bằng cách trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Urani dioxit được tạo ra bằng cách giảm urani trioxit bằng hydro.

Uranium dioxide is produced by reducing uranium trioxide with hydrogen.

WikiMatrix

Vào tháng 11 năm 2010, một thẩm phán Sheikhupura kết án bà bằng cách treo cổ.

In November 2010, a Sheikhupura judge sentenced her to death by hanging.

WikiMatrix

Mái được hỗ trợ bằng cách tạo chênh lệch áp suất giữa bên trong và bên ngoài.

The roof is supported by creating a difference between the exterior and interior air pressure.

OpenSubtitles2018. v3

32 Dạy con cái nên người—Bằng cách nào?

32 Raising Well-Adjusted Children—How?

jw2019

Bằng cách này, làm thế nào đến của tôi cuối cùng tên và samchon của là khác nhau?.

All wait so long period of time .

QED

Bằng cách nào một người ′′trước tiên tìm kiếm vương quốc của Thượng Đế′′?

How does a person “seek … first the kingdom of God”?

LDS

Windows 10 kết thúc truyền thống này bằng cách di chuyển chức năng tìm kiếm vào thanh tác vụ.

Windows 10 ended this tradition by moving the search into taskbar.

WikiMatrix

Bằng cách thỏa thuận, giữa hai chúng ta.

By agreeing, the two of us.

OpenSubtitles2018. v3

Anh chuyền cái chìa khóa bằng cách nào?

How do you work it with the key?

OpenSubtitles2018. v3

Internet được cho rằng sẽ đồng hóa mọi người bằng cách kết nối tất cả chúng ta lại.

The Internet was supposed to homogenize everyone by connecting us all.

ted2019

Năm 1943, tôi biểu trưng sự dâng mình cho Đức Chúa Trời bằng cách làm báp têm trong nước.

In 1943, I symbolized my dedication to God by water baptism.

jw2019

Tôi sẽ gây ấn tượng với Tom bằng cách nào đây?

How am I going to impress Tom ?

Tatoeba-2020. 08

May mắn là Henry trốn thoát được bằng cách nhảy xuống sông.

Henry avoids Frank by sinking under the water.

WikiMatrix

Elizabeth tạm dừng cuộc cãi vả bằng cách quát lên: “Lucas!”

“Elizabeth put a halt to the bickering by yelling, “”Lucas!”””

Literature

Chúng ta có thể giữ bình an bằng cách kết hợp với những người bạn tốt (Xem đoạn 11-15)

We can remain at peace by associating with good friends (See paragraphs 11-15)

jw2019

Anh cư xử cứ như cô ta làm việc từ thiện bằng cách hẹn hò với anh.

You act like this girl was performing some kind of a charitable act by dating you.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn cũng có tùy chọn tải tệp lên bằng cách sử dụng phương pháp tải lên thông thường.

You also have the option to upload the file using your usual upload method .

support.google

Bằng cách làm như vậy, ta có phân biệt các bề mặt.

And by doing so, we can differentiate the surfaces.

QED

Chúng ta hiểu rõ điều gì đó bằng cách nào?

How do we understand something?

Literature

* Giúp đỡ trong nhà bằng cách làm việc nhà hoặc giúp đỡ một anh em hay chị em.

* Help around the house by doing chores or helping a brother or sister.

LDS

Chủ nghĩa duy vật thoát bằng không tồn tại, bằng cách chết, nhưng không phải.

And materialism, they think they get out of it just by not existing, by dying, but they don’t.

ted2019

Các em ấy tập trung vào một giáo lý chính yếu bằng cách nghiên cứu thánh thư.

They focused on a key doctrine by studying the scriptures.

LDS

Câu hỏi duy nhất là ta sẽ làm thế bằng cách nào.

The only question is how.

OpenSubtitles2018. v3

Ông biện minh cho điều này bằng cách nói rằng cả hai bên đều có lợi.

He rationalized this by saying that everyone would win.

LDS

Ko biết bằng cách nào mà hắn lại ở đây.

Didn’t know how he got there.

OpenSubtitles2018. v3

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories