Câu 3+4 (6₫) Ngoại ứng tích cực/tiêu cực & Sự vô hiệu quả kinh tế *

Related Articles

Câu hỏi : Làm rõ ngoại ứng tích cực / xấu đi và sự vô hiệu quả kinh tế tài chính. ( lý giải, chứng tỏ bằng đồ thị )

 1. Ngoại ứng tích cực là những quyền lợi mà bên này tạo ra cho bên kia mà không nhận được thù lao
 2. Ngoại ứng xấu đi là khi hoạt động giải trí của một bên áp đặt ngân sách cho những bên khác mà chưa phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi hoàn
 • Ngoại ứng là những tác động đến các lợi ích của chi phí nằm ở bên ngoài thị trường
 • Yếu tố ngoại ứng xuất hiện khi 1 quyết định SX hoặc tiêu dùng của 1 hoặc 1 số cá nhân tác động trực tiếp đến việc SX hoặc tiêu dùng của người khác mà không thông qua giá cả thị trường.
 • Ngoại ứng bao gồm ngoại ứng tích cực và ngoại ứng tiêu cực: (Ngoại ứng có thể tạo ra tác động tích cực hoặc tiêu cực cho những người khác, dẫn đến sự chênh lệch giữa chi phí hoặc lợi ích cá nhân với chi phí hoặc lợi ích XH, bởi vì không có hoạt động thị trường nào có thể chi phối được ngoại ứng)

#1. Ngoại ứng tích cực  là những lợi ích mà bên này tạo ra cho bên kia mà không nhận được thù lao

VD : Giả sử không có ngoại ứng xấu đi, so với một doanh nghiệp trồng rừng

MSB: lợi ích cận biên của XH

MEB: lợi ích cận biên ngoại ứng

MPB: lợi ích của doanh nghiệp

MSB=MPB+MEB

 

Tại A, chưa tính đến MEB -> SX tại Q1

Tại B, đã tính đến MEB -> khuyến khích tăng từ Q1 lên Q2

Tam giác ABC chính là ảnh hưởng ngoại ứng tích cực mang lại

Trong quy trình tạo ra rừng, doanh nghiệp đã làm lợi cho con người .

Khi đó, những quyền lợi mà hội đồng được hưởng được gọi là quyền lợi cận biên ngoại ứng MEB

Cùng 1 khoảng chừng ngân sách bỏ ra trồng rừng thì quyền lợi XH : MSB = MPB + MEB

 • Theo quan điểm của XH,  để có được lợi ích này với chi phí P1 thì sản lượng phải là Q1 doanh nghiệp sẽ sản xuất quá ít rừng
 • Nếu với sản lượng Q1, chí phí XH là P1 tức là P1>P2

  => Với ngoại ứng tích cực, XH luôn mong doanh nghiệp SX nhiều hơn hoặc phải có chính sách hỗ trợ phát triển (P1-P2)

Diện tích tam giác ABC là phần quyền lợi XH được hưởng không do doanh nghiệp bỏ ra

==> Hoạt động tăng trưởng doanh nghiệp tạo ra rất nhiều quyền lợi nhưng lại không thu hết được -> đó là vô hiệu quả kinh tế tài chính .

#2. Ngoại ứng tiêu cực là khi hoạt động của một bên áp đặt chi phí cho các bên còn lại mà chưa phải chịu trách nhiệm bồi hoàn

VD : 1 doanh nghiệp luyện kim đã xả nước độc ra sông mà không phải chịu một ngân sách nào ( nghiên cứu và phân tích : đối tác chiến lược là ngư dân ; đổ nước độc -> sông ô nhiễm -> cá chết -> giảm thu nhập ngư dân + gây bệnh cho những nhà quanh sông -> ngân sách đi khám => tổn thất doanh nghiệp đã áp đặt ngân sách cho ngư dân và cáchooj tiêu dùng khi đưa ra quyết định hành động SX của mình )

MPC_chi phí cận biên của doanh nghiệp

MSC_chi phí cận biên của XH do có ảnh hưởng ngoại ứng

MEC_chi phí cận biên của ngoại ứng

MEC dốc lên từ 0 vì không sản xuất nên không có ảnh hưởng tác động

 • Tại B, chưa tính đến MEC -> SX là Q1, P1; lúc này, doanh nghiệp áp đặt chi phí lên người dân làm nghề cá mà chưa phải chịu trách nhiệm bồi hoàn.
 • Tại A, đã tính đến MPC, SX tại Q2 và P2

Xét về mặt XH, để có thép thì chi phí mà XH phải bỏ ra là MSC=MPC+MEC

Trên đường doanh nghiệp chấp nhận giá, nếu sản phẩm vẫn bán tại P1, sản lượng mà XH mong muốn phải là Q2 => Q2

Thực tế thì doanh nghiệp vẫn SX tại Q1

Theo XH, giá thép nên là P2, nhưng doanh nghiệp vẫn bán ở P1, phần chên lệch P2-P1 chính là mức giá hoạt động giải trí SX thép gấy ra cho ngư dân và môi trường tự nhiên

Nếu sản lượng ngày càng tăng, Diện tích ABC ngày càng lớn, mẫu sản phẩm SX ngày càng nhiều thì thiệt hại lại càng lớn => sự vô hiệu quả kinh tế tài chính

#3. Bản chất của sự vô hiệu quả kinh tế:

Bản chất sự vô hiệu quả kinh tế tài chính chính là định giá loại sản phẩm chưa được thỏa đáng vẫn còn ngân sách nằm ngoài thị trường. Bởi vậy vẫn tạo ra 1 chút lợi thế cho hoạt động giải trí SX và là cớ sở kích thích góp vốn đầu tư và vấn để thiên nhiên và môi trường ngày càng ô nhiễm trầm trọng

Share this:

  Thích bài này:

  Thích

  Đang tải …

  ,>

  More on this topic

  Comments

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Advertismentspot_img

  Popular stories