Contribution margin ratio là gì

Related Articles

Số dư đảm phí hay lãi trên biến phí ( tiếng Anh : Contribution margin ) là chênh lệch giữa giá cả ( hay lệch giá ) với ngân sách biến hóa của nó .Nội dung chính

  • Số dư đảm phí (Contribution margin)
  • Bản chất và cách xác định số dư đảm phí
  • 25-09-2019Chi phí cố định (Fixed cost) là gì? Đặc trưng và cách phân loại
  • 14-09-2019Chi phí biến đổi (Variable costs) là gì? Phân loại
  • 15-09-2019Tổng chi phí (Total cost) là gì? Đặc điểm và đồ thị biểu diễn

(Contribution margin)Hình minh họa

Số dư đảm phí (Contribution margin)

Định nghĩa

Số dư đảm phí hay lãi trên biến phí trong tiếng Anh là Contribution margin. Số dư đảm phí là chênh lệch giữa giá bán (hay doanh thu) với chi phí biến đổi của nó.

Số dư đảm phí có thể được xác định cho mỗi đơn vị sản phẩm, cho từng mặt hàng hoặc tổng hợp cho tất cả các mặt hàng tiêu thụ.

Bản chất và cách xác định số dư đảm phí

– Toàn bộ ngân sách được nghiên cứu và phân tích thành hai loại ngân sách đó là ngân sách biến hóa và ngân sách cố định và thắt chặt. Khi đó tất cả chúng ta không thống kê giám sát, phân chia ngân sách cố định và thắt chặt cho mỗi đơn vị chức năng mẫu sản phẩm mà luôn ứng xử nó là tổng số và là ngân sách thời kì .- Tổng chi phí cố định và thắt chặt ở kì nào phải được bù đắp không thiếu trong kì đó. Ta kí hiệu :Dt : Doanh thuSl : Số lượngBp : Tổng chi phí đổi khácg : Giá bán đơn vị chức năngĐp : Tổng chi phí cố định và thắt chặtbp : ngân sách biến hóa đơn vị chức năng

Ln: Lợi nhuận

Khi đó, phương trình kế toán cơ bản xác lập doanh thu được biểu lộ như sau :Dt Bp Đp = LnHay : Sl x g Sl x bp Đp = LnSl ( g bp ) Đp = LnPhần chênh lệch giữa giá cả và ngân sách đổi khác ( g bp ) được gọi là số dư đảm phí hay lãi trên ngân sách biến hóa ( lãi trên biến phí ) .

Ví dụ

Lãi trên biến phí đơn vị chức năng ( lb )Lãi trên biến phí đơn vị chức năng ( lb ) được xác lập bằng cách lấy giá bán đơn vị chức năng ( g ) trừ đi biến phí đơn vị chức năng ( bp ) : lb = g bpVí dụ :

Với số liệu của công ty may Hưng Thịnh (đơn vị: 1.000 đồng)

Chỉ tiêuTổng sốTính cho một sản phẩmDoanh thu

300.000( tính trên 1.000 áo )300Chi phí nguyên liệu trực tiếp150.000150Chi phí nhân công trực tiếp20.00020Chi phí sản xuất chung biến đổi5.0005Tổng chi phí biến đổi175.000175Lãi trên biến phí125.000125Chi phí cố định37.00037Lợi nhuận88.00088

Như vậy, lãi trên biến phí đơn vị của công ty may Hưng Thịnh là 125.000 đồng. Lãi trên biến phí đơn vị không thay đổi cho dù khối lượng sản phẩm thay đổi.

Ta hoàn toàn có thể thấy rõ hơn trong ví dụ của công ty may Hưng Thịnh với mức độ mẫu sản phẩm khác nhau .Chỉ tiêuTH1TH2TH3Sản lượng (chiếc)5001.0001.500Giá bán đơn vị sản phẩm300.000300.000300.000Chi phí nguyên liệu trực tiếp

150.000150.000150.000Chi phí nhân công trực tiếp

20.00020.00020.000Chi phí sản xuất chung biến đổi

5.0005.0005.000Cộng biến phí đơn vị

175.000175.000

175.000

Lãi trên biến phí đơn vị

125.000125.000

125.000

Chi phí cố định đơn vị

74.00037.00024.667Lợi nhuận

51.00088.00090.333

(Tài liệu tham khảo: Cách ứng xử của chi phí và phân tích mối quan hệ chi phí  sản lượng  lợi nhuận, Tổ hợp giáo dục Topica)

Kế toán quản trị (Management accounting) là gì?Kế toán quản trị ( Management accounting ) là gì ?

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories