cốt truyện trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Cốt truyện về lời nguyền của Cain là nguyên văn trong Sáng Thế 4: 11-16.

The narrative of the curse of Cain is found in the text of Genesis 4:11-16.

WikiMatrix

Cốt truyện diễn ra trong một sa mạc rộng lớn được sử dụng để là một đại dương.

The storyline takes place in a vast desert that used to be an ocean.

WikiMatrix

Terran cũng được lưu ý trong cốt truyện là có một tiềm năng psionic phát triển.

The Terrans are also noted in the backstory of the series as having a developing psionic potential.

WikiMatrix

Anno Hideaki lo phần viết cốt truyện, đạo diễn và quản lý toàn bộ phim.

Hideaki Anno wrote the first movie and is the general director and manager for the entire project.

WikiMatrix

Sự hồi hộp thường được duy trì như một yếu tố cốt truyện quan trọng.

Suspense is often maintained as an important plot element.

WikiMatrix

Chỉ có một điều quan trọng là bạn tạo nên một cốt truyện hay.

The only thing that matters is that you make it a good story.

ted2019

Chúng ta còn phải hoàn thành cốt truyện mới nữa.

We do have our new narrative to finish.

OpenSubtitles2018. v3

Ngày xưa, hẹn hò trên mạng khá giống với cốt truyện phim “You’ve Got Mail”.

Now, back then, online dating was pretty close to the plot of “You’ve Got Mail.”

ted2019

Cốt truyện game bắt nguồn từ những ngày tháng khảo cổ của T. E. Lawrence.

The plot draws from the archaeology days of T. E. Lawrence.

WikiMatrix

Cốt truyện theo chân nhóm “GetBackers”, một nhóm chuyên truy tìm những thứ bị thất lạc.

The plot follows the “GetBackers”, a group that retrieves anything that was lost.

WikiMatrix

Một số cảnh trong cốt truyện chịu ảnh hưởng từ vở opera Die Walküre của Richard Wagner.

Some of the setting and story was affected by Richard Wagner’s opera Die Walküre.

WikiMatrix

Cốt truyện gần như giống nhau.

The story’s exactly the same.

OpenSubtitles2018. v3

Cuộc tấn công này lặp lại cốt truyện mà Kane “chấn thương” Michaels một cách cùng chính xác.

This attack was a repeat performance of the storyline where Kane “injured” Michaels in the same exact manner.

WikiMatrix

Cốt truyện và các nhân vật dưới đây xuất hiện trong anime.

It features characters and stories introduced in the anime.

WikiMatrix

Tuy nhiên, tôi nghĩ là cốt truyện mới của tôi sẽ khiến anh thỏa mãn hơn đấy.

I think, however, you’ll find my new narrative more satisfying.

OpenSubtitles2018. v3

Với nội dung đa dạng ở các phần, cốt truyện hay về đề tài.

With content varied in sections, story or subject.

WikiMatrix

Bản mẫu:Thứ tự cốt truyện Devil May Cry Bayonetta HD Collections ^ “Devil May Cry Reviews”.

Devil May Cry series ” Devil May Cry ” .

WikiMatrix

Anh biết không, anh có cốt truyện.

You know, your plot.

OpenSubtitles2018. v3

Delos sở hữu các nhân vật, cốt truyện, hàng chục năm nghiên cứu.

Delos owns the hosts’minds, the storylines, decades of work.

OpenSubtitles2018. v3

Ngoài ra, nhận xét của Brood War về cốt truyện là “rắn” .

In addition, the review of Brood War puts the storyline as “solid”.

WikiMatrix

Hai loạt manga được thực hiện dựa trên cốt truyện của visual novel.

There have been two manga series based on the visual novel.

WikiMatrix

Có yếu tố Vua Arthur trong cốt truyện.

There’s a King Arthur element to the storyline, okay.

ted2019

Cốt truyện là gì?

What is the story line?

LDS

Cốt truyện xoay quanh Tim, một em bé trai bịnh tự kỷ.

The series revolves around Heart De Jesus, a sick kid who becomes a spirit.

WikiMatrix

Cốt truyện của tác phẩm đã được dựng thành nhiều vở opera.

The regiment itself has been featured in several works of fiction.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories