cây tre trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Chiều cao của các cây nằm trong khoảng từ hai centimét đến 40 mét, ở một số cây tre.

The height of the plants range from about three quarters of an inch [2 cm] to 130 feet [40 m], in some bamboos.

jw2019

Chúng tôi mang dao rựa để chặt cây tre đã ngã ngang đường.

We carried a machete to cut through bamboo that had fallen across the track.

jw2019

Này, mấy cây tre này được gọi là gì vậy?

Hey, what are those bamboo things called?

OpenSubtitles2018. v3

Cây chỉ thảo là loại cây bấc, giống như cây tre, và có thân ba cạnh dày như ngón tay.

The papyrus is a strong rush, similar to bamboo, and has a three-sided stalk about the thickness of a finger.

jw2019

Những loại hàng như cây tre hoặc cây dầu khuynh diệp thì được cột bên hông lừa để chúng kéo theo.

Long loads, such as bamboo or eucalyptus poles, are tied to their sides and are dragged behind them on the road.

jw2019

Hình phạt, bao gồm một tháng tù giam và 100 đòn nặng với cây tre nặng, thực sự là hình phạt nhẹ nhất tồn tại trong hệ thống pháp luật nhà Thanh.

The punishment, which included a month in prison and 100 heavy blows with heavy bamboo, was actually the lightest punishment which existed in the Qing legal system.

WikiMatrix

Vì giáo đường không đủ chỗ cho 2.000 tín hữu nên chúng tôi nhóm họp ở ngoài trời dưới mái che làm bằng những tấm nhựa và cột trụ là mấy cây tre.

Because the chapel was not large enough for the 2,000 members, we met out of doors under large plastic coverings supported by bamboo poles.

LDS

Họ đi tuần quanh công trường, họ thao tác với cây tre— cũng cần nói thêm, bởi vì tre là vật liệu phi đẳng cấu, rất khó để robot thao tác với nó.

They cruised around the construction site, they manipulated the bamboo — which, by the way, because it’s a non-isomorphic material, is super hard for robots to deal with.

ted2019

Cô ta thức tỉnh sau khi cảm nhận năng lượng tỏa ra từ quả cầu của Rồng của Yaiba và tiến hành một cuộc xâm lược Trái Đất trên những con tàu vũ trụ có hình cây tre.

She awakens after sensing the energy of Yaiba’s Dragon Orb, and launches an invasion of earth using bamboo-styled spaceships.

WikiMatrix

Các piculet khóa trắng chiếm nhiều môi trường sống bao gồm rừng cây khô và ẩm ướt, rừng cây, rừng, rừng cây, thảo nguyên, rừng cây, thảo mộc, bụi tre, cây nho, cây leo và các công viên và vườn mọc cao ở độ cao đến 2.200 m (7.200 ft).

The white-barred piculet occupies various habitats including wet and dry woodland, forest verges, thickets, gallery forests, wooded savannah, scrub, bamboo clumps, vines, creepers and overgrown parks and gardens at elevations of up to about 2,200 m (7,200 ft).

WikiMatrix

Đàn bà và trẻ em được huấn luyện để chiến đấu bằng cây thương làm bằng tre để bảo vệ đất nước.

Women and young boys were trained to fight with bamboo spears to protect the country.

jw2019

Trung tâm của trường có tới 7 cây số chiều dài của tre.

The heart of school has seven kilometers of bamboo in it.

QED

Dân làng niềm nở đón tiếp chúng tôi dưới bóng cây hoặc trong căn nhà làm bằng tre nứa với mái lá đơn sơ.

The villagers receive us hospitably, either under the shade of a tree or inside a house built of bamboo and thatched with palm leaves.

jw2019

Nhà ở tại nông thôn Ratanakiri được làm từ tre, mây, gỗ, các loại lá cây, tất cả đều được thu lượm từ những khu rừng lân cận; chúng thường tồn tại khoảng ba năm.

Houses in rural Ratanakiri are made from bamboo, rattan, wood, saek, and kanma leaves, all of which are collected from nearby forests; they typically last for around three years.

WikiMatrix

Về truyền thống thì các gia đình đều trưng cây nêu, đây là Cây Năm Mới do con người dựng nên gồm một cột tre dài từ 5 đến 6 mét .

Traditionally, each family displays cây nêu, an artificial New Year Tree consisting of a bamboo pole 5 to 6 m long .

EVBNews

Đầu tiên nó được tìm thấy trong những vùng rừng nhiệt đới có lượng mưa lớn ở Đông Nam Á và New Guinea, mía là một cây khổng lồ thuộc họ lúa bao gồm cỏ, ngũ cốc và tre nứa.

Originally found in the rain forests of Southeast Asia and New Guinea, sugarcane is a giant of the grass family, which includes members as varied as lawn grass, cereal grains, and woody bamboos.

jw2019

Vân sam Yezo (hay Yeddo) (Picea jezoensis), lãnh sam Sakhalin (Abies sachalinensis) và Dahuria (Larix gmelinii) là các loài cây chính; ở phần thượng của các ngọn núi là thông lùn Siberi (Pinus pumila) và tre Kuril (Sasa kurilensis).

The Yezo (or Yeddo) spruce (Picea jezoensis), the Sakhalin fir (Abies sachalinensis) and the Dahurian larch (Larix gmelinii) are the chief trees; on the upper parts of the mountains are the Siberian dwarf pine (Pinus pumila) and the Kurile bamboo (Sasa kurilensis).

WikiMatrix

Và chúng tôi mang nó đến nơi xây dựng, và với những cây thước nhỏ xíu chúng tôi đo mỗi trụ, và xem xét từng đường cong, rồi chúng tôi chọn tre trong đống để tái tạo lại mô hình thành ngôi nhà.

And we bring it to site, and with tiny rulers, we measure each pole, and consider each curve, and we choose a piece of bamboo from the pile to replicate that house on site.

ted2019

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories