Cổ phần là gì? Các loại cổ phần trong công ty cổ phần

Related Articles

Cổ phần là gì? Có những loại cổ phần nào trong công ty cổ phần? Có phải công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp duy nhất có quy định về cổ phần, mệnh giá cổ phần, các loại cổ phần.

Cổ phần là gì ?

Trong Luật doanh nghiệp 2020, không có định nghĩa đúng chuẩn cổ phần là gì. Tuy nhiên cổ phần được lao lý rõ nhất trong phần vốn điều lệ của công ty cổ phần :“ Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần ”

Căn cứ vào quy định trên, ta có thể hiểu cổ phần là đơn vị nhỏ nhất được chia từ vốn điều lệ. Những cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần gọi là các cổ đông.

– Giá trị mỗi cổ phần ( mệnh giá cổ phần ) do công ty quyết định hành động và ghi vào CP. Mệnh giá cổ phần hoàn toàn có thể khác với giá chào bán cổ phần .– Cổ phần là địa thế căn cứ pháp lý chứng tỏ tư cách cổ đông công ty bất kể họ có tham gia xây dựng công ty hay không .

Các loại cổ phần

Cổ phần của công ty cổ phần hoàn toàn có thể sống sót dưới hai loại là : Cổ phần đại trà phổ thông và cổ phần tặng thêm

Cổ phần đại trà phổ thông

– Công ty cổ phần phải có cổ phần đại trà phổ thông .– Người chiếm hữu cổ phần đại trà phổ thông là cổ đông đại trà phổ thông .

Cổ phần ưu đãi

Ngoài cổ phần đại trà phổ thông, công ty cổ phần hoàn toàn có thể có cổ phần khuyễn mãi thêm. Người chiếm hữu cổ phần tặng thêm gọi là cổ đông khuyến mại. Cổ phần khuyễn mãi thêm gồm những loại sau đây :

– Cổ phần khuyến mại biểu quyết

Cổ phần khuyễn mãi thêm biểu quyết là cổ phần có số biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần đại trà phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần tặng thêm biểu quyết do Điều lệ công ty pháp luật .

Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

– Cổ phần khuyễn mãi thêm cổ tức

Cổ phần khuyễn mãi thêm cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần đại trà phổ thông hoặc mức không thay đổi hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và thắt chặt và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định và thắt chặt không phụ thuộc vào vào hiệu quả kinh doanh thương mại của công ty. Mức cổ tức cố định và thắt chặt đơn cử và phương pháp xác lập cổ tức thưởng được ghi trên CP của cổ phần khuyến mại cổ tức .

– Cổ phần khuyến mại hoàn trả

Cổ phần khuyến mại hoàn trả là cổ phần được công ty hoàn trả vốn góp theo nhu yếu của người chiếm hữu hoặc theo những điều kiện kèm theo được ghi tại CP của cổ phần khuyến mại hoàn trả .Cổ đông chiếm hữu cổ phần khuyễn mãi thêm hoàn trả có những quyền khác như cổ đông đại trà phổ thông. Trừ trường hợp : Cổ đông chiếm hữu cổ phần khuyến mại hoàn trả không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban trấn áp .Xem thêm : Cổ phần khuyến mại cổ tức và cổ phần khuyễn mãi thêm hoàn trả

– Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định

Lưu ý: Cổ phần phổ thông của công ty cổ phần không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Nhưng cổ phần ưu đãi có thể chuyển thành cổ phần phổ thông (theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông).

Trên đây là nội dung bài viết: “Cổ phần là gì? Các loại cổ phần trong công ty cổ phần“, Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp. Hoặc tham khảo dịch vụ thành lập công ty cổ phần.

Thành lập công ty cổ phần

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories