Cash ratio là gì? Ý nghĩa thanh toán bằng tiền? – https://blogchiase247.net

Related Articles

Cash ratio là gì? Ý nghĩa của tỷ lệ thanh toán bằng tiền? Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé !!!

Tỉ lệ thanh toán bằng tiền

Tỉ lệ thanh toán giao dịch bằng tiền là thước đo năng lực thanh toán của công ty, đơn cử là tỉ lệ tổng tiền và những khoản tương tự tiền của doanh nghiệp với những khoản nợ hiện tại của tổ chức triển khai .

Số liệu này thống kê giám sát năng lực trả nợ thời gian ngắn bằng tiền mặt hoặc những nguồn gần tiền mặt, giống như sàn chứng khoán có năng lực bán được trên thị trường của một công ty. thông tin này có ích cho những chủ nợ khi họ quyết định hành động số tiền chuẩn bị sẵn sàng cho một công ty vay .

XEM THÊM Chỉ số P/E là gì? Những kinh nghiệm cho dân chứng khoán

Công thức tính

Tỉ lệ thanh toán giao dịch bằng tiền = Vốn bằng tiền / Nợ phải trả thời gian ngắn

Thăm dò tỉ lệ thanh toán giao dịch bằng tiền của công ty CP ABC .

Chỉ tiêu Năm X1 Năm X0 Chênh lệch
Vốn bằng tiền (triệu) 320 442 -122
Nợ ngắn hạn (triệu) 1.898 2.219 -321
Tỉ lệ thanh toán nhanh 0,17 0,20 -0,03

Tỉ lệ thanh toán giao dịch bằng tiền doanh nghiệp năm X1 là 0,17 khá thấp. Xem xét quá khứ, tỉ lệ thanh toán giao dịch bằng tiền mặt cũng khá thấp và khuynh hướng giảm .

Nếu như tình hình kinh tế tài chính kinh tế tài chính lúc giờ đây không thay đổi thì hoàn toàn có thể chấp thuận đồng ý được nếu không sẽ dẫn đến rủi ro tiềm ẩn doanh nghiệp không bảo vệ tiền cho thanh toán giao dịch. Bởi vậy công ty cần cải tổ vốn bằng tiền phân phối cho nhu yếu giao dịch thanh toán .

Ý nghĩa của tỉ lệ thanh toán bằng tiền

Tỉ lệ thanh toán giao dịch bằng tiền hay được những nhà nghiên cứu và phân tích thăm dò để nghiên cứu và phân tích năng lực giao dịch thanh toán của tổ chức triển khai .

Các tỉ lệ thanh toán giao dịch trao cho người nghiên cứu và phân tích về tính năng thanh toán giao dịch của doanh nghiệp ở một thời kì, cùng lúc đó khi xem xét những tỉ lệ thanh toán giao dịch cũng tạo điều kiện kèm theo cho người nghiên cứu và phân tích nhận thức được quá khứ và khunh hướng trong tính năng giao dịch thanh toán doanh nghiệp .

Tỉ lệ thanh toán giao dịch bằng tiền càng cao thì tính năng thanh toán giao dịch của doanh nghiệp càng được tin yêu và trái lại tỉ lệ thanh toán giao dịch càng thấp thì năng lực thanh toán giao dịch của tổ chức triển khai khó mà tin yêu được. Tỉ lệ giao dịch thanh toán bằng tiền thường được gật đầu xê dịch 0,5 .

XEM THÊM Chỉ số kinh tế tài chính là gì ? Cách nghiên cứu và phân tích chỉ số kinh tế tài chính thuận tiện

Phân tích tính năng thanh toán

 • Hệ số năng lực thanh toán tổng quát học kế toán trưởng

Chỉ tiêu này phản ánh năng lực giao dịch thanh toán tổng quát ( chung ) của doanh nghiệp. Có thể nói, đây chính là chỉ tiêu khái quát nhất phản ánh năng lực ( năng lực ) thanh toán giao dịch của một Doanh Nghiệp .

Hệ số tính năng giao dịch thanh toán tổng quát = Tổng số gia tài / Tổng số Nợ phải trả

Chỉ tiêu này cho biết với tổng số tài sản hiện có, công ty có bảo đảm trả nợ được các khoản nợ phải trả không? Nói cách khác, một đồng nợ phải trả của công ty được đảm bảo bởi mấy đồng tài sản.

Về mặt kim chỉ nan, khi trị số chỉ tiêu “ Hệ số năng lực giao dịch thanh toán tổng quát ” bằng một, Doanh Nghiệp vẫn bảo vệ năng lực thanh toán giao dịch tổng quát ; nếu như trị số của chỉ tiêu này lớn hơn 1, Doanh Nghiệp có thừa năng lực giao dịch thanh toán tổng quát .

Nếu trị số này nhỏ hơn 1, Doanh Nghiệp không bảo vệ được tính năng giao dịch thanh toán những khoản nợ phải trả .

 • Khả năng thanh toán ngắn hạn

Khả năng thanh toán giao dịch hiện hành của tổ chức triển khai được khái niệm là mối quan hệ giữa phần nhiều gia tài có thời hạn chu chuyển ngắn của doanh nghiệp với nợ thời gian ngắn. Chỉ tiêu này được tính như sau :

Hhh = Tài sản / Nợ thời gian ngắn

H thời gian ngắn = Tài sản thời gian ngắn / Nợ thời gian ngắn

Nếu Hn. h

 • Khả năng thanh toán nhanh ( Hnhanh)

 • Hnhanh = ( Tài sản thời gian ngắn – Hàng tồn dư ) / Nợ thời gian ngắn

  Hay học chứng từ kế toán trưởng ở đâu

  Hnhanh = ( Tiền và những khoản TĐT – Đầu tư kinh tế tài chính thời gian ngắn + Các khoản phải thu thời gian ngắn ) / Nợ thời gian ngắn

  Hnhanh thông thường biến động từ 0,5 đến 1, lúc đó khả năng thanh toán của DN được đánh giá là khả quan. Tuy nhiên, để kết luận hệ số này tốt hay xấu thì cần phải xem xét đến bản chất và điều kiện kinh doanh của DN.

  Nếu thông số này QUỐC BẢO – TỔNG HỢP

  Tham khảo: phantichtaichinh.com, vietnambiz.vn, thienmaonline.vn

  More on this topic

  Comments

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Advertismentspot_img

  Popular stories