi thường, giải phóng mặt phẳng theo giải pháp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng cho Nhà nước .

Trên đây là bài viết tham khảo về Phân biệt nguồn gốc đất giao có thu tiền sử dụng đất và đất giao không thu tiền sử dụng đất. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ!

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories