cựu sinh viên trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Trường có 16 giảng viên và 16 cựu sinh viên của trường đã được Giải Nobel.

16 faculty members and 16 alumni of the school have won Nobel Prizes.

WikiMatrix

Ngoài ra còn có sự đóng góp lớn từ các cựu sinh viên.

In addition, it was required to make partial refunds to former students.

WikiMatrix

Cháu là cựu sinh viên Parsons mà.

Yeah, I went to Parsons.

OpenSubtitles2018. v3

Một cựu sinh viên của Galileo, Niccolò Aggiunti, được cho là đã xem xét hiện tượng mao dẫn.

A former student of Galileo, Niccolò Aggiunti, was said to have investigated capillary action.

WikiMatrix

Đến 2011, trường có một cộng đồng cựu sinh viên vào khoảng 280,000 người ở 130 quốc gia.

In 2011, the university had an alumni community of around 280,000 graduates in 130 countries.

WikiMatrix

Son Yeon Jae và nhiều cựu sinh viên nổi tiếng khác đã từng học ở đây.

Son Yeon Jae and many other famous alumni have attended the school.

WikiMatrix

Có ai là cựu sinh viên RISD không?

Who’s a RISD alum out there?

ted2019

Có ai là cựu sinh viên RISD không?

Who’s a RlSD alum out there ?

QED

Một trong những cựu sinh viên nổi tiếng của trường là Gerhard Schulmeyer.

A well-known alumni of the university is Gerhard Schulmeyer.

WikiMatrix

Đây là một đồ thị của một cựu sinh viên sau đại học của tôi.

This is a graph from one of my graduate students, former graduate student.

QED

Văn hóa này thường thấy đặc biệt trong tổ chức cựu sinh viên có tên là Mita-Kai.

This culture has been often seen especially in the alumni organization called Mita-Kai.

WikiMatrix

Tính đến 2016, lương khởi điểm trung bình của cựu sinh viên Colgate là $53,700 và lương cứng là $119,000.

As of 2016, Colgate alumni have a median starting salary of $53,700 and have a median mid-career salary of $119,000.

WikiMatrix

Cả hai đều là cựu sinh viên của trường.

Both were former pupils of the school.

WikiMatrix

Các cựu sinh viên tới và chọn học viên để làm cố vấn.

Alumni come and choose students to mentor.

OpenSubtitles2018. v3

Bốn thủ tướng Israel là cựu sinh viên của trường.

Four of Israel’s prime ministers are alumni of the Hebrew University.

WikiMatrix

Họ có một gã cựu sinh viên tỉ phú.

They got billionaire alumni.

OpenSubtitles2018. v3

Asikey là cựu sinh viên của Đại học Nigeria, nơi cô học lịch sử và nghiên cứu quốc tế.

Asikey is an alumnus of University of Nigeria, where she studied history and international studies.

WikiMatrix

Năm 2012, Sibande trở thành cựu sinh viên của Sáng kiến lãnh đạo trẻ châu Phi của Tổng thống Obama.

In 2012, Sibande became an alumna of President Obama’s Young African Leaders Initiative.

WikiMatrix

Monet có được các bài học đầu tiên của mình từ Jacques-François Ochard, cựu sinh viên của Jacques-Louis David.

Monet also undertook his first drawing lessons from Jacques-François Ochard, a former student of Jacques-Louis David.

WikiMatrix

Bà là cựu sinh viên trường École normale supérieure de Fontenay–Saint-Cloud, bà đã nhận agrégation về văn học cổ điển.

She is an alumna of the elite École normale supérieure de Fontenay–Saint-Cloud, she received an agrégation in Classic Literature.

WikiMatrix

Là một cựu sinh viên của Fulbright-Hays, bà giành được bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Trường Kinh doanh Harvard.

As a Fulbright-Hays fellow, she earned a doctorate in business administration at the Harvard Business School.

WikiMatrix

Nhiều Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia và Thủ tướng Hungary là cựu sinh viên của Đại học Corvinus.

Ministers of finance, chairmen of the National Bank of Hungary and prime ministers studied at Corvinus .

WikiMatrix

Cô là một cựu sinh viên của Đại học Bloemfontein, nơi cô tốt nghiệp với bằng Quản lý nguồn nhân lực vào năm 1997.

She is an alumna of the University of Bloemfontein where she graduated with a degree in Human Resource Management in 1997.

WikiMatrix

Ngoài ra cựu huấn luyện viêncựu sinh viên Norm Stewart giữ kỷ lục về số trận thắng trên mặt sân cứng.

Additionally, former basketball coach and alum Norm Stewart maintains the record for the most wins on the hardcourt.

WikiMatrix

Edmond Kirsch: Một tỷ phú bốn mươi tuổi và là người vị lai và là cựu sinh viên của Robert Langdon tại Harvard.

Edmond Kirsch: A forty year-old billionaire and futurist and a former student of Robert Langdon at Harvard.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories