cái hộp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Nếu anh không thể tìm đúng hộp của nó, anh luôn lấy cái hộp nào gần nhất.

If I can’t find the right case, I use the nearest one .

OpenSubtitles2018. v3

Có lẽ câu trả lời nằm trong cái hộp kỳ diệu đang rung trong tay anh!

Maybe the answer’s on that magic buzzing box there in your hand!

OpenSubtitles2018. v3

Vì anh mới đi vào cái hộp giả nghĩa là những tên cảnh vệ sẽ tới đây…

Because you just tapped into a dummy box, which means those guards are gonna be here…

OpenSubtitles2018. v3

Anh có biết cái hộp đen đó là gì không?

Do you even know what that black box is?

opensubtitles2

Nỗi sợ hãi về việc nằm ngoài cái hộp đàn ông thật sự đã tràn ngập lấy tôi.

This fear, getting outside the man box, totally enveloped me .

QED

Tôi sẽ đại diện vỏ não bằng cái hộp chui ra khỏi phần đầu của não cũ.

I’m going to represent the neocortex by this box on top of the old brain.

ted2019

Theo chỉ thị của ông, cái hộp này có…

As per your instructions, this box contains

OpenSubtitles2018. v3

chúng không cất cái hộp duy nhất ấy dưới gầm ghế đâu.

Dude, they’re not gonna keep their uber box under the frigging couch!

OpenSubtitles2018. v3

Nó đơn giản, nhẹ nhàng và giống hình cái hộp.

It is simple and subdued and resembles a box.

WikiMatrix

Bất kỳ thứ gì chúng tôi cần, Cái hộp đều cung cấp.

Whatever we need, the Box provides.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy nói cho tôi chỗ cất giữ cái hộp đó đi, Jasper.

Tell me where the Company keeps the box, Jasper.

OpenSubtitles2018. v3

Hơi muộn để cho thần đèn vào lại cái hộp vô cực của cô rồi.

Well, it’s a little late to put that genie back in the infinity box.

OpenSubtitles2018. v3

Gã điên trong trong cái hộp.

My madman in a box.

OpenSubtitles2018. v3

Không, tôi bỏ vào một cái hộp

No, I put it in a box.

OpenSubtitles2018. v3

Và rồi anh ta nói về cái hộp.

And then he talks about a box.

OpenSubtitles2018. v3

Và những cái hộp đỏ bé bé kia chính là cái chết.

And those little red boxes are deaths .

QED

Con thấy cái hộp đen bé kia không?

You see that little black box?

OpenSubtitles2018. v3

Cái hộp đâu?

Where is the Box?

OpenSubtitles2018. v3

Tao đã bảo đưa tao cái hộp.

I said give me the fuckin’box, homes.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ở trong cái hộp sắt!

They’ re in that metal box!

opensubtitles2

Cái hộp em để ở…

My boxes. The ones I left…

OpenSubtitles2018. v3

Còn những cái hộp của quý vị thì sao?

What’s in yours?

ted2019

Cứ ném mấy cái hộp tứ tung như đồ giẻ rách vậy.

You toss them boxes around like a damn rag doll.

OpenSubtitles2018. v3

Cai ngục cho rằng ở trong cái hộp nóng này sẽ giúp anh thay đổi ý kiến

Warden’ s wondering if your stay in the hotbox has changed your mind

opensubtitles2

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories