Cơ sở dữ liệu quan hệ – Wikipedia tiếng Việt

Related Articles

Thuật ngữ “cơ sở dữ liệu quan hệ” được phát minh bởi EF Codd tại IBM vào năm 1970. Codd đã giới thiệu thuật ngữ này trong tài liệu nghiên cứu của mình “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks” (Một mô hình dữ liệu quan hệ cho các ngân hàng dữ liệu chia sẻ lớn).[1] Trong bài báo này và các bài báo sau này, ông đã định nghĩa những gì có nghĩa là “quan hệ”. Một định nghĩa nổi tiếng về những gì cấu thành một hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ bao gồm 12 quy tắc của Codd. Tuy nhiên, không có hiện thực thương mại nào của mô hình quan hệ tuân thủ tất cả các quy tắc của Codd [2], vì vậy thuật ngữ này đã dần dần mô tả một lớp hệ thống cơ sở dữ liệu rộng hơn, ở mức tối thiểu:

Cấu trúc chung của một cơ sở tài liệu quan hệ .Connolly và Begg định nghĩa Hệ thống quản trị cơ sở tài liệu ( DBMS ) là một ” mạng lưới hệ thống ứng dụng được cho phép người dùng xác lập, tạo, duy trì và trấn áp quyền truy vấn vào cơ sở tài liệu “. [ 3 ] RDBMS là một phần lan rộng ra của từ viết tắt đôi lúc được sử dụng khi cơ sở tài liệu cơ bản là quan hệ .

Một định nghĩa khác cho hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) dựa trên mô hình quan hệ. Hầu hết các cơ sở dữ liệu được sử dụng rộng rãi ngày nay đều dựa trên mô hình này.[4]

Cơ sở tài liệu quan hệ phân tán[sửa|sửa mã nguồn]

Kiến trúc cơ sở tài liệu quan hệ phân tán ( Distributed Relational Database Architecture – DRDA ) được phong cách thiết kế bởi một nhóm thao tác trong IBM trong tiến trình 1988 đến 1994. DRDA được cho phép những cơ sở tài liệu quan hệ được liên kết mạng hợp tác để triển khai những nhu yếu SQL. [ 5 ] [ 6 ] Các thông điệp, giao thức và những thành phần cấu trúc của DRDA được xác lập bởi Kiến trúc quản trị tài liệu phân tán .

Theo DB-Engines, vào tháng 7 năm 2019, những mạng lưới hệ thống được sử dụng thoáng rộng nhất là Oracle, MySQL ( ứng dụng không tính tiền ), Microsoft SQL Server, PostgreQuery ( ứng dụng không tính tiền ), IBM DB2, Microsoft Access, SQLite ( ứng dụng không lấy phí ) và MariaDB ( ứng dụng không lấy phí ). [ 7 ]Theo công ty điều tra và nghiên cứu Gartner, năm 2011, năm nhà cung ứng cơ sở tài liệu quan hệ ứng dụng độc quyền số 1 theo lệch giá là Oracle ( 48,8 % ), IBM ( 20,2 % ), Microsoft ( 17,0 % ), SAP gồm có Sybase ( 4,6 % ) và Teradata ( 3,7 % ). [ 8 ]

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories