biến mất trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Sau đó, anh phải nghĩ ra cách để mọi chuyện biến mất hoặc chọn mục tiêu mới.

After that, you have to figure they go to ground or pick a new target.

OpenSubtitles2018. v3

Vẻ đẹp của băng đã biến mất, và nó đã được quá muộn để nghiên cứu phía dưới.

The beauty of the ice was gone, and it was too late to study the bottom .

QED

Những vật thể xuất hiện, biến dạng rồi biến mất trong thực tế của tôi.

Objects appeared, morphed and disappeared in my reality.

ted2019

Tôi đoán Lloyd đã bỏ qua vụ đó hoặc biến mất trước khi bị bắt.

I guess your guy Lloyd missed that job or disappeared before they got picked up.

OpenSubtitles2018. v3

Thế nên đây là cách họ biến mất rất nhanh sau vụ nổ

So this is how they disappeared so quickly after the crash.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có địa chỉ của Alexis Moldanado, cô biến mất trên Halloween hai năm trước đây.

I have the address of Alexis Moldanado, she disappeared on Halloween two years ago.

OpenSubtitles2018. v3

Thình lình điều này biến mất, để lại khoảng trống trong đời tôi.

Suddenly it was gone, leaving a gaping hole in my life.

jw2019

Cô đã biến mất hơn 75 năm.

Look, you’ve been gone for over 75 years.

OpenSubtitles2018. v3

Lỡ nó đã biến mất rồi thì sao?

It might be gone already.

OpenSubtitles2018. v3

Phá nát cái xe. Dọa tài xế của tôi muốn chết. Và biến mất trong đêm tối.

Ripped up the car, scared my driver half to death… and disappeared into the night.

OpenSubtitles2018. v3

Lần này là ” biến mất “.

This is “disappear.”

ted2019

Điều này có thể đang dần biến mất sau một số năm.

This may be gradually disappearing after a number of years.

WikiMatrix

Các quảng cáo tấn công đó không phải tự dưng mà biến mất đâu.

Those attack ads didn’t just disappear on their own.

OpenSubtitles2018. v3

Tàu ngầm Potempkin biến mất không để lại dấu vết gì?

The submarine Potemkin disappeared without trace?

OpenSubtitles2018. v3

Bạn chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này,

You want nothing more than to disappear,

ted2019

Biến mất hết rồi.

It’s all gone.

OpenSubtitles2018. v3

Quỷ quái thật, họ chỉ biến mất thôi.

It’s like they just disappeared.

OpenSubtitles2018. v3

sau 3 năm làm đầu rồng, tất cả những giao dịch làm ăn của tôi đều biến mất.

After the three-year term as the Dragon Head, all my business dealings will take off.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu Mặt trời biến mất, thì chúng ta phải mất 8 phút mới biết được điều đó.

If the Sun were to disappear, it would take 8 minutes for that light, for us to know, that it disappeared on Earth.

QED

Hắn quấy rối chúng ta cả ngày… làm sao lại biến mất được?

He harassed us all day, how can he just disappear?

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng khi thế giới cần ông nhất… ông lại biến mất.

But when the world needed him most, he vanished.

OpenSubtitles2018. v3

Có dân làng đã biến mất trong rừng mà các cháu cắm trại đấy.

people have been disappearing in those woods you were camping in.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi biết cô cho rằng Jessica đã biến mất.

I know you think Jessica is gone.

OpenSubtitles2018. v3

Và năm ngày sau – tất cả sẽ biến mất.

And in five days, we’re all gone.

OpenSubtitles2018. v3

Không ai biết rằng chúng tồn tại 400 năm nữa hay có thể biến mất hoàn toàn.

Who knows if it’s going to persist for another 400 years or maybe disappear entirely.

QED

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories