da trắng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Tôi chưa bao giờ đứng trước quá nhiều azungu ( người Âu khai phá Châu Phi ), người da trắng.

I had never been surrounded by so many azungu, white people.

QED

Tôi muốn thấy công lý của người da trắng.

I would like to see white man’s justice.

OpenSubtitles2018. v3

Rupert Furneaux cũng liên kết “thần da trắng” với thành phố cổ Tiahuanaco.

Rupert Furneaux also linked “White gods” to the ancient city of Tiahuanaco.

WikiMatrix

Và cho dù không có râu… trông anh cũng không quá tệ đối với một người da trắng.

And even without whiskers… you wouldn’t look half bad. For a white man.

OpenSubtitles2018. v3

Không phải là những vấn đề của người da trắng.

Not white problems.

OpenSubtitles2018. v3

” Lại đùa về ông già da trắng.

” Another joke on old white males.

QED

Kể từ khi bọn khốn da trắng khác không thích tôi, tôi luôn giữ nó cho riêng mình.

Since the other white assholes do not like me, I have always kept to myself.

OpenSubtitles2018. v3

Người Da trắng Brasil có nguồn gốc từ những người định cư Bồ Đào Nha ban đầu.

White Brazilians descended from the original Portuguese settlers.

WikiMatrix

Người da trắng giàu có.

Rich white folk.

OpenSubtitles2018. v3

Người ta không đội mũ khi trong nhà, người da trắng, đến tôi còn biết đấy.

You don’t wear a hat in the house, white man. Even I know that.

OpenSubtitles2018. v3

Phá sản, độc thân, người da trắng.

Broke, single, white lady.

OpenSubtitles2018. v3

Da trắng muốn làm bạn với anh em da đỏ.

White man wanna make friends with red brother.

OpenSubtitles2018. v3

Nam da trắng trung niên, đeo cà vạt.

Middle-aged white guy, wearing a tie.

OpenSubtitles2018. v3

Dự luật này đảm bảo sẽ huỷ diệt nền thương mại của người da trắng ở mọi nơi!

This bill will guarantee the commercial destruction of white people everywhere!

OpenSubtitles2018. v3

Gầy gò, da trắng nghèo nàn.

Scrawny, white trash.

OpenSubtitles2018. v3

Thoạt đầu, tôi không muốn nghe vì tôi không tin tưởng người da trắng.

Initially I did not want to listen because I did not trust white people.

jw2019

Một đứa con gái da trắng 16 tuổi đến từ Monterey bán trinh trên mạng?

A 16-year-old white girl from Monterey selling her virginity online?

OpenSubtitles2018. v3

Anh không thể làm được gì với thứ cặn bã da trắng này.

There’s nothing you can do with this poor white trash.

OpenSubtitles2018. v3

Có vẻ như chúng ta không thể tin được người da trắng hả?

Seems like we can’t trust the white man.

OpenSubtitles2018. v3

Phần da đen, da trắng, hay da trâu.

Part black, part white, part dipshit.

OpenSubtitles2018. v3

Mày đi đâu, Da trắng?

Where you going, cracker?

OpenSubtitles2018. v3

Bọn da trắng mặc quần chơi nó và gọi là Kirkut.

Whiteys play it wearing pants and call it Kirkut .

QED

Có 1 cô gái da trắng.

There’s some White lady.

QED

Người da trắng bỏ hoang đồn điền của họ, để lại khoảng 10.000 nô lệ.

Whites abandoned their plantations, leaving behind about 10,000 slaves.

WikiMatrix

1 cô gái da trắng rất khó khăn ngoài kia.

It is hard out there for a white girl.

OpenSubtitles2018. v3

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories