cảm ứng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Robot này không có các bộ cảm ứng.

So, this does not have any sensors .

QED

Cơ quan cảm ứng daf- 2 cũng rất giống cơ quan cảm ứng của hóc môn Insulin va IGF- 1.

The daf – 2 hormone receptor is very similar to the receptor for the hormone insulin and IGF – 1 .

QED

Màn hình cảm ứng 3.2 inch với 16 triệu màu.

It has a 3.0 inches capacitive touchscreen and 16M colors.

WikiMatrix

Động cơ cảm ứng, thưa thầy.

Induction motor, sir.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn cảm ứng dòng chuyến đi… nó sẽ kéo kích hoạt miễn phí.

You touch that trip line … it’ll pull that trigger không lấy phí .

QED

Báo động cảm ứng!

Motion sensors!

OpenSubtitles2018. v3

Cảm ứng đa điểm chung không phải là sản phầm độc quyền.

So it’s not multi – touch as a whole that’s patented .

QED

Đó là một cảm ứng vui vẻ mang trong thân hình nóng bỏng.

That was a nice touch bringing in the hottie.

OpenSubtitles2018. v3

Vâng, giờ chúng ta đang nói về cảm ứng, tôi giới thiệu tiếp “chạm” dữ liệu.

Okay, now that we’re talking about touch, let me move on to really “touching” data.

ted2019

Ruồi cảm ứng rất giỏi theo cách nào đó mà chúng tạo rắc rối này

Now flies excel in the sorts of sensors that they carry to this problem .

QED

Carlos, tắt bộ cảm ứng đi, rồi gọi người sửa.

Carlos, turn off the motion sensors till we get it fixed.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng có những ăng ten cảm ứng mùi và dò hướng gío

They have antennae that sense odors and detect wind detection .

QED

Ở các operon cảm ứng dương tính, các protein hoạt hóa thường không thể liên kết với DNA.

In positive inducible operons, activator proteins are normally unable to bind to the pertinent DNA.

WikiMatrix

Theo Alistair Cameron Crombie, ông cũng đóng góp cho lý thuyết cảm ứng.

According to Alistair Cameron Crombie he also contributed to the theory of induction.

WikiMatrix

“[Thượng Đế] ban cho [Joseph Smith] những giáo lệnh mà đã cảm ứng ông;

“[God] gave unto [Joseph Smith] commandments which inspired him;

LDS

Giờ đây, thưa các anh chị em, chúng ta đến đây để được chỉ dẫn và cảm ứng.

Now, brothers and sisters, we have come here to be instructed and inspired.

LDS

Kiểm tra sau mỗi bước để xem màn hình cảm ứng có hoạt động hay không.

Test after each step to see whether your touchscreen works .

support.google

Chúa thật nhân từ biết bao khi cảm ứng cho Chủ Tịch Russell M.

How kind of the Lord to impress upon President Russell M.

LDS

Nó thật sự chỉ là cảm ứng lực như thứ ở trong chuông cửa ra vào.

It’s really just a pressure sensor like the kind that’s in a doorbell.

ted2019

Nó có hai bộ phận cảm ứng độ nghiêng giúp xác định nó đang nghiêng hướng nào.

It has also two tilt sensors that tell the machine which way it’s tilting.

ted2019

Chúng tôi cũng đang đưa vật liệu cảm ứng và thông minh vào trong da tổng hợp.

We’re also embedding sensing and smart materials into the synthetic skins .

ted2019

Được rồi, vậy thì cơ quan cảm ứng daf-2 cố nói gì với tế bào?

Okay, so what is the daf-2 receptor telling the inside of the cell?

ted2019

Tôi đã học cách nhận ra, tin cậy, và tuân theo cảm ứng đó.

I have learned to recognize it, to trust it, and to follow it.

LDS

Các thiết kế lại kết quả đặc trưng một màn hình cảm ứng lớn.

The resulting redesign featured a large touch màn hình hiển thị .

QED

Cảm ứng từ có thể tạo nhiệt, đặc biệt thép lại dẫn nhiệt rất tốt.

Induction can heat, especially steel; it’s very good at that.

ted2019

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories