Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Related Articles

Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là một ban trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban này được hợp nhất về Văn phòng Trung ương Đảng tháng 5 năm 2007 và được lập lại theo Quyết định số 158-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 28 tháng 12 năm 2012. Hiện tại ban có 146 thành viên, Trưởng ban hiện nay là ông Phan Đình Trạc.

Ban này được thành lập lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 1966 với tên gọi ban đầu là Ban Pháp chế Trung ương.[1]

Ngày 23 tháng 12 năm 1991, Ban Nội chính lại được giao công dụng, trách nhiệm mới theo Quyết định số 17 – QĐ / TW, do Ủy viên Bộ Chính trị Đào Duy Tùng ký, theo đó ” Đặc biệt, so với một số ít vụ án quan trọng có tác động ảnh hưởng chính trị rộng hoặc có tương quan đến cán bộ hạng sang mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần cho phương hướng chỉ huy thì Ban Nội chính Trung ương có nghĩa vụ và trách nhiệm theo dõi, chuẩn bị sẵn sàng quan điểm yêu cầu ; đồng thời giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo vệ sự chỉ huy của Đảng ở những ngành : kiểm sát, toà án, tư pháp, thanh tra, hải quan, trọng tài kinh tế tài chính nhà nước, Hội luật gia … “. [ 1 ]

Sau vụ án Năm Cam, Ban này được hợp nhất về Văn phòng Trung ương Đảng tháng 5 năm 2007.

Quyết định tái xây dựng Ban Nội chính TW và Ban Kinh tế Trung ương và chỉ định chức vụ Trưởng ban được Bộ Chính trị ra quyết định hành động từ ngày 28 tháng 12 năm 2012 và được chính thức công bố ngày 2 tháng 1 năm 2013. [ 2 ]Tháng 1 năm 2020, Bộ Chính trị ra quyết định hành động mới thay thế sửa chữa Quyết định năm 2012. Theo đó, công dụng của Ban Nội chính chuyển từ ” cơ quan tham mưu ” thành ” cơ quan trình độ, nhiệm vụ ” về công tác làm việc nội chính của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. [ 3 ]

Cơ cấu tổ chức triển khai khóa XIII[sửa|sửa mã nguồn]

Phó Trưởng ban[sửa|sửa mã nguồn]

Các vụ và đơn vị chức năng thường trực[sửa|sửa mã nguồn]

 • Văn phòng

Chánh văn phòng : Nguyễn Tường Thuật

 • Vụ Tổ chức – Cán bộ

Vụ trưởng : Nguyễn Đại Nghĩa

 • Vụ Theo dõi xử lý các vụ án

Vụ trưởng : Nguyễn Văn Yên

 • Vụ Pháp luật

Vụ trưởng: Mai Ngọc Dương

 • Vụ Cơ quan nội chính

Vụ trưởng : Nguyễn Quốc Vinh

 • Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng

Vụ trưởng : Nguyễn Khắc Hợp

 • Vụ Cải cách Tư pháp

Vụ trưởng :

 • Vụ Nghiên cứu tổng hợp

Vụ trưởng : Tạ Văn Giang

 • Vụ Địa phương I

Vụ trưởng : Nguyễn Xuân Trường

 • Vụ Địa phương II

Vụ trưởng:

 • Vụ Địa phương III

Vụ trưởng : Phan Bá

 • Tạp chí Nội chính

Tổng biên tập : Đàm Văn Lợi

Lãnh đạo qua những thời kỳ[sửa|sửa mã nguồn]

Chức năng, trách nhiệm[sửa|sửa mã nguồn]

 1. Nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, định hướng lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác xây dựng pháp luật (trọng tâm là những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng); một số chủ trương, chính sách về an ninh quốc gia và phòng chống tham nhũng; về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính (được xác định gồm Viện kiểm sát, Tòa án, tư pháp, Thanh tra và các cơ quan có chức năng tư pháp trong công an, quân đội) và Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ban Nội chính có nhiệm vụ đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng chống tham nhũng cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án.
 2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong lĩnh vực nội chính; phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động ở các cơ quan nội chính và hai tổ chức xã hội nghề nghiệp đã đề cập. Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn xử lý một số vụ việc, vụ án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng giao.
 3. Thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
 4. Tham gia ý kiến trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật với các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý trong các cơ quan nội chính theo phân công, phân cấp, bao gồm cả việc thăng hàm cấp Tướng sĩ quan Công an, Quân đội, bổ nhiệm kiểm sát viên cao cấp, thẩm phán tòa án nhân dân Tối cao.
 5. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng chống tham nhũng.
 6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam giao.

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories