Cổ tức – Wikipedia tiếng Việt

Related Articles

Cổ tức (Dividend) là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền, cổ phiếu.

Mục đích, ý nghĩa[sửa|sửa mã nguồn]

Mục đích cơ bản của bất kỳ công việc kinh doanh thương mại nào là tạo ra doanh thu cho những chủ sở hữu của nó, và cổ tức là phương pháp quan trọng nhất để việc kinh doanh thương mại thực thi được trách nhiệm này. Khi việc làm kinh doanh thương mại của công ty tạo ra doanh thu, một phần doanh thu được tái đầu tư vào việc kinh doanh thương mại và lập những quỹ dự trữ, gọi là doanh thu giữ lại, phần doanh thu còn lại được chi trả cho những cổ đông, gọi là cổ tức. Việc thanh toán giao dịch cổ tức làm giảm lượng tiền lưu thông so với việc làm kinh doanh thương mại, nhưng việc chia lời cho những chủ sở hữu, sau tổng thể mọi điều, là tiềm năng cốt lõi của mọi doanh nghiệp .

Giá trị danh định[sửa|sửa mã nguồn]

Giá trị của cổ tức được xác lập theo từng năm tại đại hội cổ đông hàng năm của công ty, và nó được thông tin cho những cổ đông hoặc là bằng lượng tiền mặt mà họ sẽ nhận được tính theo số CP mà họ đang chiếm hữu hay số Xác Suất trong doanh thu của công ty ; xem thêm Quyết định chia cổ tức. Cổ tức là như nhau cho mọi CP của cùng một loại, hoặc CP tặng thêm hoặc CP đại trà phổ thông ( CP thường ). Sau khi đã được thông tin, cổ tức trở thành khoản phải trả của công ty .

Khi cổ phiếu được bán ngay trước khi cổ tức được thanh toán một khoảng thời gian cụ thể nào đó thì người bán cổ phiếu sẽ là thể nhân hay pháp nhân được nhận cổ tức chứ không phải là người mua những cổ phiếu đó. Điều này có nguyên nhân là do trong danh sách cổ đông của công ty cổ phần chưa có sự thay đổi về các cổ đông do không thể cập nhật kịp thời các thay đổi đó. Tại thời điểm mà người mua chưa có quyền nhận cổ tức, cổ phiếu được gọi là rơi vào tình trạng cựu cổ tức. Điều này thông thường xảy ra trong phạm vi hai (2) ngày trước khi cổ tức được chi trả, tùy theo các quy tắc của thị trường chứng khoán mà công ty cổ phần đó tham gia. Khi cổ phiếu rơi vào tình trạng cựu cổ tức, giá của nó trên thị trường chứng khoán nói chung sẽ giảm theo tỷ lệ của cổ tức.

Cổ tức được giám sát đa phần trên cơ sở của doanh thu chưa sử dụng đến của công ty cũng như viễn cảnh kinh doanh thương mại trong những năm sau đó. Sau đó nó được yêu cầu bởi Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát ( Ủy ban, hay Hội đồng Kiểm soát ) trước Đại hội cổ đông hàng năm. Tuy nhiên, hầu hết những công ty CP nỗ lực duy trì cổ tức không đổi khác. Điều này giúp cho công ty có được sự tái bảo vệ của những nhà đầu tư, đặc biệt quan trọng khi thu nhập ở mức thấp do suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính hay những nguyên do khác ( phần bổ trợ sẽ được lấy ra từ những quỹ dự trữ ) cũng như để gửi thông điệp tới những cổ đông là công ty đang sáng sủa về viễn cảnh của nó trong tương lai .Một số công ty có những kế hoạch tái đầu tư cổ tức. Các kế hoạch này được cho phép những cổ đông sử dụng cổ tức của họ để mua một cách có mạng lưới hệ thống một lượng nhỏ CP của công ty, thường thì không có tiền hoa hồng .

Các nguyên do không chi trả[sửa|sửa mã nguồn]

Các công ty có thể không chi trả cổ tức trong một số trường hợp vì một số lý do sau:

  • Hội đồng Quản trị công ty cũng như đại hội cổ đông tin rằng công ty sẽ có ưu thế trong việc nắm bắt cơ hội nhờ có nhiều vốn hơn và việc tái đầu tư cuối cùng sẽ đem lại lợi nhuận cho các cổ đông hơn là việc thanh toán cổ tức tại thời điểm hiện tại. Lý do này đôi khi là quyết định đúng đắn nhưng đôi khi cũng là sai lầm, và những người chống lại điều này (chẳng hạn như Benjamin Graham và David Dodd, những người phản đối thông lệ này trong tham chiếu tới Phân tích chứng khoán cổ điển năm 1934) thông thường lưu ý rằng trong nhiều trường hợp thì Hội đồng Quản trị hiện hành của công ty đã ép buộc các chủ sở hữu trong việc đầu tư tiền của họ (lợi nhuận từ kinh doanh).
  • Khi cổ tức được chi trả, các cổ đông tại nhiều quốc gia (trong đó có Hoa Kỳ) phải thanh toán thuế kép từ các cổ tức này: công ty đã phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước khi công ty có lợi nhuận, và sau khi cổ tức được thanh toán thì các cổ đông lại phải chi trả thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước một lần nữa trên số tiền cổ tức mà họ nhận được. Điều này thường được tránh bằng cách điều chỉnh phần lợi nhuận giữ lại hay bằng việc mua lại cổ phiếu của công ty, bằng cách này các cổ đông không phải nộp thuế do Nhà nước không đánh thuế những giao dịch như vậy.

Microsoft là một ví dụ của những công ty trong lịch sử vẻ vang đóng vai trò của người đề xuất kiến nghị ra thu nhập giữ lại ; công ty này đã làm điều đó bằng việc đem bán CP của mình ra khoanh vùng phạm vi công cộng từ năm 1986 cho đến tận năm 2003, khi công ty thông tin là hoàn toàn có thể chi trả cổ tức. Trong những năm đó Microsoft đã tích góp được trên 43 tỷ đô la Mỹ bằng tiền mặt, và do đó đã làm dấy lên sự bực dọc của những cổ đông khi họ cho rằng lượng tiền lớn như vậy lẽ ra phải nằm trong tay họ chứ không phải thuộc về công ty. Tuy nhiên công minh mà nói thì những cổ đông của Microsoft trong những năm qua đã kiếm lời cực lớn từ lãi vốn ( tức là giá CP của họ tăng rất cao trên đầu tư và chứng khoán ) .

Tại Úc và New Zealand[sửa|sửa mã nguồn]

Tại Úc và New Zealand, những công ty chuyển những khoản thu nhập miễn thuế cho những cổ đông cùng với cổ tức. Các khoản thu nhập miễn thuế này tương ứng với khoản thuế đã trả bởi công ty theo doanh thu trước thuế của mình. Một đô la thuế đã nộp tạo ra một khoản thu nhập miễn thuế. Các công ty hoàn toàn có thể chuyển bất kể tỷ suất nào của khoản thu nhập miễn thuế ( tới giá trị cực lớn ) đã được tính từ thuế suất thuế thu nhập hiện hành của công ty : với mỗi đô la cổ tức được giao dịch thanh toán, mức cực lớn của khoản thu nhập quy đổi là cổ tức chia cho ( 1 – thuế suất của công ty ). Ở mức thuế suất hiện hành là 30 %, điều này tạo ra ở mức 42.857 xu trên mỗi đô la cổ tức. Các cổ đông hoàn toàn có thể sử dụng nó để khấu trừ trong những biên lai thuế thu nhập quy đổi của họ ở tỷ suất một đô la trên một khoản thu nhập miễn thuế, do đó nó đã loại trừ một cách có hiệu suất cao việc đánh thuế kép trong doanh thu của công ty. Hệ thống như vậy gọi là cổ tức quy đổi .

Một người ở Úc có cổ tức được chia sau khi công ty mà họ góp cổ phần đã nộp đủ thuế thu nhập công ty (hiện nay là 30%) bằng 2.100 đô la. Cổ tức quy đổi của họ sẽ là 2.100/ (1 – 0,30) = 3.000 đô la trong đó 3.000 – 2.100 = 900 đô la được hoàn lại là phần thuế đã nộp. Ở thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 42% thì họ phải nộp 3.000 x 42% = 1.260 đô la. Tuy nhiên 900 đô la trong số đó đã được công ty nộp. Do vậy, họ chỉ phải nộp 1.260 – 900 = 360 đô la và còn lại 2.100 – 360 = 1.740 đô la. Điều này tương tự như khi họ nhận được 3.000 đô la cổ tức và phải nộp 3.000 x 42% = 1.260 đô la và còn lại 3.000 – 1.260 = 1.740 đô la.

Đối với những người có thu nhập thấp. Giả sử họ phải chịu thuế suất thuế thu nhập 17 %. Trong trường hợp nếu cổ tức họ nhận được cũng là 2.100 đô la ( cổ tức quy đổi cũng bằng 3.000 đô la ) thì họ chỉ phải nộp 3.000 x 17 % = 510 đô la, nhưng công ty đã nộp thay họ 3.000 – 2.100 = 900 đô la và họ có quyền nhu yếu hoàn trả 900 – 510 = 390 đô la bằng tiền mà Nhà nước đã thu của họ từ thuế thu nhập công ty trước đó .

Lãi suất hay cổ tức[sửa|sửa mã nguồn]

Tại Mỹ, những hiệp hội tín dụng thanh toán nói chung sử dụng thuật ngữ ” cổ tức ” để nói đến những giao dịch thanh toán lãi suất vay mà họ triển khai cho những người gửi tiền. Chúng không hề được coi là cổ tức theo nghĩa thường thì của nó và không bị đánh thuế như cổ tức ; chúng chỉ là lãi suất vay tiền gửi. Các hiệp hội tín dụng thanh toán gọi chúng là cổ tức vì về mặt kỹ thuật thì những hiệp hội tín dụng thanh toán được chiếm hữu bởi những thành viên của nó, và lãi suất vay tiền gửi thế cho nên là sự thanh toán giao dịch cho chủ chiếm hữu .

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories