Bị cáo là gì? Khi nào được gọi là bị cáo?

Related Articles

Bị cáo là gì?

Bị cáo là người hoặc pháp nhân đã bị Tòa án quyết định hành động đưa ra xét xử, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bị cáo là pháp nhân được triển khai trải qua người đại diện thay mặt theo pháp lý của pháp nhân theo pháp luật của Bộ luật này .

Để hiểu rõ hơn về khái niệm Bị cáo là gì? thì tiếp theo chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến các quyền của bị cáo. Cụ thể khoản 2 Điều 61 BLTTHS năm 2015, bị cáo có những quyền sau đây:

a ) Nhận quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử ; quyết định hành động vận dụng, đổi khác, hủy bỏ giải pháp ngăn ngừa, giải pháp cưỡng chế ; quyết định hành động đình chỉ vụ án ; bản án, quyết định hành động của Tòa án và những quyết định hành động tố tụng khác theo pháp luật của Bộ luật này ;

b) Tham gia phiên tòa;

c ) Được thông tin, lý giải về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại Điều này ;

d ) Đề nghị giám định, định giá gia tài ; ý kiến đề nghị đổi khác người có thẩm quyền thực thi tố tụng, người giám định, người định giá gia tài, người phiên dịch, người dịch thuật ; ý kiến đề nghị triệu tập người làm chứng, bị hại, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến vụ án, người giám định, người định giá gia tài, người tham gia tố tụng khác và người có thẩm quyền triển khai tố tụng tham gia phiên tòa xét xử ;

đ ) Đưa ra chứng cứ, tài liệu, vật phẩm, nhu yếu ;

e ) Trình bày quan điểm về chứng cứ, tài liệu, vật phẩm tương quan và nhu yếu người có thẩm quyền triển khai tố tụng kiểm tra, nhìn nhận ;

g ) Tự bào chữa, nhờ người bào chữa ;

h ) Trình bày lời khai, trình diễn quan điểm, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội ;

i ) Đề nghị chủ tọa phiên tòa xét xử hỏi hoặc tự mình hỏi người tham gia phiên tòa xét xử nếu được chủ tọa chấp thuận đồng ý ; tranh luận tại phiên tòa xét xử ;

k ) Nói lời sau cuối trước khi nghị án ;

l ) Xem biên bản phiên tòa xét xử, nhu yếu ghi những sửa đổi, bổ trợ vào biên bản phiên tòa xét xử ;

m ) Kháng cáo bản án, quyết định hành động của Tòa án ;

n ) Khiếu nại quyết định hành động, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền thực thi tố tụng ;

o ) Các quyền khác theo pháp luật của pháp lý .

Bên cạnh việc có quyền thì bị cáo có nghĩa vụ và trách nhiệm như sau :

– Có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án. Trường hợp vắng mặt không vì nguyên do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì hoàn toàn có thể bị áp giải ; nếu bỏ trốn thì bị truy nã ;

– Chấp hành quyết định, yêu cầu của Tòa án;

Tư vấn quy định về bị cáo theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự

–  Dựa theo thông tin tìm hiểu về Bị cáo là gì? thì chúng ta hiểu bị cáo là người đã bị Toà án quyết định đưa ra xét xử. Từ khi có quyết định của Toà án đưa bị can ra xét xử thì người đó được gọi là bị cáo. Nếu chưa có quyết định của Toà án đưa ra xét xử thì bị can vẫn chưa được gọi là bị cáo, mặc dù hồ sơ vụ án cùng bản cáo trạng quyết định truy tố người đó đã được gửi cho Toà án.

– Bị cáo là người tham gia tố tụng. Bộ luật tố tụng hình sự pháp luật đơn cử những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của họ trong tố tụng hình sự .

– Theo khoản 2 Điều luật đang phản hồi, bị cáo có những quyền sau :

+ Quyền được nhận quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử ; quyết định hành động vận dụng, biến hóa hoặc huỷ bỏ giải pháp ngăn ngừa ; quyết định hành động đinh chỉ vụ án ; bản án, quyết định hành động của Toà án ; những quyết định hành động tố tụng khác theo lao lý của Bộ luật này ;

+ Quyền tham gia phiên toà ;

+ Quyền được lý giải về quyển và nghĩa vụ và trách nhiệm ;

+ Quyền đề xuất đổi khác người triển khai tố tụng, người giám định, người phiên dịch theo lao lý của Bộ luật này ;

+ Quyền đưa ra tài liệu, vật phẩm, nhu yếu ;

+ Quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa ;

+ Quyền trình diễn quan điểm, tranh luận tại phiên toà ;

+ Quyền nói lời sau cuối trước khi nghị án ;

+ Quyền kháng nghị bản án, quyết định hành động của Toà án ;

+ Quyền khiếu nại quyết định hành động, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền triển khai tố tụng .

Các cơ quan triển khai tố tụng và những người thực thi tố tụng có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ cho những bị cáo triển khai những quyền của họ .

– Bị cáo có những nghĩa vụ và trách nhiệm nhất định. Theo khoản 3 Điều luật đang phản hồi, bị cáo có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau :

+ Nghĩa vụ phải có mặt theo giấy triệu tập của Toà án;

+ Có thể bị áp giải trong trường hợp không có nguyên do chính đáng ;

+ Nếu bỏ trốn thì bị truy nã .

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, về vấn đề liên quan đến Bị cáo là gì? thì Khách hàng có thể liên hệ với LuatHoangPhi.Vn để được tư vấn.

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories