Các Kiểu Dữ Liệu Thông Dụng Của Excel Là, Trắc Nghiệm Tin Học Excel

Related Articles

Sau phần 2 của bài trắc nghiệm về Excel, Quản trị mạng sẽ liên tục gửi đến bạn đọc phần 3 trong seri bài trắc nghiệm về chủ đề này. Hãy cùng bắt tay vào làm để kiểm tra kiến thức và kỹ năng của mình nhé .Bạn đang xem : Các kiểu dữ liệu thông dụng của excel

Câu 1. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC; tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:

A. #VALUE! B. Tinhoc C. TINHOC D. 6

Câu 2. Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:

A. Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng. B. Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức. C. Kiểu số, kiểu logic, kiểu ngày tháng. D. Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng .Xem thêm : Người Cầu Toàn Là Gì ? Những Dấu Hiệu Cho Thấy Bạn Là Người Cầu Toàn

Câu 3. Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiển thị trong ô các kí tự:

A. và B. # C. $ D. *

Câu 4. Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện:

A. Table – Delete Rows B. Nhấn phím Delete C. Edit – Delete D. Tools – Delete

Câu 5. Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

A. #NAME! B. #VALUE! C. #N/A! D. #DIV/0!

Câu 6. Trong bảng tính Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng (giảm), ta thực hiện:

A. Tools – Sort B. File – Sort C. Data – Sort D. Format – Sort

Câu 7. Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?

A. B1 … H15 B. B1 : H15 C. B1-H15 D. B1 .. H15

Câu 8. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả?

A. # Value B. 0 C. 4 D. 2008

Câu 9. Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?

A. Tiêu đề. B. Có đường lưới hay không. C. Chú giải cho các trục. D. Cả 3 câu đều đúng .

Câu 10. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008; tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:

A. # NAME ! B. # VALUE ! C. Giá trị kiểu chuỗi 2008 D. Giá trị kiểu số 2008

Đáp án:

1. A2. B3. B4. A5. A 6. C7. B8. C9. D10. D

5 ★ 25 ★ 2

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories