có sẵn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Không phải chúng ngon, mà vì chúng luôn có sẵn.

Not that they were any good, but they were there.

ted2019

Tổng cộng có 13 suất vé trong vòng chung kết có sẵn cho các đội tuyển UEFA.

A total of 13 slots in the final tournament are available for UEFA teams.

WikiMatrix

Single sẽ có sẵn 3 phiên bản khác nhau: Limited Edition, Regular First Press Edition và Regular Edition.

The single will be released with three different types; limited edition, first pressed regular edition, and regular edition.

WikiMatrix

, bởi vì trong đó có sẵn sự cách mạng trung thực và duy nhất.

, because in that lies the only true revolution.

Literature

Có sẵn thêm thông tin về các hệ thống hỗ trợ nghe tại mhtech.lds.org.

More information about assistive listening systems is available at mhtech.lds.org.

LDS

Tập tin đã có sẵn

File Exists

KDE40. 1

Bạn có sẵn sàng thử cách mới không?

Are you willing to try something new?

jw2019

Bạn có sẵn sàng vật lộn không?

Are You Willing to Wrestle?

jw2019

Tất cả cài đặt có sẵn cho quảng cáo trong nguồn cấp được mô tả bên dưới:

All of the available settings for In-feed ads are described below :

support.google

Tuy nhiên, Kinh Thánh quả có nói rằng sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời có sẵn.

Still, the Bible does say that divine guidance is available.

jw2019

Mỗi trận đấu bắt đầu với người chơi chọn một trong những nhân vật có sẵn.

A match starts with each player selecting from one of the available hero characters.

WikiMatrix

Sách đó hiện giờ có sẵn trong 106 ngôn ngữ.

It is now available in 106 languages.

LDS

Tổng cộng có 5 suất vé trong vòng chung kết có sẵn cho các đội tuyển CAF.

A total of 5 slots in the final tournament are available for CAF teams.

WikiMatrix

Tùy chọn ghi đè chỉ có sẵn cho giao dịch bao gồm một nhà quảng cáo duy nhất.

The override option is only available for đơn hàng that involve a single advertiser .

support.google

GT-I9108 là một model dạng địa phương và có sẵn vài ROM tùy chỉnh riêng.

The GT-I9108 is a regional model and has few available custom ROMs.

WikiMatrix

Phần khí đó bổ sung vào lượng khí mê tan có sẵn bên trong.

Now, that’s added to the gas, the methane gas, that’s already inside.

ted2019

Các loại trình kích hoạt này có sẵn trong Trình quản lý thẻ:

Thes e trigger types are available in Tag Manager :

support.google

SPH-D710 có sẵn cho khách hàng Sprint với ba màu: đen, xám titan hoặc màu trắng.

The SPH-D710 is available to Sprint customers in black, titanium grey or white.

WikiMatrix

Bò đực nào lại rống khi có sẵn thức ăn?

Or will a bull bellow when it has fodder?

jw2019

Chúng ta có sẵn sàng làm điều đó không?

Are you willing to do that?

jw2019

15 phút: “Các bạn trẻ có sẵn sàng làm chứng ở trường chưa?”.

15 min: “Are You Ready for School?”

jw2019

Những bài trắc nghiệm tự vấn đều có sẵn trong thánh thư.

Self-examination tests are available in the scriptures.

LDS

* Tham dự lớp giáo lý (nơi nào có sẵn.)

* Attend seminary (where available).

LDS

Bởi vì các bộ phận đó của xe đạp có sẵn ở khắp nơi nên chúng siêu rẻ

Because those bicycle parts are so ubiquitously available, they’re super-cheap.

ted2019

Mọi người đều bất toàn và có sẵn khuynh hướng làm điều sai.

Every living human is imperfect and has an inherited tendency toward wrongdoing.

jw2019

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories