Công ty TNHH 1 thành viên là gì? Đặc điểm nổi bật của loại hình này?

Related Articles

Công ty TNHH 1 thành viên là trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến hàng đầu tại Việt Nam. Hôm nay để khách hàng hiểu rõ hơn về công ty tnhh 1 thành viên và cũng nhằm nắm bắt được các thông tin cụ thể của loại hình doanh nghiệp này trước khi thành lập Việt Luật xin mời quý khách hàng theo dõi bài viết Đặc điểm công ty TNHH 1 thành viên để khách hàng nắm bắt được.

Công ty TNHH 1 thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty TNHH 1 thành viên không được quyền phát hành cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ. Đối với công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức là doanh nghiệp do cá nhân làm chủ sở hữu và tự chịu trách nhiệm bằng các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty bằng số vốn điều lệ.

– Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là tổ chức triển khai kinh doanh thương mại do một tổ chức triển khai khác làm chủ chiếm hữu và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm những khoản nợ, nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài của công ty bằng số vốn điều lệ .

Ưu điểm, nhược điểm của loại hình thành lập công ty TNHH 1 thành viên.

Ưu điểm của công ty tnhh 1 thành viên

  • Đối với công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, do được hình thành từ một tổ chức triển khai hoặc một cá thể làm chủ chiếm hữu nên chủ sở hữu chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ của công ty hay nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn điều lệ công ty đã ĐK bắt đầu khi xây dựng .
  • Công ty TNHH một thành viên có số lượng thành viên không nhiều, đồng thời những thành viên trong công ty điều là những người quen biết cùng nhau thành lập doanh nghiệp nên việc quản lý cũng như điều hành của công ty không quá phức tạp.
  • Việc thành lập công ty TNHH một thành viên sẽ giúp cho chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản.

Nhược điểm của công ty tnhh 1 thành viên:

  • Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành lao lý, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên không được giảm vốn điều lệ trong suốt thời hạn hoạt động giải trí. Chính cho nên vì thế việc kêu gọi vốn tương đối khó khăn vất vả, khi muốn tăng hoặc giảm vốn điều lệ thì chỉ có cách triển khai là chuyển nhượng ủy quyền vốn cho người khác hoặc đảm nhiệm vốn của thành viên mới ( trong trường hợp này phải biến hóa hình thức doanh nghiệp sang công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 thành viên trở lên ) .
  • Không được huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu.

Xem thêm : xây dựng công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên

Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Theo điều 65 Luật Doanh nghiệp Luật số : 59/2020 / QH14 TP. Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020 pháp luật thì chủ sở hữu công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :

“ 1. Góp vốn rất đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết ; trường hợp không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty .

2. Tuân thủ Điều lệ của công ty .

3. Phải xác lập và tách biệt gia tài của chủ sở hữu công ty và gia tài công ty .

Chủ sở hữu công ty là cá thể phải tách biệt những tiêu tốn của cá thể và mái ấm gia đình mình với những tiêu tốn trên cương vị là quản trị công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc .

4. Tuân thủ lao lý của pháp lý về hợp đồng và pháp lý có tương quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và những thanh toán giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty .

5. Thực hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. ”

Điều lệ công ty tnhh 1 thành viên

Điều lệ công ty tnhh 1 thành viên là văn bản quy định chung về việc hoạt động của doanh nghiệp. Điều lệ công ty tnhh 1 thành viên sẽ tuân theo luật doanh nghiệp và bao gồm các thông tin sau đây:

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Theo điều 22 Luật Doanh nghiệp Luật số : 59/2020 / QH14 Thành Phố Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020 lao lý : Điều lệ công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Cá nhân xây dựng gồm có những nội dung cơ bản sau :

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt .

2. Ngành, nghề kinh doanh thương mại .

3. Vốn điều lệ .

4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và những đặc thù cơ bản khác của chủ sở hữu công ty .

5. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu công ty ..

6. Cơ cấu tổ chức triển khai quản trị .

7. Người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty .

8. Thể thức trải qua quyết định hành động của công ty .

9. Căn cứ và giải pháp xác lập thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản trị và Kiểm soát viên .

10. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty .

11. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

12. Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu công ty .

13. Các nội dung khác do chủ sở hữu ghi vào nhưng không được trái với pháp luật của pháp lý .

Lưu ý : Hiện nay luật doanh nghiệp mới 2020 đã được vận dụng sẽ có những đổi khác nhất định tương quan đến việc xây dựng những mô hình công ty, do vậy nếu bạn có nhu yếu nắm rõ ràng và cụ thể hơn những pháp luật và thủ tục mới, hãy liên hệ trực tiếp tới Việt Luật hoặc tới trụ sở công ty chúng tôi để được tư vấn tốt nhất .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories