cái banh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Nhìn hai cái banh bao nho nhỏ của nó kìa.

Look at his little buns.

OpenSubtitles2018. v3

Cái quả banh lông Lotso đâu rồi?

Hey! Where’s that fur ball Lotso?

OpenSubtitles2018. v3

Cứ coi nó là hổ cái. Đập banh xác nó đi.

If that’s a girl tiger, you got to cunt punt that bitch.

OpenSubtitles2018. v3

Mang đến cho tôi cái bàn banh bàn, hoặc đừng trở về nữa.

Bring me the foosball table or not to return.

OpenSubtitles2018. v3

Cháu đã tháo banh cái máy tính ra rồi!

You’ve torn the whole damned computer apart!

OpenSubtitles2018. v3

Anh cho banh cái tường lửa và vượt qua nó rồi.

You really blasted in past the firewall there.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cũng không giận anh vì đã muốn cho nổ banh tành cái két sắt của tôi.

I’m not even mad at you for trying to blow my safe apart.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là khi cô cho cái phone tôi tanh banh.

And that’s when you hulked out on my cell.

OpenSubtitles2018. v3

Thậm chí cái bóng trên một quả banh trở thành một vật thể riêng.

Even the shadow on the ball becomes its own object .

QED

Trái đất giống như một quả banh với một cái nam châm to ở giữa.

The earth is like a ball with a big magnet in it .

Tatoeba-2020. 08

Một tín hữu trong một tiểu giáo khu lân cận thấy rằng một cái máy ném banh làm người chơi rơi xuống nước là một sinh hoạt gây quỹ thành công.

A member of a neighboring ward found that a dunking machine was a successful money-raising activity.

LDS

Để minh họa: Giả sử bạn có một cái hộp chứa nhiều quả banh, mỗi quả có một màu khác nhau.

To illustrate: Suppose you had a box containing balls of different colors.

jw2019

Khi tôi ném trái banh, sẽ làm vỡ 3 cái cọc.

When I throw the ball, shatter all three stumps .

QED

Họ nói, ” Bạn lăn trái banh, bạn nghe vài cái ki đổ.

They said, ” You roll the ball, you hear some pins go down .

QED

Họ nói, “Bạn lăn trái banh, bạn nghe vài cái ki đổ.

They said, “You roll the ball, you hear some pins go down.

ted2019

Banh nó ra dùm cái.

Open that up for me.

OpenSubtitles2018. v3

Tiểu giáo khu của chúng tôi quyết định dùng cái máy này và một người nào đó đề nghị rằng sẽ có nhiều người hơn mà chịu trả tiền để ném banh nếu vị giám trợ sẵn lòng ngồi trên cái ghế để làm mục tiêu ném banh.

Our ward decided to use this machine, and someone suggested that more people would pay for balls to throw if the bishop would be willing to sit on the dunking seat.

LDS

Ron nói nó chẳng thấy có gì hay ho cái trò chơi chỉ có một trái banh và người chơi không được phép bay khỏi mặt đất.

Ron couldn’t see what was exciting about a game with only one ball where no one was allowed to fly.

Literature

Dàn thêm các thùng lớn, cài đặt thêm các van và, đáng nhớ nhất là, junk shot — một ý tưởng ” sáng suốt ” khi ném vỏ xe hay banh gôn cũ xuống cái lổ hổng trong lòng đất đó.

” top hats, ” ” top kills ” and, most memorably, the ” junk shot ” — the bright idea of firing old tires and golf balls down that hole in the world .

QED

Cái giảm xóc của chiếc xe đập vào cổ họng của tôi, và cứa banh nó.

The bumper of the car hit my throat, slicing it open .

QED

Em đã từng uống sâm-banh hồng, và đã từng có một cái thảm lông đỏ… và một hiệp sĩ mặc giáp sáng lóa đứng kế bên giường chưa?

Have you ever had pink champagne, and a red fur rug and a knight in shining armor standing by your bed?

OpenSubtitles2018. v3

Vị giám trợ của chúng tôi là một người sẵn sàng làm vui lòng người khác, và vì ông chịu trách nhiệm cho việc gây quỹ, nên ông sẵn lòng ưng thuận ngồi trên cái ghế để làm mục tiêu ném banh.

Our bishop was a good sport, and because he was responsible for raising the money, he willingly consented to sit on the dunking seat.

LDS

Một người cha nói về con cái mình: “Chúng tôi sinh hoạt vui vẻ với nhau: đi biển, chơi banh ngoài công viên, tổ chức bữa ăn ngoài trời ở trên núi.

One parent said about his children: “We do a lot of fun things together —go to the beach, play ball in the park, organize a picnic in the mountains.

jw2019

Sau khi tự nhủ với bản thân chúng ta rằng những công cụ và công nghệ có thể điều khiển tự nhiên, đột nhiên ta phải đối mặt với điểm yếu của chính mình, với sự thiếu kiểm soát, khi mà dầu vẫn cứ tràn trong mọi nỗ lực nhằm ngăn nó lại. Dàn thêm các thùng lớn, cài đặt thêm các van và, đáng nhớ nhất là, junk shot– một ý tưởng “sáng suốt” khi ném vỏ xe hay banh gôn cũ xuống cái lổ hổng trong lòng đất đó.

After telling ourselves for so long that our tools and technology can control nature, suddenly we were face-to-face with our weakness, with our lack of control, as the oil burst out of every attempt to contain it — “top hats,” “top kills” and, most memorably, the “junk shot” — the bright idea of firing old tires and golf balls down that hole in the world.

ted2019

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories