Chính trị – Wikipedia tiếng Việt

Related Articles

Chính trị là hoạt động trong lĩnh vực quan hệ giữa các giai cấp, cũng như các dân tộc và các quốc gia với vấn đề giành, giữ, tổ chức và sử dụng quyền lực Nhà nước; là sự tham gia của nhân dân vào công việc của Nhà nước và xã hội, là hoạt động chính trị thực tiễn của giai cấp, các đảng phái chính trị, các nhà nước nhằm tìm kiếm những khả năng thực hiện đường lối và những mục tiêu đã đề ra nhằm thỏa mãn lợi ích.[1]

Từ khi Open, chính trị tác động ảnh hưởng tới quy trình sống sót và tăng trưởng của mỗi hội đồng, mỗi vương quốc, dân tộc bản địa và toàn quả đât. Trước khi chính trị học sinh ra với tư cách là một khoa học ( political science ) nghiên cứu và điều tra chính trị như một chỉnh thể, có đối tượng người tiêu dùng, chiêu thức, khái niệm, phạm trù …, đã có những ý niệm, quan điểm, thậm chí còn tư tưởng, học thuyết của những học giả khác nhau bàn về những góc nhìn của chính trị. [ 2 ]

Các ý niệm trước Chủ nghĩa Mác-Lênin[sửa|sửa mã nguồn]

 • Ở phương Tây thời kỳ cổ đại, nổi lên các triết gia, chính trị gia lỗi lạc về chính trị:[3] 
 1. Herodotus: Được mệnh danh là người “cha của chính trị học”. Từ chỗ nghiên cứu và phân tích sự khác biệt giữa các hình thức chính thể: Quân chủ, Qúy tộc và Dân chủ, ông khẳng định chính trị tốt nhất là thể chế hỗn hợp của các chính thể này.
 2. Platon: Chính trị là “nghệ thuật cung đình”  liên kết trực tiếp của người anh hùng và sự thông minh. Sự liên kết đó được thực hiện bằng sự thống nhất tư tưởng và tinh thần hữu ái. Chính trị là nghệ thuật cai trị. Cai trị bằng sức mạnh là độc tài, cai trị bằng nghệ thuật mới là đích thực. 
 3. Aristotle: Chính trị là sản phẩm của sự phát triển tự nhiên- là hình thức giao tiếp cao nhất của con người; con người là động vật chính trị; quyền lực chính trị có thể được phân chia thành lập pháp, hành pháp và tư pháp. 
 • Ở phương Đông cổ đại, nhất là ở Trung Quốc thời kỳ “bách gia chư tử”  –  trăm hoa đua nở  –  trăm nhà đua tiếng cũng xuất hiện những tư tưởng chính trị kiệt xuất. Nổi bật nhất là các quan niệm của Khổng tử, Hàn Phi tử, Lăo tử… [3]
 1. Khổng tử: Chính trị là công việc của người quân tử, là làm cho chính đạo, chính danh. Ông xây học thuyết về Nho gia với các quan điểm Tam cương, Ngũ thường – là cơ sở nền tảng cho các xã hội phong kiến phương Đông lúc bấy giờ và cả sau này. 
 2. Hàn Phi tử: Ông quan niệm để thực hiện hoạt động chính trị cần thiết phải xây dựng và ban hành pháp luật. Với luận thuyết nổi tiếng về thế, thuật và pháp – ông là đại diện tiêu biểu của phái Pháp gia. 
 3. Lão tử: Với quan điểm “vô vi nhi trị”  –  không làm gì mà mọi người tự thuần phục, tự tìm đến với con đường chính đạo thì đó là cái gốc của nghệ thuật trị nước

Các tư tưởng và học thuyết nêu trên ít nhiều đã đề cập được những vấn đề cơ bản của chính trị như vấn đề tổ chức Nhà nước, các hình thức Nhà nước và các chính thể, vấn đề quyền lực Nhà nước, thủ lĩnh chính trị….Tuy nhiên do những hạn chế về lập trường, quan điểm, điều kiện lịch sử- xã hội mà các học thuyết đó ít nhiều còn bộc lộ những quan điểm thô sơ, chất phác, thậm chí là sai lầm về chính trị.[3]

Nghiên cứu một cách tráng lệ những quan điểm trước đi trước về chính trị, đồng thời vận dụng một cách khoa học những phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử vẻ vang, những nhà tầm cỡ của chủ nghĩa Mác – Lênin đã yêu cầu những đánh giá và nhận định đúng đắn về chính trị như sauː [ 3 ]

 1. Chính trị là lợi ích, là quan hệ lợi ích, là đấu tranh giai cấp trước hết vì lợi ích giai cấp.
 2. Cái căn bản nhất của chính trị là việc tổ chức quyền lực nhà nước, là sự tham gia vào công việc Nhà nước, là định hướng cho nhà nước, xác định hình thức, nội dung, nhiệm vụ của Nhà nước.
 3. Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế. Đồng thời, chính trị không thể không chiếm vị trí hàng đầu so với kinh tế.
 4. Chính trị là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm nhất, liên quan tới vận mệnh hàng triệu người. Giải quyết những vấn đề chính trị vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật.

Chính trị là hoạt động giải trí trong nghành quan hệ giữa những giai cấp, cũng như những dân tộc bản địa và những vương quốc với yếu tố giành, giữ, tổ chức triển khai và sử dụng quyền lực tối cao Nhà nước ; là sự tham gia của nhân dân vào việc làm của Nhà nước và xã hội, là hoạt động giải trí chính trị thực tiễn của giai cấp, những đảng phái chính trị, những nhà nước nhằm mục đích tìm kiếm những năng lực thực thi đương lối và những tiềm năng đã đề ra nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu quyền lợi [ 3 ]

Các quan điểm lúc bấy giờ[sửa|sửa mã nguồn]

Hiện nay, trên quốc tế đã hình thành 4 cách hiểu khác nhau về chính trị : [ 4 ]

 • Nghệ thuật của phép cai trị
 • Những công việc của chung
 • Sự thỏa hiệp và đồng thuận
 • Quyền lực và cách phân phối tài nguyên hay lợi ích

Nếu ý niệm rằng chính trị chỉ là những hoạt động giải trí xoay quanh yếu tố giành, giữ và sử dụng quyền lực tối cao nhà nước thì, theo lý luận của chủ nghĩa Marx, trong xã hội cộng sản tương lai sẽ không có chính trị chính do lúc đó nhà nước đã diệt vong. Nói cách khác, chính trị sẽ từ từ trở nên thừa thãi và mất hẳn trong xã hội lý tưởng của quả đât – xã hội cộng sản .Chính trị theo nghĩa rộng hơn là hoạt động giải trí của con người nhằm mục đích làm ra, gìn giữ và kiểm soát và điều chỉnh những luật lệ chung mà những luật lệ này tác động ảnh hưởng trực tiếp lên đời sống của những người góp thêm phần làm ra, gìn giữ và kiểm soát và điều chỉnh những luật lệ chung đó. Với cách hiểu như thế này thì dù trong xã hội cộng sản, chính trị vẫn còn sống sót và vẫn giữ vai trò rất là quan trọng so với từng con người cũng như toàn xã hội. Trong bất kể xã hội nào thì cũng cần những luật lệ chung để hoạt động giải trí uyển chuyển và khoa học, tránh thực trạng vô tình hay cố ý xâm phạm quyền hạn, quyền lợi, gia tài, sức khỏe thể chất hay thậm chí còn tính mạng con người của người khác hay của hội đồng. Một ví dụ đơn thuần, xã hội dù có tăng trưởng đến đâu thì cũng cần có luật giao thông vận tải để con người hoàn toàn có thể lưu thông một cách trật tự và hiệu suất cao. Hay, con người không hề sống trong một xã hội mà thực trạng bảo mật an ninh không bảo vệ ( cướp bóc, khủng bố ví dụ điển hình ) do thiếu luật lệ. Mặc dù phần đông xã hội lúc bấy giờ trên quốc tế không tránh khỏi những hiện tượng kỳ lạ cướp bóc và khủng bố nhưng phải thừa nhận rằng pháp lý đã góp thêm phần ngăn ngừa đáng kể những hành vi vô lương đó .

Nguồn gốc và thực chất[sửa|sửa mã nguồn]

Nguồn gốc kinh tế tài chính chính trị[sửa|sửa mã nguồn]

Xét về sự Open của chính trị trong lịch sử dân tộc trái đất : Chính trị sinh ra gắn liền với sự Open của giai cấp và nhà nước. Sự Open đó lại tương quan ngặt nghèo đến yếu tố tư hữu tư liệu sản xuất – tư hữu những của cải dư thừa của xã hội – cũng tức là tương quan đến hoạt động giải trí kinh tế tài chính. Để bảo vệ cho sự tư hữu về tư liệu sản xuất đó, những những tầng lớp ” trên ” của xã hội đã tổ chức triển khai ra nhà nước nhằm mục đích mục tiêu cưỡng chế những giai tầng xã hội khác. Như vậy chính trị Open trong lịch sử vẻ vang xuất phát từ kinh tế tài chính. [ 5 ]Xét trên góc nhìn quyền lợi : Chủ nghĩa Mac-Lenin khẳng định chắc chắn chính trị chính là quyền lợi, là quan hệ giữa những giai cấp trong việc phân loại quyền lợi. Như vậy chính trị chính là sự bộc lộ tập trung chuyên sâu của kinh tế tài chính. [ 5 ]Xét trên quan điểm về những hình thái kinh tế tài chính, xã hội : Chính trị thuộc kiến trúc thượng tầng, gồm có hệ tư tưởng chính trị, nhà nước, những đảng phái Open khi xã hội phân loại thành những giai cấp dựa trên hạ tầng kinh tế tài chính. Như vậy, chính Cơ sở hạ tầng kinh tế tài chính là yếu tố quyết định hành động đến sự hình thành những quan điểm và những thiết chế chính trị [ 5 ]

Mối quan hệː Chính trị bao giờ cũng là sự bộc lộ mối quan hệ giữa các giai cấp: Trong một xã hội có giai cấp, chính trị với những thiết chế được đặt ra là để xác lập mối quan hệ giữa các giai cấp. Khái niệm quan hệ chính trị cho chúng ta thấy, đó là quan hệ giữa các giai cấp, trong việc giành, giữ và tổ chức quyền lực Nhà nước. Trong các quan hệ đó, các giai cấp xác định đâu là giai cấp thống trị, đâu là giai cấp, tầng lớp bị thống trị, đâu là giai cấp, tầng lớp tham gia vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị.[6]

Đảng phái, Nhà nướcː Bản chất chính trị của giai cấp thể hiện ở sự tổ chức thành Đảng phái, thành Nhà nước để giai cấp thống trị đạt được mục đích trấn áp giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội vì lợi ích trước hết và trên hết của giai cấp mình. Thông qua hoạt động của các Đảng phái là đội tiên phong của chính mình, đồng thời thông qua hoạt động của Nhà nước, giai cấp thống trị gián tiếp can thiệp vào các hoạt động tổ chức sản xuất và đời sống xã hội.[6]

Quyền lực chính trịː Bản chất chính trị của giai cấp còn liên quan đến vấn đề quyền lực chính trị. Các mác khẳng định “Quyền lực chính trị thực chất là bạo lực có tổ chức của giai cấp này, trấn áp giai cấp khác”. Mỗi một giai cấp sẽ có cách thức sử dụng quyền lực chính trị khác  nhau. Chế độ phong kiến sử dụng quyền lực tuyệt đối thuộc về một người, chế độ tư sản sử dụng   9 quyền lực trên cơ sở thuyết Tam quyền phân lập; chế độ xã hội chủ nghĩa quyền lực được xuất phát từ nhân dân và có sự phân công, phân nhiệm trong sử dụng[6]

Văn hóa tư tưởng chính trịː Bản chất giai cấp của chính trị thể hiện ở chế độ văn hóa chính trị, bao gồm hệ tư tưởng, nền tảng pháp lý và các giá trị, chuẩn mực được áp dụng cho toàn xã hội[6]

Lịch sử chính trị lê dài trong suốt lịch sử vẻ vang loài người và không số lượng giới hạn trong những thể chế cơ quan chính phủ tân tiến .Frans de Waal lập luận rằng những con tinh tinh đã tham gia chính trị trải qua việc ” thao túng xã hội để bảo vệ và duy trì những vị trí có tác động ảnh hưởng “. [ 7 ] Các hình thức khởi đầu của con người về tổ chức triển khai xã hội – những nhóm người và bộ lạc còn thiếu những cấu trúc chính trị tập trung chuyên sâu. [ 8 ] Chúng được gọi là xã hội không nhà nước .Có 1 số ít triết lý và giả thuyết khác nhau tương quan đến sự hình thành nhà nước sớm tìm cách khái quát hóa để lý giải tại sao nhà nước tăng trưởng ở một số ít nơi mà không phải là những nơi khác. Các học giả khác tin rằng việc khái quát hóa là không có giá trị và mỗi trường hợp hình thành nhà nước sớm nên được giải quyết và xử lý riêng không liên quan gì đến nhau. [ 9 ]Các kim chỉ nan tự nguyện cho rằng những nhóm người khác nhau đã cùng nhau hình thành những nhà nước do hiệu quả của 1 số ít quyền lợi hài hòa và hợp lý được san sẻ chung. [ 10 ] Các triết lý hầu hết tập trung chuyên sâu vào sự tăng trưởng của nông nghiệp, và áp lực đè nén dân số và tổ chức triển khai theo sau và dẫn đến sự hình thành nhà nước. Một trong những kim chỉ nan điển hình nổi bật nhất về sự hình thành nhà nước sơ khai và sơ cấp là giả thuyết thủy lợi, cho rằng nhà nước là tác dụng của nhu yếu kiến thiết xây dựng và duy trì những dự án Bất Động Sản thủy lợi quy mô lớn. [ 11 ]Các triết lý xung đột về sự hình thành nhà nước coi xung đột và sự thống trị của một số ít dân số so với dân số khác là chìa khóa cho sự hình thành những vương quốc. [ 10 ] Trái ngược với những triết lý tự nguyện, những lập luận này tin rằng mọi người không tự nguyện chấp thuận đồng ý tạo ra một nhà nước để tối đa hóa quyền lợi, nhưng những nhà nước đó hình thành do một số ít hình thức áp bức của một nhóm người so với những nhóm người khác .Một số triết lý lại cho rằng cuộc chiến tranh là rất quan trọng so với sự hình thành nhà nước. [ 10 ]

Ý thức hệ chính trị[sửa|sửa mã nguồn]

Ý thức hệ chính trị hay hệ tư tưởng chính trị là toàn bộ những học thuyết, tư tưởng, quan điểm, của một giai cấp về: giành và giữ quyền lực nhà nước; xác định chế độ chính trị; hình thức tổ chức nhà nước; và quan hệ với các giai cấp, tầng lớp khác.[12]

Hệ tư tưởng chính trị có vai trò vô cùng quan trọng, biểu lộ ở những điểm sauː Đó là kim chỉ nam soi đường cho quy trình đấu tranh của một giai cấp. Chỉ có hệ tư tưởng chính trị mới tiềm ẩn những tiềm năng và chiêu thức để một giai cấp tiến lên giành chính quyền sở tại. Hệ tư tưởng chính trị xác lập mối quan hệ giữa giai cấp này với giai cấp khác. Hệ tư tưởng chính trị miêu tả chính sách chính trị, xác lập hình thức và thực chất Nhà nước, những chính sách phân loại quyền lực tối cao chính trị. Hệ tư tưởng chính trị xác lập tiềm năng, nội dung và phương pháp chỉ huy, quản trị xã hội. [ 12 ]Trong quan hệ với thể chế chính trị, hệ tư tưởng chính trị là mục tiêu, là nội dung của thể chế đó. Hệ tư tưởng chính trị nào thì xác lập thể chế chính trị đó ; trong quan hệ với mạng lưới hệ thống chính trị, hệ tư tưởng chính trị là là “ hạt nhân ý thức ”, là phần “ linh hồn ” của mạng lưới hệ thống đó. [ 12 ]

Khổng Tửː Triết gia Khổng Tử (551– 471 TCN) là một trong những nhà tư tưởng đầu tiên có cách tiếp cận riêng đến Học thuyết chính trị. Căn bản trong học thuyết của ông là “quân tử (người cầm quyền) nên học tự kỷ luật, nên cai trị người dân của mình bằng chính gương của mình, và nên đối xử với họ bằng tình thương và sự quan tâm.” [13] Niềm tin chính trị của ông gắn chặt với luân thường đạo lý và đạo đức cá nhân. Ông cho rằng chỉ những người quân tử liêm khiết và tuân theo đạo của người quân tử thì mới được cầm quyền, và những tư cách của những nhân vật đó phải kiên định với địa vị trong xã hội. Ông ta cũng nói rằng “Triều đại tốt cốt ở vua làm tròn bổn phận của vua, bề tôi làm tròn bổn phận của bề tôi, cha làm tròn bổn phận của cha, và con làm tròn bổn phận của con.”[14]

Platoː Triết gia Hy Lạp cổ đại Plato (428– 328 TCN) nói trong sách Nền Cộng hòa (The Republic) rằng tất cả những chế độ chính trị theo truyền thống như (dân chủ, quân chủ, chính thể đầu sỏ,chính thể hào hiệp – democracy, monarchy, oligarchy và timarchy) vốn đã đồi bại, tham nhũng và nhà nước nên được điều hành bởi tầng lớp những người cầm quyền cũng là triết gia được giáo dục tốt. Họ được đào tạo từ lúc chào đời và được chọn dựa trên năng lực: “những người có kỹ năng đặc biệt về quan sát tổng quan xã hội.” [15]

Aristotleː Trong cuốn Chính trị của mình, triết gia Hy Lạp cổ đại Aristotle (384–322 TCN) quả quyết rằng về bản chất, con người là một động vật chính trị. Ông ta cho rằng luân thường và chính trị có liên kết chặt chẽ với nhau, và một đời sống thật sự đạo đức chỉ có thể có ở những người tham gia vào chính trị.[16] Giống như Plato, Aristotle thấy rằng có nhiều hình thức nhà nước khác nhau, và ông cho rằng hình thức “đúng” của nhà nước có thể biến thành một hình thức nhà nước “lệch lạc”, nơi mà thể chế bị mục nát. Theo ông, chế độ quân chủ, có một người cai trị, sẽ biến thành chuyên chế; chế độ quý tộc, với một nhóm nhỏ người cai trị, sẽ biến thành chính thể đầu sỏ; và xã hội có tổ chức (polity) do nhiều người dân cùng cai trị thì sẽ biến thành chế độ dân chủ.[17] Theo nghĩa này, Aristotle không dùng từ “democracy” như nghĩa hiện nay là nó mang nghĩa rộng, nhưng có nghĩa đen là do demos, hay thường dân cai trị.[17] Một cái nhìn chính xác hơn về dân chủ mà Aristotle đề cập đến chỉ là chính quyền quần chúng (ochlocracy).

Niccolò Machiavelliː Trong sách của mình, cuốn The Prince (Quân vương), nhà lý luận chính trị người Ý ở giai đoạn Phục Hưng ông Niccolò Machiavelli đề nghị một tầm nhìn thế giới về chính trị để miêu tả các phương pháp thực tế cho chế độ chuyên quyền để giành và giữ quyền lực chính trị. Ông thường được xem là người phản đối quan điểm đạo đức truyền thống đối với người cầm quyền: “đối với Machiavelli, không có nền tảng đạo đức mà ở đó phân xử sự khác nhau giữa việc sử dụng quyền lực hợp pháp hay bất hợp pháp.” [18] Thuật ngữ Machiavellian (cũng có nghĩa là xảo quyệt) ra đời, đề cập đến một người thiếu đạo đức dùng các cách mánh khóe để cố thủ quyền hành. Học thuyết của ông đã được các lãnh đạo học tập và thực hành kể cả những lãnh đạo chuyên chế toàn trị như Benito Mussolini và Adolf Hitler, những người đã biện hộ cho việc hành động tàn bạo của mình là cho mục đích an toàn quốc gia.[19] Tuy nhiên, nhiều học giả đã nghi vấn quan điểm này của chủ thuyết Machiavelli, cho rằng “Machiavelli không sáng tạo ra chủ nghĩa Machiavelli”, và chưa từng là một ‘Machiavellian’ quỷ quyệt như ông đã bị gán cho.”[20] Thay vào đó, Machiavelli xem trạng thái ổn định của quốc gia là mục tiêu quan trọng hàng đầu, và tranh luận rằng theo truyền thống phẩm chất tốt được xem là khát vọng mang tính đạo đức, như tính độ lượng, đã không được ưa thích đối với người lãnh đạo và có thể dẫn đến việc mất quyền lực chính trị.

John Stuart Mill

John Stuart Millː Vào thế kỷ XIX, John Stuart Mill là người đi tiên phong trong việc dùng khái niệm tự do trong chính trị. Ông ta đã thấy được rằng dân chủ sẽ là sự phát triển chính trị chủ chốt trong thời đại ông ta[21] và, trong cuốn Bàn về tự do (On Liberty) của mình, ông đã cổ vũ cho việc bảo vệ tốt hơn các quyền cá nhân và chống lại ảnh hưởng của nhà nước và sự cầm quyền của đa số. Ông ta cho rằng tự do là quyền quan trọng nhất của loài người.[22] Một nhà bình luận cho rằng cuốn Bàn về tự do như là một lời bảo vệ hùng hồn và mạnh mẽ nhất cho chủ nghĩa tự do chúng ta có.”[22] Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do ngôn luận, và tuyên bố rằng chúng ta không thể chắc chắn rằng ý kiến mà chúng ta cố gắng ngắt lời là ý kiến sai trái, và nếu chúng ta chắc chắn như vậy thì việc ngắt lời vẫn là điều sai quấy.”[23]

Karl Marx là một trong số những nhà tư tưởng chính trị có ảnh hưởng trong lịch sử. Học thuyết của ông chỉ trích chủ nghĩa tư bản và ông biện luận rằng trong tương lai sẽ có “sự suy tàn không tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản vì các nguyên nhân kinh tế, và được thay thế bởi chủ nghĩa xã hội.”[24] Ông ta định nghĩa lịch sử có liên quan đến đấu tranh giai cấp giữa giai cấp tư sản, hay giai cấp sở hữu tư liệu sản xuất, và giai cấp vô sản, hay giai cấp lao động. Cuộc đấu tranh được sự công nghiệp hóa tăng cường.[25] Nhiều phong trào chính trị sau đó dựa trên tư tưởng của Marx, cho ra các phiên bản rất khác nhau của chủ nghĩa cộng sản; bao gồm Chủ nghĩa Marx-Lenin, Chủ nghĩa Mao, và Chủ nghĩa Marx tự do. Có thể nói rằng người đã người thể hiện học thuyết chủ nghĩa Marx có ảnh hưởng nhất là Lenin, người sáng lập ra Liên Xô. Ông đã sáng tạo học thuyết cách mạng dựa trên nền tảng tư tưởng Marx. Tuy nhiên, những nhà tư tưởng theo Chủ nghĩa Marx tự do đã thách thức sự diễn dịch chủ nghĩa Marx của Lenin; như trường hợp Cornelius Castoriadis, đã miêu tả nhà nước Liên Xô là một hình thức của “chủ nghĩa tư bản quan liêu” hơn là nhà nước cộng sản thực sự.[26]

Thể chế chính trị[sửa|sửa mã nguồn]

Thể chế chính trị (Political Institute)  là những quy định, quy chế, chuẩn mực, quy phạm, nguyên tắc, luật lệ…nhằm điều chỉnh và xác lập các quan hệ chính trị. Mặt khác là những dạng thức cấu trúc tổ chức, các bộ phận chức năng cấu thành của một chủ thể chính trị hay hệ thống chính trị. Thể chế chính trị là hình thức biểu hiện của hệ tư tưởng chính trị, là “con đẻ” của hệ tư tưởng chính trị. Hệ thống chính trị là một bộ phận cấu thành của thể chế chính trị. Thể chế chính trị tồn tại dưới hai dạng thức:[12]

Các quy định, quy chế, quy phạmː Những điều này tồn tại trong các tuyên ngôn về Cương Lĩnh chính trị, điều lệ của một Đảng cầm quyền, những chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đó. Đồng thời cũng là các quy định Pháp luật mang tính thành văn hoặc bất thành văn của một quốc gia do giai cấp thống trị ban hành và cưỡng chế thực hiện trên phạm vi toàn lãnh thổ quốc gia đó. Các quy phạm pháp luật này là tồn tại chủ yếu của thể chế chính trị dưới dạng này và chứa trong các Hiến pháp, pháp luật….của quốc gia[12]

Các hình thức cấu trúc tổ chức triển khai. Điều này hàm chỉ những tổ chức triển khai là thực thể cấu thành mạng lưới hệ thống chính trị có công dụng thực thi quyền lực tối cao chính trị [ 12 ]

Tổ chức chính trị hay Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các thiết chế quyền lực chính trị, được xã hội thừa nhận bao gồm các tổ chức chính trị như Đảng phái, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội có mối quan hệ mang tính pháp quy với nhau cùng liên kết nhằm thực hiện mục tiêu chính trị phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị. Cấu thành hệ thống chính trị bao gồm các thực thể nhưː Đảng chính trị, Nhà nước, các tổ chức đại diện cho các lực lượng khác nhau trong xã hội.[12]

Đảng là một tổ chức triển khai xã hội tự nguyện, tập hợp những người có những đặc thù chung nhất định, tuân thủ theo những quy tắc nhất định, cùng triển khai những trách nhiệm nhất định nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu tiềm năng nào đó. Khi một Đảng có tiềm năng chính trị, tập hợp những người có chung một đặc thù là cùng một giai cấp, cùng có mong ước đấu tranh giành quyền lực tối cao chính trị, thì Đảng đó là Đảng chính trị [ 27 ]Đảng chính trị là bộ phận tích cực nhất và có tổ chức triển khai của một giai cấp, làm công cụ đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp mình. Các Đảng chính trị Open ngay từ những tiến trình tăng trưởng tiên phong của xã hội có giai cấp, gắn liền với những sự khác nhau về quyền lợi của những giai cấp và của những tập đoàn lớn hợp thành giai cấp. Nhưng lịch sử dân tộc thực sự của những Đảng chính trị chỉ khởi nguồn từ thời kì Đại cách mạng tư sản Pháp ( cuối thế kỷ XVIII ). [ 27 ]Đảng chính trị là một tổ chức triển khai xã hội tự nguyện, liên minh của những người cùng tư tưởng, theo đuổi những mục tiêu chính trị nhất định ; cố gắng nỗ lực giành tác động ảnh hưởng chỉ huy so với đời sống chính trị và tổ chức triển khai xã hội, ra sức giành và giữ chính quyền sở tại để triển khai đường lối của mình. Là một bộ phận cấu thành của kiến trúc thượng tầng, Đảng chính trị hành vi bằng thuyết phục, truyền bá những quan điểm tư tưởng, bằng cách tập hợp những người cùng chí hướng. Đảng chính trị có những phương tiện đi lại vật chất như những cơ quan báo chí truyền thông, thông tin và xuất bản. Đảng lôi cuốn vào hàng ngũ của mình bộ phận tích cực nhất của giai cấp, chứ không khi nào hàng loạt giai cấp. Tùy theo giai cấp đóng vai trò như thế nào trong đời sống và trong sự tăng trưởng xã hội ( vai trò cách mạng văn minh, bảo thủ, phản động ) mà đảng của nó bộc lộ vai trò đại diện thay mặt cho quyền lợi của giai cấp. [ 27 ]

Nhà nước là một thiết chế quyền lực tối cao đặc biệt quan trọng, là một công cụ do Đảng chính trị và giai cấp thống trị lập ra nhằm mục đích duy trì sự thống trị và bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của giai cấp đó, đồng thời trấn áp giai cấp, những tầng lớp khác. Về hình thức, tuỳ vào từng quan hệ sản xuất xã hội khác nhau trong lịch sử vẻ vang mà sống sót những kiểu và những hình thức Nhà nước khác nhau. Ở xã hội chiếm hữu nô lệ, có bốn phương pháp hình thành Nhà nước gồm : Phương thức Aten, Phương thức Roma cổ đại, phương pháp Giec – manh và phương pháp phương Đông cổ đạiỞ xã hội phong kiến, quyền lực tối cao tập trung chuyên sâu can đảm và mạnh mẽ vào một vị vua được gọi là ” thiên tử “. Do đó, vua là người đứng đầu nắm hàng loạt quyền hành tinh chỉnh và điều khiển Nhà nước, tiếp đến là mạng lưới hệ thống quan lại, quý tộc từ TW đến địa phương. Sang chính sách tư bản chủ nghĩa thì Nhà nước được tổ chức triển khai theo học thuyết Tam quyền phân lập với nhiều hình thức khác nhau : Chính thể quân chủ lập hiến, chính thể cộng hoà tổng thống, chính thể cộng hoà đại nghị. Đặc điểm chung của Nhà nước tư sản là sự phân loại quyền lực tối cao nhà nước thành những quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Các quyền này độc lập, đối trọng, kiềm chế và trấn áp lẫn nhau. Nhà nước xã hội chủ nghĩa được thiết kế xây dựng trên nền tảng quyền lực tối cao Nhà nước là thống nhất thuộc về nhân dân, nhưng có sự phân loại với nhau trong việc thực thi những quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. [ 28 ]Nhà nước có vai trò vô cùng quan trọng, là trụ cột của mạng lưới hệ thống chính trị. Thông qua những chính sách quyền lực tối cao, Nhà nước quản trị hàng loạt những mặt của đời sống xã hội : Quyền lập pháp giúp Nhà nước phát hành pháp lý, quyền hành pháp giúp Nhà nước tổ chức triển khai và thực thi pháp lý, quản trị nền sản xuất, quản trị đời sống xã hội, quyền tư pháp giúp Nhà nước kiểm sát và xét xử những hành vi vi phạm pháp lý, chống lại chế độ kinh tế, chính trị của vương quốc, dân tộc bản địa .. Hoạt động của Nhà nước chính là TT của sự quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống chính trị. [ 28 ]

Các tổ chức triển khai liên minh đại diện thay mặt[sửa|sửa mã nguồn]

 • Xem thêmː Liên Hợp Quốc

Các tổ chức triển khai liên minh, link, đại diện thay mặt cho những lực lượng khác nhau trong xã hội. Đó là những tổ chức triển khai đoàn kết toàn dân tộc bản địa, những tổ chức triển khai đại diện thay mặt cho quyền và quyền lợi của những giai cấp, những tầng lớp khác trong xã hội. Các tổ chức triển khai này góp thêm phần tham gia vào hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống chính trị trong việc tạo ra khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, bảo vệ quyền lợi cho những giai tầng xã hội trước giai cấp thống trị. Một mặt những tổ chức triển khai này đóng vai trò lớn trong mạng lưới hệ thống chính trị, góp thêm phần kiến thiết xây dựng và triển khai xong mạng lưới hệ thống này ; mặt khác, trong nhiều trường hợp chính những tổ chức triển khai này lại là nguyên do phá vỡ mạng lưới hệ thống chính trị hiện thời. Đó là khi một giai cấp tân tiến trong lịch sử dân tộc sinh ra, có tổ chức triển khai tiên phong, đại diện thay mặt xong chưa nắm được quyền lực tối cao chính trị. Khi đó, trải qua con đường đấm đá bạo lực cách mạng, nó sẽ lật đổ chính quyền sở tại của giai cấp thống trị lỗi thời, lỗi thời, cũng tức là đạp đổ mạng lưới hệ thống chính trị hiện thời để thiết kế xây dựng lên một mạng lưới hệ thống chính trị mới mang thực chất giai cấp của chính nó. [ 28 ]

Khoa học chính trị[sửa|sửa mã nguồn]

Chính trị học là nghiên cứu và điều tra quyền lực tối cao chính trị, phương pháp giành quyền lực tối cao chính trị, những thiết chế và những hình thức tổ chức triển khai thực thi quyền lực tối cao chính trị, những kiểu mạng lưới hệ thống chính trị đã có trong lịch sử dân tộc và đang sống sót trong thời đại thời nay. [ 29 ]Chính trị học cũng nghiên cứu và điều tra quy trình hoạt động giải trí chính trị nhằm mục đích giành chính quyền sở tại, duy trì và sử dụng quyền lực tối cao chính trị. Chú ý nghiên cứu và điều tra làm rõ những yếu tố : tiềm năng chính trị trước mắt và tiềm năng lâu bền hơn mang tính hiện thực ; những giải pháp, phương tiện đi lại, thủ pháp, hình thức tổ chức triển khai có hiệu suất cao để đạt những tiềm năng đề ra ; sự lựa chọn và sắp xếp cán bộ. Chính trị học cũng nghiên cứu và điều tra những mối quan hệ về lí luận chính trị của những chính sách xã hội. [ 29 ]

Triết học chính trị nghiên cứu và điều tra những yếu tố cơ bản về nhà nước, chính quyền sở tại, chính trị, tự do, công lý, gia tài, quyền, luật và việc thực thi pháp luật bởi những cơ quan thẩm quyền. Mục tiêu nghiên cứu và điều tra của triết học chính trị nhằm mục đích lý giải về mối quan hệ cũng như sự sống sót của những yếu tố trên một cách thấu đáo bởi những nhà triết học ; đơn cử là vấn đáp những câu hỏi như những yếu tố kể trên là gì, tại sao lại phải có chúng, cái gì khiến cho chính quyền sở tại là hợp pháp, những quyền và tự do nào cần được bảo vệ và tại sao, lao lý là gì và khi nào hoàn toàn có thể hủy bỏ luật một cách hợp lẽ .

Xã hội học chính trị đương đại liên quan đến, nhưng không số lượng giới hạn, việc điều tra và nghiên cứu về những mối quan hệ giữa nhà nước, xã hội và công dân. Nghiên cứu về sự hình thành chính trị xã hội của nhà nước văn minh ; sự bất bình đẳng xã hội giữa những nhóm ( giai cấp, chủng tộc, giới tính ) tác động ảnh hưởng đến chính trị như thế nào ; những quan điểm, tư tưởng, tính cách, trào lưu xã hội và xu thế bên ngoài của những tổ chức triển khai chính thức của quyền lực tối cao chính trị ảnh hưởng tác động đến chính trị chính thức ; nghiên cứu và điều tra mối quan hệ quyền lực tối cao trong và giữa những nhóm xã hội ( ví dụ như mái ấm gia đình, nơi thao tác, quan liêu, truyền thông online … ). Nói cách khác, xã hội học chính trị thường tương quan đến những xu thế xã hội, mạng lưới hệ thống chính trị ảnh hưởng tác động đến những quy trình hoạt động giải trí chính trị cũng như khám phá xem những lực lượng xã hội khác nhau thao tác cùng nhau như thế nào để biến hóa những chủ trương chính trị. Từ quan điểm này, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể xác lập ba khung triết lý chính đó làː đa nguyên, triết lý xuất sắc ưu tú hoặc quản trị và nghiên cứu và phân tích lớp ( mà trùng lặp với chủ nghĩa Mác nghiên cứu và phân tích ) [ 30 ]

Kinh tế chính trị học là một môn khoa học xã hội nằm trong khoa học kinh tế tài chính, nghiên cứu và điều tra về kinh tế tài chính để rút ra những Tóm lại về kinh tế tài chính và từ đó rút ra những Kết luận về chính trị. Theo Enghen : “ Kinh tế chính trị học theo nghĩa rộng nhất là khoa học về những quy luật chi phối sự sản xuất và sự trao đổi những tư liệu hoạt động và sinh hoạt vật chất trong xã hội loài người … ” Theo nghĩa hẹp, kinh tế tài chính chính trị học điều tra và nghiên cứu một phương pháp sản xuất đơn cử và tìm ra quy luật hoạt động của riêng nó. Kinh tế chính trị học là môn khoa học xã hội điều tra và nghiên cứu những cơ sở kinh tế tài chính chung của đời sống xã hội tức là những quan hệ kinh tế tài chính trong những tiến trình nhất định của xã hội loài người. [ 31 ]

Xã hội chính trị[sửa|sửa mã nguồn]

Địa chính trị[sửa|sửa mã nguồn]

Địa chính trị (tiếng Anh: Geo-politics) là lĩnh vực nghiên cứu về tác động của các yếu tố địa lý tới hành vi của các quốc gia và quan hệ quốc tế. Cụ thể, địa chính trị xem xét việc các yếu tố như vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, dân số, hay địa hình tác động như thế nào tới chính sách đối ngoại của một quốc gia và vị thế của quốc gia đó trong hệ thống quốc tế.[32]

Tham nhũng chính trị là việc sử dụng quyền lực tối cao của những quan chức cơ quan chính phủ vì quyền lợi cá thể phạm pháp. Hành vi phạm pháp của một chủ văn phòng chỉ là tham nhũng chính trị chỉ khi hành vi đó tương quan trực tiếp đến những nghĩa vụ và trách nhiệm chính thức của họ, được triển khai theo luật sắc tố hoặc tương quan đến việc kinh doanh tác động ảnh hưởng [ 33 ]Các hình thức tham nhũng khác nhau, gồm có hối lộ, tống tiền, chủ nghĩa địa phương, bảo trợ, ảnh hưởng tác động đến việc bán rong và biển thủ. Tham nhũng hoàn toàn có thể tạo điều kiện kèm theo cho những doanh nghiệp hình sự như buôn lậu ma túy, rửa tiền và kinh doanh người, mặc dầu không hạn chế trong những hoạt động giải trí này. Sử dụng sai quyền lực tối cao của cơ quan chính phủ cho những mục tiêu khác, như đàn áp những đối thủ cạnh tranh chính trị và tàn tệ của công an nói chung. [ 34 ]Các hoạt động giải trí tạo thành sự tham nhũng phạm pháp khác nhau tùy thuộc vào vương quốc hoặc thẩm quyền. Ví dụ, 1 số ít thực tiễn về chủ trương kinh tế tài chính hợp pháp tại một nơi hoàn toàn có thể là phạm pháp ở một nơi khác. Trong một số ít trường hợp, những quan chức cơ quan chính phủ có quyền hạn rộng hoặc không rõ ràng, làm cho việc phân biệt giữa những hành vi pháp lý và phạm pháp rất khó khăn vất vả. Trên toàn thế giới, hối lộ ước tính khoảng chừng hơn 1 nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Một vương quốc tham nhũng chính trị tự do được biết đến như một nhà kleptocracy, nghĩa đen là ” quản lý bởi kẻ trộm “. Một số hình thức tham nhũng – lúc bấy giờ được gọi là ” tham nhũng về thể chế ” – được phân biệt với hối lộ và những loại quyền lợi cá thể rõ ràng khác. Một yếu tố tương tự như về tham nhũng phát sinh trong bất kể tổ chức triển khai nào nhờ vào vào sự tương hỗ kinh tế tài chính từ những người có quyền lợi và nghĩa vụ hoàn toàn có thể xích míc với mục tiêu chính của tổ chức triển khai. [ 34 ]

Chính trị toàn thế giới đặt tên cho cả hai nghành điều tra và nghiên cứu những quy mô chính trị và kinh tế tài chính của quốc tế và nghành đang được nghiên cứu và điều tra. Trọng tâm của nghành đó là những quy trình toàn cầu hoá chính trị khác nhau tương quan đến yếu tố quyền lực tối cao xã hội. Các ngành học điều tra và nghiên cứu những mối quan hệ giữa những thành phố, quốc gia-quốc gia, vỏ-các vương quốc, những tập đoàn lớn đa vương quốc, những tổ chức triển khai phi chính phủvà những tổ chức triển khai quốc tế. khu vực hiện tại của cuộc tranh luận gồm có vương quốc và dân tộc bản địa lao lý xích míc, dân chủ và chính trị của vương quốc tự quyết, toàn thế giới hóa và mối quan hệ của mình để điều tra và nghiên cứu chính sách dân chủ, xung đột và độc lập, chính trị so sánh, kinh tế tài chính chính trị, và kinh tế tài chính chính trị quốc tế về thiên nhiên và môi trường. Một nghành nghề dịch vụ quan trọng của chính trị toàn thế giới là cuộc tranh luận trong nghành nghề dịch vụ chính trị toàn thế giới về tính hợp pháp. Có thể lập luận rằng, chính trị toàn thế giới nên được phân biệt với nghành chính trị quốc tế, nhằm mục đích khám phá mối quan hệ chính trị giữa những vương quốc, và do đó có một khoanh vùng phạm vi hẹp hơn. Tương tự, quan hệ quốc tế nhằm mục đích khám phá mối quan hệ kinh tế tài chính và chính trị chung giữa những vương quốc, là một nghành hẹp hơn chính trị toàn thế giới. [ 35 ]

Thủ lĩnh chính trị là một cá nhân kiệt xuất trong nghành chính trị, Open và trưởng thành từ trào lưu cách mạng của quần chúng ở những điều kiện kèm theo lịch sử vẻ vang nhất định, có sự giác ngộ về quyền lợi, tiềm năng và lý tưởng của giai cấp, có tri thức, có năng lượng tổ chức triển khai và tập hợp quần chúng để xử lý những trách nhiệm chính trị do lịch sử dân tộc đặt ra. [ 36 ] Một số thủ lĩnh chính trị nổi tiếng nhưː quản trị Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro, quản trị Mao Trạch Đông

 • Về trình độ hiểu biết: Người thủ lĩnh chính trị nhất thiết phải là người thông minh, hiểu biết sâu rộng các lĩnh vực; có tư duy khoa học; nắm vững được quy luật phát triển theo hướng vận động của quá trình chính trị; có khả năng dự đoán được tình hình; làm chủ được khoa học và công nghệ lãnh đạo, quản lý.[36]
 • Về phẩm chất chính trị: thủ lĩnh chính trị phải là người giác ngộ lợi ích giai cấp; đại diện tiêu biểu cho lợi ích giai cấp; trung thành với mục tiêu lý tưởng đã chọn; dũng cảm đấu tranh bảo vệ lợi ích giai cấp, có bản lĩnh chính trị vững vàng trước những diễn biến phức tạp của lịch sử.[36] 
 • Về năng lực tổ chức: thủ lĩnh chính trị là ngưới có khả năng về công tác tổ chức, nghĩa là biết đề ra mục tiêu đúng; phân công nhiệm vụ đúng chức năng cho cấp dưới và cho từng người; biết tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; có khả năng động viên, cổ vũ, khích lệ mọi người hoạt động; có khả năng kiểm soát, kiểm tra công việc.[36]
 • Về đạo đức, tác phong:  thủ lĩnh chính trị phải là người có tính trung thực, công bằng không tham lam, vụ lợi; cởi mở và cương quyết; có lối sống giản dị; có khả năng giao tiếp và có quan hệ tốt với mọi người; biết lắng nghe ý kiến của người khác; có lòng tin vào chính bản thân mình; có khả năng tự kiểm tra bản  thân, khả năng giữ gìn và bảo vệ ý kiến của mình; có lòng say mê công việc và lòng tin vào cấp dưới.[36]
 • Về khả năng làm việc: có sức khỏe tốt, khả năng làm việc với cường độ cao, có khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, những lúc phong trào lâm vào khó khăn, thủ lĩnh chính trị có thể đưa ra được những quyết đinh sáng suốt; nhạy cảm và năng động; biết cảm nhận cái mới và đấu tranh vì cái mới.[36]
 • Xem thêmː Tam quyền phân lập

Quyền lực là sức mạnh để thực thi hành vi ảnh hưởng tác động đến người khác trải qua sự thừa nhận của họ. Quyền lực là năng lượng buộc người khác phải triển khai ý chí của mình. Quyền lực là một quan hệ xã hội đặc biệt quan trọng, Open khi có sự chỉ huy – phục tùng của một người hay một nhóm người so với một người hay một nhóm người khác. Nếu chỉ có chủ thể quyền lực tối cao mà không có đối tượng người tiêu dùng chịu sự tác động ảnh hưởng của quyền lực tối cao thì quyền lực tối cao đó là rỗng không [ 37 ]Quyền lực chính trị là quyền sử dụng sức mạnh của một hay liên minh giai cấp, tập đoàn lớn xã hội để đạt mục tiêu thống trị xã hội, thoả mãn quyền lợi giai cấp mình. Đặc điểm của quyền lực tối cao chính trị là quyền lực tối cao xã hội nhằm mục đích để xử lý quyền lợi giai cấp, quyền lợi vương quốc, quả đât ; là năng lực áp đặt và thực thi những giải pháp phân chia giá trị có lợi cho một giai cấp ; là sức mạnh đấm đá bạo lực có tổ chức triển khai của một giai cấp để trấn áp giai cấp khác. [ 37 ]

Đấu tranh chính trị là việc sử dụng những phương tiện đi lại chính trị buộc một đối thủ cạnh tranh phải làm theo ý muốn, dựa trên dự tính thù địch. Thuật ngữ chính trị miêu tả tương tác được giám sát giữa chính phủ nước nhà và đối tượng người tiêu dùng tiềm năng gồm có cả số dân của cơ quan chính phủ, quân đội hoặc tổng dân số của một vương quốc khác. Các chính phủ nước nhà sử dụng nhiều kỹ thuật để ép buộc những hành vi nhất định, qua đó đạt được lợi thế tương đối so với đối thủ cạnh tranh. Các kỹ thuật gồm có những hoạt động giải trí tuyên truyền và tâm ý, Giao hàng tiềm năng vương quốc và quân sự chiến lược tương ứng. Tuyên truyền có nhiều góc nhìn và một mục tiêu chính trị thù địch và cưỡng chế. Các hoạt động giải trí tâm ý là dành cho những tiềm năng kế hoạch và giải pháp quân sự chiến lược và hoàn toàn có thể được dành cho những nhóm quân đội và dân sự thù địch [ 38 ]Mục tiêu ở đầu cuối của đấu tranh chính trị là biến hóa quan điểm và hành vi của đối phương nhằm mục đích ủng hộ quyền lợi của một vương quốc mà không sử dụng quyền lực tối cao quân sự chiến lược. Kiểu thuyết phục hoặc ép buộc có tổ chức triển khai này cũng có mục tiêu thực tiễn để cứu mạng sống bằng cách tránh sử dụng đấm đá bạo lực nhằm mục đích mục tiêu chính trị hơn nữa. Do đó, cuộc chiến tranh chính trị cũng tương quan đến ” thẩm mỹ và nghệ thuật làm bè bạn nồng nhiệt và làm phiền quân địch, trợ giúp vì một người gây ra và từ bỏ quân địch ” [ 39 ]

Phong trào chính trị là một nhóm xã hội hoạt động giải trí, hành vi cùng nhau để đạt được tiềm năng chính trị, trên khoanh vùng phạm vi địa phương, khu vực, vương quốc hoặc quốc tế. Các trào lưu chính trị tăng trưởng, điều phối, phát hành, sửa đổi, diễn giải và sản xuất những tài liệu nhằm mục đích mục tiêu xử lý những tiềm năng nhất định nào đó. Một trào lưu xã hội trong nghành chính trị hoàn toàn có thể được tổ chức triển khai xung quanh một yếu tố hoặc tập hợp những yếu tố hoặc xung quanh một tập hợp những mối chăm sóc chung của một nhóm xã hội. Trong một đảng chính trị, một tổ chức triển khai chính trị cố gắng nỗ lực gây tác động ảnh hưởng hoặc trấn áp chủ trương của cơ quan chính phủ, thường bằng cách chỉ định ứng viên của họ và ứng viên vào những vị trí chính trị và chính phủ nước nhà. Ngoài ra, những bên tham gia vào những chiến dịch bầu cử và tiếp cận giáo dục, kháng nghị những hành vi nhằm mục đích thuyết phục công dân hoặc những chính phủ nước nhà phải có hành vi về những yếu tố và mối chăm sóc đó là trọng tâm của trào lưu. [ 40 ]

Kinh tế chính trị[sửa|sửa mã nguồn]

Kinh tế chính trị là những quy trình và hiện tượng kỳ lạ trong đời sống kinh tế tài chính, chính trị và xã hội, thực chất, quy luật chi phối sự hoạt động của những quy trình, hiện tượng kỳ lạ kinh tế tài chính khách quan vận dụng vào những hoạt động giải trí kinh tế tài chính để đạt hiệu suất cao kinh tế tài chính cao trên cơ sở nghiên cứu và phân tích quy trình, hiện tượng kỳ lạ, dự báo. Kinh tế chính trị không dựa vào đơn thuần tiến trình lịch sử dân tộc, miêu tả đơn thuần những sự kiện lịch sử vẻ vang mà địa thế căn cứ vào tiến trình lịch sử vẻ vang tăng trưởng của những quan hệ sản xuất, dùng chiêu thức tư duy và lý luận lôgic để vạch ra những quy luật kinh tế tài chính chi phối sự hoạt động của mỗi phương pháp sản xuất. Kinh tế chính trị không riêng gì dừng lại ở tiếp cận những sự kiện mà phải xâm nhập vào bản thân đời sống kinh tế tài chính xã hội, chỉ ra những chiêu thức vận dụng kim chỉ nan kinh tế tài chính vào đời sống trong thực tiễn. [ 31 ]Ngoài ra, Kinh tế chính trị là ngành nghiên cứu và điều tra những quan hệ sản xuất của con người trong mối liên hệ qua lại với lực lượng sản xuất, với kiến trúc thượng tầng. Nó đi sâu vạch rõ thực chất của những hiện tượng kỳ lạ và quy trình kinh tế tài chính để rút ra quy luật chi phối sản xuất, phân phối, trao đối, tiêu dùng, tức là rút ra những quy luật kinh tế tài chính của sự hoạt động xã hội. Đối tượng của kinh tế tài chính chính trị là điều tra và nghiên cứu một cách tổng lực, tổng hợp về những quan hệ sản xuất. [ 31 ]

 • Chủ nghĩa trọng thương: đối tượng là lĩnh vực lưu thông, chủ yếu là ngoại thương.[31] 
 • Chủ nghĩa trọng nông: đối tượng là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.[31] 
 • Kinh tế chính trị tư sảnː những quy luật kinh tế song cho rằng chủ nghĩa tư bản là tuyệt đối, vĩnh viễn, không nhìn thấy toàn bộ quy luật vận động và phát triển xã hội.[31] 
 • Kinh tế chính trị hiện đại. Tập trung vào kinh tế thuần tuý, tách kinh tế khỏi chính trị, che đậy quan hệ sản xuất và mâu thuẫn giai cấp.[31]

Văn hóa chính trị[sửa|sửa mã nguồn]

Văn hóa là hàng loạt những giá trị vật chất và niềm tin do con người phát minh sáng tạo ra hoặc ảnh hưởng tác động vào nhằm mục đích ship hàng mục tiêu đời sống con người. [ 41 ]Văn hóa chính trị là một nghành nghề dịch vụ, một biểu lộ đặc biệt quan trọng của văn hóa truyền thống của loài người trong xã hội có giai cấp, văn hóa truyền thống chính trị được hiểu là trình độ tăng trưởng của con người biểu lộ ở trình độ hiểu biết về chính trị, trình độ tổ chức triển khai mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai quyền lực tối cao theo một chuẩn giá trị xã hội nhất định nhằm mục đích điều hòa những quan hệ quyền lợi giữa những giai cấp và bảo vệ quyền lợi của giai cấp cầm quyền, tương thích với xu thế tăng trưởng và văn minh xã hội. [ 41 ]Sẽ là rất khó nếu hoàn toàn có thể liệt kê tổng thể những những giá trị, chuẩn mực của văn hoá chính trị. Nhưng trong tổng thể những kiểu, những hình thức văn hoá chính trị, hoàn toàn có thể xem xét những hệ giá trị cấu thành một nền văn hoá chính trị như sauː trình độ giác ngộ lý luận chính trị, lập trường, quan điểm của giai cấp. Hệ thống những giá, trị chuẩn mực tương thích với quyền lợi của giai cấp được cụ thể hoá dưới dạng những quy phạm pháp luật, có tính năng kiểm soát và điều chỉnh hành vi của toàn xã hội. Tập hợp những giá trị được quy phạm hoá thành những chuẩn mực có tính năng kiểm soát và điều chỉnh những chủ thể tham gia vào đời sống chính trị [ 41 ]

Chính khách hay Nhà Chính trị hay Chính trị gia là một người hoạt động tích cực trong Đảng chính trị hoặc một người giữ hoặc tìm kiếm vị trí trong Chính phủ. Ở các quốc gia dân chủ, các chính trị gia tìm kiếm các vị trí tự chọn trong chính phủ thông qua bầu cử hoặc, đôi khi, bổ nhiệm tạm thời để thay thế các chính trị gia đã chết, từ chức hoặc đã bị bãi nhiệm.Tại các quốc gia phi dân chủ, họ sử dụng các phương tiện khác để đạt được quyền lực thông qua cuộc hẹn, hối lộ, cuộc cách mạng và mưu đồ. Một số chính trị gia cũng có kinh nghiệm trong nghệ thuật hoặc khoa học. Các nhà chính trị đề xuất, hỗ trợ và tạo ra các luật lệ hoặc chính sách chi phối đất đai. Nói chung, một “nhà chính trị” có thể là bất cứ ai đang tìm cách đạt được quyền lực chính trị ở bất kỳ cơ quan hành chính nào. Chính khách của bất cứ quốc gia nào cũng phải biết diễn thuyết nghĩa là hùng biện, có ngữ điệu, diễn giải có logic, nói đúng, rõ ràng bản chất sự việc, nguyên nhân các vấn đề và các giải pháp khắc phục. Chính khách là một nghề nên rất chuyên nghiệp do đó họ rất giữ danh giá, gắn bó với cộng đồng (đối tượng mà họ kiếm phiếu). Chính trị chính là sản phẩm của chính khách.[42]

Học giả chính trị là người chuyên nghiên cứu, tìm hiểu sâu, chi tiết về lĩnh vực chính trị. Đó là những người tự học, thường xuyên, không mệt mỏi và có phương pháp tiếp cận tốt đối với lĩnh vực chính trị. Các học giả chính trị thường có ảnh hưởng, đóng góp, cống hiến quan trọng trong lĩnh vực chính trị thường có các giải thưởng cao quý hoặc được vinh danh ở cấp độ quốc gia hoặc quốc tế. Các công trình nghiên cứu của họ có tầm ảnh hưởng quan trọng trong lĩnh vực giáo dục cao cấp, ảnh hưởng đến một số trường đại học. Ngoài ra các học giả chính trị cũng là một giáo sư đại học, nhà văn chính trị, nhà phê bình chính trị, phóng viên chính trị hoặc giữ các chức vụ quan trọng trong các trường đào tạo về chính trị.[43]

Tài liệu Tiếng Việt[sửa|sửa mã nguồn]

 • Chính trị học Đại cương, Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Thái Nguyên, Bùi Trọng Tài, Lê Văn Cảnh, 2011.
 • Bộ giáo dục và Đào tạo. Giáo trình Triết học Mác – Lênnin(Dùng trong các trường Cao đẳng, Đại học). Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. Hà Nội, 2004
 • Phạm Tất Dong – Lê Ngọc Hùng. Xã hội học. Nhà xuất bản Thế giới. Hà Nội, 2008 
 • Trần Thái Dương. Hỏi đáp những tri thức cơ bản môn lý luận Nhà nước và pháp luật. Nhà xuất bản Tư pháp. Hà Nội, 2004. 
 • Bùi Xuân Đính. Nhà nước và pháp luật thời Phong kiến Việt Nam-  những suy ngẫm. Nhà xuất bản Tư pháp. Hà Nội, 2005. 
 • TS. Đinh Văn Mậu – TS. Phạm Hồng Thái: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật. Nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Nai, Biên Hoà, 2005. 
 • Nguyễn Hữu Khiển, Đinh Văn Mậu, Phạm Bính, Giáo Trình Chính trị Học Nhà xuất bản Đại Học Quốc gia 2003
 • PGS. TS Thái Vĩnh Thắng- PGS. TS Nguyễn Đăng Dung  – Nguyễn Chu Dương.  Thể chế chính trị các nước châu Âu. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2008. 
 • Trung tâm Nghiên cứu xuất bản sách và tạp chí.- Trương Thìn. Hương ước xưa và quy ước làng văn hoá ngày nay. Nhà xuất bản Lao động xã hội, Hà Nội, 2005 
 • Nguyễn Trọng Luật.Tập bài giảng chính trị học đại cương. Tài liệu lưu hành nội bộ 
 • GS.TS Dương Xuân Ngọc – TS. Lưu Văn An. Tìm hiểu môn chính trị học dưới dạng hỏi và đáp. Nhà xuất bản Lý luận chính trị. Hà Nội, 2007. 
 • Lê Hồng Lôi (Lê Quốc Khánh, Trần Thị Thuý Ngọc dich). Đạo của Quản lý. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2004. 
 • Hội đồng trung  ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các Bộ môn khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng HCM. Giáo trình Triết học Mác – Lênin. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2008. 
 • Bộ giáo dục và đào tạo.  Chính trị (Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp). Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. Hà Nội, 2002. 
 • Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2009. 
 • PGS.TS Nguyễn Hữu Khiển. Phân tích triết học những vấn đề cơ bản về chính trị và khoa học chính trị. Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006. 
 • Trung tâm Khoa học và nhân văn quốc gia.Viện nghiên cứu tôn giáo. GS.TS Đỗ Quang Hưng.  Bước đầu tìm hiểu về mối quan hệ giữa Nhà nước và giáo hội. Nhà xuất bản Tôn giáo. Hà Nội, 2003

Tài liệu Tiếng Anh[sửa|sửa mã nguồn]

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories