Chứng khoán – Wikipedia tiếng Việt

Related Articles

Chứng khoán (tiếng Anh: securities) là một bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán với tài sản hoặc phần vốn của công ty hay tổ chức đã phát hành. Chứng khoán có thể là hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hay dữ liệu điện tử. Chứng khoán bao gồm các loại như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các hình thức khác. Chứng khoán cũng được coi là một phương tiện hàng hóa trừu tượng có thể thỏa thuận và có thể thay thế được, đại diện cho một giá trị tài chính. Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký; chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác.

Chứng khoán là một gia tài kinh tế tài chính hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch. Thuật ngữ này thường đề cập đến bất kỳ hình thức công cụ kinh tế tài chính nào, nhưng định nghĩa pháp lý của nó khác nhau tùy theo thẩm quyền. Ở một số ít vương quốc và ngôn từ, thuật ngữ ” chứng khoán ” thường được sử dụng theo cách nói hàng ngày để chỉ bất kỳ hình thức công cụ kinh tế tài chính nào, mặc dầu chính sách pháp lý và pháp luật cơ bản hoàn toàn có thể không có định nghĩa rộng như vậy. Trong một số ít quyền hạn, thuật ngữ này đặc biệt quan trọng loại trừ những công cụ kinh tế tài chính ngoài CP và công cụ thu nhập cố định và thắt chặt. Ở một số ít khu vực pháp lý, nó gồm có một số ít công cụ gần với CP và thu nhập cố định và thắt chặt, ví dụ : phiếu mua CP .Chứng khoán hoàn toàn có thể được biểu lộ bằng chứng chỉ hoặc thường thì hơn là ” không được ghi nhận “, ở dạng chỉ điện tử ( phi vật chất hóa ) hoặc ” bút toán “. Chứng chỉ hoàn toàn có thể mang tên, có nghĩa là chúng được cho phép chủ sở hữu những quyền theo chứng khoán chỉ bằng cách nắm giữ chứng khoán hoặc đã được ĐK, có nghĩa là chúng chỉ được cho phép chủ sở hữu những quyền nếu người đó Open trên sổ ĐK chứng khoán do tổ chức triển khai phát hành hoặc tổ chức triển khai trung gian duy trì. Chúng gồm có CP của chứng khoán công ty hoặc quỹ tương hỗ, trái phiếu do tập đoàn lớn hoặc cơ quan chính phủ nước nhà phát hành, quyền chọn CP hoặc những quyền chọn khác, đơn vị chức năng hợp tác hữu hạn và nhiều công cụ góp vốn đầu tư chính thức khác hoàn toàn có thể thương lượng và sửa chữa thay thế được .

Tại Hoa Kỳ, chứng khoán là một tài sản tài chính có thể giao dịch dưới bất kỳ hình thức nào. Đạo luật Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1934 định nghĩa một chứng khoán là: “Bất kỳ giấy tờ, cổ phiếu, cổ phiếu quỹ, trái phiếu, giấy ghi nợ, giấy chứng nhận quyền lợi hoặc tham gia vào bất kỳ thỏa thuận phân chia lợi nhuận nào hoặc trong bất kỳ khoản tiền bản quyền hoặc cho thuê dầu, khí, khoáng sản nào khác, bất kỳ chứng chỉ ủy thác tài sản đảm bảo nào, chứng chỉ tiền tổ chức hoặc đăng ký, cổ phần có thể chuyển nhượng, hợp đồng đầu tư, chứng chỉ ủy thác biểu quyết, chứng chỉ tiền gửi, cho một chứng khoán, bất kỳ lệnh bán, lệnh mua, quyền chọn, hoặc nhóm hoặc chỉ số chứng khoán (bao gồm bất kỳ lãi suất nào trong đó hoặc dựa trên giá trị của chúng), hoặc bất kỳ lệnh đặt, lệnh mua, quyền chọn, quyền chọn hoặc đặc quyền nào được đưa vào trên một sàn giao dịch chứng khoán quốc gia liên quan đến ngoại tệ, hoặc nói chung, bất kỳ công cụ nào thường được gọi là “chứng khoán”; hoặc bất kỳ giấy chứng nhận quan tâm hoặc tham gia, giấy chứng nhận tạm thời hoặc tạm thời cho, nhận, hoặc bảo đảm hoặc quyền đăng ký hoặc mua, bất kỳ điều nào ở trên; nhưng sẽ không bao gồm tiền tệ hoặc bất kỳ giấy tờ, hối phiếu, hoặc sự chấp nhận của ngân hàng có thời gian đáo hạn tại thời điểm phát hành không quá chín tháng, không bao gồm số ngày ân hạn, hoặc bất kỳ sự gia hạn nào đối với thời hạn đáo hạn cũng bị giới hạn“/

Chứng khoán được phân loại thoáng rộng thành :

  • Chứng khoán nợ (ví dụ: tiền giấy, trái phiếu và giấy nợ)
  • Chứng khoán vốn (ví dụ: cổ phiếu phổ thông)
  • Các công cụ phái sinh (ví dụ: kỳ hạn, hợp đồng tương lai, quyền chọn và hoán đổi).

Công ty hoặc tổ chức triển khai khác phát hành chứng khoán được gọi là tổ chức triển khai phát hành. Cơ cấu lao lý của một vương quốc xác lập những gì đủ điều kiện kèm theo là một bảo chứng. Ví dụ : những nhóm góp vốn đầu tư tư nhân hoàn toàn có thể có một số ít đặc thù của chứng khoán, nhưng hoàn toàn có thể không được ĐK hoặc lao lý như vậy nếu vướng phải những hạn chế khác nhau .Chứng khoán là phương pháp truyền thống lịch sử mà những doanh nghiệp thương mại kêu gọi vốn mới. Đây hoàn toàn có thể là một giải pháp sửa chữa thay thế mê hoặc cho những khoản vay ngân hàng nhà nước tùy thuộc vào giá thành và nhu yếu thị trường so với những đặc thù đơn cử. Một điểm yếu kém khác của những khoản vay ngân hàng nhà nước như thể một nguồn kinh tế tài chính là ngân hàng nhà nước hoàn toàn có thể tìm kiếm một giải pháp bảo vệ người vay không bị vỡ nợ trải qua những hợp đồng kinh tế tài chính thoáng rộng. Thông qua chứng khoán, vốn được phân phối bởi những nhà đầu tư mua chứng khoán khi phát hành lần đầu. Theo cách tương tự như, cơ quan chính phủ cũng hoàn toàn có thể phát hành chứng khoán khi cần tăng nợ công .

Chứng khoán CP[sửa|sửa mã nguồn]

Chứng khoán CP là những sách vở, bút toán ghi sổ hoặc tài liệu điện tử, lưu hành trên thị trường và ghi nhận quyền chiếm hữu một phần gia tài của đối tượng người dùng nắm giữ sách vở .

Chứng khoán nợ[sửa|sửa mã nguồn]

Chứng khoán nợ là những sách vở, chứng từ điện tử hoặc bút toán ghi sổ có, lưu hành trên thị trường, ghi nhận mối quan hệ chủ nợ của người nắm giữ sách vở, chứng từ đó so với người phát hành .

Chứng khoán nợ thường tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau, như trái phiếu (bond), chứng khoán dạng nợ (debenture) và giấy tờ (note), các công cụ thị trường tiền (money market instruments), các công cụ tài chính phái sinh (financial derivatives).

Trái phiếu là dạng nợ do nhà nước (trung ương lẫn địa phương), công ty, thể chế tài chính phát hành mà trên tờ phiếu có xác nhận việc người phát hành nợ người nắm giữ trái phiếu và nghĩa vụ trả nợ cả gốc lẫn lãi vào một thời điểm sau khi phát hành và kỳ hạn tới thời điểm đó.

Và trái phiếu có hai loại là trái phiếu chính phủ nước nhà và trái phiếu tư nhân ( hoàn toàn có thể của tổ chức triển khai, công ty … ) .

Chứng khoán dạng nợ[sửa|sửa mã nguồn]

Chứng khoán nợ là dạng nợ dài hạn thường do nhà nước hoặc công ty lớn phát hành để kêu gọi ngân sách hoặc vốn. Nó cũng tựa như như trái phiếu, chỉ khác ở điều kiện kèm theo bảo vệ và những yếu tố tương quan .

Công cụ thị trường tiền[sửa|sửa mã nguồn]

Công cụ thị trường tiền là những sách vở được cho phép người nắm giữ chúng quyền được hưởng vô điều kiện kèm theo một lượng thu nhập cố định và thắt chặt bằng tiền, được bảo vệ trong một thời hạn nhất định .

Công cụ kinh tế tài chính phái sinh[sửa|sửa mã nguồn]

Đây là những công cụ tiền tệ thứ cấp có giá trị thị trường, được cho phép người nắm giữ chúng quyền mua hoặc bán những chứng khoán gốc. Những công cụ kinh tế tài chính phái sinh cơ bản là quyền chọn, tương lai, hoán đổi, v.v.

Chứng khoán lai[sửa|sửa mã nguồn]

Chứng khoán lai là dạng trung gian giữa chứng khoán CP và chứng khoán nợ. Ví dụ như : Cổ phiếu tặng thêm, cố phiếu chuyển đổi, trái phiếu quy đổi, …

thị trường chứng khoán[sửa|sửa mã nguồn]

Thị trường chứng khoán (securities market) là nơi trao đổi các chứng khoán. Thị trường chứng khoán giúp những người thiếu vốn huy động được vốn và người có vốn chuyển vốn của mình thành vốn đầu tư. Vì thế, thị trường chứng khoán còn được gọi là thị trường vốn. Theo đối tượng trao đổi, thị trường chứng khoán có thể phân làm hai loại cơ bản, đó là thị trường cổ phiếu (stock market) và thị trường trái phiếu (bond market). Về mặt không gian, không có sự phân biệt hai thị trường này. Sở giao dịch chứng khoán và các công ty chứng khoán đều tổ chức trao đổi cả cổ phiếu lẫn trái phiếu và các loại chứng khoán khác. Theo tính chất của chứng khoán, thị trường chứng khoán có thể phân làm loại thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.

Thị phần CP[sửa|sửa mã nguồn]

Thị phần CP là nơi trao đổi những CP do những công ty phát hành và những phái sinh của chúng .

Thị phần trái phiếu[sửa|sửa mã nguồn]

Thị Trường trái phiếu là nơi người ta mua và bán những chứng khoán nợ, hầu hết là trái phiếu ( bond ) .

Thuật ngữ chứng khoán[sửa|sửa mã nguồn]

Thuật ngữ

Nghĩa tiếng Việt

Ghi chú

Cổ phần

Vốn của một công ty cổ phần được chia nhỏ thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

Cổ phiếu

Là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành để xác nhận quyền sở hữu cổ phần của người nắm giữ cổ phần của công ty.

Cổ phiếu phổ thông

Người sở hữu loại cổ phiếu này được quyền biểu quyết đối với các quyết định lớn của công ty tại Đại hội Cổ đông và được hưởng cổ tức nhưng không cố định (có thể có và có thể không có).

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

Cổ phiếu này có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông. Nhiều hơn bao nhiêu lần do điều lệ công ty quy định.

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Cổ phiếu này được trả cổ tức cao hơn so với cổ phần phổ thông hoặc ở mức ổn định.

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Cổ phiếu này sẽ được công ty hoàn vốn bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Cổ đông

Là người sở hữu cổ phiếu.

Cổ tức

Là khoản lãi mà cổ đông sẽ nhận được hàng năm từ công ty cổ phần mà mình sở hữu cổ phiếu (tuỳ theo số lượng cổ phiếu nắm giữ). Cổ tức được chia hàng năm bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng.

Cổ tức cố định

không phụ thuộc kết quả kinh doanh của công ty.

Cổ tức thưởng

phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Trái phiếu

Là loại chứng khoán xác nhận nghĩa vụ trả nợ của tổ chức phát hành trái phiếu.

Đường MA

Trung bình trượt

Đường MA (Moving Average) là đường trung bình động, thể hiện biến động, chỉ báo xu hướng của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian.

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories