Bộ Tài chính Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Related Articles

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp và hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực tài chính – ngân sách, hải quan, kế toán, kiểm toán độc lập và giá cả trong phạm vi cả nước; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.[2][3][4]

Chấn chỉnh ngân sách 1945 – 1950[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Hội đồng Chính phủ cải tổ các cơ quan trực thuộc Chính phủ trong đó có Bộ Tài chính. Bộ trưởng đầu tiên là Phạm Văn Đồng. Ngày 28 tháng 8 hàng năm được lấy làm ngày truyền thống của ngành tài chính.

Tháng 7 năm 1946 một mạng lưới hệ thống ngân sách mới đã được hình thành gồm có : ngân sách Nhà nước, ngân sách quốc phòng, ngân sách hỏa xa, ngân sách của ba kỳ : Bắc, Trung, Nam và ngân sách của hai thành phố TP.HN – TP. Hải Phòng .

Năm 1947 do chiến sự lan rộng, không có điều kiện lập ngân sách nên Bộ Tài chính chỉ lập một quỹ chi tiêu cho cả nước và phân cấp công quỹ cho mỗi tỉnh để tránh việc địch chia cắt, phong tỏa. Sau chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947, tình hình đã sáng sủa và tương đối ổn định hơn, nên cần phải lập ngân sách để Chính phủ có phương tiện quản lý thu chi của Nhà nước, tránh chi tiêu tùy tiện, lãng phí. Hệ thống ngân sách thời chiến được đơn giản, chỉ gồm hai cấp: ngân sách Nhà nước và ngân sách xã. Ngân sách Nhà nước chia làm hai phần: phần chi thu thường do các nguồn thu thường xuyên bảo đảm (thuế, công trái, các quỹ) và phần chi tiêu quốc phòng, phần lớn dựa vào phát hành giấy bạc. Ngân sách xã đảm bảo những chi tiêu của xã, thăng bằng do những nguồn thu riêng của xã và nếu thiếu thì quỹ hỗ trợ xã hoặc ngân sách Nhà nước trợ cấp. Trong phần chi thu thường của ngân sách Nhà nước có ba loại chi quan trọng nhất là: chi hành chính (nội chính; ngoại giao, tư pháp, quốc hội, bộ máy chính quyền các cấp…), chi kinh tế (canh nông, giao thông, thủy lợi) và chi văn hóa xã hội (giáo dục, y tế, thương binh, cứu tế…).

Để giảm bớt tiêu tốn về cỗ máy Nhà nước, năm 1950 nhà nước đã triển khai việc tinh giảm biên chế, chuyển bớt nhân viên cấp dưới hành chính sang những ngành quân sự chiến lược và sản xuất. Nhưng để bảo vệ đời sống cho cán bộ, bộ đội, công nhân viên chức, chính sách lương bổng được tính theo gạo ( mức tối thiểu là 35 kg, tối đa là 72 kg ). Gia đình công nhân viên chức cũng được trợ giúp một phần ( vợ 11 kg, con dưới 16 tuổi 5,5 kg một tháng ). Vì vậy quỹ lương chiếm một vị trí rất quan trọng trong ngân sách Nhà nước, nhất là khi tiền tệ ngày một sụt giá, giá gạo không ngừng lên cao. Nhìn chung số thu của ngân sách Nhà nước chỉ bảo vệ được một phần nhỏ số chi nên hướng phấn đấu đề ra lúc ấy là cố gắng nỗ lực cân đối phần thu chi thường và tranh thủ thu nhiều hơn chi để dành một phần kinh phí đầu tư bảo vệ tiêu tốn quốc phòng, giảm bớt dần việc phát hành giấy bạc. Để không thay đổi kế hoạch ngân sách, tránh những dịch chuyển do tiền tệ bấp bênh gây nên, ngân sách Nhà nước ghi thu và ghi chi bằng thóc. Việc cấp phép được thực thi một phần bằng hiện vật để bớt phải dùng đồng xu tiền .Theo thể lệ chi thu và kế toán đại cương phát hành năm 1948 thì tài chính Nhà nước được quản trị theo nguyên tắc tập trung chuyên sâu, thống nhất : mọi quyền hạn về thu, chi đều tập trung chuyên sâu ở Trung ương nhưng có chuyển nhượng ủy quyền trong khoanh vùng phạm vi nhất định cho những địa phương. Thời kỳ đầu việc chuyển nhượng ủy quyền còn hẹp, những địa phương có ít quyền hạn trong thực tiễn nên ít chăm sóc đến công tác làm việc tài chính, việc trấn áp bị buông lỏng, tham ô, tiêu tốn lãng phí khá phổ cập .Từ cuối năm 1949 cấp khu được ủy quyền sử dụng phần ngân sách thuộc địa phương mình và xét duyệt những khoản tiêu tốn của những cơ quan trong địa phương. Việc thanh tra, kiểm tra tài chính được tăng cường trong bước đầu do việc xây dựng Nha tổng thanh tra tài chính. Việc xây dựng ngân sách xã nhằm mục đích phân phối nhu yếu củng cố chính quyền sở tại nhân dân ở cấp cơ sở đồng thời kiểm soát và chấn chỉnh công tác làm việc tài chính ở xã, tránh việc kêu gọi tùy tiện và sử dụng tiêu tốn lãng phí gia tài của nhân dân. Việc thi hành những giải pháp nói trên để góp thêm phần tích cực vào việc bảo vệ nhu yếu ngày càng lớn của kháng chiến, thực thi khẩu hiệu của cuộc chiến tranh nhân dân là ” toàn dân tham gia, toàn dân góp phần ” .Tuy nhiên việc thi hành chủ trương tài chính có nhiều thiếu sót : kêu gọi còn trung bình, chủ trương thuế còn dè dặt, thu không đủ chi, dựa nhiều vào phát hành giấy bạc để tiêu tốn cho quân sự chiến lược và cho hành chính. Kết quả là lạm phát kinh tế quá mức, đồng xu tiền mất giá, giá hàng tiếp tục đột biến : mức thuế động viên vừa thấp, vừa chưa đánh mạnh vào những tầng lớp có nhiều thóc, nhiều tiền. Thuế lại thu bằng tiền nên chỉ bảo vệ được một phần nhỏ nhu yếu chi của Nhà nước. Thuế điền thổ và quỹ công lương từ năm 1950 đã chuyển sang thu bằng hiện vật, theo lũy tiến nhưng mức kêu gọi còn chưa sát. Cách kiến thiết xây dựng ngân sách không phản ánh được hoạt động giải trí của những ngành kinh tế tài chính và sự góp phần của những những tầng lớp nhân dân. giá thành cũng không làm cho những địa phương thấy rõ trách nhiệm của mình so với Nhà nước, nặng về trông chờ, ỷ lại vào TW. Quá trình kiến thiết xây dựng và xét duyệt ngân sách lại quá giản đơn. Việc quản trị ngân sách thiếu ngặt nghèo. Nhiều khoản quyên góp và khoản thu của địa phương nằm ngoài ngân sách Nhà nước, làm cho tài chính bị phân tán, nhân dân kêu ca góp phần nhiều nhưng tiền không vào trong ngân khố vương quốc .Thời kỳ 1950 – 1951 là thời kỳ kinh tế tài chính tài chính gặp nhiều khó khăn vất vả to lớn do thực trạng khách quan của cuộc kháng chiến và do nguyên do chủ quan của ta, trong đó có khuyết điểm về công tác làm việc quản trị kinh tế tài chính tài chính còn nhiều lúng túng, bị động và việc tổ chức triển khai triển khai cũng có nhiều thiếu sót .

Thống nhất quản lý tài chính 1951 – 1954[sửa|sửa mã nguồn]

Trước năm 1951, tài chính rất phân tán, ” những địa phương, những ngành còn phải lo liệu tự cung tự túc, phải tự xoay xở lấy một phần kinh phí đầu tư. Các món thu cho quỹ địa phương chồng lên những món thu cho ngân sách toàn nước. Như thế đã phiền cho dân mà lại thiệt cho ngân sách toàn nước vì hầu hết những khoản tiêu tốn do ngân sách toàn nước đài thọ. Vì thế việc phát hành giấy bạc ngày càng tăng làm cho tiền tệ, vật giá bấp bênh, nền kinh tế tài chính quốc dân ngày càng khó khăn vất vả, tác động ảnh hưởng đến cuộc kháng chiến vĩnh viễn. Nay nhu yếu kháng chiến ngày càng nhiều và cần phải được bảo vệ cung ứng đều đặn, sự góp phần của nhân dân vào công cuộc kháng chiến phải được kêu gọi đúng mức : Không quá năng lực để làm cạn nguồn góp phần của nhân dân nhưng cũng không quá nhẹ để đến nỗi không bảo vệ được phân phối .Vì vậy việc thống nhất quản trị thu chi tài chính phải được thực thi một cách nhanh lẹ “. Nội dung của chủ trương thống nhất quản trị, thu chi tài chính là : những khoản thu đều do nhà nước lao lý và tập trung chuyên sâu, thống nhất quản trị để việc góp phần của nhân dân được công minh, hài hòa và hợp lý hơn, năng lực của công quỹ được dồi dào thêm. Mặt khác lại chấm hết được việc địa phương đặt ra nhiều khoản góp phần lặt vặt chồng chất lên thuế của Trung ương, có khi kêu gọi quá khả nâng của nhân dân. Về chi thì nhà nước thống nhất quản trị những khoản tiêu tốn của Nhà nước cho đến cấp huyện, làm cho tiền của do nhân dân góp phần được sử dụng một cách tiết kiệm ngân sách và chi phí, có trọng điểm, tập trung chuyên sâu vào việc cung ứng cho tiền tuyến. Có thống nhất quản trị thu chi ngân sách Nhà nước thì mới chỉ huy tập trung chuyên sâu được về chủ trương, chính sách, tiêu chuẩn, định mức, mới quản trị được số người trong biên chế của Nhà nước, tránh được thực trạng thu chi không cân đối. Mặt khác mới phát huy được công dụng phân phối và phân phối lại bằng đỏng tiền của ngân sách .

Từ năm 1955 đến năm 1957, ba năm Phục hồi kinh tế tài chính, thực thi những trách nhiệm kinh tế tài chính xã hội cũng là ba năm phấn đấu hoàn thành xong những trách nhiệm tài chính đã được Đảng và Nhà nước đề ra. Kết quả thực thi những chủ trương, chính sách, giải pháp tài chính đã được phát hành biểu lộ tổng hợp ở ngân sách Nhà nước và ở tác động ảnh hưởng của ngân sách đến việc tiến hành những trách nhiệm kinh tế tài chính xã hội. Nhìn vào cơ cấu tổ chức ngân sách và tác dụng thu chi ngân sách, thấy rõ việc thực thi ngân sách đã có sự biến hóa đáng kể so với trước, tương thích với tình hình và trách nhiệm quá trình Phục hồi kinh tế tài chính .Về thu thì số thu trong nước tăng nhanh, năm 1957 gần gấp đôi năm 1955 trong đó thu từ xí nghiệp sản xuất quốc doanh tăng nhanh nhất, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số thu Ngân sách, chứng tỏ Đảng và Nhà nước đã rất chăm sóc đến việc tăng trưởng kinh tế tài chính quốc doanh ngay trong thời hạn Phục hồi kinh tế tài chính, đó là sự bảo vệ chắc như đinh cho việc tái tạo xã hội chủ nghĩa và thiết kế xây dựng kinh tế tài chính xã hội chủ nghĩa cũng như cho sự không thay đổi và tăng trưởng của tài chính và ngân sách Nhà nước trong những chặng đường tiếp theo. Về chi thì quy mô, phương hướng và cấu trúc biến hóa rõ ràng so với thời kỳ kháng chiến, phản ánh đúng và phân phối tốt yên cầu của trách nhiệm mới .Từ năm 1958 đến năm 1960, nhờ những cố gắng nỗ lực về mọi mặt triển khai thắng lợi kế hoạch tái tạo xã hội chủ nghĩa và tăng trưởng kinh tế tài chính văn hoá nền sản xuất xã hội của miền Bắc với vận tốc nhanh. Bình quân hàng năm mẫu sản phẩm xã hội tăng 14,1 % thu nhập quốc dân càng tăng với nhịp độ cao. Trên cơ sở thu nhập quốc dân tăng và với những chủ trương tài chính được hoàn thành xong, bổ trợ thêm, đã nỗ lực tổ chức triển khai công tác động viên nguồn vốn trong nước, tranh thủ nguồn vốn ngoài nước nên thu ngân sách Nhà nước tăng nhanh qua từng năm với vận tốc cao, phân phối nhu yếu của trách nhiệm cách mạng trong quy trình tiến độ mở màn công cuộc kiến thiết xây dựng kinh tế tài chính xã hội chủ nghĩa. Mặc dầu nguồn viện trợ của những nước đồng đội ngày càng nhiều, tỷ trọng số thu trong nước tong tổng số thu ngân sách vẫn tăng lên năm sau cao hơn năm trước, nhất là thu từ kinh tế tài chính quốc doanh. Nhịp độ tăng thu từ kinh tế tài chính quốc doanh, nhanh hơn nhiều so với nhịp độ tăng thu ngân sách nói chung, so với nhịp độ tăng nguồn thu trong nước nói riêng, lưu lại bước chuyển biến rất cơ bản của nền tài chính. Ngân sách chi tiêu Nhà nước, kế hoạch cơ bản của tài chính Nhà nước, đã tạo được chỗ dựa vững chãi là nền kinh tế tài chính quốc dân tăng trưởng, lại có cơ sở bảo vệ tính không thay đổi là khu vực kinh tế tài chính quốc doanh ngày càng vững mạnh góp phần tới trên 60 % tổng số thu ngân sách hàng năm. Tình hình đó đã bộc lộ tính đúng đắn của quan điểm tự lực, tự cường phối hợp tranh thủ và sử dụng có hiệu suất cao sự viện trợ của những nước bạn bè, của quan điểm gắn chặt tái tạo xã hội chủ nghĩa và tăng trưởng kinh tế tài chính trong quá trình 1958 – 1960 .

Cải tiến chính sách thu Ngân sách Nhà nước 1960 – 1965[sửa|sửa mã nguồn]

Từ năm 1961 đến năm 1965, Cải tiến những chính sách thu ngân sách nhà nước. Chế độ thuế so với những xí nghiệp sản xuất quốc doanh lúc này, cũng giống như chính sách thuế so với khu vực kinh tế tài chính tư nhân gồm có nhiều thứ thuế ( thuế doanh nghiệp, thuế sản phẩm & hàng hóa … ) và thu ở nhiều khâu ( cả ở khâu sản xuất và khâu lưu thông ). Chế độ nhiều thứ thuế, nhiều khâu thu thích hợp so với kinh tế tài chính thành viên, tuy nhiên vận dụng so với kinh tế tài chính quốc doanh thì chính sách này lại gây ra những phiền hà không thiết yếu. Hơn nữa đại bộ phận tích góp tiền tệ được thực thi trải qua doanh thu không thay đổi và kịp thời, đồng thời cũng không có lợi cho việc củng cố chính sách hạch toán kinh tế tài chính của những xí nghiệp sản xuất .Vì những lẽ trên, đến năm 1961, thi hành thông tư của đại hội đại biểu toàn nước lần thứ ba, Nhà nước cho vận dụng thử nghiệm chính sách thu mới gọi là Chế độ thu quốc doanh : Theo chính sách thu này, đại bộ phận tích luỹ tiền tệ của xí nghiệp sản xuất được tập trung chuyên sâu vào ngân sách Nhà nước qua một hình thức thu cố định và thắt chặt gọi là Thu quốc doanh. Mức thu quốc doanh được xác lập riêng cho từng loại sản phẩm hoặc từng loại hàng đó có tích luỹ tiền tệ nhiều hay ít. Về khâu thu được thử nghiệm triển khai cả ba giải pháp thu ở khâu sản xuất ; thu ở khâu lưu thông : vừa thu ở khâu sản xuất vừa thu ở khâu lưu thông. Nhưng sau cuối dứt khoát chọn giải pháp thu ở khâu sản xuất. Mỗi khi thuế vốn tiêu thụ loại sản phẩm nhà máy sản xuất phải địa thế căn cứ vào số mẫu sản phẩm tiêu thụ và mức thu quốc doanh pháp luật cho mỗi loại sản phẩm, loại hàng tính số thu quốc doanh và nộp vào ngân sách Nhà nước : Chế độ thu quốc doanh được vận dụng thử nghiệm tiên phong ở những xí nghiệp sản xuất : Cơ khí Hà nội, Diêm thống nhất, thuốc Lá Thăng long và dệt Nam đinh .Tháng 10-1962 chính sách thu quốc doanh đã được vận dụng thử nghiệm thoáng đãng hơn và trong thực tiễn đã chứng tỏ hình thức thu quốc doanh là tương thích với quan hệ sản xuất mới nó phản ánh đúng hoạt động giải trí kinh tế tài chính của nhà máy sản xuất. Khoản thu quốc doanh được nộp mỗi khi xí nghiệp sản xuất bán hàng và thu được tiền hàng, mức thu được cố đinh không nhờ vào vào tình hình giá tiền thực tiễn của loại sản phẩm tiêu thụ đã có công dụng tăng cường hạch toán kinh tế tài chính của nhà máy sản xuất. Mặt khác nó cũng bảo vệ cho ngân sách Nhà nước có được nguồn thu nhập ổn đinh và kịp thời do phần đông tích góp tiền tệ được nộp ngay sau khi nhà máy sản xuất công nghiệp tiêu thụ mẫu sản phẩm. Cùng với việc lan rộng ra thử nghiệm chính sách thu quốc doanh, Nhà nước còn lao lý chính sách trích nộp và Sử dụng doanh thu của những xí nghiệp sản xuất. Theo pháp luật này quyền tự chủ về tài chính của nhà máy sản xuất được rõ ràng hơn so với trước. Cụ thể là doanh thu của những xí nghiệp sản xuất quốc doanh phải trích nộp một phần vào ngân sách Nhà nước, phần doanh thu còn lại, nhà máy sản xuất được dùng để lập quỹ xí nghiệp sản xuất, bổ trợ kinh phí đầu tư chuyên dùng, góp vốn đầu tư một phần vào việc thiết kế cơ bản lan rộng ra của xí nghiệp sản xuất và bổ trợ vốn lưu động .Đối với kinh tế tài chính tập thể và thành viên, chính sách thu tài chính vẫn giữ nguyên những nguyên tắc cơ bản, nhưng cũng có những bổ trợ quan trọng để vừa bảo vệ nguồn thu quan trọng cho ngân sách, vừa thôi thúc củng cố, hoàn thành xong quan hệ sản xuất mới, xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Tháng 12-1963 nhà nước chủ trương không thay đổi nghĩa vụ và trách nhiệm thuế nông nghiệp. Lúc này sau khi đã cơ bản triển khai xong hợp tác hoá nông nghiệp, đơn vị chức năng tính và nộp thuế nông nghiệp đã là hợp tác xã. Việc không thay đổi nghĩa vụ và trách nhiệm thuế nông nghiệp được thực thi đơn cử như sau : cho những hợp tác xã và nông dân thành viên ( thời kỳ này vẫn còn một chút ít nông dân thành viên chưa vào hợp tác xã ) được phép lấy sản lượng thường niên của ruộng đất đã xác lập từ năm 1958 và thuế suất trung bình năm 1961 làm cơ sở tính thuế đó, không thay đổi nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế cho những hợp tác xã và nông dân thành viên. Việc không thay đổi nghĩa vụ và trách nhiệm thuế nông nghiệp đã có tính năng làm cho nông dân phấn khởi, yên tâm sản xuất, nỗ lực tăng thêm diện tích quy hoạnh, tăng hiệu suất và sản lượng lương thực trên cơ sở đó mà có điều kiện kèm theo để cải tổ đời sống, đồng thời góp thêm phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa .Đối với những hoạt động giải trí công thương nghiệp, để tôn vinh tính ưu việt của hình thức tái tạo xã hội chủ nghĩa so với tư bản tư doanh, từ năm 1963, những nhà máy sản xuất công tư hợp doanh được chuyển sang làm nghĩa vụ và trách nhiệm tài chính so với Nhà nước như những xí nghiệp sản xuất quốc doanh. Các nhà máy sản xuất này nộp thu quốc doanh và doanh thu chứ không nộp thuế như trước. Chính sách thuế sát sinh cũng được sửa đổi. Theo quyết định hành động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì từ nay thuế sát sinh được nộp theo mức cố định và thắt chặt theo đầu con súc vật bị giết thịt, chứ không tính theo 10 % giá trị con súc vật bị giết như trước nữa. Sự sửa đổi này ” nhằm mục đích chống lạm sát súc vật, khuyến khích việc chăn nuôi đạt khối lượng lớn .

Đổi mới chính sách quản lý Tài chính 1965 – 1975[sửa|sửa mã nguồn]

Yêu cầu rất to lớn và khẩn trương của nền tài chính vương quốc trong thời kỳ cả nước có cuộc chiến tranh với những trách nhiệm đặc biệt quan trọng là vừa liên tục kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chiến đấu chống xâm lược được phản ánh tập trung chuyên sâu qua quan hệ cân đối thu chi ngân sách Nhà nước. Quy mô ngân sách Nhà nước lên gấp bội so với thời hạn 1961 – 1965. Số thu từ 1966 – 1970 gấp 2 lần, từ 1971 – 1975 gấp 2,7 lần. Về chi ngân sách, vận tốc tăng nhanh hơn tăng thu : so với 5 năm 1961 – 1965, số chi trong 5 năm 1966 – 1970 tăng gấp 2 lần, trong 5 năm tiếp theo gấp 2,8 lần. Do đó, ngân sách lâm vào thực trạng bội chi liên tục, càng về những năm cuối cuộc chiến tranh, mức bội chi càng cao. Trong thời hạn 1961 – 1965, bội chi 1,29 %, đa phần tập trung chuyên sâu vào năm 1965, năm mở màn có cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên miền Bắc, từ năm 1966 đến năm 1975 bội chi 1,93 %, riêng trong những năm 1971 – 1975 lên tới 3,26 % .Với mạng lưới hệ thống đã thiết kế xây dựng hoàn hảo trong thời hạn kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ( 1961 – 1965 ) gồm có đủ năm khâu ( ngân sách Nhà nước, tài chính nhà máy sản xuất, tín dụng thanh toán, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Nhà nước ), tài chính nước ta trong thời kỳ 1966 – 1975 đã lan rộng ra quy mô hoạt động giải trí, nâng cao tầm vóc của ngân sách Nhà nước, kể cả ngân sách TW và ngân sách địa phương, tăng trưởng đáng kể những nhiệm vụ bảo hiểm, tăng cường công tác làm việc tín dụng thanh toán trong sự tích hợp, phối hợp ngặt nghèo với ngân sách Nhà nước ; đặc biệt quan trọng là đã nâng cấp cải tiến quản trị theo hướng nâng cao trình độ hạch toán kinh tế tài chính, nhằm mục đích tiềm năng tiết kiệm chi phí và hiệu suất cao cao trong việc sử dụng nguồn vốn của Nhà nước, của những cơ sở kinh tế tài chính quốc doanh cũng như tập thể, TW cũng như địa phương .Nhưng mặt khác, chịu sự ảnh hưởng tác động thâm thúy của cuộc chiến tranh, nền tài chính phải gánh chịu những hậu quả nặng nề để lại cho thời kỳ sau. Đó là thực trạng bội chi ngân sách ; là sự buông lỏng quản trị mà những cố gắng nỗ lực đấu tranh để giữ nề nếp, kỷ cương trong quy trình cuộc chiến tranh chỉ có công dụng hạn chế, chứ không khắc phục được triệt để ; là sự hẫng hụt lớn về nguồn thu khi mà viện trợ đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến tranh không còn ; là chính sách bao cấp vốn đã có mầm mống từ trước, lại được nuôi dưỡng bằng chính sách tiêu tốn đặc biệt quan trọng cho những nhu yếu của cuộc chiến tranh, nhiều khi mang đặc thù vô điều kiện kèm theo, bảo vệ được việc bằng mọi giá để đánh thắng quân địch, làm cho tư tưởng bao cấp, tính ỷ lại và thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm ăn sâu, bám rễ vào những ngành, những cấp .

Để bảo vệ nguồn thu Ngân sách, Nhà nước đã thi hành chủ trương tài chính tích cực động viên so với kinh tế tài chính quốc doanh và kinh tế tài chính tập thể, thành viên, đồng thời tranh thủ lôi cuốn nguồn vốn từ quốc tế dưới hình thức nhận viện trợ và vay nợ .

Chi Ngân sách bước đầu đảm bảo chi cho các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của cả nước: Tốc độ chi tăng nhanh hơn tốc độ thu Ngân sách. Trong giai đoạn 1976-1980, tổng số chi bằng 5,44 lần so với giai đoạn 1961-1965 (trong đó chi tích luỹ bằng 3,67 lần và chi tiêu dùng bằng 7,72 lần). So với 10 năm 1966-1975, tổng số chi bằng 1,13 lần (trong đó chi tích luỹ chỉ bằng 0,99 lần, nhưng chi tiêu dùng bằng 1,24 lần). Về phân phối vốn của Ngân sách, trong điều kiện nguồn thu có hạn, ngoài phần chi bảo đảm kinh phí quốc phòng, an ninh và cho tiêu dùng, Ngân sách đã cố gắng dành phần đáng kể cho chi tích luỹ, làm cho cơ cấu chi Ngân sách trong giai đoạn 1976-1980 có thay đổi: chi tiêu dùng chiếm tỷ trọng 60,8% tổng số chi Ngân sách (cao hơn các giai đoạn trước đó), chi tích luỹ chiếm tỷ trọng 39,2% tổng số chi Ngân sách, (thấp hơn các giai đoạn trước đó).

Sau ngày thống nhất Tổ quốc, công tác làm việc lập và chấp hành giá thành lao lý tại Điều lệ phát hành theo Nghị định số 168 / CP ngày 20/10/1961 đã sớm được tiến hành thống nhất, tương thích với những đặc thù kinh tế tài chính – xã hội của cả nước. Trong khâu lập Chi tiêu, do đặc thù còn lưu hành hai đồng xu tiền, nên đầu năm 1996, dự thảo giá thành Nhà nước được kiến thiết xây dựng và chia làm hai phần : Phần triển khai ở miền Bắc và phần thực thi ở miền Nam. Tháng 7/1976, sau khi bầu cử Quốc hội khoá V và triển khai xong thống nhất Tổ quốc về mặt Nhà nước, theo phương hướng trách nhiệm kinh tế tài chính – xã hội kiểm soát và điều chỉnh. Hội đồng nhà nước đã trải qua Ngân sách chi tiêu Nhà nước kiểm soát và điều chỉnh theo đồng xu tiền quy đổi chung của cả nước. Trình tự lập giá thành, phê chuẩn Ngân sách chi tiêu, thông tin Ngân sách chi tiêu được tổ chức triển khai triển khai cùng một lúc với trình tự thiết kế xây dựng kế hoạch kinh tế tài chính – xã hội của cả nước .Công tác hạch toán, kế toán Ngân sách chi tiêu cũng từng bước được tăng cường củng cố, phản ánh đúng nội dung thu chi của những đơn vụ dự trù những ngành, những địa phương theo mục lục ngân sách Nhà nước. Chế độ kế toán Ngân sách chi tiêu, chính sách kế toán kho bạc và chính sách kế toán những đơn vị chức năng dự trù được thi hành thống nhất trong cả nước. Việc tổng hợp và trình tổng quyết toán Chi tiêu Nhà nước để Quốc hội phê chuẩn được bảo vệ cả về mặt nội dung và thời hạn. Nhưng so với nhu yếu thì việc quyết toán giá thành vẫn là khâu yếu nhất. Do báo cáo giải trình quyết toán của những đơn vị chức năng, địa phương không đẩy đủ và kịp thời, nên có trường hợp cơ quan tài chính phải đồng ý số liệu đơn vị chức năng lĩnh tiền ở Ngân hàng Nhà nước ( bộ phận quản trị quỹ Ngân sách chi tiêu những cấp ) để làm số quyết toán chi giá thành Nhà nước .Phân cấp quản trị Chi tiêu Nhà nước giữa TW và địa phương Sau ngày giải phóng miền Nam, tổ chức triển khai cỗ máy ngân sách cấp tỉnh sớm hình thành để tiến hành Điều lệ phân cấp quản lý tài chính – ngân sách cho những tỉnh, thành phố thường trực TW theo Nghị định số 118 CP ngày 1/8/1967 đã là một trong những tác nhân góp thêm phần thống nhất Tổ quốc về mặt Nhà nước. Để tăng cường quản trị kinh tế tài chính, tăng cường hiệu suất cao về tài chính, tạo điều kiện kèm theo cho chính quyền sở tại địa phương những cấp phát huy tính dữ thế chủ động phát minh sáng tạo trong nghành nghề dịch vụ tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, Hội đồng nhà nước đã phát hành Nghị quyết 108 / CP ngày 13/5/1978 lao lý nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền hạn của chính quyền sở tại Nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện về quản lý tài chính và quản trị Chi tiêu. Đồng thời chỉ ra trách nhiệm và nội dung công tác làm việc chỉ huy, chỉ huy của chính quyền sở tại mỗi cấp so với những quỹ tiền tệ không tập trung chuyên sâu trong khu vực kinh tế tài chính quốc doanh, kinh tế tài chính tập thể, thành viên cũng như những quỹ tiền tệ tập trung chuyên sâu là Ngân sách chi tiêu, bảo hiểm và tín dụng-ngân hàng .Theo Nghị quyết 108 / CP chính sách hình thành nguồn thu Ngân sách địa phương được lan rộng ra gồm có những nguồn thu dành cho Chi tiêu địa phương 100 % ( thu cố định và thắt chặt ), thu điều tiết về thu quốc doanh, doanh thu của xí nghiệp sản xuất TW, nhà máy sản xuất địa phương và thuế nông nghiệp, thuế công thương nghiệp … Tỷ lệ điều tiết do nhà nước pháp luật được không thay đổi trong một thời hạn nhất định. Riêng ở miền Nam được xác lập mỗi năm một lần theo quy trình tiến độ tái tạo xã hội chủ nghĩa so với những thành phần kinh tế tài chính tập thể và thành viên. Ngoài ra ở một tỉnh nếu thu cố định và thắt chặt và thu điều tiết vẫn không bảo vệ nhu yếu trách nhiệm chi, thì Chi tiêu TW sẽ trợ cấp cho Chi tiêu địa phương .

Chế độ thu quốc doanh được lan rộng ra khoanh vùng phạm vi vận dụng so với những hoạt động giải trí về vận tải đường bộ, cảng vụ và kinh doanh thương mại thẩm mỹ và nghệ thuật. Mức thu quốc doanh được xác lập bằng số tuyệt đối chênh lệch giữa giá bán sỉ công nghiệp với giá bán buôn xí nghiệp sản xuất, giá tiền kế hoạch được đo lường và thống kê hài hòa và hợp lý để có tính năng khuyến khích nhà máy sản xuất phấn đấu đạt và vượt doanh thu định mứcChế độ phân phối doanh thu được sửa đổi từng bước theo hướng kích thích vật chất, tạo năng lực dữ thế chủ động sản xuất kinh doanh thương mại, triển khai chính sách tạo vốn tự có và tự chủ tài chính cho nhà máy sản xuất, đồng thời pháp luật nguyên tắc sử dụng vốn tự có để bổ trợ vốn lưu động và vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản của xí nghiệp sản xuất .Chi tiêu Nhà nước đã phân phối vốn cho tích luỹ 10,51 lần và cho tiêu dùng bằng 12,93 lần so với quá trình 1976 – 1980. Cơ cấu chi Chi tiêu một mặt phản ánh chủ trương của Nhà nước tạo vốn tự có cho nhà máy sản xuất để đầu tư chiều sâu, lan rộng ra sản xuất và bổ trợ vốn lưu động không còn trọn vẹn dựa vào vốn Chi tiêu cấp phép ; mặt khác phản ánh nhu yếu cấp bách phải thực thi những chủ trương chính sách của Nhà nước về y tế, giáo dục, văn hóa truyền thống, xã hội và chủ trương về tiền lương, trợ cấp để giảm bớt khó khăn vất vả về đời sống cho cán bộ công nhân viên lực lượng vũ trang trong tình hình giá thành dịch chuyển. Trong chi về tích luỹ, vốn thiết kế xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng 87,55 và bằng 10,63 lần quy trình tiến độ 1976 – 1980, vốn lưu động và vốn dự trữ chiếm tỷ trọng 12,5 % và bằng 9, 49 lần quy trình tiến độ 1976 – 1980 .Công tác lập và chấp hành NSNN quy trình tiến độ này đã đi vào nề nếp góp thêm phần thôi thúc công tác làm việc quản trị kinh tế tài chính – tài chính và tôn vinh nghĩa vụ và trách nhiệm của những ngành, những cấp, những đơn vị chức năng trong việc thực thi trách nhiệm thu chi Chi tiêu. Khâu lập kế hoạch Ngân sách chi tiêu, trong bước đầu đã có sự phối hợp giữa Bộ Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước về những chỉ tiêu kinh tế tài chính tổng hợp có tương quan đến kế hoạch giá thành, đặc biệt quan trọng là năng lực vốn Ngân sách chi tiêu góp vốn đầu tư cho XDCB và cân đối vật tư cho những loại sản phẩm hầu hết có tích luỹ tiền tệ cao. Khâu chấp hành giá thành từng bước được kiểm soát và chấn chỉnh, chủ trương phân cấp quản lý tài chính – ngân sách cho địa phương đảm nhiệm những khoản thu chi của mỗi cấp giá thành tương thích với trách nhiệm kinh tế tài chính – xã hội được giao đã thôi thúc những địa phương tăng cường quản trị sử dụng vốn, kinh phí đầu tư có hiệu suất cao cao hơn. Ngành tài chính cũng đã triển khai thanh tra Chi tiêu ở 1 số ít địa phương, qua đó đã giải quyết và xử lý 1 số ít vấn đề vi phạm kỷ luật tài chính, xuất toán những khoản chi sai chính sách, tịch thu những quỹ trái phép, phát hiện và đề xuất kiến nghị nộp vào giá thành những khoản thu tồn dư ở những nhà máy sản xuất quốc doanh .Chất lượng công tác làm việc quản trị NSNN của Kho bạc thường trực Ngân hàng được nâng lên một bước. Về thu, cùng với cơ quan Tài chính đồng cấp, kho bạc đã đôn đốc những đơn vị chức năng kinh tế tài chính những khoản phải nộp và phân loại số thu được vào những quỹ của những cấp Ngân sách chi tiêu theo tỷ suất điều tiết pháp luật. Về chi, việc cấp phép kinh phí đầu tư Chi tiêu cho những đơn vị chức năng dự trù được kho bạc đảm nhiệm trên nguyên tắc sát với khối lượng việc làm hàng tháng, hàng quý, không phát quá hạn mức được ngành tài chính phê chuẩn và theo đúng loại, khoản, hạng và một số mục đa phần của Mục lục giá thành Nhà nước. Về cơ bản, kỷ luật giao dịch thanh toán trong nền kinh tế tài chính quốc dân phát hành theo Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng số 172 ngày 9/10/1982 được bảo vệ, trong đó thứ tự ưu tiên : Chi trả lương, những khoản nộp giá thành, sau đó mới đến thanh toán giao dịch những khoản nợ người mua và ngân hàng nhà nước .Trước nhu yếu nâng cấp cải tiến kế hoạch hóa và quản trị kinh tế tài chính, để khắc phục thực trạng tập trung chuyên sâu quan liêu bao cấp và phân tán, tùy tiện trong chính sách quản trị Chi tiêu hiện hành, ngày 19/11/1983, Hội đồng Bộ trưởng đã phát hành Nghị quyết số 138 – HĐBT về nâng cấp cải tiến chính sách phân cấp quản trị giá thành cho địa phương nhằm mục đích tăng cường sự quản trị thống nhất của TW về những chủ trương chính sách thu chi tài chính và tập trung chuyên sâu đại bộ phận nguồn vốn vào ngân sách TW để cung ứng những nhu yếu chi quan trọng của cả nước. Mặt khác tôn vinh nghĩa vụ và trách nhiệm của những cấp chính quyền sở tại địa phương trong việc tăng trưởng kinh tế tài chính văn hóa truyền thống và động viên những nguồn tài chính trên chủ quyền lãnh thổ, dành cho những tỉnh, thành phố quyền dữ thế chủ động kiến thiết xây dựng và thực thi kế hoạch thu chi giá thành địa phương, nhằm mục đích tăng cường tăng trưởng sản xuất và cải tổ đời sống vật chất ý thức cho nhân dân địa phương .

Từ năm 2000 đến nay[sửa|sửa mã nguồn]

Với tư cách là công cụ quản trị vĩ mô, là nguồn máu của khung hình sống, là nguồn lực, bằng chủ trương và chính sách quản lý và vận hành tương thích, Tài chính đã góp thêm phần thôi thúc công cuộc thay đổi, duy trì vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính, kêu gọi và tập trung chuyên sâu tối đa nguồn lực, trấn áp bội chi ngân sách nhà nước, không thay đổi và lành mạnh hóa nền tài chính vương quốc, xử lý tốt những yếu tố bức xúc về xã hội, giữ vững bảo mật an ninh quốc phòng, nâng cao tích góp nội bộ nền kinh tế tài chính, tạo điều kiện kèm theo vững chãi cho những bước tăng trưởng cao hơn trong thế kỷ 21 .Trong 10 năm thay đổi và Open, nền tài chính vương quốc của Nước Ta đã được thiết kế xây dựng và tăng trưởng. Hệ thống tài chính của chính sách kinh tế tài chính mới, kinh tế thị trường, Open đã được tạo dựng. Tài chính đã từng bước làm tốt vai trò động viên, phân phối nguồn lực, quản trị, trấn áp và giám sát vĩ mô nền kinh tế tài chính quốc dân. Đổi mới tư duy quản trị kinh tế tài chính, những nhận thức mới về hoạt động giải trí tài chính trong quy trình cải cách kinh tế tài chính và thiết kế xây dựng kinh tế thị trường ở Nước Ta đã được hình thành. Bằng những chủ trương, chủ trương đúng đắn, bằng sự nỗ lực của toàn ngành Tài chính, tất cả chúng ta đã động viên hài hòa và hợp lý sức người, sức của trong cả nước, lôi cuốn có chủ định những nguồn vốn từ quốc tế để tăng trưởng kinh tế tài chính, kiến thiết xây dựng nước Nước Ta XHCN giàu, mạnh, xã hội công minh văn minh. Với nhận thức, kinh tế tài chính là gốc của tài chính, nền tài chính mạnh là nền tài chính được quản lý và vận hành trong một nền kinh tế tài chính tăng trưởng vững chắc. Vì vậy, trong suốt mười năm thay đổi, tài chính Nước Ta luôn hướng về Giao hàng, khuyến khích sản xuất, kinh doanh thương mại tăng trưởng. Nhận thức rõ tiết kiệm chi phí là quốc sách, không riêng gì chăm sóc cho sản xuất tăng trưởng, chăm sóc động viên nguồn lực tài chính, mà còn coi trọng phân phối, sử dụng nguồn lực sao cho có hiệu suất cao, tiết kiệm ngân sách và chi phí. Kiện toàn tổ chức triển khai cỗ máy và nâng cao năng lượng, hiệu lực thực thi hiện hành quản trị điều hành quản lý của ngành tài chính .

Tổ chức Đảng[sửa|sửa mã nguồn]

Đảng bộ Bộ Tài chính được xây dựng theo Quyết định 805 – QĐ / ĐUK ngày 14/5/2009 của Đảng uỷ Khối những cơ quan Trung ương, là đảng bộ cấp trên cơ sở. [ 5 ]Đảng bộ Bộ Tài chính lúc bấy giờ gồm có 48 đảng bộ, chi bộ đầu mối ; với 13 đảng bộ cơ sở, trong đó có 06 đảng bộ được giao 1 số ít quyền của đảng bộ cấp trên cơ sở ; 02 đảng bộ bộ phận ; 21 chi bộ thường trực ; 13 chi bộ cơ sở ; 28 tổ chức triển khai Đảng là đơn vị chức năng hành chính nhà nước ; 06 tổ chức triển khai Đảng là đơn vị chức năng sự nghiệp ; 08 tổ chức triển khai Đảng là doanh nghiệp Nhà nước ; 05 công ty CP ; 01 hiệp hội, với tổng số gần 3.500 đảng viên. Các tổ chức triển khai đảng thường trực tập trung chuyên sâu hầu hết ở Thành phố TP.HN, ngoài những còn ở một số ít tỉnh, thành trong cả nước. Đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất là 846 ; chi bộ có số lượng đảng viên tối thiểu là 4. [ 5 ]Đảng bộ Bộ Tài chính trực thuộc Đảng bộ Khối những cơ quan Trung ương có công dụng chỉ huy, kiểm tra, giám sát những tổ chức triển khai cơ sở đảng thường trực phát huy vai trò hạt nhân chính trị, chỉ huy đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, bảo vệ triển khai xong tốt trách nhiệm chính trị của cơ quan, đơn vị chức năng ; Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sáng, vững mạnh gắn với kiến thiết xây dựng chính quyền sở tại và những đoàn thể trong cơ quan, đơn vị chức năng vững mạnh. [ 5 ]Đảng bộ Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ huy thực thi trách nhiệm chính trị ; Lãnh đạo công tác làm việc chính trị, tư tưởng ; Tham gia công tác làm việc tổ chức triển khai, cán bộ ; Xây dựng tổ chức triển khai đảng ; Lãnh đạo những đoàn thể quần chúng ; [ 5 ]Đảng bộ Bộ Tài chính được triển khai những quyền của cấp ủy cấp trên trực tiếp tổ chức triển khai cơ sở đảng theo pháp luật của Điều lệ Đảng và lao lý của Ban Chấp hành Trung ương ; được quyết định hành động xây dựng, giải thể, chia tách, sáp nhập, kiện toàn những tổ chức triển khai đảng thường trực ; chỉ định, chuẩn y cấp ủy, ủy ban kiểm tra ; phát thẻ, quản trị thẻ đảng viên, công nhận đảng viên chính thức ; quyết định hành động kết nạp lại đảng viên sau khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối những cơ quan Trung ương đồng ý chấp thuận bằng văn bản ; chuyển nhượng ủy quyền cho đảng ủy cơ sở quyết định hành động kết nạp, khai trừ đảng viên khi có đủ điều kiện kèm theo ; quyết định hành động về khen thưởng, kỷ luật đảng viên theo pháp luật [ 5 ]

Lãnh đạo Bộ lúc bấy giờ[sửa|sửa mã nguồn]

Tổ chức chính quyền sở tại[sửa|sửa mã nguồn]

Cơ quan chuyên ngành thường trực[sửa|sửa mã nguồn]

Các cơ quan quản trị nhà nước theo từng nghành nghề dịch vụ đơn cử[sửa|sửa mã nguồn]

Đơn vị sự nghiệp thường trực[sửa|sửa mã nguồn]

Bộ trưởng qua những thời kỳ[sửa|sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories