bị sốt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Anh ấy bị sốt.

He has a fever.

OpenSubtitles2018. v3

Ai cũng trở nên ốm yếu khi bị sốt ; .

Everyone gets cranky when they have a fever .

EVBNews

Con của họ bị sốt.

Their baby gets a fever.

OpenSubtitles2018. v3

” Anh không bị sốt chứ “, cô ấy hỏi .

” You got no fever. “

EVBNews

Chiến lược thứ hai là làm giảm số lượng muỗi trưởng thành bị sốt vàng da.

The second strategy is to reduce populations of the adult yellow fever mosquito.

WikiMatrix

Nếu nhiệt độ của cô ây lên 98.6, cô ấy sẽ bị sốt.

If her temperature were 98.6, she’d have a fever.

OpenSubtitles2018. v3

Khoảng 20% người bị sốt, nhức đầu, nôn mửa hoặc phát ban.

About 20% of people develop a fever, headache, vomiting, or a rash.

WikiMatrix

Tránh những thức ăn khó tiêu vì khi bị sốt bao tử không hoạt động tốt.

Avoid foods difficult to digest, as a fever decreases stomach activity.

jw2019

bị sốt trở lại, dù là chỉ sốt một vài tiếng đồng hồ mỗi đêm

has recurrent fevers, even if they only last a few hours each night

EVBNews

Con của bạn có thể bị sốt, đau nhức, da sưng và nổi đỏ ở vùng tiêm .

Your child may experience fever, soreness, and some swelling and redness in the area where the shot was given .

EVBNews

Nếu bị sốt xuất huyết, bạn hãy nghỉ ngơi đầy đủ và uống nhiều nước.

If you contract dengue, get plenty of rest and drink lots of fluids.

jw2019

Nó cũng có tác dụng giúp ra mồ hôi giải nhiệt khi bạn bị sốt .

It also helps induce a sweat if you have a fever .

EVBNews

Một ngày nọ khi đang bị sốt rét, tôi nhận được một lá thư từ Bờ biển Ngà.

One day while suffering from a bout of malaria, I received a letter from Côte d’Ivoire.

jw2019

– Nếu chân ông có vật lạ thì đã sưng và bị sốt

“””If you had any foreign bodies in your legs they would set up an inflammation and you’d have fever.”””

Literature

Anh bị sốt.

You have a fever.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ta bị sốt nữa.

She’d have a fever.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ta không bị sốt.

She had no fever.

OpenSubtitles2018. v3

Khi con bị sốt, bạn nên lo lắng đến mức nào?

Just how alarmed should you be when your child develops a fever ?

jw2019

Tôi vẫn nhớ cảm giác khi đôi tay mẹ khẽ chạm vào mình xem bị sốt thế nào.

I remember how her hands felt when she checked me for a fever.

jw2019

– trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi bị sốt 100.4°F ( 38° C ) trở lên

– infant younger than 3 months old with a temperature of 100.4°F ( 38° C ) or higher

EVBNews

Anh bị sốt thương hàn.

Uh, typhoid fever.

OpenSubtitles2018. v3

Khoảng 200 triệu bị sốt ốc.

Some 200 million are infected with snail fever.

jw2019

Jane: Tôi bị đau tai và bị sốt.

My ears hurt and I have a fever.

Literature

Bạn không có bị sốt.

You don’t have a temperature .

Tatoeba-2020. 08

Chúng tôi gần như chết khát và bị sốt cao.

We were tormented by thirst and fever.

jw2019

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories