Công suất – Wikipedia tiếng Việt

Related Articles

Công suất P (từ tiếng Latinh Potestas) là một đại lượng cho biết công được thực hiện ΔW hay năng lượng biến đổi ΔE trong một khoảng thời gian T = Δt.

P. = Δ E Δ t = Δ W Δ t { displaystyle P = { frac { Delta E } { Delta t } } = { frac { Delta W } { Delta t } } }{displaystyle P={frac {Delta E}{Delta t}}={frac {Delta W}{Delta t}}}P. ( t ) = d W ( t ) d t { displaystyle P. ( t ) = { frac { mathrm { d } W ( t ) } { mathrm { d } t } } }{displaystyle P(t)={frac {mathrm {d} W(t)}{mathrm {d} t}}}

Công suất trung bình

P

¯

=

1

T

T

P

(

t

)

d

t

{displaystyle {bar {P}}={frac {1}{T}}int _{0}^{T}P(t)mathrm {d} t}

{displaystyle {bar {P}}={frac {1}{T}}int _{0}^{T}P(t)mathrm {d} t}

Trong hệ SI, công suất có đơn vị chức năng đo là watt ( W ) .

Đơn vị đo[sửa|sửa mã nguồn]

Trong hệ đo lường quốc tế, đơn vị đo công suất là Watt (viết tắt là W), lấy tên theo James Watt.

1 Watt = 1 J/s

Ngoài ra, những tiền tố cũng được thêm vào đơn vị chức năng này để đo những công suất nhỏ hay lớn hơn như m W, M W .

Một đơn vị đo công suất hay gặp khác dùng để chỉ công suất động cơ là mã lực (viết tắt là HP).

1 HP = 0,746 kW tại Anh
1 CV = 0,736 kW tại Pháp

Trong truyền tải điện, đơn vị chức năng đo công suất hay dùng là kVA ( kilô Volt Ampe ) :

1 kVA = 1000 VA

Công suất cơ[sửa|sửa mã nguồn]

Trong chuyển động đều, thời gian Δt, khoảng cách Δs, chuyển động với vận tốc v dưới tác dụng của lực F thì công suất được tính:

P. = F ⋅ Δ s Δ t = F v { displaystyle P = { frac { F cdot Delta s } { Delta t } } = Fv }{displaystyle P={frac {Fcdot Delta s}{Delta t}}=Fv}

hay

P

=

FΔ

s

Δ

t

=

F

v

{displaystyle P={frac {{vec {F}}cdot Delta {vec {s}}}{Delta t}}={vec {F}}cdot {vec {v}}}

{displaystyle P={frac {{vec {F}}cdot Delta {vec {s}}}{Delta t}}={vec {F}}cdot {vec {v}}}

Trong chuyển động quay, thời gian Δt, góc quay Δφ, vận tốc góc ω dưới tác dụng của mômen M thì công suất là:

P. = M ⋅ Δ φ Δ t = ω ⋅ M { displaystyle P = { frac { M cdot Delta varphi } { Delta t } } = omega cdot M }{displaystyle P={frac {Mcdot Delta varphi }{Delta t}}=omega cdot M}

Công suất điện[sửa|sửa mã nguồn]

Công suất điện tức thời

p

(

t

)

=

u

(

t

)i

(

t

)

{displaystyle p(t)=u(t)cdot i(t)}

{displaystyle p(t)=u(t)cdot i(t)} với u, i là những giá trị tức thời của hiệu điện thế và cường độ dòng điện.

Nếu u và i không đổi theo thời gian (dòng điện không đổi) thì

P

=

UI

{displaystyle P=Ucdot I}

{displaystyle P=Ucdot I}.

Trong điện xoay chiều, có ba loại công suất : công suất hiệu dụng P., công suất hư kháng Q. và công suất biểu kiến S, với S = P. + iQ ( i : đơn vị chức năng số ảo ) hay S2 = P2 + Q2

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories