bịt mắt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Tôi bị xiềng, bịt mắt và tống lên xe cùng với một số người khác.

I was shackled and blindfolded and along with several others thrown onto the back of a truck.

jw2019

Cha ta tìm thấy cái khăn bịt mắt mà ngươi đưa cho ta.

My father found that blindfold you forced into my hands.

OpenSubtitles2018. v3

Bịt mắt lại, mũi và miệng anh còn xài được đấy.

But covering your eyes, nose and mouth may be wise.

OpenSubtitles2018. v3

Đừng bỏ băng bịt mắt ra khi cô tới được đó.

Don’t take off the blindfold until you’re all the way there.

OpenSubtitles2018. v3

Đó không phải là thứ cướp biển lãng mạn với mảnh da bịt mắt.

It wasn’t about romanticizing pirate stuff with eye patches and stuff .

QED

Bịt mắt lại?

Wear blindfolds?

OpenSubtitles2018. v3

Ông có muốn bịt mắt không?

Would you Iike to be blindfolded?

opensubtitles2

Anh đã bỏ băng bịt mắt rồi.

You’ve removed the bandages.

OpenSubtitles2018. v3

Em không bao giờ thích trò chơi bịt mắt.

I never liked games where you had to close your eyes.

OpenSubtitles2018. v3

Ông ta bị bịt mắt và bắn một lần vào ngực.

He was blindfolded and shot once in the chest.

OpenSubtitles2018. v3

Bịt mắt ông ta lại!

Blindfold him.

OpenSubtitles2018. v3

KT: Nhìn đường đi — (Bíp) Tôi vẫn đang đeo cái bịt mắt quái quỷ này đây.

KT: Look at the road — (Beep) Still got that goddamn blindfold on.

ted2019

Và lần vừa rồi, băng bịt mắt không chắc.

And the last time, the blindfold wasn’t on so well.

OpenSubtitles2018. v3

Sẽ như thế nào nếu chúng ta thực hiện một thử nghiệm “bịt mắt” về mùi vị ?

What if we did a blind taste?

ted2019

Xài tiền bừa bãi giống như bịt mắt lái xe

Spending money uncontrollably is like driving blind

jw2019

Yang Nos Toom bị còng tay, bịt mắt, và ném xuống sông Mekong.

Nos Toom Yang was handcuffed, blindfolded, and thrown into the Mekong River.

WikiMatrix

Chúng tôi luôn bị bịt mắt và chuyển đến đó.

We were always blindfolded and transported there.

OpenSubtitles2018. v3

Một Hoàng hậu Tây Ban Nha không chơi bịt mắt bắt dê với một quý ông.

A Queen of Spain does not play blindman’s buff with a gentleman.

OpenSubtitles2018. v3

Bọn chúng bịt mắt em khi đưa em đến đây.

They blindfolded me when they picked me up.

OpenSubtitles2018. v3

Có bao giờ nghe đến cái bịt mắt chưa?

Ever heard of a blindfold?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ yêu cầu các cô tiến lên và bịt mắt vào.

I’m going to ask you to go ahead and put a blindfold on.

QED

Bạn có muốn bị bịt mắt khi đi trong một khu xóm nguy hiểm không?

Would you walk blindfolded through the streets of a dangerous neighborhood?

jw2019

Sao không chuyền khăn bịt mắt, Đại úy?

Why don’t we just hand out blindfolds, Cap?

OpenSubtitles2018. v3

♫ Tôi cũng không cần bịt mắt

I don’t even need a blindfold.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã bị giam trong 12 ngày, bị bịt mắt, còng tay.

I was detained for 12 days, blindfolded, handcuffed.

QED

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories