bồ công anh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

1 đoá bồ công anh!

A dandelion.

OpenSubtitles2018. v3

Chuyện Ngụ Ngôn về Cây Bồ Công Anh

A Parable of Dandelions

LDS

Bồ công anh (Imadoki!) – 5 tập.

Imadoki! – 5 Vols.

WikiMatrix

Lần tới nếu còn đụng mặt Bồ Công Anh, hay là gì đó mà ngươi gọi.

You remember that the next time you run into Dandelion, or whatever the hell you wanna call her.

OpenSubtitles2018. v3

Không, tôi không nghĩ vậy đâu, Bồ Công Anh.

No, I don’t think so, Dandelion.

OpenSubtitles2018. v3

Bồ công anh không còn ở đây nữa rồi.

Dandelion ain’t here right now.

OpenSubtitles2018. v3

(56) Một người bị ám ảnh bởi một cây bồ công anh duy nhất trong sân hàng xóm.

(56) A man obsesses over a single dandelion in his neighbor’s yard.

LDS

Tôi vừa gặp Bồ Công Anh.

Try again.

OpenSubtitles2018. v3

Một đóa bồ công anh?

A dandelion?

OpenSubtitles2018. v3

Nhựa bồ công anh cũng hay được sử dụng với mục đích tương tự.

Laser alloying has also been successfully used for the same purpose.

WikiMatrix

Nó còn có rất nhiều trong việc John Shuttleworth bài hát “Bồ công anh và ngưu bàng”.

It also features heavily in the John Shuttleworth song “Dandelion and Burdock”.

WikiMatrix

Ông ta không biết rằng cây bồ công anh có thể rải hạt mà sẽ mọc lên thêm thành hàng chục cây cỏ dại sao?

Didn’t he know that the dandelion could cast seeds that could give root to dozens of additional weeds?

LDS

Tôi yêu cách chúng bỏ hàng giờ hái bồ công anh ở vườn sau và đặt hoa vào vị trí trung tâm cho lễ Thanksgiving.

I love the way that they’ll spend hours picking dandelions in the backyard and putting them into a nice centerpiece for Thanksgiving dinner.

ted2019

Người ấy bước vào nhà mình mà không hề liếc nhìn về phía sân trước nhà—bãi cỏ của ông mọc hàng trăm cây bồ công anh màu vàng.

He entered his house without even glancing at his own front yard—which was blanketed with hundreds of yellow dandelions.

LDS

Cây bồ công anh đơn độc này làm cho người ấy khó chịu không thể tả, và người ấy muốn làm một điều gì đó với cái cây đó.

This solitary dandelion bothered him beyond description, and he wanted to do something about it.

LDS

Nhưng một ngày nọ khi đi ngang qua nhà hàng xóm của mình, thì người ấy nhận thấy ở giữa bãi cỏ đẹp đẽ này có một cây bồ công anh dại duy nhất, to lớn màu vàng.

But one day as the man was walking past his neighbor’s house, he noticed in the middle of this beautiful lawn a single, enormous, yellow dandelion weed.

LDS

Chrysopidae thường bị thu hút chủ yếu bởi các loài hoa trong họ Cúc (Asteraceae) – ví dụ: cúc kim kê (Coreopsis), cúc vạn thọ (Cosmos), hướng dương (Helianthus) và bồ công anh (Taraxacum) – và Họ Hoa tán như thì là (Anethum) hoặc bạch chỉ (Angelica).

Chrysopidae are attracted mainly by Asteraceae – e.g. calliopsis (Coreopsis), cosmos (Cosmos), sunflowers (Helianthus) and dandelion (Taraxacum) – and Apiaceae such as dill (Anethum) or angelica (Angelica).

WikiMatrix

Vào mùa hè, nai có thể sử dụng cái môi có khả năng cầm này việc kéo, tước toàn bộ các nhánh lá trong một miếng ăn, hay để kéo cây forbs, như bồ công anh, hoặc thực vật thủy sinh lên bởi các giá thể, rễ của chúng.

In the summer, moose may use this prehensile lip for grabbing branches and pulling, stripping the entire branch of leaves in a single mouthful, or for pulling forbs, like dandelions, or aquatic plants up by the base, roots and all.

WikiMatrix

Vốn Lusoponte là 50,4% từ các công ty Bồ Đào Nha, 24,8% Pháp và 24,8% của Anh.

Lusoponte’s capital is 50.4% from Portuguese companies, 24.8% French and 24.8% British.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories