Bảo hiểm sinh kỳ là gì? Năm 2021 có mua được bảo hiểm sinh kỳ không?

Related Articles

Bạn có biết có đến 7 loại nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, trong đó có bảo hiểm sinh kỳ. Để hiểu bảo hiểm sinh kỳ là gì một cách đầy đủ thì bạn có thể tham khảo những thông tin chia sẻ trong bài.

Bảo hiểm sinh kỳ là gì?

Bảo hiểm sinh kỳ là gì? Bảo hiểm sinh kỳ có mấy loại? Bảo hiểm sinh kỳ có công dụng gì?Bảo hiểm sinh kỳ chỉ chi trả khi Người được bảo hiểm còn sống đến khi kết thúc hợp đồngĐịnh nghĩa bảo hiểm sinh kỳ được pháp luật theo khoản 13 Điều 3 Luật kinh doanh thương mại bảo hiểm năm 2000. Theo đó, bảo hiểm sinh kỳ là nhiệm vụ của bảo hiểm nhân thọ được triển khai cho người tham gia bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định. Thời hạn này được công ty bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm thỏa thuận hợp tác trước đó .Các nhiệm vụ bảo hiểm nhân thọ khác gồm có :

Bảo hiểm tử kỳ

Là loại hình bảo hiểm nhân thọ chỉ bảo hiểm cho khả năng tử vong xảy ra trong thời gian đã được quy định cụ thể trong hợp đồng. Khi người được bảo hiểm tử vong trong thời gian đó, công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm. Đây là quyền lợi cơ bản của sản phẩm bảo hiểm tử kì.

Bảo hiểm hỗn hợp

Là sự tích hợp giữa Bảo hiểm sinh kỳ và Bảo hiểm tử kỳ .

Bảo hiểm trọn đời

Bảo hiểm trọn đời là mô hình bảo hiểm cho sự kiện chết trong suốt cuộc sống của người được bảo hiểm .Bảo hiểm trọn đời là một dạng bảo hiểm nhân thọ, còn gọi là bảo hiểm nhân thọ trường sinh. Người được bảo hiểm chắc như đinh nhận được tiền bảo hiểm theo hợp đồng vì địa thế căn cứ trả tiền bảo hiểm là sự kiện : chết của người đó xảy ra ở bất kể thời gian nào. Quan hệ hợp đồng bảo hiểm trọn đời mang tính dài hạn vì không số lượng giới hạn ngày hết hạn .

Bảo hiểm hưu trí

Bảo hiểm hưu trí là loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp bảo hiểm thực thi nhằm mục đích phân phối thu nhập bổ trợ cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động .

Bảo hiểm liên kết đầu tư

Là một mô hình đặc biệt quan trọng của bảo hiểm nhân thọ. Trong đó doanh nghiệp bảo hiểm sẽ sử dụng phí bảo hiểm ( sau khi đã trừ phí quản trị hợp đồng và ngân sách trả cho doanh nghiệp bảo hiểm ) để mua những đơn vị chức năng góp vốn đầu tư trong quỹ link .Quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm là giá trị của những đơn vị chức năng góp vốn đầu tư này. Giá trị này không cố định và thắt chặt, hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc vào vào giá trị của những quỹ góp vốn đầu tư .

Bảo hiểm trả tiền định kỳ

Bảo hiểm trả tiền định kỳ là Bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định ; sau thời hạn đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảo hiểm .

Ví dụ về Bảo hiểm sinh kỳ

Ví dụ 1: Anh A hiện nay 30 tuổi, có thu nhập 20 triệu đồng/tháng. Vì muốn để dành một khoản tiền với lãi suất cao hơn tiền gửi ngân hàng trong vòng 10 năm để xây nhà, anh tham gia Bảo hiểm sinh kỳ. Anh mua gói bảo hiểm với mức phí cố định 40 triệu đồng/năm, thời hạn bảo hiểm 10 năm. Với cam kết lãi suất từ phía công ty bảo hiểm cho thời gian sống của anh là 14%/năm. Trừ đi các khoản chi phí quản lý hợp đồng, số tiền anh A nhận ở năm 40 tuổi là 871.000.000 đồng.

Ví dụ 2: Anh B năm nay 35 tuổi, có thu nhập 24 triệu đồng/tháng. Anh tham gia Bảo hiểm sinh kỳ để đầu tư giá trị trong tương lai trong vòng 15 năm. Anh gửi vào 60 triệu/năm, lãi suất 14%/năm. Dự kiến vào năm anh 50 tuổi, anh nhận được 1.320.000.000 đồng. Tuy nhiên anh không may mất vào năm 48 tuổi. Theo điều kiện hợp đồng, anh không nhận được số tiền 1 tỷ trên. Công ty Bảo hiểm chỉ trả lại một phần khoản phí như thỏa thuận cho Người thụ hưởng được thỏa thuận.

Ý nghĩa của bảo hiểm sinh kỳ

Bạn hoàn toàn có thể hiểu thuận tiện hơn là khi người tham gia bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảo hiểm thì buộc công ty bảo hiểm phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người được thụ hưởng .Bảo hiểm sinh kỳ như một nguồn tích góp cho người tham gia bảo hiểm. Bởi đến thời hạn hợp đồng bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm vẫn còn sống thì sẽ nhận được một khoản tiền theo thỏa thuận hợp tác. Người tham gia bảo hiểm hoàn toàn có thể dùng số tiền này cho những nhu yếu sử dụng của bản thân .bảo hiểm sinh kỳ là gì? hình ảnh người được bảo hiểm nhận tiền đáo hạn bảo hiểm sinh kỳ

Bảo hiểm sinh kỳ cũng có thể gia tăng thêm quyền lợi bảo vệ sức khỏe cho người tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên, mọi quyền lợi đều sẽ phải gắn với điều kiện người được bảo hiểm không tử vong trước thời hạn. Bạn cần lưu ý điều này để hiểu rõ về bảo hiểm sinh kỳ là gì.

Trong trường hợp tử vong trước thời hạn hợp đồng bảo hiểm thì công ty bảo hiểm không phải chi trả bất kỳ khoản tiền nào cho người tham gia bảo hiểm. Cũng có một số công ty có chính sách hoàn trả phí bảo hiểm 1 phần trong trường hợp này. Số tiền được hoàn là số tiền đã được trừ đi toàn bộ những chi phí liên quan trước đó. Đây là đặc điểm để bạn hiểu rõ bảo hiểm sinh kỳ là gì.

Phí tham gia bảo hiểm sinh kỳ hoàn toàn có thể đóng một lần vào lúc kỳ kết hợp đồng. Hoặc người tham gia bảo hiểm hoàn toàn có thể chia ra, đóng thành từng đợt. Cần chú ý quan tâm rằng, việc hoàn thành xong phí bảo hiểm sinh kỳ sẽ được triển khai đến một độ tuổi nhất định hoặc theo thời hạn thỏa thuận hợp tác của hợp đồng .

Bảo hiểm sinh kỳ tiếng Anh là gì?

Cần quan tâm rằng đây là một thuật ngữ thường bị Google dịch dịch sai. Công cụ này dịch Bảo hiểm sinh kỳ thành Term Life Insurance ( Bảo hiểm tử kỳ ). Bảo hiểm sinh kỳ trong Tiếng Anh là Pure Endowment Insurance. Một số nhiệm vụ bảo hiểm khác cũng được dịch sang tiếng Anh như sau :

  • Bảo hiểm tử kỳ: Term Life Insurance
  • Bảo hiểm hỗn hợp: Life Insurance
  • Bảo hiểm trọn đời: Whole Life Insurance
  • Bảo hiểm hưu trí: Pension Insurance
  • Bảo hiểm liên kết đầu tư: Investment Link Insurance
  • Bảo hiểm trả tiền định kỳ: Annuity Insurance

Phân biệt bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp

Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm những thông tin tương quan nhằm mục đích phân biệt rõ ràng bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp .Phân loại bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ

Về thời gian

Bảo hiểm sinh kỳ: căn cứ vào tình trạng sống trong một khoản thời gian thỏa thuận. Đây là đặc điểm quan trọng để bạn hiểu rõ bảo hiểm sinh kỳ là gì.

Bảo hiểm tử kỳ : địa thế căn cứ vào thực trạng chết trong một khoản thời hạn thỏa thuận hợp tác .Bảo hiểm hỗn hợp : gồm có thực trạng sống và chết trong một khoản thời hạn thỏa thuận hợp tác .

Về quyền lợi

Bảo hiểm sinh kỳ: Mang tính chất tiết kiệm. Với hợp đồng bảo hiểm sinh kỳ, người tham gia bảo hiểm được chi trả quyền lợi khi còn sống khi đến thời hạn thỏa thuận hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm tử kỳ : Mang đặc thù bảo vệ. Với hợp đồng bảo hiểm tử kỳ, người tham gia bảo hiểm được chi trả quyền hạn khi chết trong thời hạn thỏa thuận hợp tác của hợp đồng bảo hiểm .Bảo hiểm hỗn hợp : Mang đặc thù bảo vệ và tiết kiệm ngân sách và chi phí. Với hợp đồng bảo hiểm hỗn hợp, người tham gia bảo hiểm được chi trả quyền hạn ngay cả khi còn sống hoặc đã chết. Hầu hết những loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên thị trường lúc bấy giờ là bảo hiểm hỗn hợp .bảo hiểm sinh kỳ là gì? gia đình hạnh phúc nhận được quyền lợi bảo hiểm sinh kỳ

Về phí tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm sinh kỳ : Phí bảo hiểm thường đóng định kỳ hoặc đóng một lần khi ký hợp đồng. Nếu đóng định kỳ theo tháng thì sẽ đóng đến 1 thời gian nhất định theo thỏa thuận hợp tác của hợp đồng bảo hiểm .Bảo hiểm tử kỳ : Phí bảo hiểm thường đóng định kỳ hoặc đóng một lần khi ký hợp đồng. Nếu đóng định kỳ theo tháng thì sẽ đóng đến 1 thời gian nhất định theo thỏa thuận hợp tác của hợp đồng bảo hiểm .Bảo hiểm hỗn hợp : Phí bảo hiểm thường đóng định kỳ và không biến hóa trong suốt thời hạn bảo hiểm, mức phí cao hơn những loại hợp đồng bảo hiểm khác .

Về thời hạn bảo hiểm:

Bảo hiểm sinh kỳ : phong phú từ 3 năm, 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn theo thoả thuận .Bảo hiểm tử kỳ : phong phú từ 3 năm, 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn theo thoả thuận .Bảo hiểm hỗn hợp : phong phú từ 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm hoặc lâu hơn theo thoả thuận .

Điểm nổi bật:

Bảo hiểm sinh kỳ : địa thế căn cứ vào thực trạng còn sống theo khoản thời hạn thỏa thuận hợp tác để thực thi chi trả quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm. Ngoài trường hợp này sẽ không có trường hợp ngoại lệ theo pháp luật .Bảo hiểm tử kỳ : địa thế căn cứ vào thực trạng tử trận trong khoản thời hạn thỏa thuận hợp tác để thực thi chi trả quyền hạn bảo hiểm. Ngoài trường hợp này sẽ không có trường hợp ngoại lệ theo pháp luật .Bảo hiểm hỗn hợp : yếu tố rủi ro đáng tiếc và tiết kiệm chi phí được xen kẽ nhau trong cùng một hợp đồng bảo hiểm. Bạn sẽ được chi trả quyền hạn bảo hiểm theo lao lý ngay khi còn sống hoặc đã chết .Xem thêm : Các trường hợp loại trừ khi bồi thường Bảo hiểm nhân thọ .

Quyền lợi của bảo hiểm sinh kỳ là gì?

Mọi chủ trương chi trả quyền lợi và nghĩa vụ cho loại sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ theo lao lý của luật kinh doanh thương mại bảo hiểm. Khi vận dụng, những công ty hoàn toàn có thể đổi khác cho tương thích nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho người tham gia bảo hiểm ở mức cao nhất, nhưng không được vượt quá những lao lý về quyền lợi và nghĩa vụ .Theo đó, với người tham gia bảo hiểm sinh kỳ sẽ nhận được những quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản là được công ty chi trả một số tiền theo thỏa thuận hợp tác khi còn sống. Như vậy, về mặt ý nghĩa hoàn toàn có thể xem, việc tham gia bảo hiểm sinh kỳ là việc góp vốn đầu tư kinh tế tài chính có thời hạn có điều kiện kèm theo kèm theo để nhận được quyền lợi và nghĩa vụ .Trong trường hợp, trong thời hạn của hợp đồng bảo hiểm, nếu người tham gia bảo hiểm vì một nguyên do nào đó dẫn đến rủi ro đáng tiếc tử trận thì theo nguyên tắc, công ty bảo hiểm không phải chi trả bất kỳ khoản ngân sách quyền hạn nào. Nếu có, thì đây sẽ là thỏa thuận hợp tác riêng của mỗi công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, phần phí này sẽ không nhiều hơn phần phí đã đóng theo hợp đồng bảo hiểm. Việc chi trả này sẽ được công ty bảo hiểm thực thi sau khi trừ hết những khoản phí tương quan đến duy trì và quản trị hợp đồng bảo hiểm đã tham gia .

Các đơn vị nào cung cấp bảo hiểm sinh kỳ?

Với những thông tin trên bạn đã hiểu bảo hiểm sinh kỳ là gì? Thì đây là thông tin liên quan đến bảo hiểm sinh kỳ tại thời điểm hiện tại. Thời gian trước, hầu hết các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại thị trường Việt Nam như: Prudential, Dai Ichi, AIA, Fwd, Manulife… đều cung cấp sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ cho người dùng. Tuy nhiên hiện nay, phần lớn công ty bảo hiểm uy tín đã dừng kinh doanh sản phẩm bảo hiểm này. Các công ty bảo hiểm này dần chuyển đổi sản phẩm bảo hiểm phù hợp hơn với nhu cầu tương tự bảo hiểm sinh kỳ như: bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm liên kết đầu tư,…

Theo thời gian áp dụng trên thị trường, tính chất của bảo hiểm sinh kỳ đã dần không còn phù hợp với nhu cầu của người dùng. Việc tham gia bảo hiểm sinh kỳ phải đóng phí cố định. Theo mục đích tiết kiệm thì khoản tiền không sinh lãi và khó được rút ra sử dụng theo nhu cầu của người dùng so với các hình thức tiết kiệm tài chính dài hạn. Cho nên đây là một trong nhiều lý do mà các công ty bảo hiểm ngừng kinh doanh bảo hiểm sinh kỳ. Tuy nhiên bạn cũng vẫn cần biết bảo hiểm sinh kỳ là gì để có thể chọn lựa được dòng sản phẩm bảo hiểm mà mình cần tham gia.

Từng là một trong những mẫu sản phẩm bảo hiểm tốt cho người dùng nhưng hiện những công ty bảo hiểm lớn đã ngừng tiến hành phân phối mẫu sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ từ khoảng chừng năm ngoái – năm nay. Hiện nay số liệu về bảo hiểm sinh kỳ cũng không còn được thống kê trong báo cáo giải trình hàng năm của Bộ kinh tế tài chính .Nghiệp vụ

Số lượng hợp đồng bảo hiểm (Hợp đồng)

Số tiền bảo hiểm (Tỷ đồng)

Phí Bảo hiểm gốc (Tỷ đồng)

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Bảo hiểm trọn đời

7.951

8.156

1.146

1.331

51

68

Bảo hiểm sinh kỳ

Bảo hiểm tử kỳ

465.992

731.909

49.274

57.921

849

888

Bảo hiểm hỗn hợp

539.285

308.295

62.555

39.319

6.741

4.054

Bảo hiểm trả tiền định kỳ

1.531

104

81

11

352

146

Bảo hiểm liên kết đầu tư

1.187.895

1.623.087

704.262

946.881

18.520

25.329

Bảo hiểm hưu trí

6.180

5.948

620

608

142

204

Cơ cấu các loại hình bảo hiểm nhân thọ 2018 – 2019 (Nguồn: Bộ Tài chính)Giờ đây, với mục tiêu tiết kiệm chi phí cùng bảo hiểm, bạn đã có nhiều lựa chọn tối ưu hơn từ những mẫu sản phẩm bảo hiểm được công ty bảo hiểm nghiên cứu và điều tra nâng cấp cải tiến. Nếu có nhu yếu, bạn hãy dành thời hạn khám phá 1 số ít dòng mẫu sản phẩm thay thế sửa chữa loại sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ hoặc những hình thức góp vốn đầu tư khác với đặc thù tiết kiệm chi phí như nhu yếu như : bảo hiểm xã hội tự nguyện, tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân hàng nhà nước dài hạn, …

Trên đây là những thông tin liên quan để bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ là gì. Hiện sản phẩm đã ngưng cung cấp trên thị trường và có nhiều sản phẩm bảo hiểm nhân thọ khác thay thế tốt hơn cho nhu cầu tham gia bảo hiểm của bạn.

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories