Đảng bộ cấp huyện (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt

Related Articles

Đảng bộ cấp huyện hay còn được gọi là đảng bộ cấp trên cơ sở, huyện, quận và tương đương, hay cấp huyện ủy bao gồm đảng bộ thành ủy (trực thuộc tỉnh ủy), thị ủy, quận ủy, huyện ủy.

Đảng bộ cấp huyện tương tự với đơn vị chức năng hành chính cấp huyện tại Nước Ta. Đứng đầu đảng bộ là bí thư cấp ủy. Bí thư do Ban chấp hành đảng bộ cùng cấp bầu, kể từ Ban chấp hành Trung ương khóa X pháp luật một số ít quy định bầu cử tại những cấp ủy thì bí thư hoàn toàn có thể được bầu trực tiếp từ đại hội đại biểu đảng bộ cùng cấp bầu, lúc bấy giờ đang liên tục được thử nghiệm tại 1 số ít nơi [ 1 ] [ 2 ] .Đảng bộ cấp huyện là đảng bộ quản trị cấp giữa cơ sở và cấp tỉnh ủy, vì thế việc quản trị đảng viên và thi hành điều lệ đảng, nghị quyết TW Đảng, … là trách nhiệm quan trọng nhất của cấp huyện ủy .

Cơ quan tham mưu, giúp việc cấp huyện ủy là[3]:

 • Văn phòng Đảng bộ cấp huyện;
 • Ban Tổ chức Đảng bộ cấp huyện;
 • Ban Dân vận Đảng bộ cấp huyện;
 • Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ cấp huyện;
 • Ban Tuyên giáo Đảng bộ cấp huyện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ[sửa|sửa mã nguồn]

Số lượng đại biểu tham gia đại hội đại biểu đảng bộ huyện, Q., thị xã, thành phố thường trực tỉnh và tương tự không quá 300 đại biểu và thời hạn thao tác không quá 3 ngày .Thời gian họp trù bị đại hội đại biểu đảng bộ cấp Q., huyện và tương tự không quá 50% ngày .

Đại hội đảng bộ cấp huyện thực hiện 4 nội dung sau:

 • Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ khóa trước và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ khóa mới.
 • Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp tỉnh ủy trực tiếp theo hướng dẫn của Trung ương và tỉnh ủy[4].
 • Bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ khóa mới.
 • Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp tỉnh ủy.

Ban chấp hành Đảng bộ[sửa|sửa mã nguồn]

Quyền hạn và trách nhiệm chung[sửa|sửa mã nguồn]

Quyền hạn và trách nhiệm chung của cấp huyện ủy là :

 • Quyết định số lượng Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra cấp uỷ; bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy.
 • Giới thiệu nhân sự Hội đồng Nhân dân cùng cấp bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cùng cấp; tham gia ý kiến về nhân sự Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân cùng cấp trước khi Ban Thường vụ cấp uỷ giới thiệu để Hội đồng Nhân dân cùng cấp bầu.
 • Thi hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Quy chế, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy.

Tùy vào cấp hành chính khác nhau, mỗi cấp ủy lại có quyền hạn và trách nhiệm khác nhau .

Số lượng cấp ủy viên cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương từ 29 đến 41 ủy viên, ủy viên thường vụ từ 9 đến 11 ủy viên, phó bí thư 2 ủy viên. Huyện, quận có số lượng đảng viên lớn hoặc tính chất nhiệm vụ, địa bàn phức tạp, số lượng cấp ủy viên không quá 43 ủy viên, ủy viên thường vụ không quá 13 ủy viên.

Những huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh đang tiến hành chủ trương tăng thêm chức vụ chỉ huy cấp ủy, chính quyền sở tại để giảng dạy cán bộ, nếu nhận thấy trong nhiệm kỳ vẫn cần giữ số lượng tăng thêm và được ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý chấp thuận, thì hoàn toàn có thể liên tục có 3 phó bí thư cấp ủy .

Nhân sự đảng bộ cấp huyện được lao lý như sau :

 • Chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển cán bộ từ nơi khác đến.
 • Thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện; Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện đối với những nơi có đủ điều kiện.
 • Thực hiện chủ trương bố trí chức danh bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, chánh án tòa án nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân và cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành thanh tra, công an, tài chính, thuế, hải quan không là người địa phương.

Bí thư cấp ủy huyện đã giữ chức vụ 2 nhiệm kỳ liên tục ở một địa phương, đơn vị chức năng, nếu còn đủ điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn tham gia cấp ủy khóa mới thì cần phân công công tác làm việc khác hoặc ra mắt ứng cử ở địa phương, đơn vị chức năng khác .

Danh sách Đảng bộ cấp huyện[sửa|sửa mã nguồn]

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories