Chế độ nâng lương thường xuyên đối với nhân viên thừa hành

Related Articles

Trả lời:

Nhân viên thừa hành của đơn vị chức năng sự nghiệp ( bảo vệ ) là đối tượng người tiêu dùng được thực thi chính sách hợp đồng theo pháp luật tại Nghị định 68/2000 / NĐ-CP và Nghị định số 161 / 2018 / NĐ-CP .

Căn cứ khoản 1 Mục II Thông tư 15/2001 / TT – BTCCBCP ( đã được sửa đổi bởi Thông tư 03/2019 / TT-BNV ) lao lý :

II – KÝ KẾT, THỰC HIỆN, THAY ĐỔI, CHẤM DỨT, THANH LÝ HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KHI HỢP ĐỒNG CÁC CÔNG VIỆC NÓI TẠI ĐIỀU 1 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP

1. Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm những công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về dân sự, pháp luật về thương mại và không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

[ … ] .

5. Các cá nhân đang ký hợp đồng lao động để làm những công việc nêu tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và áp dụng bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP; mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng.”

Từ quy định trên, hợp đồng lao động giao kết để làm những công việc theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP (bảo vệ) trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về lao động.

Theo đó, mức lương trong hợp đồng lao động này triển khai theo pháp luật tại Điều 5 Nghị định số 90/2019 / NĐ-CP ( Cao hơn tối thiểu 7 % so với mức lương tối thiểu vùng so với người lao động làm việc làm yên cầu người lao động đã qua học nghề, giảng dạy nghề ) .

Như vậy, chế độ nâng lương cũng được thực hiện theo quy định tại Điều 21 và Điều 103 Bộ luật Lao động 2019 – tức là nội dung này sẽ thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, theo thỏa ước lao động tập thể hoặc theo quy định của người sử dụng lao động.

Trên đây là nội dung tư vấn dựa trên những thông tin mà luật sư đã nhận được. Nếu còn bất kể vướng mắc nào tương quan, vui vẻ liên 19006192 để được tương hỗ kịp thời. Xin cảm ơn !

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories